Saturday, December 22, 2007

Rijecnik3

---ISPINDŽIJApotator, oris, m (lat.), drunkard (eng.), svaka osoba koja redovito uzima alkohol, potator, pijanica, ic-kijaš, alkoholicar. Sin.


---ISPIRANJE PERITONEUMAlavatio peritonealis (lat.), peritoneal lavage (eng.), instilacija posebne tecnosti za dija-lizu u peritonealnu duplju i njeno postepeno i istovremeno uklanjanje da bi uklonili elemente koji se ne mogu izluciti putem bubrega. Sin.


---ISPIRANJE PLEURElavatio pleuralis (lat.), pleural lavage (eng.), instilacija, obicno fiziološke otopine, u pleuralnu šupljinu i njeno postepeno i istovremeno uklanjanje, obicno radi ispiranja apscesa ili empijema. Sin.


---ISPIRANJElavatio, onis, f (lat.), washing, lavage (eng.), pranje šupljega organa, npr. ispiranje stomaka. Sin.


---ISPIRITI(LAT.), (ENG.), id. sa ishlapiti ( Sin. v.).


---ISPITexamen, inis, n (lat.), exam (eng.), provjera znanja, bilo intervjuom, testom, bilo esejem. Sin.


---ISPITIVANJEinvestigatio, onis, f (lat.), investigation (eng.), period otkrivanja uzroka bolesti, razlicito dug, koji ukljucuje uzimanje ciljanih nalaza u cilju potvrde dijagnoze. Sin.


---ISPLJUVAK(LAT.), sputum, i, n (lat. ), id.(eng.), materijal izbacen kašljem ili hrakanjem iz pluca, bronha ili traheje kroz usta. balgam, sputum, pljuvanak, iskašljak. Sin.


---ISPLJUVAK, GLOBOZNIsputum globosum (lat.), globular sputum (eng.), ispljuvak koji je u žutim loptastim masama, karakteristican za posljednji stadij tuberkuloze Sin. .


---ISPLJUVAK, HRÐASTsputum ferruginosum (lat.), rusty sputum (eng.), ispljuvak koji je obojen bojom krvnih pigmenata, ali nije jasne crvene boje, nego hrdast. Vidi se u kasnijoj fazi pneumonije Sin. .


---ISPLJUVAK, KRVAVsputum cruentum, sputum rubiginosum (lat.), bloody sputum (eng.), sputum koji ima primjesa krvi koja je uvijek jako crvene boje Sin. .


---ISPOLJENostentus-3 (lat.), marked (eng.), (o simptomu) izražen, vidljiv, karakteristican, opažljiv culima ili aparatima Sin. .


---ISPORAKsectio caesarea (lat.), cesarean section (eng.), 1. porod djeteta poslije operacije otvaranja trbuha i materice. carski rez, 2. plod roden na taj nacin. Sin.


---ISPORITIeventrare (lat.), eventrate (eng.), rasporiti trbuh i izvaditi sadržaj napolje, naparaviti laparatomiju. Sin.


---ISPRAVAKcorrectio, onis, f (lat.), correction (eng.), uspostavljanje pravoga odnosa, popravak pogrješke, defekta, mahane, npr. ispravak vida stavljanjem odgovarajucih leca. korekcija. Sin.


---ISPRAVLJANJEredificatio, onis, f (lat.), redification (eng.), 1. akt pravljenja necega pravim, cistim, urednim, tacnim, korektnim, 2. redestilacija tecnosti da bi se ona što bolje precistila Sin. .


---ISPRAŽNJENJEevacuatio, onis, f (lat.), evacuation (eng.), cinjenje necega praznim, izbacivanje iz ciste, šupljega prostora, alimentarnoga kanala. evakuacija. Sin.


---ISPREPLETENplexiformis, e (lat.), plexiforme (eng.), spleten u formi neke mreže, paukove mreže ili pleksusa, spleta. Spleten kao pletenica Sin. .


---ISPUN, V(LAT.), (ENG.), punjenje. Sin.


---ISPUPCENJEprotuberantia, ae, f (lat.), protuberance (eng.), dio organa ili strukture koji strši naprijed ili ustranu, izvan opsega toga organa ili strukture (npr. apofiza, izdanak, otok) Sin. .


---ISPUST, SULCUS, i, m (lat.), groove (eng.), opci termin koji oznacava depresiju u obliku brazde, lijevka, oluka, a na površini organa. Sin.


---ISTISKApleuritis exudativa tuberculosa (lat.), exudative pleurisy (eng.), tuberkulozna inflamacija pleure sa iz-ljevom specificnog eksudata u pleuralnu duplju. vodena podrebrica. Sin.


---ISTMICANisthmicus-3 (lat.), isthmic (eng.), onaj koji pripada nekome suženju, uzini ( Sin. v. suženje).


---ISTMITISisthmitis idis, f (lat.), id.(eng.), isindija grla (isthmus faucium) Sin. .


---ISTMUS, V(LAT.), (ENG.), suženje. Sin.


---ISTOSTRANipsilateralis, e (lat.), ipsilateral (eng.), postav-ljen na istoj strani, zahvata istu stranu Sin. .


---ISTOVJETANidenticus-3 (lat.), identical (eng.), isti organ, struktura ili odajica, isti koji se cuje, baš isti, isti i nijedan drugi, onaj koji se ne razlikuje. identican. Sin.


---ISTOVREMENisochronus-3, simultaneus-3 (lat.), isochronous, simultaneous (eng.), onaj koji se dogada u isto vrijeme sa nekim drugim i od njega nezavisnim dogadajem. Uporedan i nezavisan. simultan. Sin.


---ISTURENprotrusus-3 (lat.), protrused (eng.), kaže se o strukturi ili organu ako pokazuje isturenost ( Sin. v.).


---ISTURENOST VILICEprognathismus, i, m (lat.), prognathism (eng.), pojava da je donje ili gornje cehne nenormalno istureno naprijed Sin. .


---ISTURENOSTprotrusio, onis, f (lat.), protrusion (eng.), sta-nje u kojemu je dio organa, organ ili struktura isturena prema naprijed, lateralno, ali i prema nazad u odnosu na pravilnu orijentaciju tijela (npr. protruzija diskusa). protruzija. Sin.


---ISUKA, PERITONAEUM, i, n (lat.), peritoneum (eng.), serozna opna koja prekriva trbušne i pelvicne zidove i najveci dio organa u trbuhu. To je jaka, bezbojna opna sa glatkom površinom. trbušna mahramica, potrbušnica, trbušnica. Sin.


---ISUŠIVACdesiccator, oris, m (lat.), dryer (eng.), zatvoreno mjesto u laboratoriji gdje se materijali suše ili drže u izoliranom stanju od vlage. pušnica. Sin.


---ISUŠIVACIremedia exsicantia (lat.), dessicants (eng.), sredstva koja isušuju tkiva Sin. .


---ISUŠIVANJEexsicatio, onis, f, desiccatio, onis, f (lat.), exsication, desiccation (eng.), 1. akt sušenja, gubitak vode, tecne komponete, 2. (u hemiji) gubitak kristalne vode iz kristala, biljura Sin. .


---ITRIJUM(LAT.), yttrium, ii, n (lat. i(eng.), od Yitterberg, mjesto u Švedskoj), vrlo rijetki metal, simbol Y, at. broj 39, at. težina 88,905. Njegov se radioaktivni izotop koristi kod lijecenja raka, zbog poluživota od 64 sahata i što je beta emiter Sin. .


---IVA, TEUCRIUMmontanum (lat.), germander (eng.), višegodišnja biljka od koje se koriste cvjetni vrhovi grancica, herba Teucrii montani, u obliku caja za jacanje. Uz to je stomahik i holagog. Sin.


---IVERassula, ae, f (lat.), splinter (eng.), malehni fragment kosti, odlomak, odcjepak. Sin.


---IZAZIVANJEprovocatio, onis, f (lat.), provocation (eng.), stimuliranje pojave, znaka, simptoma, refleksa, efekt dobijen terapijskim ucinkom Sin. .


---IZAZVANinductus-3 (lat.), induced (eng.), uzrokovan ili pobuden prisustvom, djejstvom, reakcijom, nastajanjem, razmnožavanjem nekoga agensa. induciran. Sin.


---IZAZVATIinducere (lat.), initiate (eng.), svojim prisustvom, djejstvom, reakcijom, nastajanjem, razmnožavanjem uzrokovati, pobuditi, uvesti bolest ili neku reakciju, odgovor. inducirati. Sin.


---IZBACIVANJE1. expulsio, onis, f (lat.), expulsion (eng.), istjerivanje pod pritiskom i snagom mišicne kontrakcije (npr. izbacivanje ploda iz materice), 2. id. ishrakanje Sin. .


---IZBICAcamera, ae, f (lat.), chamber (eng.), zatvoreni prostor, odaja, kutija, kutijica. Standardni termin za mnoge sa svih strana zatvorene prostore razlicite namjene i upo-trebe. komora, ventrikul. Up. zina, srcana komora. Sin.


---IZBLJUVAK, VOMITUS, i, m (lat.), vomited matter (eng.), ono što pacijent pobljuje, uglavnom hrana, mada u najtežim slucajevima ileusa može biti i na feces nalik Sin. .


---IZBOCENconvexus-3 (lat.), convex (eng.), okruglast, izdignute površine, nalici segmentu lopte, ispupcen, istaknut, isturen, onaj koji strši, uocljiv, sin. bokat, konveksan, prominentan Sin. .


---IZBOJ(LAT.), (ENG.), SIN. v. kila.


---IZBRANO MJESTOtuberositas tibiae (lat.), tuberosity of tibia (eng.), longitudinalno elongirano, nešto izdignuto, hrapavo podrucje na cjevanici, postavljeno ispod eminentiae intercondylaris na prednjoj strani, gdje se hvata lig. patellae. Sin.


---IZBRAZDANsulcatus-3 (lat.), sulcate (eng.), onaj koji je pokriven brazdama (npr. moždana kora je izbrazdana) Sin. .


---IZDAHexpirium, ii, n (lat.), expiration (eng.), izlazak zraka iz pluca, ali i kolicina izašloga zraka. ekspirijum. Sin.


---IZDAHNUTI, EXPIRARE(lat.), exhale, expire, die, terminate (eng.), 1. izbaciti zrak iz pluca kao akt dihanja, 2. umrijeti, doživjeti posljednji izdah. Sin.


---IZDANAK1. processus, us, f (lat.), process (eng.), opci termin za masu koja prominira ili se prstoliko pruža i odlazi sa vece strukture, 2. germen, inis, n (lat.), germ (eng.), klica koja izbija iz zemlje u obliku nježnoga pružanja nove biljke. Takoder i mlada grancica kada ispupa i izbija iz vece grane. Sin.


---IZDAT(LAT.), (ENG.), SIN. v. guša.


---IZDUBLJENconcavus-3 (lat.), concave (eng.), prostor okruglaste ulegnute površine, nalik na polovicu prazne kugle. konkavan. Sin.


---IZGLADNIOinanis, e (lat.), famished (eng.), onaj koji je dulji period nedovoljno i neadekvatno hranjen, pothranjivan ili onaj koji nije uopce uzimao hranu, normalno, kraci period Sin. .


---IZGLEDprospectus, us, m (lat.), prospect (eng.), pogled, pregled, ono što se vidi jednim pogledom kako osoba, organ ili tkivo izgledaju, pojava vjerovatnoce uspjeha Sin. .


---IZGONICAdetrusor, oris, m (lat.), ed.,(eng.), opci termin za dio tijela, narocito mišic, koji pravi istiskanje, izbaciva-nje. Npr. izgonica mokracne bešike je detrusor urinae, mišic koji prazni mokracnu bešiku. Sin.


---IZGORENJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. opekotina.


---IZGORJETINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. opekotina.


---IZJEDerosio, onis, f (lat.), erosion (eng.), 1. izjedanje, destrukcija površine nekoga dijela tijela, organa, materijala ili strukture, 2. postepeno stvaranje plitke kožne udubine koja obuhvata jedino epiderm. ojedina 1, 3. Sin. v. intertrigo.


---IZJEDALOremedium errodens (lat.), errosive remedy (eng.), sredstvo koje nagriza. Sin.


---IZJEDEN ZUBcaries dentis (lat.), dental caries, dental decay (eng.), lokalizirana destrukcija kalcificiranoga tkiva koja pocinje na površini zuba dekalcinacijom caklenice, pracena enzimskom lizom organskih struktura koje vode stvaranju šupljina, a koja penetrira caklenicu, dentin i može doci do pulpe. karijes 2., truhljenje zuba. Sin.


---IZLAGANJEexpositio, onis, f (lat.), exposure (eng.), akt pristupanja i prezentacije nekoga organa radi hirurškoga zahvata, pregleda, odnosno bilo kakve intervencije na njemu. prikazivanje, eksploracija. Sin.


---IZLIJECENrestitutus ad integrum (lat.), returned completely to health (eng.), najviša kategorija lijecenih bolesnika, potpuno ozdravljenje bolesnika sa vracanjem svih funkcija na normalu i zarašcivanjem tkiva vlastitim tkivom. Sin.


---IZLIJEVANJEexstravasatio, onis, f (lat.), extravasation (eng.), izlazak ili gubitak krvi i drugih tecnosti iz krvnih ili limfnih suda, bilo u tjelesni prostor bilo napolje. ekstravazacija. Sin.


---IZMECE(LAT.), preterm infant, premature infant (eng.), novorodence doneseno na svijet u bilo koje vrijeme prije 27. nedjelje (295 dana) gestacije. Obicno se smatra nedonošcetom plod roden izmedu 27. nedjelje i punoga termina gestacije, a teži 1000 do 1499 grama. Šansa za život zavisi od težine. dijete, nedoneseno. Sin.


---IZMETexcrementum, i, n, alvus, i, m, faex, faecis, f (lat.), excrement (eng.), fekalne materije koje se odbacuju ili izbacuju iz tijela, a sastoje se od ostatka hrane, nesvarenih dijelova hrane, te ostataka probavnih sokova i deskvamiranoga epitela probavne cijevi, formiran u debelome crijevu. stolica, necist, nedžaset, pogan, feces, fekalije. Sin.


---IZMETNIstercoraceus-3 (lat.), stercoraceous (eng.), onaj koji pripada izmetu, koji se sastoji od nedaseta, sin. fekalan, sterkoralan Sin. .


---IZMETNUTI (SE)degenerare (lat.), degenerate (eng.), pokvariti, promijeniti nagore u smislu od višega oblika ka nižem i u funkcionalno hrdavijoj formi, izroditi se, odroditi se (narocito u genetskome smislu), sin. degene-rirati, izopaciti (narocito u duhovnome smislu) Sin. .


---IZMIJENITI(LAT.), (ENG.), SIN. v. mijenjati.


---IZMIJENJENOST, MASNA(LAT.), fatty change (eng.), moderniji termin za masnu degeneraciju, steatozu, depozit masnih globula u tkivima Sin. .


---IZMJENA(LAT.), exchange (eng.), zamjenjivanje jedne stvari , supstancije, jona, drugom (npr. izmjena jona), sin. zamjena 2 Sin. .


---IZMOKRAVANJEdiuresis, is, f (lat.), id.(eng.), forsiranje mokrenja davanjem dijuretika Sin. .


---IZMOKRIVurinabilis, e (lat.), urinable (eng.), onaj koji se može izluciti burežom, mokracom, koji se može izmokriti (npr. izmokriv kamen) Sin. .


---IZNEMOGAOinfirmis, e, prostratus-3 (lat.), feeble, prostrate (eng.), slab, nemocan, grohnuo, iscrpljen, kahektican, izmožden, zbog bolesti ili poodmaklih godina Sin. .


---IZNEMOGLOST, INFIRMATIO, onis, f, prostratio, onuis, f (lat.), infirmity, prostration (eng.), slabost u smislu slabosti ti-jela i intelekta, iscrpljenost, nemoc, krajnja slabost, iznu-renost, izmoždenost, grohnutost, kaheksija, prostracija Sin. .


---IZNENADAN(LAT.), repens, entis, repentinus-3 (eng.), onaj koji nastaje naglo, bez prethodne najave, neocekivano, iz punoga zdravlja, kao iznenadenje Sin. .


---IZNUTRAinterior, intus-3 (lat.), within, innner (eng.), smješten u nekome organu, strukturi, šupljini tijela Sin. .


---IZNUTRICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. utroba.


---IZOBLICITIdeformare (lat.), deform (eng.), uciniti da neki organ, dio tijela ili odajica izgube svoj normalni, uobicajeni izgled Sin. .


---IZOCITOZAisocytosis, is, f (lat.), id.(eng.), jednakost odajica u velicini; narocito se odnosi na krvne odajice Sin. .


---IZODOZAisodosis, is, f (lat.), isodose (eng.), doza zracenja iste jacine koja je aplicirana na više od jedne tjelesne regije Sin. .


---IZOENZIM(LAT.), isoenzyme (eng.), jedna od varijanti nekoga en-zima koji ima isti mehanizam djejstva, ali se razlikuje po hemijskim, fizickim i imunološkim karakteristikama Sin. .


---IZOGAMIJAisogamia, ae, f (lat.), isogamy (eng.), reprodukcija koja nastaje ujedinjavanjem dvaju gameta koje su identicne u velicini i strukturi Sin. .


---IZOKALORICANisocaloricus-3 (lat.), isocaloric (eng.), onaj koji je iste kaloricne vrijednosti, a pripada raznim namirnicama Sin. .


---IZOKORIJAisocoria, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. stanje u kojemu se slika nekoga objekta jednako odražava u oba oka, 2. jednakost zjenica. Sin.


---IZOLACIJAisolatio, onis, f (lat.), isolation (eng.), 1. proces izdvajanja ili stanje u kojemu se izdvojeni nalaze, 2. se-paracija inficiranih pojedinaca od onih koji nisu inficirani u periodu zaraznosti neke bolesti. 3. sukcesivna propagacija rasta nekih mikroorganizama u kulturi dok se ne dobije cista kult odvajanje. Sin.


---IZOLATOR(LAT.), isolator (eng.), prostorija ili ogradeni prostor koji izolira ljude, materijal ili objekte Sin. .


---IZOLATOR, HIRURŠKI(LAT.), surgical isolator (eng.), velika, providna plasticna vreca sa prostorima u koje su uvlace operatori i instrumentarka koji medusobno komuniciraju radiovezom, pricvršcena za pacijentovo tijelo za vrijeme hirurške procedure. Citav se pogon pravi da bi se sprijecila intraoperativna in Sin. .


---IZOLEUCIN(LAT.), isoleucin (eng.), aminokiselina, etil-metil-alfa aminopropionska kiselina, CH3.(C2H5).CHCH(NH2). COOH koja nastaje hidrolizom fibrina. Neophodna je za optimalni rast djece Sin. .


---IZOLIRATI(LAT.), (ENG.), SIN. v. odvojiti.


---IZOMETRIJAisometria, ae, f (lat.), isometry (eng.), jednakost u dimenzijama Sin. .


---IZOMORFANisomorphus-3 (lat.), isomorphous (eng.), onaj koji ima isti oblik. Sin.


---IZOPACENdegeneratus-3, perversus-3 (lat.), degenerated, perverted (eng.), osoba cije su moralne i psihicke osobine i stanje ispod uobicajenih kriterija za normalnost, izopacen u smislu izopacenosti (v.). degenerik, perverzan. Sin.


---IZOPACENOSTdegeneratio, onis, f, perversio, onis, f (lat.), degeneration, perversion (eng.), posjedovanje moralnih i psihickih osobina koji su ispod uobicajenih kriterija za normalnost, bolesna alteracija neke funkcije koja može biti na emocionalnoj, intelektualnoj i voljnoj osnovi. U psihijatriji je to seksualna devijacija. degeneracija, perverzija, odrod. Sin.


---IZOSTENURIJAisostenuria, ae, f (lat.), id.(eng.), izlucivanje bureži koja je istoga osmolariteta kao i plazma Sin. .


---IZOTOKSINisotoxinum, i, n (lat.), isotoxin (eng.), toksin koji je otrovan i za ostale životinje iste vrste, a ne samo za individuu koja je na posmatranju Sin. .


---IZOTONICANisotonicus-3 (lat.), isotonic (eng.), biološki termin koji oznacava otopinu u kojoj se odajice mogu potopiti,a da ne nestane prolaz tecnosti kroz semipermeabilnu odajicku membranu. V. izotonija 2 Sin. .


---IZOTONIJA, ISOTONIA, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. stanje jednakoga tonusa, pritiska i aktivnosti, 2. jednakost osmotskoga pritiska izmedu dva elementa neke otopine ili izmedu dvije razlicite otopine odvojene semipermeabilnom membranom Sin. .


---IZOTOPisotopus, ii, m (lat.), isotope (eng.), hemijski element koji ima atomski broj kao i drugi element istoga naziva, ali ima razlicitu atomsku masu. Izotopi imaju isti broj nuklearnih protona, a razlicit boj nuklearnih elektrona. Sin.


---IZRASTapophysis, is, f (lat.), id.(eng.), bilo koji izraštaj na kosti koji nikada nije potpuno odvojen od kosti ciji dio cini, ali ipak slobodno prominira. Npr. tuberculum, processus, tuberositas. apofiza. Sin.


---IZRAZexpressio, onis, f (lat.), expression (eng.), aspekt ili izgled odreden fizickim i emocionalnim stanjem, nacin opcenja sa okolicom, odnosno izgled koji osoba pokazuje okolici Sin. .


---IZROÐENdegeneratus-3 (lat.), degenerated (eng.), onaj koji je pretrpio promjenu unazad, od višega ka nižemu tipu, formi ponašanja, funkciji i sl. degeneriran. Sin.


---IZROÐENOSTdegeneratio, onis, f (lat.), degeneration (eng.), promjena naniže u individualnome razvoju roda ili vrste. degeneracija. Sin.


---IZRODINA, V(LAT.), (ENG.), snijet 1. Sin.


---IZUMIRANJEnecrosis, is, f (lat.), id.(eng.), skup morfoloških promjena koje nastaju odajickom smrcu, a nastaje progresivno razarajucom akcijom enzima. Može zahvatiti manju ili vecu grupu odajica, dio organa, cijeli organ ili više njih. .nekroza Sin.


---IZVADITIextirpare (lat.), extirpate, remove (eng.), operacijom lišiti organ ili njegov dio veza i dijelom ili potpuno ga izvaditi napolje. Takoder i strano tijelo, konkrement i slicno: naci ga, otvoriti organ, lišiti ga priraslica i izvaditi napolje. ekstirpirati. Sin.


---IZVALAextrophia, ae, f (lat.), (eng.), izvrnutost nekoga organa ili strukture, tako da se sluzavica vidi. ekstrofija. Sin.


---IZVANJSKI(LAT.), (ENG.), SIN. v. vanjski.


---IZVIRfons, tis, n (lat.), spring water (eng.), mjesto izlaska vode iz zemlje. U medicinskom smislu se odnosi na ljekovite vode i ljekovite izvire koji se koriste za banje ili pren. kao mjesto ishodišta ili izlaska pojave (npr. izvir simptoma). izvor, vrelo, vrutak. Sin.


---IZVITOPERENA VOLJAparabulia, ae, f (lat.), id.(eng.), perverzija volje kada pojedinac nastoji da uradi odredenu radnju, ali zaustavlja aktivnost i zamjenjuje tu radnju drugom, suprotnom, ili cak nesrodnom alternativom Sin. .


---IZVJETRITI(LAT.), (ENG.), id. ishlapiti,( Sin. v.).


---IZVLACENJEextensio, onis, f (lat.), extension (eng.), 1. ortopedska tehnika izvlacenja i reduciranja kontrakcije mišica kod preloma ili fukcionalnih skracenja, 2. ortodontska tehnika izvlacenja zuba verikalno prema okluzivnoj ravni. ekstenzija. Sin.


---IZVOR(LAT.), (ENG.), SIN. v. izvir.


---IZVRACANJE KAPKAectropium, ii, n (lat.), ectropion (eng.), izvrat, okretanje prema napolje ruba ocnoga kapka cime se palpebralna konjunktiva cini vidljivom Sin. .


---IZVRACANJEevaginatio, onis, f (lat.), evagination (eng.), 1. okretanje unutrašnjega dijela napolje kod šupljega organa uz istovremeno njegovo napuštanje normalnoga položaja, sin. evaginacija, 2. Sin. v. izvracanje kapka.


---IZVRAT MATERICEinversio uteri (lat.), inversion of uterus (eng.), okretanje uterusa unutrašnjom stranom prema napolje, tako da je dno prošlo kroz grlic i viri napolje, obicno izvan rodnice Sin. .


---IZVRATinversio, onis, f (lat.), inversion (eng.), okretanje šupljena organa prema napolje kroz njegov otvor tako da unutrašnja strana dode vani, 2. okretanje na suprotnu stranu, okretanje naopako Sin. .


---IZVRNUTvalgus-3 (lat.), id.(eng.), okrenut prema vani, iskrivljen upolje. Oznacava deformitet stopala (pes valgus) ili koljena. Obratno od uvrnut, varus Sin. .


---IZVRTANJEeversio, onis, f (lat.), eversion (eng.), okretanje unutrašnje strane prema vani (npr. stopala) Sin. .


---IŠCAÐEfetus, us, m (lat.), id.(eng.), nerodeni plod u postembrionalnome životu, obicno od sedme nedjelje do rodenja. fetus. Sin.


---IŠCAŠENJEluxatio, onis, f (lat.), dislocation (eng.), napuštanje kongruentnosti zglobnih tijela, u bilo kojem njego-vome dijelu. cašenje. Sin.


---IŠCAŠENJE, HABITUALNOluxatio habitualis (lat.), habitual luxa-tion (eng.), išcašenje koje se cesto dogada bez velike angažirane sile na zglobu i bez velikih boli i drugih simptoma. Pacijent obicno nauci da sam namješta ovo išcašenje. Sin.


---IŠCAŠENJE, KOMPLETNOluxatio completa (lat.), complete dislocation (eng.), išcašenje kod kojega je došlo do kompletnoga razdvajanja zglobnih tijela. Sin.


---IŠCAŠENJE, KOMPLICIRANOluxatio complicata (lat.), compound dislocation (eng.), išcašenje gdje zglobna tijela poslije išcašenja komuniciraju sa zrakom. Išcašenje sa otvorenim zglobom, pa je, stoga, veca mogucnost infekcije. otvoreno išcašenje. Sin.


---IŠCAŠENJE, NEKOMPLETNOluxatio incompleta, subluxatio, onis, f (lat.), incomplete dislocation, subluxation (eng.), djelomicno išcašenje. Samo dijelovi zglobnih tijela postaju nekongruentni. subluksacija. Sin.


---IŠCAŠENJE, OTVORENO(LAT.), (ENG.), SIN. v. išcašenje, komplicirano.


---IŠCAŠENJE, PATOLOŠKOluxatio pathologica (lat.), pathologic dislocation (eng.), išcašenje koje je posljedica bolesti zgloba sinovitisa, infekcije, paralize, cime se oslabljuju zglobne veze. Sin.


---IŠCAŠENJE, PONOVNOredislocatio, onis, f (lat.), redislocation (eng.), išcašenje nekoga zgloba pošto je on bio vec namješten Sin. .


---IŠCAŠENJE, TRAUMATSKOluxatio traummatica (lat.), traumatic dislocation (eng.), išcašenje koje je posljedica mehanicke sile i nastalo je povredom. Sin.


---IŠCAŠENJE, UROÐENOluxatio congenita (lat.), congenital dislocation (eng.), išcašenje koje nastaje prije rodenja, još u toku intrauterinoga života. Sin.


---IŠCAŠITIluxare (lat.), dislocate (eng.), napraviti pucanje ligamenata, prestanak kontakta zglobnih tijela. išcevrnuti. Sin.


---IŠCEKIVANJEexpectatio, onis, f (lat.), expectation (eng.), razlicito dug period cekanja na neki dogadaj. Iz toga termina se razvio naziv ekspektativan stav, stav išcekivanja, kada ljekar posmatra bolest, obicno blagu, ili blag klinicki tok, da vidi šta ce se dogoditi Sin. .


---IŠCESA(LAT.), (ENG.), SIN. v. materija.


---IŠCEVRNUTI(LAT.), (ENG.), SIN. v. išcašiti.


---IŠCEZAVANJE BOLAodynolysis, is, f (lat.), id.(eng.), prestanak bolnih senzacija bilo spontano bilo pod djejstvom lijeka. odinoliza. Sin.


---IŠIJASischias, adis, f (lat.), sciatica (eng.), bolni sindrom kod kojega se bol prostire od donjega dijela leda u but i potkoljenicu do pete ili prsta, preko stražnje ili vanjske strane noge. Najcešci je uzrok prolabirani diskus. bedrevica, bedrobolja. Sin.


---IŠTAHappetitio, onis, f, appetitus, us, m (lat.), appetite (eng.), želja za necim, želja usmjerena na neki objekat, narocito želja usmjerena na hranu. apetit, gac. Sin.


---JABUCICAcaput humeri (lat.), head of humerus (eng.), proksimalni dio humerusa koji artikulira sa cavitas glenoidalis scapulae Sin. .


---JABUCICA, ADEMOVApomum Adami (lat.), Adam's apple, (eng.), prominencija grkljanskih hrskavica na prednjoj strani vrata. Sin.


---JABUCICA, OCNAbulbus oculi (lat.), eyeball (eng.), sfericno tijelo vezano ocnim živcem za mozak, koje cini oko, prekriveno zaštitnim aparatom i smješteno u ocnu duplju Sin. .


---JABUCNICAos zygomaticum (lat.), cheekbone, zygomatic bone (eng.), kvadrangularna kost obraza koja se spaja sa ceonom kosti, gornjom vilicom, zigomaticnim nastavkom sljepoocne kosti i velikim krilom sfenoidalne kosti. zigomaticna kost, uložnica, up. gucan. Sin.


---JABUKA1. pomum, i, n (lat.), apple (eng.), jestivi plod drveta Pyrus malus, Malus sylvestrus (lat.), sadrži pektin, vitamine, minerale. Sirova ili pecena jabuka olakšava varenje i upotrebljava se protiv proljeva. Iz nje se prave i tvornicki preparati sa dosta pektina. Posebno mirišljava jabuka se alma, tufah, ako je divlja - zukva, a mirišljava - dulabija. 2. caput femoris (lat.), head of femur (eng.), glavica bedrenjace koja ulazi u zglob sa kosti kuka, os coxae. Sin.


---JACMIR(LAT.), (ENG.), SIN. v. jecmicak.


---JADACsternum avium (lat.), bird breast bone (eng.), pticija grudna kost. Sin.


---JAG(LAT.), (ENG.), SIN. v. ruža.


---JAGLICAcysticercus, i, m (lat.), id.(eng.), larvalna forma pljosnate gujavice koja se sastoji od jednoga skoleksa zatvorenoga u cisti. cisticerk. Sin.


---JAGLICAVcysticercosus-3 (lat.), cistcercous (eng.), meso prožeto jaglicama ( Sin. v.).


---JAGLICAVOSTcysticercosis, is, f (lat.), (eng.), id., infestacija jaglicama, cisticerkima. Najcešce nastaje larvalnom formom Taeniae solium, svinjske trakavice, kod ljudi koji jedu svinjsko meso. Larve penetriraju crijevni zid i invadiraju potkožno tkivo, mozak, oko, mišice, jetru, srce, pluca i periton cisticerkoza. Sin.


---JAGLIKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kraste, vodene.


---JAGODAfragaria, ae, f (lat.), strawberry (eng.), mnogo vrsta višegodišnjih niskih biljaka koje se, u principu, dijele na divlje i gajene jagode. Imaju dosta C vit., karotena, 10% šecera (40 Cal/100 g.). Od divljih jagoda u narodnoj me-dicini upotrebljava se korijen, Fragariae rhizoma i lišce, Fragariae Sin. .


---JAGODICAdigitus externus (lat.), fingertip (eng.), mehki dio prsta na ruci na distalnoj falangi sa volarne strane. Dio prsta koji je najviše predodreden za taktilni osjet, koji ima specificnu i individualnu šaru, a koja se koristi za identifikaciju otiskom jagodice, fingerprint Sin. .


---JAGODICE DLANAthenar et hypothenar (lat.), id.(eng.), medijalna i lateralna uzvišica na dlanu, jedna nasuprot drugoj, koju cine mišici, potkožno tkivo i koža, a razdvaja linija života Sin. .


---JAJASTovalis, e (lat.), oval (eng.), u obliku jajeta, onaj koji ima oblik presjeka jajeta po dužoj osi, sin. ovalan Sin. .


---JAJAŠCEovulum, i, n (lat.), id.(eng.), ženska reproduktivna odajica koja se poslije oplodnje razvija u novoga clana iste vrste. Ljudsko jajašce dijametra oko 0,1 mm koje nastaje u jajniku. Sastoji se od protoplazme sa nešto žuma-njca, sa vitelinom membranom, velikom jezgrom sa jezgricom. Ustva Sin. .


---JAJEovum, i, n (lat.), egg (eng.), 1. ženska gonada, ženska spolna odajica, u svakom stanju prije fertilizacije, a nakon fertilizacije razvija istovrsnu jedinku. 2. kolokvijalno u Bosni tašak, testis, ( Sin. v.).


---JAJIŠTE(LAT.), (ENG.), SIN. v. jajnik.


---JAJNIK, OOPHORON, i, n, ovarium, ii, n (lat.), ovary (eng.), ženska gonada, jedan od dva ženska spolna organa, u kojemu se formiraju jaja, a koja ovulacijom (v.) izlaze da bi sacekala oplodnju u jajovodu. jajište, jajnjak, sjemenjaca. Sin.


---JAJNJAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. jajnik.


---JAJOGLAVoocephalus, i, n (lat.), id.(eng.), pojedinac koji ima glavu u obliku velikoga jajeta. Termin je nekada i pogrdan Sin. .


---JAJOLIK(LAT.), (ENG.), SIN. v. jajast.


---JAJOTVORANoviger-3 (lat.), ovigerous (eng.), onaj koji proizvodi jaja. Sin.


---JAJOVODtuba uterina, salpinx, gis, f (lat.), uterine tube (eng.), dulja nježna cijev koja ide od gornjega lateralnoga ruba materice do predjela jajnika na istoj strani, a njome prolazi jaje do materice. Mjesto oplodnje. Sin.


---JAKfirmus-3, valens, entis, m (lat.), strong, robust (eng.), jatoran, snažan, snažne grade, velike snage, sposoban za velike napore. Burne reakcije kod bolesti, narocito infektivne. kuvvetli. Sin.


---JAKIJAemplastrum,i, n, ceratum, i, n (lat.), plaster, cerate (eng.), tkani ili plastificirani materijal, premazan voskom, emplastrum ceratum, cerate or wax plaster, sredstvom za omekšavanje, emplastrum emolliens, emollient plaster, ili rubefaciensom, odnosno sredstvom koje pravi vezikule, emplastrum vesiculatorium, blister cerot, mušema. Sin.


---JAKOSTvis corporis (lat.), strength (eng.), sila, kuvvet, moc, jacina tijela Sin. .


---JAKTITACIJAjactitatio, onis, f (lat.), jactitastion (eng.), pojava da se pacijent baca tamo ovamo kod akutne psihicke bolesti Sin. .


---JALOV(LAT.), (ENG.), SIN. v. besplodan.


---JALOVICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. nerotkinja.


---JALOVLJENJE, EVIRATIO, onis, f, castratio, onis, f (lat.), castration (eng.), uklanjanje gonada ili njihova destrukcija, danas obicno radijacijom. škopljenje, kastracija, sterilizacija. Sin.


---JALOVOSTinfecunditas, atis, f, sterilitas, atis, f (lat.), sterility (eng.), neplodnost, nesposobnost za produkciju potomstva. Kad se upotrebljava sam, izraz obicno oznacava ženski sterilitet. sterilitet. Sin.


---JAMA1. fossa, ae, f, fovea, ae, f (lat.), pit, hollow (eng.), anatomski termin koji oznacava dio tijela u obliku jame ili izdubljene strukture na kosti. 2. fovea, ae, f (lat.), pit (eng.) malehna, plitka depresija na površini strukture ili organa Sin. .


---JAMA, PAZUŠNAfossa axillaris (lat.), armpit (eng.), jama omedena mišicima, ispod mjesta gdje se ruka pripaja na grudni koš, a sadrži važne nervne i vaskularne elemente za ruku, te mnoge limfne cvorove i sude. Sin.


---JAMA, POTKOLJENICNAfossa poplitea (lat.), popliteal fossa (eng.), udubljenje iza ili ispod koljena koje se narocito formira pri semifleksiji koljena, a sadrži krvne sude i živce Sin. .


---JAMICA PUŠKAproctodaeum, i, n (lat.), anal pit (eng.), uvrat epiblasta zametka na mjestu gdje ce se stvoriti pušak, cmar, anus. proktodeum. Sin.


---JAMICA1. fossula, ae, f, vallecula, ae, f (lat.), furrow, small pit (eng.), opci anatomski termin koji oznacava malehnu jamu (v. jama), depresiju, 2. fovea, ae, f (lat.), small pit (eng.), id. jama 2 (v.), samo manja, 3. scrobiculus, i, m (lat.), small pit (eng.), malehna praznina, udoljica, plitka šupljina, rupica. škulja. Sin.


---JAPhiatus, us, m (lat.), gap (eng.), uobicajeni anatomski termin za otvor, zjap, procjep, pukotinu. prorez, hijatus. zjalo, procjep, pukotina, otvor. Sin.


---JAPURITI (SE)rubescere (lat.), redden (eng.), crvenjeti se u licu, postati crven u licu uslijed emocionalnoga podražaja. Sin.


---JARBOLACerysipelas, atis, n (lat.), id.(eng.), akutna površna forma celulitisa koja zahvaca kožne limfne sude. Uzrokovan je grupom A streptokoka. Vidi se crvenilo, toplina, nabuh na koži sa jasnom granicom i induriranim rubom. vrbanac, plamac, bruha, namjercina, crvenica, vjetar crveni. Sin.


---JARDUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. pomoc.


---JARICherpes simplex (lat.), coled sore, fever blister (eng.), jaglika uzrokovana vecinom tipom 1 virusa herpesa, a širi se sekretom iz usta. Cesto se javlja kao pratilac vatri, ali se nekada vida i samostalno. Narocito zahvata rub usana i nosnica. herpes, obicni. Sin.


---JARVAulcus, eris, n (lat.), ulcer (eng.), lokalni defekt ili ekskavacija na površini nekoga tkiva, kože, sluzavice, sin. grizlica. Sin.


---JASAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. bistar.


---JASEN, BIJELIFraxinus excelsior (lat.), ash (eng.), drvo od kojega se koristi list Fraxini folium, a koji sadrži rutin i nekoliko kumarinskih preparata. Djeluje i dijureticno i laksativno, a koristi se još za lijecenje isindije zglobova i reumatizma. Sin.


---JASTUCICpulvinar, aris, n (lat.), pad (eng.), masa mehkoga tkiva (najcešce masnoga) koja je nalik malehnome jastuku, razlicite velicine i oblika. Imaju nekad i razlicite uloge, ali u principu služe izoliranju vezne strukture od kosti Sin. .


---JASTUKpulvinus, i, m (lat.), pillow (eng.), kesa ispunjena mehkim materijalom (vuna, perje, pamuk, plasticni sunder) koji se u medicini upotrebljava da sprijeci dekubitus ili da obezbijedi elevaciju, te potporu za glavu. Ima ih raznih oblika i velicina. Potpora za glavu je i uzglavak Sin. .


---JATAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. postelja, bolnicka.


---JATORAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. jak.


---JATROGEN(LAT.), iatrogenic (eng.), onaj koji nastaje aktivnošcu ljekara (npr. jatrogena povreda) Sin. .


---JATROGENEZA, IATROGENESIS, is, f (lat.), iatrogenesis (eng.), stvaranje, proizvodenje dodatnih problema ili komplikacija nastalih lijecenjem od strane ljekara. Sin.


---JATROLOGIJAiatrologia, ae, f (lat.), iatrology (eng.), medicinska nauka, ljekarska nauka. Sin.


---JAZVA(LAT.), cloaca, ae, f (lat.). id(eng.), 1. (u biologiji životinja) zajednicki prolaz za fekalije, mokracu i reproduktivne elemente kod svih nižih kicmenjaka, 2. (u embriologiji sisara) terminalni dio prije nego što se podijeli na rektum, mokracnu bešiku i osnove genitalija. kloaka. Sin.


---JAZVENIcloacalis, e (lat.), cloacal (eng.), onaj koji pripada jazvi, kloaki Sin. .


---JAŠTERICAaphtae, arum, pl., f (lat.), trush, aphta (eng.), malehni ulkus, ovalan ili okrugao, pokriven sa sivkastim eksudatom i rubnim crvenilom. Bolest se zove stomatitis aphtosa, aftozni stomatitis. nuzla. Sin.


---JAŽAvagina, ae, f (lat.), id(eng.), šuplji organ u obliku kanala kod žena, pokriven višeslojnim plocastim epitelom, koji ide od grlica materice do vulve, a služi za kopulaciju i kao porodajni kanal. vagina, rodnica. Sin.


---JAŽVAaquaeductus, us, f (lat.), aqueduct (eng.), prolaz ili kanal u tijelu, organu ili nekoj strukturi kroz koji prolazi tecan sadržaj i spaja dvije šupljine, sin. akveduktus Sin. .


---JECAMHordeum vulgare (lat.), barley (eng.), ranije cesto žitarica za hljeb, jecmenicu u bošnjackim selima, ali služi i za pravljenje slada i piva, te za destilaciju alkohola i proizvodnju nekih prehrambenih produkata. Sin.


---JECMICAKhordeolum, i, n (lat.), stye (eng.), infekcija žlijezde na ocnom kapku, karakteristicnoga izgleda. jecmir, jecmik, metalje, jacmir, žmiraca. Sin.


---JED(LAT.), (ENG.), 1. Sin. v. žuc, 2. v. otrov.


---JEDAR(LAT.), (ENG.), SIN. v. gust.


---JEDENJE DLAKAtrichophagia, ae, f (lat.), trichophagy (eng.), praksa ili navika da se jedu dlake, sin. trihofagija Sin. .


---JEDERKAbulbus, i, m (lat.), bulb (eng.), okruglasta solidna masa, glavicasto povecanje, proširenje Sin. .


---JEDINICA INTENZIVNE NJEGE(LAT.), intensive care unit (eng.), posebno konstruirana i vodena bolnicka jedinica specijalno opremljena za njegu i za podršku bolesnicima kojima je potrebna intenzivna terapija, stalno pracenje i neprekidna podrška vitalnih funkcija Sin. .


---JEDINICA STOMATOLOŠKA(LAT.), dental unit (eng.), mobilna ili fiksna jedinica stomatološke opreme koja se sastoji od sto-matološke stolice i aparata potrebnih za sve intervencije na zubima i ustima Sin. .


---JEDINICAunitas, atis, f (lat.), unit (eng.), uporedna velicina za mjerenje. Vecina jedinica su medunarodno definirane prema odredenim standardima Sin. .


---JEDINICA, BOLNICKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. jedinica hospitalna.


---JEDINICA, ENZIMSKA(LAT.), international unit of enzyme activity, I.U.(eng.), ona kolicina nekoga enzima koja ce katalizirati transformaciju 1 mikromola nekoga supstrata za jednu minutu, pod standardnim uslovima, optimalnim pH i optimalnom koncentracijom supstrata Sin. .


---JEDINICA, HOSPITALNA(LAT.), hospital unit (eng.), je gradevinska i funkcionalna bolnicka cjelina, obicno od 30 kreveta, sa bolesnickim sobama od 1 - 6 kreveta, uz sve ostale prostorije za opskrbu bolesnika i prostorije za osoblje. Opslužuje je jedna grupa osoblja, a svi bolesnici obicno pripadaju jednoj Sin.


---JEDINICA, INZULINSKA(LAT.), international insulin unit (eng.), dvadesetidrugi dio miligrama cistoga kristalnoga inzulina koji se uzima kao standard i odmjeravanje inzulina pri terapiji Sin. .


---JEDINKAindviduum, i, n (lat.), individual (eng.), u osnovnome znacenju indviduus-3, nedjeljiv, nerazdružljiv, svaki pojedini organizam neke vrste, pojedinac, pojedina stvar, individua, celjade Sin. .


---JEDNJAKoesophagus, i. m (lat.), gullet, esophagus (eng.), mišicno membranozna cijev koja ide od ždrijela do želuca, a služi za pronošenje hrane. ljetnik, požirak, ezofagus. Sin.


---JEDNODIJELANunilocularis, e (lat.), unilocular (eng.), onaj koji ima samo jedan dio ili zatvara samo jedan prostor, sin. unilokularan Sin. .


---JEDNOJAJANmonoovularis, e (lat.), monovular, monozygotic (eng.), onaj koji potjece iz jednoga oplodenoga jajeta (npr. jednojajna blizancad, Sin. v. blizancad).


---JEDNOKVRŽICANunicuspidalis, e (lat.), unicuspidal (eng.), zub koji ima samo jednu kvržicu Sin. .


---JEDNOODAJICKIunicellularis, e (lat.), unicellular (eng.), onaj ciji se organizam sastoji od jedne jedine odajice (npr. jednoodajicki organizam), sin. unicelularan Sin. .


---JEDNOOKuniocularis, e (lat.), uniocular (eng.), onaj koji ima, odnosno zahvaca samo jedno oko Sin. .


---JEDNOOKionisatio, onis, f (lat.), ionisation (eng.), bilo koji proces u kojemu neutralni atom dobija ili gubi elektrone, cime dobija pozitivni ili negativni elektricni naboj Sin. .


---JEDNOOKA NAKAZAmonophtalmus, i, m (lat.), id.(eng.), urodena mahana da nakaza ima samo jedno, centralno položeno oko. kiklopija. Sin.


---JEDNOPOLARANunipolaris, e (lat.), unipolar (eng.), 1. onaj koji ima samo jedan pol ili samo jedan produžetak (npr. monopolarna živcana odajica), 2. onaj koji pripada poremecajima raspoloženja sa postojanjem samo jedne, obicno depresivne, epizode, sin. unipolaran Sin. .


---JEDNOPRSTOSTmonodactylia, ae, f (lat.), monodactyly (eng.), razvojna mahana koja se manifestira postojanjem samo jednoga prsta na ruci i nozi. Covjek može biti i jednoprst iz traumatskih razloga Sin. .


---JEDNOROGunicornis, e (lat.), unicornous (eng.), onaj koji ima samo jedan rog (npr. uterus unicornis) Sin. .


---JEDNOSLOJANunistratificatus-3 (lat.), single layered (eng.), onaj koji ima samo jedan sloj odajica (npr. jednoslojni plocasti epitel) Sin. .


---JEDNOSTRANunilateralis, e (lat.), unilateral (eng.), onaj koji zahvaca samo jednu stranu, sin. unilateralan Sin. .


---JEDNOZGLOBANuniarticularis, e (lat.), uniarticular (eng.), onaj koji pripada samo jednome zglobu, sin. uniartikularan Sin. .


---JEDRINAturgor, oris, m (lat.), fullness (eng.), normalno stanje koje pokazuju tkiva, narocito koža, a održava se posjedovanjem izvjesnoga tonusa tkiva što mu daje ovaj kvalitet Sin. .


---JEJUNALAN, JEJUNALIS, e (lat.), jejunal (eng.), onaj koji pripada praznome crijevu. Sin.


---JEJUNOJEJUNOSTOMIJAjejunojejunostotomia, ae, f (lat.), jejunojejunostomy (eng.), pravljenje anastomoze izmedu dvije vijuge na jejunumu hirurškim putem Sin. .


---JEJUNOKOLOSTOMIJAjejunocolostomia, ae, f (lat.), jejunocolostomy (eng.), pravljenje otvora izmedu jejunuma i debeloga crijeva hirurškim putem Sin. .


---JEJUNORAFIJAjejunorrhaphia, ae, f (lat.), jejunorrhaphy (eng.), operativno ušivanje praznoga crijeva. Sin.


---JEJUNOSTOMIJA(LAT.), jejunostomia, ae, f (Lat.), jejunostomy (eng.), hirurško otvaranje praznoga crijeva tako da postoji stalni otvor izmedu crijeva i trbušnoga zida. Sin.


---JEJUNOTOMIJAjejunotomia, ae, f (lat.), jejunotomy (eng.), hirurško otvaranje praznoga crijeva. Sin.


---JEJUNUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. crijevo, prazno.


---JELdolor ossium (lat.), bone ache (eng.), bol u kostima, kostobolja, vrtnja u kostima, hronicni reumatizam Sin. .


---JELOopsonium, ii, n (lat.), food (eng.), sve što se jede, zavisno od navika, civilizacije, podneblja, historijskoga trenutka, potreba, nestašice i sl. Sin. v. hrana.


---JEMEK(LAT.), (ENG.), id. obrok i hrana ( Sin. v.).


---JENIKARAcholera, ae, f (lat.), id.(eng.), akutna infektivna bolest, nekada fulminantna, a manifestira se kao endemij-ski enteritis sa velikim brojem vodenastih stolica. Iz endemijskih podrucja se širi epidemijski i pandemijski. Uzrocnik je Vibrio cholerae. kratelj, kolera. Sin.


---JENJANJEremissio, onis, f (lat.), remission (eng.), smanjivanje, ublaživanje ili nestajanje simptoma bolesti, a takoder i period prestanka ili smirivanje simptoma. remisija, patisanje. Sin.


---JENJATIremittere (lat.), remit (eng.), popustiti, mihnuti, umihnuti, prestati, smanjiti (bolest, simptom) Sin. .


---JERGOT(LAT.), (ENG.), SIN. v. radic.


---JERSINIJE(LAT.), Yersiniae, arum , f (lat., po A. Yersin, švicarskom bakteriologu), Yersinia (eng.), rod gram negativnih fakultativno anaerobnih štapicastih bakterija porodice Enterobacteriaceae. Ima ih puno, a tu spada i uzrocnik bubonske kuge (Yersinia pestis) Sin. .


---JESTIVedulis, e (lat.), edible (eng.), onaj koji se može jesti bez posljedica po zdravlje, bez obzira na hranjivost. Termin se odnosi pretežno na jestive gljive Sin. .


---JETIMinfans, tis, n (lat.), child (eng.), dijete, narocito maloljetnik bez jednoga ili oba roditelja, siroce. dijete. Sin.


---JETKATI(LAT.), rodere (lat.). etch (eng.), 1. nagrizati, najedati, razjedati, 2. (u stomatologiji) jakom kiselinom nagrizati caklen i dentin radi bolje retencije kompozitnih materijala Sin. .


---JETRAhepar, atis, n (lat.), liver (eng.), veliki žljezdani organ u gornjem desnom dijelu trbuha, sa dvostrukim krvotokom (nutritivnim i funkcionalnim). Glavni metabolicki organ tijela, vezan za probavni trakt, ali u tijesnom odnosu sa krvnim i endokrinim sistemom. crna džigerica, crna utrobica. Sin.


---JETRA, CIROTICNAhepar cirrhoticum (lat.), cirrhotic liver (eng.), jetra prožeta ciroticnim procesom. Sin. v. ciroza.


---JETRA, MASNAhepar addiposum (lat.), fatty liver (eng.), jetra prožeta procesom masne degeneracije i infiltracije. Sin.


---JETRENA INSUFICIJENCIJAinsuffitientia hepatis (lat.), hepatic insufficiency (eng.), smanjena fukcionalna sposobnost uslijed organskih promjena jetrenoga tkiva. Nedovoljna funkcija jetrenih odajica Sin. .


---JEZAhorripilatio, onis, f (lat.), horripilation (eng.), erekcija dlaka kože koja nastaje hladnocom ili naglom adrenergicnom reakcijom (strahom) Sin. .


---JEZERO, LACUS, us, f (lat.), lake (eng.), ogranicena, obicno okrugla, ili ovalna kolekcija tecnosti (npr. venska jezera) Sin. .


---JEZGRAnucleus, i, m (lat.), id.(eng.), 1. odajicka jezgra, sferoidno tijelo kao nezamnjenjivi dio odajice, koje ima svoje karakteristicne organele: tanku opnu, jedan ili više nukleolusa, nepravilne granule hromatina, nukleoplazmu, 2. grupa nervnih odajica u centralnome nervnome sistemu kao cen Sin. .


---JEZGRA, ATOMSKA(LAT.), atomic nucleus (eng.), centralni dio atoma koji je sastavljen od protona i neutrona. Protoni su pozitivno nabijeni i njihov broj je atomski broj. Stalan je i jednak je broju elektrona koji kruže. Neutroni ne nose naboj, variraju u broju i daju izotope nekoga elementa. Sin.


---JEZGRICAnucleolus, i, m (lat.), id.(eng.), malehno, okruglasto tjelešce koje se nalazi u jezgri najvecega broja odajica. U nekim odajicama ima ih više. Mjesto je sinteze ribozomne i ribonukleinske kiseline. Za vrijeme sinteze se uvecava, a smanjuje u periodima mirovanja. Sastavljena je od granulir Sin. .


---JEZGRICA, LAŽNAcaryosoma, atis, n (lat.), net knot, karyosome , false nucleolus (eng.), kondenzirana, nepravilna nakupina hromatina razbacana u hromatinskoj mreži odajice. kariozom. Sin.


---JEZGRIN SOKcaryolympha, atis, n (lat.), caryolymph (eng.), dio odajicke jezgre koja je kontrastno obojena u odnosu na hromatin i linin. kariolimfa. Sin.


---JEZICAC(LAT.), (ENG.), SIN. v. zaklopac.


---JEZICAKlingula, ae, f, uvula, ae, f (lat.), id.(eng.), standardni anatomski termin, mehka, prstolika, obješena masa. Kada se termin upotrebljava sam, obicno se misli na uvula palatina Sin. .


---JEZICNIlingualis, e (lat.), lingual (eng.), ono što je okrenuto prema jeziku, strana zuba koja je okrenuta prema jeziku, glosalan, ono što pripada jeziku ili oznacava bli-zinu jezika, odnosno porijeklo od ovoga organa. lingvalan, glosalan. Sin.


---JEZIKlingua, ae, f (lat.), tongue (eng.), 1. pokretni mišicni organ na podu usne duplje koji ima receptore za ukus, pomaže žvakanju, gutanju, govoru i formiranju zalogaja, 2. svaka struktura ili dio neke strukture koja ima formu jezika. zaik. Sin.


---JEZIK(LAT.), (ENG.), cerebriforman, Sin. v. jezik naboran.


---JEZIK, DLAKAVtrichoglossia, ae, f (lat.), (eng.), hairy tongue (lat.), pojava dlaka na jeziku Sin. .


---JEZIK, GEOGRAFSKIlingua geographica (lat.), mappy tongue, geographic tongue (eng.), benigni migratorni glositis, benigna inflamacija jezika koja pravi površinu nalik na geografsku kartu. Sin.


---JEZIK, NABORANlingua plicata, lingua scrotalis (lat.), plicated tongue, fissured tongue (eng.), nekada nasljedno stanje jezika, karakterizirano prisustvom brojnih linija koje lobuliraju jezik. cerebriformni jezik. Sin.


---JEZIK, OBLOŽENlingua saburalis (lat.), coated tongue (eng.), jezik pokriven bjelicastim i žuckastim slojem koji se sastoji od deskvamiranoga epitela, bakterija, gljivica i drugog materijala što se može skinuti struganjem. Sin.


---JEZINAmacies, ei, f (lat.), thinness, slenderness (eng.), mršavost, rezultat prekomjernoga gubitka masnoga tkiva Sin. .


---JEZINAVmacer-3 (lat.), lean, thin, slender (eng.), mršav, kost i koža, sa gubitkom masnoga tkiva, bolestan, slab Sin. .


---JEŽAcutis anserina (lat.), goose skin (eng.), pacija koža, prolazno stanje površine kože u kojemu se nadignu folikuli dlaka i same dlake zbog kontrakcije mm. errectores pillorum Sin. .


---JEŽINACEuphorbia palustris (lat.), spurge (eng.), biljka koja je aktivni otrov, ali u malehnim dozama emetik i katarik. Sin.


---JEŽITI SEhorrescere (lat.), shudder (eng.), pojava koja ide uz drhat. Uslijed kontrakcija mm. erectores pilorum dlake se na koži podignu. Pojava predskazuje vatru, ali može biti i iz drugih uzroka (hladnoca, strah, uzbudenje). Sin.


---JODiodum, i, n (lat.), iodine (eng.), halogeni element, nemetal, simbol J, atomski broj 53, at. težina 126,908, sivkastocrvenocrne boje karakteristicnoga mirisa. Neophodan u ishrani, narocito za sintezu hormona kotlacne žlijezde Sin. .


---JODEMIJAiodaemia, ae, f (lat.), iodemia (eng.), prisustvo joda u krvi u obliku jodida Sin. .


---JODIRAN, IODATUS-3 (lat.), iodate (eng.), onaj kojemu je dodat jod u obliku soli jodne kiseline, IO2 anion Sin. .


---JODIZAMiodismus, i, m (lat.), iodism (eng.), hronicno trovanje jodom ili spojevima joda, a manifestira se korizom, ptijalizmom, glavoboljama, slabošcu i osipom po koži Sin. .


---JODOPSIN(LAT.), (ENG.), SIN. v. opsin.


---JOGURT(LAT.), yogurth (eng.), gust, nakiseo, prijatan mlijecni na-pitak, produkt djejstva mikroorganizama iz reda Lactobacillus. Namirnica velikog dijetetskoga znacaja uslijed probavljivosti, uticaja na crijevnu floru, vitamina B, te izvora vrijednih bjelancevina bez velikoga enereget Sin.


---JONion, ii, n (lat.), id.(eng.), atom ili radikal kojima pozitivni (katijon) ili negativni (anijon) elektricni naboj zbog toga što je izgubio ili dobio jedan od elektrona Sin. .


---JONTOFOREZAiontophoresis, is, f (lat.), id.(eng.), uvodenje jona, topljivih soli, u tkiva pomocu elektricne struje Sin. .


---JUGULARANjugularis, e (lat.), jugular (eng.), grlen, vratni, onaj koji pripada vratu Sin. .


---JUKSTAPOZICIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. apozicija.


---JULARhabena, ae, f (lat.), rein (eng.), trakasta struktura koja nalici na jular, povodac za konja Sin. .


---JULARIChabenula, ae, f (lat.), id.(eng.), na jular, povodac, nalik struktura. U principu manja od julara. Najviše se odnosi na habenulu u mozgu koja je komponenta epitalamusa Sin. .


---JUMRUKpugnus, i, m (lat.), fist (eng.), stisnuta šaka ( Sin. v.), pesnica.


---JUNKTURA(LAT.), (ENG.), SIN. v. spoj.


---JUTARNJI(LAT.), matutinus-3, matutinal (eng.), onaj koji se dešava ili nastaje ujutro (npr. vomitus matutinus, jutarnje povracanje) Sin. .


---JUTROKLEKasafoetida, ae, f (lat.), id.(eng.), masna gumasta smola koja se dobije iz korijena istoimene biljke, Ferula asafoetida. Upotrebljava se za popravljanje ukusa hrani, kao karminativ, ekspektorans i spazmolitik, te animalni repelent u veterinarskoj medicini. Sin.


---JUVENILANjuvenilis, e (lat.), juvenile (eng.), 1. mladalacki, ono što pripada djeci i mladosti, 2. odajica ili organizam izmedu nezrele i zrele forme. Sin.


---JUŠIKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. gnoj.


---KABAO(LAT.), (ENG.), SIN. v. koš, grudni.


---KABARISATItumescere (lat.), swell (eng.), oteci, nabreknuti, nabuhnuti, napuhati, povecati zapreminu Sin. .


---KABILA, V(LAT.), (ENG.), pleme Sin. .


---KABRISTAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. greblje.


---KABUR(LAT.), (ENG.), SIN. v. greb.


---KACUNColchicum autumnale (lat.), meadow soffron (eng.), otrovna biljka koja ima lukovicu. Sjeme, Colchici semen, ima postojan sadržaj kolhicina koji je lijek protiv gihta. mrazovac, mrazova sestrica. Sin.


---KADsuffimentum, i, n (lat.), fumigant (eng.), sredstvo, supstancija upotrijebljena za kadenje ( Sin. v.),


---KADA(LAT.), Narcissus pseudonarcissus (lat.). daffodil (eng.), cvijece koje u lukovici sadrži alkaloid narcisin, C16H17NO4, koji ima emeticko djejstvo. Sin.


---KADAVER(LAT.), (ENG.), SIN. v. leš.


---KADAVERICAN(LAT.), cadavericus-3, cadaveric (eng.), ono što pripada mrtvacu, mejjitu, mrtvacki, mejjitski Sin. .


---KADAVERIN(LAT.), cadaverine (eng.), pentametilendiamin, gas hrdavog mirisa, nastao dekarboksilacijom lizina pri truhljenju organskoga materijala djejstvom bakterija, narocito vrste vibrio. Sin.


---KAÐENJE, FUMIGATIO, onis, f (lat.), fumigation (eng.), izlaganje dimu, nadimljavanje, izlaganje objekta dimu koji dezinficira. fumigacija. Sin.


---KADIK(LAT.), (ENG.), SIN. v. smreka.


---KADMIJUMcadmium, ii (lat.), cadmium (eng.), metal simbol Cd, atom. broj 48, atom. tež. 112,40. Soli su otrovne. Sin.


---KADMIOZAcadmiosis, is, f (lat.), id.(eng.), pneumokonioza uslijed inhalacije kadmijumove prašine. Sin.


---KADULJASalvia officinalis (lat.), sage (eng.), ljekovita biljka koja sadrži ishlapljivi zejtin (1,5-2,5%), a koristi se kao adstringens, karminativ i sredstvo za znojenje. Cajem od kadulje ispiraju se usta i grlo kod stomatitisa i sijaloreje, te faringitisa uslijed adstringentnoga djelovanja. salvija. Sin.


---KAFEZ POPULACIONI(LAT.), population cage (eng.), zatvoreni prostor u kojemu se mogu izolirati generacije vinske mušice radi genetskoga proucavanja Sin. .


---KAHEKSIJA, CACHEXIA, ae, f (lat.), cachexy (eng.), teško sta-nje opce slabosti ili iscrpljenosti. Sin.


---KAHVACoffea arabica (lat.), coffee (eng.), biljka cije sjeme (ali i od drugih vrsta porodice Rubiaceae) služi za široko rasprostranjeni napitak i nacionalno pice u Bosni. Sadrži 1-2% kofeina koji je analeptik, dijuretik i centralni ekscitans. Sin.


---KAHVAJI(LAT.), (ENG.), SIN. v. smed.


---KAJIŠ(LAT.), fascia, ae, f (lat.). band (eng.), traka fibroznoga tkiva, sin. fascija 2. Sin.


---KAJMAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. povlaka.


---KAKAOTheobroma Cacao (lat.), cocoa (eng.), plod drveta koji sušen, pržen i mljeven služi za pravljenje napitaka i cokolade. Maslo iz sjemena, Butyrum cacao, je vehikulum nekih lijekova. Organizam ga veoma dobro iskorišcava. Kakao sadrži dosta kafeina i teobromina, pa je stoga dijuretik i centralni Sin. .


---KAKOZMIJAcacosmia, ae, f (lat.), id.(eng.), osjecaj neugodnoga mirisa (nedaset) koji nije uslovljen njegovim postojanjem Sin. .


---KALA-AZAR(LAT.), (ENG.), klasicna forma visceralne lajšmanijaze ( Sin. v.).


---KALAJstannum, i, n (lat.), tin (eng.), bijeli metal, at. broj 50, atom. tež. 119,69, simbol Sn. Neke soli imaju medicinski znacaj kao reagensi, boje, otrovi, a neke se koriste u medicini Sin. .


---KALAKAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. galica, zelena.


---KALCEMIJA, CALCAEMIA, ae, f (lat.), calcemia (eng.), prisustvo kalcijuma u krvi. Sin.


---KALCIFIKACIJAcalcificatio, onis, f (lat.), calcification (eng.), proces u kojemu organsko tkivo postaje tvrdim depozicijom kalcijumovih soli unutar tkivne supstancije. zakrecavanje. Sin.


---KALCIFIKACIJA, DISTROFICNAcalcificatio dystrophica (lat.), dystrophic calcification (eng.), depozicija kalcijumovih soli u nenormalnome tkivu, kao što je ožiljno tkivo, arteriskleroticni plak, nekroza i sl., ali bez promjene vrijednosti kalcijuma u krvi. Sin.


---KALCIFIKACIJA, METASTATICNAcalcificatio metastatica (lat.), metastatic calcification (eng.), depozicija kalcijumovih soli u raznim tkivima kao posljedica porasta vrijednosti kalcijuma i fosfata u krvi i tkivnim tecnostima. Sin.


---KALCIJUM FLUORIDcalcium fluoridum (lat.), calcium fluoride (eng.), CaF, sastojak kostiju i narocito zuba. Sin.


---KALCIJUM FOSFATcalcium phosphatum (lat.), calcium phosphate (eng.), bilo koja od 3 soli fosfata i kalcijuma. Može biti monobazicni kalcijum fosfat, CaH4(PO4)2, zovu ga i superfosfat, zatim dibazicni, CaHPO4.2H2O, te tribazicni, Ca3(PO4)2. U obliku fosfata je najveci dio mineralnih elemenata kostiju. Sin.


---KALCIJUM HLORIDcalcium chloridum (lat.), calcium chloride (eng.), bijeli tvrdi komadi ili granule, CaCl2.2H2O. Daje se za hemostazu kod multiplih hemoragija, te kao antidot kod trovanja magnezijumom. Sin.


---KALCIJUM KARBONATcalcium carbonatum (lat.), calcium carbonate (eng.), so kalcijuma sa ugljicnom kiselinom. CaCO3. Prirodno se nalazi u kostima i kucicama mehkušaca. Koristi se i kao antacid. Sin.


---KALCIJUM OKSALATcalcium oxalicum (lat.), calcium oxalate (eng.), kalcijumova so, Ca2O4. Nalazi se u mokraci i glavni je sastojak nekih kamenaca. Sin.


---KALCIJUMcalcium, ii, n (lat.), id.(eng.), srebrenastožuti metal, atomski broj 20, atomska težina 40,08. Jedan od bitnih elemenata organizma i naden je u svim organiziranim tkivima. U kombinaciji sa fosfatima cini gusti, tvrdi materijal kostiju i zuba. Konstantan nivo kalcijuma u krvi je neophodan Sin.


---KALCINACIJAcalcinatio, onis, f (lat.), calcination (eng.), sagorijevanje, proces reduciranja mase na suhi prah i to toplotom, isušivanje toplotom. Sin.


---KALCINOZAcalcinosis, is, f (lat.), id.(eng.), prožimanje kalcijumovim solima, stanje depozicije kalcijuma u razlicitim tkivima organizma. osifikantni fasciitis. Sin.


---KALCIPEKSIJAcalcipexia, ae, f (lat.), calcipexy (eng.), nagomilavanje i fiksacija kalcijuma u tkivima organizma Sin. .


---KALCIPENIJAcalcipenia, ae, f (lat.), id.(eng.), deficijencija, nedostatak kalcijuma. Sin.


---KALCIPRIVAN, CALCIPRIVUS-3 (lat.), calciprivic (eng.), onaj koji je lišen kalcijuma, u nedostatku kalcijuma Sin. .


---KALCIPRIVIJAcalciprivia, ae, f (lat.), id.(eng.), smanjenje ili kompletan nedostatak kalcijuma Sin. .


---KALCITONIN(LAT.), calcitonin (eng.), hormon parafolikularnih odajica kotlacne žlijezde koji se izlucuje kod hiperkalcemije. Smanjenje vrijednosti kalcijuma i fosfata u krvi inhibira koštanu resorpciju i djeluje kao antagonist paratireoidnome hormonu Sin. .


---KALCIURIJAcalciuria, ae, f (lat.), id.(eng.), prisustvo kalcijumovih soli u bureži Sin. .


---KALEMtransplantatum, i, m (lat.), graft (eng.), bilo koje tkivo ili organ koji se kalemi, prenosi, na neko mjesto u organizmu. transplantat. Sin.


---KALEMITI(LAT.), (ENG.), 1. transplantirati, Sin. v. transplantacija, 2. cijepiti, urezivati ospice, vakcinisati, v. vakcinacija, cijepiti.


---KALEMLJENJE1. transplantatio, onis, f (lat.), grafting, transplantation (eng.), presadivanje organa ili tkiva koji se uzimaju sa istoga ili drugoga covjeka, odnosno sa individue druge vrste. presadivanje 1, transplantacija, 2. vaccinatio, onis, f (lat.), vaccination (eng.), unošenje vakcine u tijelo u cilju proizvodenja imuniteta, ureziva-nje, urezivanje ospica, cijepljenje, vakcinacija, navrtanje. Sin.


---KALGAMRhizoma galangae (lat.), galanga (eng.), rizom biljke Alpinia officinarum koji se koristi kao aromatik, stimulans i karminati Sin. v.


---KALIBARcaliber, bri, m (lat.), id.(eng.), precnik nekoga zjapa, neke cijevi, cjevastoga organa, zaduženih za protok Sin. .


---KALIBRACIJAcalibratio, onis, f (lat.), calibration (eng.), mjerenje dijametra neke cijevi ili šupljega organa Sin. .


---KALICEKTAZIJA(LAT.), calicectasis, is, f (loat.), id.(eng.), proširenje bubrežne cašice Sin. .


---KALICIVIRUSI(LAT.), caliciviruses (eng.), podgrupa pikorna virusa u koji spada i virus vezikularnoga egzantema Sin. .


---KALIJEMIJAkaliaemia, ae, f (lat.), potassemia, kalemia (eng.), prisustvo kalijuma u krvi. Sin.


---KALIJUMkalium, ii, n (lat.), potassium (eng.), metalni element alkalijske grupe cije se mnoge soli koriste u medicini, a sam je jedan od glavnih katijona mišica i drugih odajica. Mehak je, srebreno bijeli metal, at. broj 19,0, at. tež. 39,1020, simbol K Sin. .


---KALIKREIN(LAT.), kallikrein (eng.), proteoliticni enzim, spada u proteaze, naden u plazmi, limfi, urinu, pljuvacki, pankreasnome soku. Aktivira plazminogen i transferira reakciju kininogen-bradikinin. Sin.


---KALIKREIN(LAT.), plazmatski, plasma kallikrein (eng.), EC 3.4.21.34., enzim koji hidrolizira lizin-arginin i arginin-serinske veze u kininogen da bi nastao bradikinin Sin. .


---KALIKREIN, TKIVNI(LAT.), tissue kallikrein (eng.), EC 3.4.21.35., enzim koji hidrolizira metionin-lizin i arginin-serinske veze u kininogen, da bi nastao kalidin. Sin.


---KALIPER(LAT.), skinfold caliper (eng.), instrument kojim se mjeri debljina kožnoga nabora na trbuhu na osnovu kojega se procjenjuje debljina osobe Sin. .


---KALKANEODINIJAcalcaneodynia, ae, f (lat.), id.(eng.), bol u peti. Sin.


---KALKULOGENEZAcalculogenesis, is, f (lat.), id.(eng.), stvara-nje kamenaca Sin. .


---KALKULOZAcalculosis, is, f (lat.), calculosis, lithiasis (eng.), stanje karakterizirano stvaranjem kamenaca u šupljim organima ili kanalima sa konsekutivnom simptomatologijom. Sin.


---KALKULOZANcalculosus-3 (lat.), calculous (eng.), onaj koji ima osobine kamena, koji je zahvacen bolešcu produkcije kamenaca Sin. .


---KALOMELcalomelus, atis, f (lat.), mercury chloride mild (eng.), živin hlorid, HgCl, nekada korišten kao purgati Sin. v.


---KALORICANcaloricus-3 (lat.), calorigenic (eng.), onaj koji proizvodi toplotu ili drugu energiju, koji povecava produ-kciju toplote ili druge energije, koji povecava oksidaciju. Sin.


---KALORIJAcaloria, ae, f (lat.), calorie (eng.), jedinica topline. To je ona kolicina topline potrebna da podigne temperaturu jednog kilograma vode za 1° C na temperaturi od 14,5 do 15,5° C. To je ustvari velika kalorija, jer su se nekad dijelile na malehne (cal.) i velike, tz Sin. v. kilokalorije (Cal.). 1 Cal=1000 cal. Danas se upotrebljava skracenica cal., ali znaci kilokaloriju, što je jednako 4.184 joula.


---KALORIMETAR, CALORIMETER, ris, m (lat.), id.(eng.), instrument kojim se mjeri kolicina izmijenjene topline u bilo kojem sistemu Sin. .


---KALORIMETRIJA, CALORIMETRIA, ae, f (lat.), calorimetry (eng.), mjerenje kolicine topline koja je apsorbirana i odana. Sin.


---KALOTA, CALOTTE(LAT.), (ENG.), (franc.), 1. dio operativnoga stola, otvorenoga polukružnoga oblika, nalici na kapu lubanje i korespondira sa njom, 2. (u oftalmologiji), uzorak uzet sa ocne jabucice za histološko ispitivanje. Sin.


---KALOZANcallosus-3 (lat.), callous (eng.), žuljevit, sa žuljem, v. kalozitet. žuljevit. Sin.


---KALOZITET, CALLOSITAS, atis f (lat.), callosity (eng.), lokalizirana hiperplazija epidermisa, obicno uslijed pritiska, žuljevitost. žuljavost. Sin.


---KALUFforma, ae, f (lat.), form (eng.), oblik, obrazac, forma, odljevak, model, izlijevni otisak zuba. Sin.


---KALVARIJAcalvarium, ii, n (lat.), scull-cap (eng.), lubanjsko kube, lubanjski krov, gornji dio lubanje koji je sastavljen od pljosnatih dijelova ceone, tjemene, parijetalne i okcipitalne kosti. krov lubanje, kapak, kapic. Sin.


---KAMEN PLUCNIpneumolithus, i, m (lat.), pneumolith (eng.), konkrement ili organska masa sa odloženim kalcijevim solima lokalizirana u plucima, sin. pneumolit Sin. .


---KAMEN ZA BRUŠENJEcorrundum, i n (lat.), id.(eng.), prirodni aluminijum oksid koji se upotrebljava u stomatologiji za grubo brušenje Sin. .


---KAMENcalculus, i, m, concrementum, i, n (lat.), stone, concrement (eng.), abnormalno tvrda masa koja nastaje u organizmu, obicno u šupljeme organu ili kanalu, pod odredenim uslovima, a sastavljena je od organskoga matriksa i mineralnih soli u razlicitim odnosima. kamenac i pijesak ako se radi o mnogo sitnih kamena. Sin.


---KAMEN, BIJELIZincum sulphuricum (lat.), zinc sulphate (eng.), ZnSO4x7H2O. To su bezbojne transparentne priz-me ili iglice koje se upotrebljavaju kao adstringens za mukozne membrane. Dio je mnogih dermatoloških pre-parata. galica, bijela Sin.


---KAMEN, BUBREŽNIcalculus renis (lat.), kidney stone, renal calculus (eng.), pojava tvrde mase, kamena, u izvodnim kanalima bubrega, kompleksne etiologije, a sastavljenih od soli i organskoga matriksa. nefrolit. Sin.


---KAMEN, CRIJEVNIenterolithus, i, m (lat.), enterolith (eng.), bilo koja konkretna masa sa inkrustacijom koja nalici na kamen, a nalazi se u crijevima Sin. .


---KAMEN, MOKRACNIcalculus vesicae urinariae (lat.), bladder stone (eng.), kamen u mokracnoj bešici, osobina kao i kamen, bubrežni Sin. .


---KAMEN, PAKLENIlapis infernalis (lat.), silver nitrate toughened (eng.), srebreni nitrat, AgNO3, u obliku štapica koji se upotrebljava kao mocan antiseptik. Štapici se prave miješanjem srebrenoga nitrata sa hidrohlornom kiselinom i natrijevim hloridom, a sadrže 94,5 % srebrenoga nitrata. džehennem taš, kamen, jetki. Sin.


---KAMEN, SUZNIophtalmolithus, i, m (lat.), ophtalmolith (eng.), kamen u suznim kanalima. oftalmolit. Sin.


---KAMEN, ŽUCNIcalculus vesicae felleae, cholelithus, i, m (lat.), bile stone (eng.), kamen u žucnoj bešici ili žucnim kanalima, kompleksne grade i simptomatologije, sastav-ljen u prinicipu od organskoga matriksa (odajicki detritus i inflamatorni eksudat) i soli žucnih kiselina Sin. .


---KAMENAC(LAT.), (ENG.), SIN. v. kamen.


---KAMENAC, ZUBNI(LAT.), (ENG.), SIN. v. sedra.


---KAMENITpetrosus-3 (lat.), petrous (eng.), onaj koji nalici na kamen, hrid, tvrd kao kamen, sin. petrozan 1 Sin. .


---KAMENKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. arsenov trisulfid.


---KAMFORcamphora, ae, f (lat.), camphor (eng.), keton, C10H16O, karakteristicnoga mirisa, izdvojen iz biljke Cinnamomum camphora (d-kamfor), kamilice (l-kamfor), ruzmarina i dr. Upotrebljava se u obliku kamforskoga zejtina, oleum Camphoratum, ili blagoga alkoholnoga rastvora i to kao stimulans centraln cafurija. Sin.


---KAMFORIZAMcamphorismus, i, n (lat.), camphorism (eng.), trovanje cafurijom, kamforom. Glavni znaci su grcevi, koma i bljuvanje. Sin.


---KAMILICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. gorcak.


---KAMPTODAKTILIJA, V(LAT.), (ENG.), savijenost prstiju Sin. .


---KAMPTOKORMIJA, CAMPTOCORMIA, ae, f (lat.), camptocormy (eng.), staticki deformitet koji se sastoji od savijenosti tijela prema naprijed Sin. .


---KANABINOL(LAT.), cannabinol (eng.), nepsihoaktivna droga smolastoga eksudata hašiša ( Sin. v.), C21H26O2, a njegov tetrahidroderivat, tetrahidrokanabinol, je aktivan princip.


---KANABIZAMcannabismus, i, m (lat.), cannabism (eng.), intoksikacija hašišem ( Sin. v.).


---KANAL, IZVODNIductus excretorius (lat.), excretory duct (eng.), kanal koji izlazi iz žlijezde i koji služi za izlazak sekreta iz te žlijezde Sin. .


---KANAL, ODVODNIductus efferens (lat.), effrent duct, (eng.), kanal koji odvodi sekret iz žlijezde ili izvodni kanal neke strukture, bez obzira da li izvodi njen sekret ili neku drugu tecnost. Id. kanal izvodni. Sin.


---KANALICductulus, i, m (lat.), ductule (eng.), malehni kanal ( Sin. v.), narocito ako je ogranak kanala i u blizini alveole žlijezde, sin. pasaž.


---KANALIZACIJAcanalisatio, onis, f (lat.), canalisation (eng.), formiranje kanala u normalnim, patološkim ili hirurškim uslovima Sin. .


---KANCER(LAT.), (ENG.), SIN. v. rak.


---KANCEROFOBIJAcancerophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), iracionalan strah od raka, mogucnosti njegovoga razvoja i postojanja. Sin.


---KANCEROLOGIJAcancerologia, ae, f (lat.), cancerology (eng.), dio medicinske nauke i prakse koji se bavi istraživanjem i praksom dijagnosticiranja i lijecenja malignih tumora Sin. .


---KANCEROZANcancerosus-3 (lat.), cancerous (eng.), prožet tkivom raka, alterirao u tkivo raka, pripada raku (npr. odajica). Sin.


---KANDIDIJAZAcandidiasis, is, f (lat.), trash (eng.), infestacija sa gljivicama roda Candida, roda nepotpunih gljiva. To je obicno površna infekcija vlažnih kožnih dijelova, a najcešci predstavnik roda je Candida albicans. Zahvaca kožu, sluzavice (usta, respiratorni trakt, rodnicu). monilijaza, soor. Sin.


---KANDŽA(LAT.), claw (eng.), oštri nokat ptice grabljivice ili živo-tinje (macke). pandža. Sin.


---KANDŽIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bic.


---KANIBAL(LAT.), (ENG.), SIN. v. kanibalizam i ljudožderstvo.


---KANIBALIZAMcannibalismus, i, m (lat.), cannibalism (eng.), povremena ili stalna ishrana tkivima druge individue iste vrste. Ako se radi o ljudima ona se zove ljudožderstvo. Onaj koji to upražnjava je kanibal, odnosno ljudožder Sin. .


---KANILAcannula, ae, f (lat.), (eng.), id., tanka cijev, cjevcica koja se uvlaci u neku šupljinu ili neki kanal. Put se kanili može napraviti posebnim instrumentom, troakarom, ili se uvlaci operativnim metodom, ili uvodi na prirodan otvor. Sin.


---KANJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kapak, ocni.


---KANKOV(LAT.), (ENG.), SIN. v. gonoreja.


---KANKROIDcancroides, idis (lat.), cancroid (eng.), 1. onaj koji je nalik na rak, 2. vrsta raka kože koji se javlja pretežno na licu. Umjerenoga je stepena zlocudnosti i dugo traje. Pritiskom se istiskuju tanke žilice od spi-noznih odajica koje cine tumor. Sin.


---KANTARIDIJAZAcantharidiasis, is, f (lat.), (eng.), infestacija larvalnim oblicima španske muhe ( Sin. v.) kod sisara.


---KANTARION, ŽENSKIHypericum perforatum (lat.), St. John's woth (eng.), višegodišnja biljka, oznacena kao koro Sin. v. Cvijet ima antiastmaticno djejstvo, a kantarijonov zejtin, nastao kuhanjem cvijeta u zejtinu, je sredstvo za bolje cijeljenje opekotina I i II stepena.


---KANTEKTOMIJAcanthectomia, ae, f (lat.), canthectomy (eng.), hirurško odstranjenje nuglace Sin. .


---KANTOPLASTIKAcanthoplastia, ae, f (lat.), canthoplasty (eng.), plasticni, rekonstruktivni zahvat na nuglaci Sin. .


---KANTORAFIJAcanthorrhaphia, ae, f (lat.), canthorrhaphy (eng.), sašivanje, zatvaranje otvora oka Sin. .


---KANTUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. nuglaca.


---KAP1. gutta, ae (lat.), drop (eng.), malehna kolicina tecnosti koja visi ili pada. Oblik lijeka za administraciju. Cesta upotreba u deminutivu i množini. damla, 2. ictus, us, m (lat.), stroke (eng.), iznenadna teška bolest, nastala iz punoga prividnoga zdravlja, kao moždana ili srcana kap, u principu uslijed nagloga krvarenja iz krvnoga suda ili zbog ishemije, odnosno nekroza, zbog zacepljenja krvnoga suda udar, damla, inzult. Sin.


---KAPA, GALEA, ae, f (lat.), cap (eng.), 1. pokrivac za glavu koji služi zaštiti ili fiksaciji, napravljena od gaze, gipsa (onda nosi naziv gipsana kapa) i sl., 2. svaka struktura, formacija i oblik koji ima izgled kape. Sin.


---KAPACITETcapacitas, atis, f (lat.), capacity (eng.), sposobnost održavanja, zadržavanja, sadržavanja, apsorpcije, primanja, shvacanja, prihvatanja, izdržavanja. Sin.


---KAPACITET, DIFUZIONI(LAT.), diffusing capacity (eng.), sposobnost alveokapilarne membrane da prenese gas iz alveolarnoga zraka u kapilarnu mrežu pluca. Jedinica difuzije je kolicina gasa prenesena u minuti, podijeljena sa srednjom vrijednošcu razlike parcijalnih pritisaka izmedu alveolarnoga zraka i gasa u ka Sin. )


---KAPACITET, INSPIRATORNI(LAT.), inspiratory capacity (eng.), kolicina zraka koja ude u pluca kod punoga udaha. Sin.


---KAPACITET, KRANIJALNI(LAT.), cranial capacity (eng.), volumen unutrašnjosti koštanoga sklopa lubanje. Sin.


---KAPACITET, RESPIRATORNI(LAT.), respiratory capacity (eng.), sposobnost krvi da apsorbira kisik iz alveola i ugljicni monoksid iz tkiva. Sin.


---KAPACITET, TOPLINSKI(LAT.), thermal capacity (eng.), kolicina topline koju tijelo apsorbira ako se temperatura podigne za jedan stepen, od 15 do 16° C. Sin.


---KAPACITET, TOTALNI(LAT.), total lung capacity TLC (eng.), kolicina zraka kojeg sadrže pluca poslije maksimalne inspiracije. Sin.


---KAPACITET, VITALNI(LAT.), vital capacity (eng.), kolicina zraka koja se može izdahnuti poslije dubokoga udaha, bez ogranicenja dužine ekspiracije. To je zbir ekspiratornoga kapaciteta, plus ekspiratorni rezervni kapacitet. Sin.


---KAPAK(LAT.), (ENG.), 1. Sin. v. kapak, ocni, 2. v. kalvarija.


---KAPAK, DONJIpalpebra inferior (lat.), lower eyelid (eng.), donji od dva pokretna nabora koji štiti prednji dio ocne jabucice, dio zaštitnoga aparata oka. Sin.


---KAPAK, GORNJIpalpebra superior (lat.), upper eyelid (eng.), gornji od dva pokretna nabora koji štite prednji dio ocne jabucice, dio zaštitnoga aparata oka. Sin.


---KAPAK, OCNIpalpebra, ae, f (lat.), eyelid (eng.), svaki od 2 pokretna nabora koji prekrivaju prednju površinu ocne jabucice. kapic, kanja. Sin.


---KAPAK, TRECImembrana nicitans (lat.), third eyelid, nicitating membrane (eng.), prozirni nabor kože na mezijalnoj strani koji se može navuci preko ocne jabucice, a nalazi se kod gmizavaca, ptica i nekih sisara. Kod covjeka pojava trecega kapka je atavizam. žmirnica, migavica. Sin.


---KAPAKLIJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. usne, velike.


---KAPALJKAguttator, oris, m, instillator, oris, m (lat.), id.(eng.), malehni instrument kojim se obezbjeduje doziranje lijeka u kapima. Instrument koji pravi kapi Sin. .


---KAPANJE, STILLICIDIUM, ii, n (lat.), dribbling, tap (eng.), curenje u kapima, padanje tecnosti kap po kap (suza, mokrace, krvi) Sin. .


---KAPATIguttare (lat.), drop (eng.), teci, sipati, curiti u formiranim kapima, curiti kap po kap Sin. .


---KAPAVICAincontinentia, ae, f (lat.), incontinence (eng.), nesposobnost zadržavanja bureži ili stolice. inkontinencija. Sin.


---KAPIguttae, arum, f (lat.), (eng.), drops (ng.), nacin aplikacije lijeka, vodene, alkoholne, eterske, zejtinjave otopine u obliku malehnih loptica, aerodinamicnoga specificnoga oblika koja visi i pada Sin. .


---KAPIC(LAT.), (ENG.), SIN. v. kalvarija i kapak.


---KAPICA1. preputium, ii, n (lat.), prepuce (eng.), duplikatura kože i sluzavice koja pokriva glavic penisa i klitorisa. prepucijum, obrezak, 2. cap crown, shell crown (eng.), vještacki nacinjena kruna koja se fiksira cementom na preostali preparirani batrljak prirodnoga dijela krune zuba, sin. navlaka. Sin.


---KAPICA, CAKLENSKA(LAT.), enamel cap (eng.), na kapicu nalik struktura caklenskoga organa koja se razvija za vrijeme fetalnoga razvoja. Ima dva sloja, a izmedu su rahle ektodermalne odajice Sin. .


---KAPILAR(LAT.), (ENG.), SIN. v. bugacica.


---KAPILARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. bugacljiv.


---KAPILARITIScapilaritis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija bugacica. telangitis. Sin.


---KAPILARNOSTcapillaritas, atis, f (lat.), capilarity (eng.), pojava porasta ili pada nivoa tecnosti uz solidan zid, narocito u uskoj cjevcici Sin. .


---KAPILAROSKOPIJAcapillaroscopia, ae, f (lat.), capillaroscopy (eng.), dijagnosticko ispitivanje kapilara sa mikroskopom. Sin.


---KAPILICIJUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. kosa.


---KAPITONAŽA(LAT.), (ENG.), capitonnage (fr.), hirurška operacija zatvara-nja ciste tako što se jednim koncem opšije njen unutraš-nji sloj, a zatim stegne i time se primaknu zidovi Sin. .


---KAPLJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. udar i kap.


---KAPLJASTlanceolatus - 3 (lat.), lanceolate (eng.), formiran u obliku kapi. Obicno je rijec o instrumentima Sin. .


---KAPLJICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kap 1.


---KAPLJICEguttulae, arum, f (lat.), droplet (eng.), malehne kapi kao što je partikul tecnosti koji izlazi iz usta i odgovoran je za širenje kapljicne isindije Sin. .


---KAPSIDA(LAT.), (ENG.), SIN. v. virus i nukleokapsida.


---KAPSULA(LAT.), (ENG.), SIN. v. cahura.


---KAPSULARANcapsularis, e (lat.), capsular (eng.), ono što pripada nekoj cahuri, ovojnicki, cahurast Sin. .


---KAPSULITIScapsulitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija cahure nekoga organa (ocnoga sociva, zgloba, džigerice) Sin. .


---KAPSULOPLASTIKAcapsuloplastica, ae, f (lat.), capsuloplasty (eng.), plasticna operacija, rekonstrukcija na cahuri zgloba Sin. .


---KAPSULORAFIJAcapsulorrhaphia, ae, f (lat.), capsulorrhaphy (eng.), ušivanje, sašivanje zglobne cahure Sin. .


---KAPSULOTOMIJAcapsulotomia, ae, f (lat.), capsulotomy (eng.), incizija cahure, bilo zgloba bilo cahure neke druge strukture Sin. .


---KAPURAreticulum, i, n (lat.), id.(eng.), drugi dio želuca kod preživara, gdje se od progutane hrane formiraju zalogaji radi vracanja i ponovnoga žvakanja Sin. .


---KARA-SARILUK(LAT.), (ENG.), SIN. v. žutica, crna.


---KARABOJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. galica zelena.


---KARABUÐENStrychnos nux vomica (lat.), vomic nut (eng.), osušeno zrelo sjeme biljke koja sadrži nekoliko alkaloida, narocito strihnin. Upotrebljava se kao gorki tonik i sti-mulans centralnoga nervnoga sistema. Veoma je gorak i djeluje u malehnim dozama. U vecoj dozi je otrovan i izaziva prekomjerno bljuvanje. Sin.


---KARAKTERcharacter, eris, m (lat.), id.(eng.), 1. osobina, svojstvo, 2. ukupni nacin reagiranja jedne osobe Sin. .


---KARAKUŠ, EXOSTOSIS, is, f (lat.), spavin (eng.), jedna od nekoliko kondicija na nogama konja, kao spavanus synovitis, bog spavin, osteoarthritis chronica defformans tarsi equi, bone spavin. Sin.


---KARAMELsaccharum ustum (lat.), caramel (eng.), preprženi šecer. Šecer koji je otopljen na visokoj tempe-raturi i dobio smedu boju. Upotrebljava se za pravljenje caja, kolaca, slatkiša. nobe-šecer. U narodu se vjeruje da je caj tusisedativ Sin.


---KARANFILCIC(LAT.), Eugenia cariophyllus (lat), clove (eng.), biljka od koje se koristi cvjetni pupoljak. Sadrži oko 16 % zejtina, oleum Caryiophylli, clove oil, ciji je kardinalni sastojak eugenol. Koristi se kao zacin, za izradu aromaticnih voda i zubnih pasti, te kao antiseptik, ekscitans i sto-mahik, te zubni lo Sin.


---KARANTINA(LAT.), quarantine (eng.), 1. period od, originalno 40 dana, koliko se držao izoliranim brod, vozila ili putnici ako dolaze iz zaraženih predjela, 2. mjesto gdje su osobe bile zadržavane dok ne prode opasan period ili ne pokažu jasne znake bolesti, 3. restrikcija slobode kretanja z izolacija. Sin.


---KARBAMID(LAT.), (ENG.), SIN. v. urea.


---KARBONIZACIJAcarbonisatio, onis, f (lat.), carbonisation (eng.), pretvaranje u ugljen, pougljenjivanje, opecenje najdubljega stepena gdje tkivo pougljeniše. ugljenisanje. Sin.


---KARBONURIJAcarbonuria, ae, f (lat.), id.(eng.), prisustvo ugljenoga dioksida ili drugih ugljenih komponenata u bureži Sin. .


---KARBUNAC, V(LAT.), (ENG.), karbunkul. Sin.


---KARBUNKULcarbunculus, i, m (lat.), carbuncle (eng.), nekrotizirajuca infekcija kože i potkožnoga tkiva koja nastane uslijed spajanja više furunkula (v.). karbunac. Sin.


---KARBUNKUL, BUBREŽNIcarbunculus renalis (lat.), renal carbuncle (eng.), masivno, ali lokalizirano, parenhimno gnojenje u bubregu uslijed bakterijske metastaze, a obicno ga slijedi tromboza krvnih suda i infarkt bubrega. Sin.


---KARBUNKULOZAcarbunculosis, is, f (lat.), id.(eng.), stanje nastalo razvojem više karbunkula na više mjesta Sin. .


---KARCINOGENcarcinogenes, (lat.), carcinogenic (eng.), sredstvo koje uzrokuje ili potpomaže razvoju raka. Sin.


---KARCINOMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. rak.


---KARCINOMA(LAT.), (ENG.), branhiogeni, Sin. v. branhioma.


---KARCINOMATOZAcarcinomatosis, is, f (lat.), id.(eng.), stanje široke diseminacije raka po tijelu. karcinoza. Sin.


---KARCINOZA, V(LAT.), (ENG.), karcinomatoza. Sin.


---KARDAMONElettaria cardamomum (lat.), (eng.), cardamom (eng.) biljka od koje se koristi sjeme kao zacin, za popravljanje ukusa lijeka i u industriji slatkiša. Farmakološko djejstvo nepotvrdeno, pa je jedino korigens Sin. .


---KARDIEKTOMIJAcardiectomia, ae f (lat.), cardiectomy (eng.), hirurška ekstirpacija kardijalnoga dijela želuca (pars cardiaca ventriculi) Sin. .


---KARDIJAcardia, ae, f, ostium cardiacum (lat.), cardia (eng.), otvor na želucu kuda se jednjak ulijeva u želudac, dio želuca uz ulaz jednjaka, pars cardiaca ventriculi. Sin.


---KARDIJAKAremedia cardiaca (lat.), cardiacs (eng.), lijekovi kojima se tretiraju srcane bolesti, vecinom restorativnoga tipa. Sin.


---KARDIJALANcardialis, e (lat.), cardiac (eng.), 1. srcani, ono što pripada srcu, 2. ono što pripada kardiji ( Sin. v.).


---KARDIOCENTEZAcardiocentesis, is, f (lat.), id.(eng.), punkcija srca Sin. .


---KARDIOGENcardiogenus - 3 (lat.), cardiogenic (eng.), onaj koji potjece iz srca, a uzrokovan je nenormalnim radom srca (npr. kardiogeni šok) Sin. .


---KARDIOGRAFcardiographium, ii , n (lat.), cardiograph (eng.), instrument kojim se radi kardiografija ( Sin. v.)


---KARDIOGRAFIJAcardiographia, ae, f (lat.), cardiography (eng.), tehnika grafickoga prikaza funkcije i izgleda srca. Zavisno od toga koja je tehnika upotrijebljena naziva se ehokardiografija (ultrazvuk), elektrokardiografija (el. struja), rtg kardiografija (rtg zrake) i sl Sin. .


---KARDIOGRAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. elektrokardiogram.


---KARDIOLIZAcardiolysis, is, f (lat.), id.(eng.), operacija kojom se presijecaju priraslice izmedu srca i osrcine ili oslobada perikard jakih adhezija resekcijom rebara i sternuma preko perikarda Sin. .


---KARDIOLOGIJAcardiologia, ae, f (lat.), cardiology (eng.), grana medicinske nauke i prakse koja se bavi srcem, njegovim funkcijama, dijagnozom i konzervativnim lijece-njem njegovih bolesti. Sin.


---KARDIOMALACIJAcardiomalacia, ae, f (lat.), id.(eng.), patološko omekšanje mišicnoga tkiva srca Sin. .


---KARDIOMEGALIJAcardiomegalia, ae, f (lat.), cardiomegaly (eng.), hipertrofija, uvecanje srca. Veliko srce Sin. .


---KARDIOMIOPATIJAcardiomyopathia, ae, f (lat.), cardiomyopathy (eng.), opci dijagnosticki termin koji oznacava primarnu bolest ili slabost mišica srca, obicno kada patofiziologija i uzrok nisu baš sasvim jasni. miokardiopatija. Sin.


---KARDIOPATIJAcardiopathia, ae, f (lat.), cardiopathy (eng.), bilo koja bolest srca. Na ovaj se dodaje pobliža oznaka koja tacnije definira naziv, npr. hipertenzivna kardiopatija itd Sin. .


---KARDIOPTOZAcardioptosis, is, f (lat.), id.(eng.), pomjeranje srca prema dolje, spušteno srce Sin. .


---KARDIORAFIJAcardiorrhaphia, ae, f (lat.), cardioraphy (eng.), ušivanje srcanoga mišica Sin. .


---KARDIOREKSIJAcardiorrhexis, is, f (lat.), id.(eng.), ruptura, prskanje, srcanoga mišica Sin. .


---KARDIOSKLEROZAcardiosclerosis, is, f (lat.), id.(eng.), induracija srca veznim tkivom. Ocvršcavanje srca, ali to znaci i funkcionalnu slabost Sin. .


---KARDIOTERAPIJAcardiotherapia, ae, f (lat.), cardiotherapy (eng.), lijecenje bolesti srca Sin. .


---KARDIOTOKSICANcardiotoxicus 3 (lat.), cardiotoxic (eng.), onaj koji djeluje štetno, otrovno na srcani mišic Sin. .


---KARDIOTOMIJAcardiotomia, ae, f (lat.), cardiotomy (eng.), 1. hirurška incizija na srcu u toku operacije, 2. incizija kardije na želucu radi njenoga proširenja ili uslijed spazma Sin. .


---KARDIOTONICANcardiotonicus -3 (lat.), cardiotonic (eng.), onaj koji ima tonican efekt na srcani mišic Sin. .


---KARDIOTONIKremedium cardiotonicum (lat.), cardiotonic (eng.), sredstvo koje djeluje u smislu povecanja tonusa srca Sin. .


---KARDIOVALVULOTOM(LAT.), cardiovalvulotome (eng.), instrument kojim se radi kardiovalvulotomija ( Sin. v.).


---KARDIOVALVULOTOMIJAcardiovalvulotomia, ae, f (lat.), cardiovalvulotomy (eng.), operacija otvaranja srasle srcane valvule kod valvularne stenoze, što se može uraditi samo presijecanjem ili isijecanjem komadica tkiva Sin. .


---KARDIOVASKULARANcardiovascularis, e (lat.), cardiovascular (eng.), onaj koji pripada srcu i krvnim sudima Sin. .


---KARDIOVERZIJAcardioversio, onis, f (lat.), cardioversion (eng.), ponovno upostavljanje normalnoga srcanoga ritma, obicno elektricnim udarom Sin. .


---KARDITIScarditis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija srca Sin. .


---KARIJES INDEKS(LAT.), caries index (eng.), indeks koji pokazuje ucestalost karioznih zuba u populaciji. Izracunava se tako što se saberu: broj karioznih, ekstrahiranih i ispunjenih zuba, podijeljen sa brojem pregledanih, puta 100, skr. KEP Sin. .


---KARIJES1. caries, ei, f (lat.), rottenness (eng.), molekularno truhljenje ili smrt kosti u kojemu ona postaje mehka, promijenjene boje i porozna, 2. v. izjeden zub, truhljenje zuba. grizica. Sin.


---KARIOGAMIJAcaryogamia, ae, f (lat.), kariogamy (eng.), sjedinjavanja jezgara odajica poslije plazmogamije u procesu fertilizacije. Sin.


---KARIOGENEZAcariogenesis, is, f (lat.), id.(eng.), razvoj karioznoga procesa na zubu, izjedanje zuba Sin. .


---KARIOKINEZAcaryokinesis, is, f (lat.), karyokinesis (eng.), dioba odajice. Fenomeni ukljuceni u podjelu jezgra, obicno u ranome stadiju procesa odajicke diobe ili mitoze ( Sin. v.).


---KARIOLIMFAcaryolympha, atis, n (lat.), karyolymph (eng.), tecni dio odajickoga jezgra koji je kontrastno bojen u odnosu na hromatin i linin. jezgrin sok. Sin.


---KARIOLIZAcaryolysis, is, f (lat.), karyolysis (eng.), oblik nekroze u kojoj odajicko jezgro nabrekne i postepeno gubi svoj hromatin. Rastapanje jezgre. Sin.


---KARIOPLAZMA, CARYOPLASMA, atis, n. (lat.), karyoplasma (eng.), protoplazma odajickoga jezgra. nukleoplazma. Sin.


---KARIOTIP(LAT.), kariotype (eng.), tip odajickoga jezgra na osnovu broja i izgleda hromozoma u njemu. Odredivanje kariotipa je tz Sin. v. hromozomska karta.


---KARIOZAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. pokvaren.


---KARIOZOM(LAT.), (ENG.), SIN. v. jezgrica, lažna.


---KARLICApelvis, is, f (lat.), id.(eng.), donji dio trupa, ogranicen dvjema kostima kuka lateralno, a pozadi sakrumom i kokcigealnom kosti. Sadržava organe. Dijeli se na veliku i malehnu karlicu, pelvis major et minor. Velika karlica je omedena sa alae ossium ilei, malehna sa sakralnim, pubicnim Sin.


---KARLICANpelvinus-3 (lat.), pelvicus-3 (lat.), pelvic (eng.), onaj koji pripada karlici. Sin.


---KARMINATIVIremedia carminativa (lat.), carminatives (eng.), sredstva koja nadimaju, te olakšavaju ispuštanje vjetra i time olakšavaju bol u trbuhu Sin. .


---KARNIFIKACIJAcarnificatio, onis, f (lat.), carnification (eng.), promjena u tkivu od njegove specificne grade ka tkivu koje je slicnije mesu zbog bogatstva granulacija i krvnih suda (npr. karnifikacija pluca koja gube svoj zracni izgled i postaju kompaktnija, slicnija mesu) Sin. .


---KARNIVORI(LAT.), (ENG.), SIN. v. mesožderi.


---KAROTIDAcarotis, idis, f (lat.), carotid (eng.), glavni krvni sud, kucalica na vratu, art. carotis communis, koja se na sredini vrata dijeli na a. carotis interna i a. carotis externa Sin. .


---KAROTIDNIcaroticus-3 (lat.), carotic (eng.), onaj koji pripada karotidi ( Sin. v.).


---KAROTINcarotenum, i, n (lat.), carotene (eng.), jedan od 4 izomerna pigmenta (alfa, beta, gama i delta karotin) koji imaju boje od ljubicaste do žute, a nalaze se u mnogome vocu i povrcu (mrkva, kavade, kajsije, prtokale, breskve). To su u mastima topljivi nesaturirani alifatski ugljikovodici koji su p Sin. .


---KARPALAN, CARPICUS-3 (lat.), wrist, carpal (eng.), onaj koji pripada karpusu, dorucju, kostima dorucja. Sin.


---KARPEKTOMIJAcarpectomia, ae, f (lat.), carpectomy (eng.), hirurško vadenje kostiju dorucja Sin. .


---KARPOPEDALANcarpopedalis, e (lat.), carpopedal (eng.), onaj koji pripada i dorucju i donožju. Obicno je rijec o karpopedalnim spazmima Sin. .


---KARPUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. dorucje.


---KARPUZACitrulus vulgaris (lat.), watermelon (eng.), voce iz porodice Cucurbitaceae. Dobar je dijuretik, a sjeme sadrži kukurbitol i kukurbitocitrin, s kojim se pokušavalo kao lijekovima za hipertenziju. lubenica. Sin.


---KARTON, BOLESNICKI(LAT.), record, registration chart (eng.), ranije samo deblji papir u koji su se u opcoj praksi ubilježavali podaci o bolesniku i njegovoj bolesti. Sada je to dosje i sadrži razne dokumente i nalaze koji se odnose na bolest Sin. .


---KARTOTEKA(LAT.), registry (eng.), zbirka bolesnickih kartona ( Sin. v.), ali i historija bolesti i drugih nalaza. Centralna prostorija za skupljanje patoloških, klinickih i laboratorijskih nalaza i drugih podataka tako organizirana da su podaci lahko dostupni. U današnje vrijeme kartoteke se kompjuteri-ziraju i podaci su


---KARUNKULA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sisica.


---KASETA(LAT.), (ENG.), casette (fr.), 1. pljosnata kutija koja sadrži film, zašticen od svjetla, a služi za rendgensko snimanje tako što što se stavi pod dio tijela koji se snima. Stražnja joj je strana nepropusna za rendgenske snimke, 2. kutija raznih oblika i velicina gdje se Sin. .


---KASKADA(LAT.), cascade (eng.), serija prepreka, nalik na basamake, ili serija stadija koji stoje na putu nekome protoku. Najcešce je rijec o želudacnoj kaskadi, kaskadnome želucu, cascade stomach, gdje ima jedna ili cak dvije prepreke prolasku hrane, pa se hrana nakuplja ispred kaskade Sin. .


---KASTRACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. jalovljenje.


---KASTRAT(LAT.), (ENG.), SIN. v. evnuh ili uškopljenik.


---katabiozacatabiosis, is, f (lat.), id.(eng.), normalno stare-nje odajice njenom aktivnošcu. Sin.


---katabolicancatabolicus-3 (lat.), catabolic (eng.), onaj koji pripada katabolizmu ili je njegove prirode. Sin.


---katabolitcatabolitum, i, m (lat.), catabolite (eng.), bilo koji produkt metabolizma Sin. .


---katabolizamcatabolismus-i, m (lat.), catabolism (eng.), svaki destruktivni metabolicki proces kojim organizam pretvara supstanciju u dijelove koji se izlucuju. Sin.


---katafilaksijacathaphylaxis, is, f (lat.), id.(eng.), kretanje leukocita ili antitijela prema mjestu infekcije. Sin.


---katal(lat.), id.(eng.), jedinica za mjerenje svih katalitickih aktivnosti. Aktivnost enzima se mjeri ovim jedinicama. To je kataliza 1 mola supstrata za jednu sekundu. Simbol je kat Sin. .


---katalaza(lat.), catalase (eng.), enzim iz klase oksidoreduktaza, EC. 1.11.1.6., koja katalizira reakciju H2O Sin. 2


---katalepsijacatalepsia, ae, f (lat.), catalepsy (eng.), stanje karakteristicno za katatonu šizofreniju, tj. zauzimanje bilo kojega, cesto bizarnoga, položaja u kojega se bolesnik sam postavi. Sin.


---katapazmacatapasma, atis, n (lat.), catapasm (eng.), prašak za posipanje koji se aplicira na povrijedenu površinu Sin. .


---kataplazmacataplasma, atis, n (lat.), cataplasma (eng.), vlažan oblog, mehka vanjska aplikacija. Sin.


---katapleksijacataplexis, is, f (lat.), cataplexy (eng.), iznenadni gubitak tonusa, mišcina slabost, hipotonija, zbog snažnoga emocionalnoga nadražaja. Sin.


---katarcatarrhus, us, m (lat.), catarrh (eng.), isindija sluzavice sa obilnim iscjetkom, narocito inflamacija zracnih puta. Sin.


---kataraktacataracta, ae, f (lat.), cataracta (eng.), djelomican ili kompletan opacitet na socivu jednoga ili oba oka, što kvari vid i dovodi do sljepila. bijela perda, bijela, perda, ocinja. Sin.


---kataralancatarrhalis, e (lat.), catarrhal (eng.), ono što pripada kataralnoj inflamaciji, narocito ako se radi o is-cjetku ili inflamaciji zracnih puta. Sin.


---katartikaremedia cathartica (lat.), cathartics (eng.), sredstva koja uzrokuju pražnjenje crijeva, a pri tome oponašaju normalnu peristaltiku. cistila. Sin.


---KATARZAcatharsis, is, f (lat.), id.(eng.), cišcenje, precišcavanje, ocišcenje. Svaka radnja, aktivnost ili reakcija koja dovodi do oslobadanja nekoga davnoga reziduuma ili do razrješenja neke potisnute konfliktne situacije koja je remetila normalno funkcioniranje psihickoga života Sin. .


---KATATONICANcatatonicus-3 (lat.), catatonic (eng.), onaj koji pripada ili je zahvacen katatonijom Sin. .


---KATATONIJA, CATATONIA, ae, f (lat.), catatonic schisophrenia (eng.), oblik šizofrenije, ali i reakcija na infektivne ili toksicno infektivne agense, intoksikacije i razne vrste oštecenja centralnoga nervnoga sistema, karakterizirana znacajnim psihomotornim smetnjama. Pacijent može biti u stuporu sa potpunim odsustvom spont Sin. .


---KATETER, CATHETER, tri, m (lat.), id.(eng.), savitljivi, tanki, tubularni hirurški instrument koji služi za uvlacenje u šupljine organizma, kroz prirodne otvore, u cilju ukla-njanja tecnosti. Najviše se upotrebljava za mokracnu bešiku. Sin.


---KATETERIZACIJAcatheterisatio, onis, f (lat.), catheterization (eng.), akt prolaska katetera kroz neku tjelesnu cijev u svrhu vadenja tecnoga sadržaja. Sin.


---KATIJON(LAT.), cation (eng.), jon koji nosi pozitivni naboj uslijed manjka elektrona. U elektrohemijskoj jedinici katijoni putuju prema katodi. Sin.


---KATODA, CATHODUS, us, f (lat.), cathode (eng.), negativna elektroda, u elektrohemijskoj odaji elektroda na kojoj se dogada redukcija Sin. .


---KATRAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. doska.


---KAUDALANcaudalis, e (lat.), caudal (eng.), ono što pripada repu, što je bliže repu, ono što je niže u odnosu na fiksi-rano mjesto. Sin.


---KAUSTICAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. grizak.


---KAUSTICIremedia caustica (lat.), caustics (eng.), sredstva koja nagrizaju, najedaju, korodiraju Sin. .


---KAUTERcauter, eris, m (lat.), cautery (eng.), elektricni instrument koji oslobada toplinu, a služi za zaustavljanje krvarenja, hirurški rez ili uklanjanje normalnoga, odnosno patološkoga tkiva. Djeluje izazivajuci koagulacionu nekrozu tkiva. termokauter. Sin.


---KAUTERIZACIJAcauterisatio, onis, f (lat.), cauterization (eng.), koagulaciona nekroza napravljena vrelim instrumentom, danas elektricnim putem, u cilju zaustavljanja krvarenja, rezanja, uklanjanja normalnoga, odnosno patološkoga tkiva. žeženje, termokauterizacija. Sin.


---KAUTERIZIRATIcauterisare (lat.), cauterize (eng.), ispaliti, napraviti koagulacionu nekrozu vrelim instrumentom u cilju zaustavljanja krvarenja, rezanja, spaljivanja normalnoga, odnosno patološkoga tkiva. Sin.


---KAUZALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. uzrocan 1.


---KAUZALGIJAcausalgia, ae, f (lat.), id.(eng.), bol u obliku pecenja, cesto pracen troficnim smetnjama kože, a nastaje uslijed povrede perifernoga živca. Sin.


---KAVADASolanum lycopersicum (lat.), tomato (eng.), plod biljke koji predstavlja povrce, karakteristicne boje i ukusa. Bogat kalijumom, provitaminom A, vitaminom C. U medicinske svrhe se koristi sok od kavada što je odlicno sredstvo za nadoknadu kalijuma kod terapije dijureticima. paradajz. Sin.


---KAVEOLA(LAT.), (ENG.), SIN. v. pinocitoza.


---KAVERNAcaverna, ae, f (lat.), cavern (eng.), 1. šupljina u tkivu ili organu, nastala razvojem patološkoga procesa, npr. tuberkuloze, sin. bunja, 2. termin koji generalno oznacava šupljinu, spremnik za tecnost (krv). Sin.


---KAVERNITIScavernitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija corpora cavernosa penis Sin. .


---KAVERNOZANcavernosus-3 (lat.), cavernous (eng.), tkivo ili organ koji sadrži kaverne, šupljine ili prazne prostore. Sin.


---KAVI(LAT.), (ENG.), id. jak ( Sin. v.).


---KAVITACIJAcavitatio, onis, f (lat.), cavitation (eng.), stvaranje šupljine, defekata u tkivu u obliku rupe Sin. .


---KAVITET(LAT.), (ENG.), 1. Sin. v. šupljina 1 i 2, 2. preparirani prostor u zubu gdje je bio karijes predviden za ispune.


---KAVZ(LAT.), (ENG.), SIN. v. opstipacija ili zatvor.


---KAVZLI(LAT.), (ENG.), SIN. v. zatvoren 2.


---KAZEINcaseinum, i n (lat.), casein (eng.), glavni protein mlijeka, fitoprotein, baza sira, hurde i kajmaka. Enzimi koji zgrušavaju mlijeko poticu hidrolizu kazeina u topljivi parakazein koji u prisustvu kalcijuma daje netopljivi kalcijum parakazeinat - hurdu, mladi sir. Up. hurda Sin. .


---KAZEINAT(LAT.), caseinate (eng.), 1. bilo koja so kazeina, 2. kombinacija metala i kazeina. Sin.


---KAZEOZANcaseosus-3 (lat.), caseous (eng.), sirast, nalici na mehki sir, hurdu. Termin se obicno upotrebljava za ti-picnu nekrozu kod verema. sirast. Sin.


---KAŠALJtussis, is, f (lat.), cough (eng.), nagla, glasna ekspulzija zraka iz pluca, obicno zbog toga da se istjera ili balgam ili strano tijelo iz bronha. vrlesina. Sin.


---KAŠALJ, KOMPRESIVNItussis compressiva (lat.), compression cough (eng.), duboki rezonantni kašalj nastao kompresijom bronha. Nalici na pasji kašalj, pa se cesto tako i zove. Sin.


---KAŠALJ, MAGARECI(LAT.), (ENG.), SIN. v. rikavac.


---KAŠALJ, PRODUKTIVNItussis productiva (lat.), productive cough (eng.), kašalj koji efektivno uklanja balgam iz respiratornoga trakta. Kašalj kojim se izbacuje obilan balgam. Sin.


---KAŠALJ, REFLEKSNItussis reflexa (lat.), reflex cough (eng.), kašalj zbog podražaja nekoga udaljenoga organa (npr. podražaj bubnjica dovodi do kašlja) Sin. .


---KAŠALJ, SUHItussis sicca (lat.), dry cough (eng.), kašalj koji nije pracen iskašljavanjem balgama. Sin.


---KAŠALJ, VELIKI(LAT.), (ENG.), SIN. v. rikavac.


---KAŠIKAcochleare, is, n (lat.), spoon (eng.), 1. osnovni instrument u kulinarstvu i bolnickom domacinstvu, 2. nacin doziranja lijeka koji je u obliku sirupa ili otopine, npr. lijek na kašiku, 3. nacin ishrane dojenceta, npr. jesti na kašiku, 4. svaki metalni instrument koji ima ovalni i udubljeni dio Sin.


---KAŠLJATItussire (lat.), to cough (eng.), praviti nagle ekspulzije zraka iz pluca u cilju izbacivanja balgama ili stranoga tijela. Sin.


---KAŠLJUCANJEtussis levis (lat.), mild cough (eng.), blagi kašalj, plitki kašalj, kašalj koji samo djelomicno ispunjava svoju zadacu cišcenja traheobronhalnoga stabla. Sin.


---KAŽIPRSTindex, icis, m (lat.), forefinger (eng.), prst pokazivac, drugi prst svake ruke. šehadet-prst samo na desnoj ruci, indeks. Sin.


---kašika, kahvenacochleare parvum (lat.), teaspoon, teaspoonfull (eng.), najmanja kašika, kašicica, malehna kašika, sadrži oko 5 grama. Sin. v. kašika.


---kašika, srednjacochleare medium (lat.), dessertspoon, dessertspoonfull (eng.), kašika srednje velicine, sadrži oko 10 grama supstancije. Sin. v. kašika.


---kašika, velikacochleare amplum, cochleare magnum (lat.), table spoon, tablespoonfull (eng.), najveca kašika, sadrži oko 15 grama supstancije ( Sin. v. kašika).


---kašljucanjetussicula, ae, f (lat.), slight cough (eng.), malehni, plitak, cest kašalj Sin. .


---kaštaracerbus-3 (lat.), acrid (eng.), ljut, rezak, opor, onaj koji uzrokuje iritaciju. Sin.


---KCIfilia, ae, f (lat.), daughter (eng.), ženski direktni potomak Sin. .


---KECELJApraecingulum, i, m (lat.), apron (eng.), u hirurškim uslovima komad plasticnoga ili gumenoga materijala koji se stavlja za vrijeme pranja prije operacije da bi se sprijecilo kvašenje odjece Sin. .


---KEFApeniculus, i , m (lat.), brush (eng.), jednostavni instrument sastavljen od drvene ili plasticne podloge sa okomito položenim dlakama prirodnoga ili vještackoga tkiva, koji služi za razne vrste cišcenja Sin. .


---KEFALHEMATOM(LAT.), (ENG.), SIN. v. naglavnik.


---KEFICA ZA ZUBE(LAT.), toothbrush (eng.), malehna kefa prilagodena velicini usta, sastavljena od plasticnoga držaca i okomito utisnutih cvrstih cekinja, takoder, danas najcešce od plastike. Up. misvak. Sin.


---KEKEZ(LAT.), (ENG.), pasivni pederast, Sin. v. pederastija.


---KELOID(LAT.), (ENG.), SIN. v. keloidoza.


---KELOIDOZAkeloidosis, is, f (lat.), id.(eng.), pojava ogranicenih izdignutih, nepravilnih ožiljaka koji progresivno napreduju uslijed stvaranja velike kolicine kolagena u krznu poslije, nekad i minimalnih trauma, koje zahtijevaju bujanje veziva. Svaki pojedinacni zove se keloid Sin. .


---KEP(LAT.), (ENG.), SIN. v. karijes indeks.


---KEPEC(LAT.), (ENG.), SIN. v. patuljak.


---KERATINkeratinum, i, n (lat.), keratin (eng.), bjelancevina, skleroprotein, koja sadrži sumpor, a glavni je sastojak epidermisa, nokata, kose, rožastih izraštaja, te organski matriks za caklen zuba Sin. .


---KERATINIZACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. orožavanje.


---KERATINOCITkeratinocytus, i, m (lat.), keratinocyte (eng.), epidermalna odajica koja sintetizira keratin Sin. .


---KERATITISkeratitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija rožnjace, corneae. Sin.


---KERATOAKANTOMAkeratoacanthoma, atis, n (lat.), id.(eng.), benigni epitelijalni tumor koji nalici raku skvamoznih odajica. Brzo raste, ponekada na mjestu ranije povrede. Može biti multipan, a narocito je cest kod svjetlijih muškaraca i na suncu izloženim regijama Sin. .


---KERATOCELAkeratocele, es, f (lat.), id.(eng.), protruzija, kila unutrašnjega sloja rožnjace Sin. .


---KERATOCENTEZAkeratocentesis, is, f (lat.), id.(eng.), , punkcija rožnjace u cilju ispražnjenja prednje ocne komore Sin. .


---KERATODERMA(LAT.), (ENG.), id. kornea ( Sin. v.).


---KERATODERMIJAkeratoderma, atis, n (lat.), id.(eng.), hipertrofija rožastoga sloja kože. Ima nekoliko grupa i može biti stecena (npr. klimaktericna keratodermija kod žena za vrijeme menopauze) ili pretežno nasljedna (palmoplantarna keratodermija karakterizirana velikim stvaranjem difuznoga ili lokaliziranoga Sin. .


---KERATOGENEZAkeratogenesis, is, f (lat.), id.(eng.), stvaranje, nastajanje rožnatoga materijala Sin. .


---KERATOHEMIJAkeratohaemia, ae, f (lat.), keratohemia (eng.), prisustvo krvi u rožnjaci Sin. .


---KERATOKONJUNKTIVITISkeratoconjunctivitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija rožnjace i konjunktive Sin. .


---KERATOKONUSkeratoconus, i, m (lat.), id.(eng.), neisindicna, obicno obostrana, protruzija rožnjace kod ženske djece. Vrh je okrenut dolje i nazalno. Uzrok je nepoznat, ali je hereditet nezaobilazan Sin. .


---KERATOLEUKOMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. oko, bijelo.


---KERATOLIZAkeratolysis, is, f (lat.), id.(eng.), smekšavanje ljuštenje rožnatoga sloja kože Sin. .


---KERATOMAatis, n (lat.), id.(eng.), rožasti izraštaj na koži, kalozitet, kalus kože, baga Sin. .


---KERATOMALACIJAkeratomalacia, ae, f (lat.), id.(eng.), smekšavanje rožnjace. Obicno je bilateralno i udruženo sa manjkom B vitamina Sin. .


---KERATOMETAR(LAT.), (ENG.), SIN. v. oftalmometar.


---KERATOMIKOZAkeratomycosis, is, f (lat.), id.(eng.), gljivicna infestacija rožnjace Sin. .


---KERATOPATIJAkeratopathia, ae, f (lat.), keratopathy (eng.), neisindicna bolest rožnjace Sin. .


---KERATOPLASTIKAkeratoplastia, ae, f (lat.), keratoplasty (eng.), zamjena dijela zamucene rožnjace dijelom providne rožnjace uzete sa leša Sin. .


---KERATOREKSIJAkeratorrexis, ios, f (lat.), keratorehesis (eng.), ruptura, pucanje rožnjace Sin. .


---KERATOSKOPkeratoscopium, ii, n (lat.), keratoscope (eng.), instrument za pregled rožnjace koji mjeri njenu zadeblja-nost, a sastoji se od bijelih i crnih koncentricnih krugova Sin. .


---KERATOTOMIJAkeratotomia, ae, f (lat.), keratotomy (eng.), hirurška incizija rožnjace Sin. .


---KERATOZAkreatosis, is, f (lat.), id.(eng.), bilo kakav rožast rast na koži, kurije oko, kalozitet, tilom, bolest kože pracena zadebljavanjem; svako orožavanje kože. Može nastati uslijed izlaganja suncu, katranu i sl Sin. .


---KERION(LAT.), (ENG.), kerion, ii, n (gr.lat.), nodularna eksudativna ogranicena masa pokrivena gnojnim puhvicama koja nastaje u vezi sa tinea brade i kose Sin. .


---KERNIKTERUSicterus nuclearis (lat.), kernicterus, Schmorl's jaundice, bilirubin encephalopathy (eng.), težak oblik žutice sa teškim simptomima od strane centralnoga nervnoga sistema, karakteriziran bojenjem bazalnih ganglija mozga. Obicno je sekvela teške novorodenacke žutice. Sin.


---KESAsaccus i,m, marsupium, i, n (lat.), pouch (eng.), 1. torba kod torbara, u kojoj se nalaze mlijecne žlijezde i gdje mladunce boravi, 2. struktura ili organ u obliku mijeha, vrece, sa zidom, šupljinom i otvorom na jednome mjestu. Standardni anatomski termin, a sama vreca može imati bizarne oblike, ali je u acinus, alveola, 4. vesicula, ae, f, (lat.), vesicle (eng.), malehna vrecica ili bešika koja sadrži tecni susptrat. Takoder opci anatomski termin, 5. Sin. v. mošnje..


---KESA, ABDOMINALNAsaccus abdominalis (lat.), abdominal sac (eng.), serozna vrecica kod embriona koja se razvija u abdominalnu šupljinu Sin. .


---KESA, SRCANA(LAT.), (ENG.), SIN. v. osrcina.


---KESAST1. sacciformis, e (lat.), sacciform (eng.), napravljen u obliku vrecice, sin. sakciforman, 2. saccularis, e (lat.), saccular (eng.), onaj koji je u obliku kese, sin. sakularan Sin. .


---KESICA1. bursa, ae, f, bursula, ae, f, saculus, i m, (lat.), little sac, (eng.), malehni prostor, ogranicen zidom u obliku kese ili na kesu nalik šupljina, ispunjena gustim, ali tec-nim sadržajem, cesto smještena kao jastucic ispod tetive. glenik, burza, sluzna vrecica, 2. utriculus, i, m (lat.), utricle (eng.), bilo koja malehna kesa, 3. veci od dva dijela membranoznoga labirinta. Sin.


---KESICA, SJEMENAgonecystis, is, f, vesicula seminalis (lat.), seminal vesicle (eng.), bilo koja od dvije parne vrecice ili kesice, koje se nalaze na stražnjeme zidu mokracne bešike, a izvodni kanali su im ductus ejaculatorii. Sin.


---KESICA, SLUZNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. glenik.


---KESTEN, DIVLJIAesculus hipocastaneum (lat.), horse chestnut, wild chestnut (eng.), drvo cija je kora Hipocastani cortex, adstringens, a sjeme, Hipocastani semen, se upo-trebljava za izradu velikoga broja preparata za lijecenje proširenih vena, hemoroida i upala vena. Takoder i u kozmetici. Sin.


---KESTEN, PITOMICastanea sativa (lat.), chestnut (eng.), drvo ciji list, Castaneae folium, se upotrebljava protiv kašlja, a kora, Castaneae cortex i drvo, Castaneae lignum, kao adstringens Sin. .


---KESTENJACA(LAT.), (ENG.), SIN. v. žlijezda kestenjaca.


---KETGUT(LAT.), catgut (eng.), sterilna nit koja se apsorbira, dobijena od kolagena zdravih sisara, originalno napravljena od ovaca, submukoznoga sloja njihovih crijeva, a upotrebljava se za hirurške šavove koji se trebaju brzo resorbirati. Sin.


---KETGUT, HROMIRANI(LAT.), chromic catgut, chromicized catgut (eng.), ketgut koji je impregniran hromnim trioksidom da bi mu se produžila trajnost kao vezivnoga elementa tkiva. Sin. v. ketgut.


---KETGUT, SREBRENI(LAT.), silverized catgut (eng.), ketgut koji je impregniran srebrom da bi mu se produžila trajnost kao vezivnoga elementa. Sin. v. ketgut.


---KETOACIDOZAketoacidosis, is, f (lat.), id.(eng.), acidoza pracena nagomilavanjem ketonskih tijela u tkivima i tecnostima (npr. kod dijabeticne ketoze) Sin. .


---KETOLIZAketolysis, is, f (lat.), id.(eng.), raspadanje ketonskih tijela Sin. .


---KETON(LAT.), ketone (eng.), bilo koji od velikoga broja iz klase organskih spojeva koji sadrže karbonilnu grupu C=O i ciji je ugljikov atom vezan za dva druga ugljikova atoma Sin. .


---KETONEMIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. acetonemija.


---KETONURIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. acetonurija.


---KETOZAketosis, is, f (lat.), id.(eng.), 1. stanje karakterizirano nenormalno povišenim vrijednostima ketonskih tijela u tkivima i tkivnim tecnostima. Nastaje gladovanjem i kod šecerne bolesti, 2. ketose (eng.), bilo koji šecer koji sadrži ketonsku grupu Sin. .


---KICMAcolumna vertebralis, rachis, eos, f (lat.), backbone, spine (eng.), niz 33-34 pršljena od kojih su prva 24 slobodni, a zadnjih 9-10 srasli i obrazuju dvije kosti. Osnovni je podržnik uspravnog hoda i stabilnog držanja tijela. povor, kicmenica, grbenjaca, hrptenica, grbina, ledanica, sapon, kicmeni stub, pobilje. Sin.


---KICMENI STUB(LAT.), (ENG.), SIN. v. kicma.


---KICMENIspinalis, e (lat.), spinal (eng.), ono što se odnosi ili pripada kicmi. spinalni. Sin.


---KICMENICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kicma.


---KICMENJAKvertebratus-3 (lat.), vertebrate (eng.), onaj koji ima kicmu, bilo koja životinja koja ima kicmu, bilo koji pripadnik kicmenjaka, Vertebrata (sisari, ptice, gmizavci, vodozemci, ribe). Sin.


---KIFOSKOLIOZAkyphoscoliosis, is, f (lat.), id.(eng.), savijanje kicme prema naprijed i ustranu tako da se javlja kurvatura nazad i u suprotnu stranu Sin. .


---KIFOZAkyphosis, is, f (lat.), kyphosis, hunchback (eng.), abnormalno povecan konveksitet zavoja torakalne kicme, narocito kad se gleda sa strane Sin. .


---KIHANJEsternutatio, onis, f (lat.), sneezing (eng.), nevoljno, nasilno i cujno ispuštanje zraka kroz nos i usta, nagli grceviti izdah, narocito uslijed podražaja u nosu. Sin.


---KIHATIsternuere (lat.), sneeze (eng.), nevoljno, naglo, nasilno i cujno, odjednom, ispustiti zrak kroz nos i usta, narocito uslijed podražaja u nosu. Sin.


---KIHAVICAcoryza, ae, f, gravedo, onis, f (lat.), (eng.), coryza i common cold, akutno kataralno stanje nosne sluznice sa profuznim iscjetkom, bilo infektivnoga bilo alergicnoga uzroka. balaban. Up. nazima, vrled. Sin.


---KIKLOPIJAcyclopia, ae, f (lat.), id.(eng.), razvojna anomalija karakterizirana jednom ocnom dupljom i odsustvom nosa. jednooka nakaza. Sin.


---KILA MIŠICNAmyocele, es, f (lat.), id.(eng.), protruzija mišica kroz njegovu rupturiranu ovojnicu, odnosno aponeurozu, sin. miokela. Sin.


---KILA RETROGRADNAhernia retrograda (lat.), (eng.), retrograde hernia (lat.), hernijacija dvije vijuge crijeva, a dio crijeva izmedu te dvije vijuge se nalazi u trbušnoj duplji. hernija. Sin.


---KILAhernia, ae, f (lat.), hernia (eng.), prodor, prijedor, protruzija neke unutrašnje tjelesne strukture ili organa kroz abnormalni otvor. Mjesto je prirodno slabijega otpora ili je steceno povredom, a pokriveno kožom i potkožnim tkivom. proder, ukvara, izboj, prijedor. Sin.


---KILA, BUTNAhernia femoralis, hernia cruralis (lat.), femoral hernia (eng.), prolaps organa ili struktura kroz femoralni kanal, ispod ligamentum inquinale i registrira se visoko na butu. kila femoralna. Sin.


---KILA, DIJAFRAGMALNAhernia diphragmatica (lat.), diaphra-gmatic hernia (eng.), kila intraperitonealnih ili retroperitonealnih struktura sa prolapsom kroz dijafragmu. Sin.


---KILA, DIMLJACNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kila, ingvinalna.


---KILA, DIREKTNAhernia inquinalis directa (lat.), direct inquinal hernia (eng.), ingvinalna kila ili unutrašnja kila, kila kod koje je protruzija trbušnoga sadržaja izmedu donje epigastricne arterije i ruba rektusa, direktno na anulus inquinalis subcutaneus. Kila je smještena medijalno od funiculus spermaticusa. Sin.


---KILA, DISKUSNAhernia disci intervertebralis (lat.), prolapsed discus (eng.), prolabirani nucleus pulposus kroz rupturu anulus fibrosusa na medupršljenskoj hrskavici sa konsekutivnom kompresijom korijena živca. Sin.


---KILA, EPIGASTRICNAhernia epigastrica (lat.), epigastric hernia (eng.), prolaps struktura iz trbuha kroz linea alba iznad pupka. Sin.


---KILA, FEMORALNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kila, butna.


---KILA, HIJATALNAhernia hiatalis (lat.), hiatal hernia (eng.), prolaps trbušnoga organa ili strukture, obicno želuca, kroz hiatus oesophagici na dijafragmi. Sin.


---KILA, INDIREKTNAhernia inquinalis indirecta (lat.), indirect inquinal hernia (eng.), vanjska ili kosa ingvinalna kila, prolaps abdominalnoga sadržaja kroz ingvinalni kanal, prolazeci kroz anulus inquinalis praeperitonealis, lateralno od epigastricne arterije i izašavši na anulus inquinalis subcutaneus pod kožu. Sin.


---KILA, INGVINALNAhernia inquinalis (lat.), inquinal hernia (eng.), kila sa prolapsom organa trbuha kroz ingvinalne otvore i ingvinalni kanal. Najcešca kila. kila, preponska, kila dimljacna. Sin.


---KILA, INKARCERIRANAhernia incarcerata (lat.), incarcerated hernia (eng.), kila koja se ne može reponirati ili sma-njiti, niti manipulacijom, niti spontano, a znaci prekid pasaže crijeva ili cirkulacije kroz sadržaj unutar kile. zatisnuta ukvara, stegnuta ukvara, zakvacena ukvara, ukliještena kila. Sin.


---KILA, INTERMUSKULARNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kila, intersticijalna.


---KILA, INTERSTICIJALNAhernia interstitialis (lat.), interstitial hernia (eng.), kila kod koje njen sadržaj leži izmedu dva sloja trbušnoga zida. Sin.


---KILA, ISHIJADICNAhernia ischiadica (lat.), ischiadic hernia (eng.), prolaps kilnoga sadržaja kroz foramen ischiadicum. Sin.


---KILA, LAŽNAhernia spuria (lat.), false hernia (eng.), prolaps organa ili struktura bez serozne opne, bez kilne vrece. Najveci dio traumatskih kila su ove prirode. Sin.


---KILA, LUMBALNAhernia lumbalis (lat.), lumbar hernia (eng.), kila sa ispadom sadržaja kroz trigonum lumbale. Sin.


---KILA, MEZENTERICNAhernia mesenterica (lat.), mesenteric hernia (eng.), ulaz dijela crijeva na otvor u mezenteriju. Cesto se zove i unutrašnja kila. Sin.


---KILA, OPTURATORNAhernia obturatoria (lat.), obturator hernia (eng.), izlaz sadržaja koji cini kilu kroz foramen obturatorium. Sin.


---KILA, POSTOPERATIVNAhernia postoperativa (lat.), postoperative hernia (eng.), kila koja nastaje na mjestu operacije, jer je oslabljen trbušni mišicni zid. Sin.


---KILA, POSTTRAUMATSKAhernia posttraummatica (lat.), post-traumatic hernia (eng.), kila koja nastaje na neuobicaje-nim mjestima za kilu, slabljenjem trbušnoga mišicnoga zida, povredom mišica ili dijela zida. Sin.


---KILA, PRAVAhernia vera (lat.), true hernia (eng.), svaka kila koja ima kilnu vrecu od serozne opne, peritoneuma ili pleure, odnosno slicnoga materijala Sin. .


---KILA, PREPONSKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kila ingvinalna.


---KILA, PUPCANAhernia umbilicalis (lat.), umbilical hernia (eng.), protruzija abdominalnih struktura kroz otvor na pupku pokriven kožom. Sin.


---KILA, SKLIZNA(LAT.), sliding hernia (eng.), kila organa koji imaju i retro i intraperitonealni dio, pa je samo onaj dio peritoneuma u sadržaju koji prekriva kilni sadržaj sa jedne strane, ali kilni sadržaj cini i dio organa bez trbušne mahramice. Sin.


---KILA, SKROTALNAhernia scrotalis (lat.), scrotal hernia (eng.), ingvinalna kila koja se spustila u skrotum, mošnje, sin. orhiocela Sin. .


---KILA, STECENAhernia aquisita (lat.), aquired hernia (eng.), kila koja je stecena individualnim životom jedinke, uslijed napora ili slicno, nasuprot urodenoj, kongenitalnoj kili, koja se vidi pri rodenju Sin. .


---KILA, TRBUŠNAhernia abdominalis (lat.), abdominal hernia (eng.), protruzija unutrašnje trbušne strukture kroz trbušni zid do ispod kože i potkožnoga tkiva. Sin.


---KILA, UROÐENAhernia congenita (lat.), congenital hernia (eng.), kila koja postoji pri rodenju, najcešce je skrotalna ili pupcana, a u prvome slucaju sadrži testis unutar kilne vrece Sin. .


---KILA, VENTRALNAhernia ventralis (lat.), ventral hernia (eng.), kila nastala kroz prednji trbušni zid, naprijed. Sin.


---KILA, VODENA(LAT.), (ENG.), SIN. v. klini.


---KILA, ŽELUDACNAgastrocele, es, f (lat.), gastrocele (eng.), protruzija želuca u kili ili stvaranje dodatne želudacne vrece na zidu želuca Sin. .


---KILAVherniosus-3 (lat.), man with hernia (eng.), covjek, koji ima neku kilu. Sin.


---KIM(LAT.), (ENG.), SIN. v. kumin.


---KIMOGRAFkymographium, ii (lat.), kymograph (eng.), sprava za registriranje pokreta, narocito pokreta srca ili arte-rijskoga pulsa Sin. .


---KINETICAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. pokretan.


---KINETOZAcinetosis, is, f (lat.), kinetosis, motion sickness (eng.), svaka smetnja uzrokovana kretanjem, bilo putovanjem kolima i vozom, bilo morem ili zrakom. Sin.


---KINEZALGIJAcinesalgia, ae, f (lat.), kinesalgia (eng.), id.(eng.),., bol pri mišicnim kretnjama Sin. .


---KINEZIMETAR(LAT.), kinesimeter (eng.), instrument za kvantitativno mjerenje kretnji Sin. .


---KINEZITERAPIJAcinesitherapia, ae, f (lat.), kinesitherapy (eng.), lijecenje bolesti kretnjama ili fizickom vježbom Sin. .


---KIRAŽA(LAT.), (ENG.), curage (fr.), manuelno uklanjanje dijela placente ili ploda iz materice Sin. .


---KIRETA(LAT.), curette (fr.), curet (eng.), instrument u obliku šuplje kašike koji služi za uklanjanje materijala sa zida neke šupljine struganjem Sin. .


---KIRETAŽA(LAT.), (ENG.), curettage (fr.), uklanjanje hipertroficne sluzavice sa zida nekoga šupljega organa ili mase tkiva sa neke šuplje tvorevine struganjem. Metoda najcešce upotrebljavana kod materice Sin. .


---KIRI, CURIE(LAT.), (ENG.), (fr.), jedinica za radioaktivnost. To je broj dezintegracija 3.700 x 1010 , a za jednu sekundu, u bilo kojem radioaktivnome materijalu. Kratica Ci. Sin.


---KISELA FOSFATAZA(LAT.), acid phosphatase (eng.), enzim iz klase hidrolaza, EC 3.1.3.2., koji katalizira reakciju ortofosfatni monoeste Sin. r


---KISELINAacidum, i, n (lat.), acid (eng.), bilo koja iz velike grupe hemijskih jedinjenja koja snižava pH kada se doda vodenoj otopini, tako da ona dobija kiseo ukus (boji lakmusov papir u crveno) i reagira sa bazom dajuci soli. Sin.


---KISELINA(LAT.), (ENG.), azotna, Sin. v. salitrovina.


---KISELINA, AMINOSIRCETNAacidum aminoaceticum (lat.), aminoacetic acid (eng.), aminokiselina koja ne spada u esencijalne, H2NCH2COOH, a sastojak je mnogih bjelancevina. tetski je napravljena, a koristi se izmedu ostaloga i kao želudacni antacid. Sin.


---KISELINA, ASKORBINSKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. vitamin C.


---KISELINA, BADEMOVAacidum mandelicum (lat.), mandelic acid (eng.), kiselina koja je aktivni bakteriostatik, pa se upotrebljava kod infekcija bubrežnih puta, obicno kao amonijeva ili kalcijumova so Sin. .


---KISELINA, BORNAacidum boricum, (lat.), boric acid (eng.), blaga kiselina koja se upotrebljava u puferskim sistemima, a takoder kao slabi germicid na koži i sluzavicama. Akcidentalna ingestija može uzrokovati trovanje. sasovac. Sin.


---KISELINA, CEHLUBARSKAacidum succinicum (lat.), succinic acid (eng.), jedan od meduprodukata u trikarbonskom ciklusu kiselina Sin. .


---KISELINA, DEZOKSIRIBONUKLEINSKA(LAT.), deoxyribonucleinic acid, DNA (eng.), nukleinska kiselina koja sadrži genet-ski materijal svih odajickih elemenata i DNA virusa. Najcešce je u formi dva lanca, mada može biti i u formi jednoga. Lanac DNA je linearni polimer nukleotida sastavljenih od šecera, dezoksiriboze, fosfatne grupe i od Sin. .


---KISELINA, FITINSKAacidum phyticum (lat.), phytic acid (eng.), inozitol-heksafosfat, spoj koji se nalazi u lišcu drveca i veže željezo. Sin.


---KISELINA, FOLNAacidum folicum (lat.), folic acid (eng.), vitamin B kompleksa, pteroil glutaminska kiselina, koja služi kao nosac karboksilne grupe u mnogim metabolickim reakcijama Sin. .


---KISELINA, FOSFORNAacidum phosphoricum (lat.), phosphoric acid (eng.), 1. ortofosforna kiselina, monomerni oblik, H3PO4, 2. opci termin koji obuhvaca monomerni, dimerni (pirofosforna kiselina) i polimerni oblik (metafosforna kiselina). Neophodna je metabolizmu. Njene su soli fosfati i nezamjenljivi u metabolizmu Sin. .


---KISELINA, GAMA-AMINOBUTIRNA(LAT.), gamma-aminobutiric acid, GABA (eng.), aminokiselina koja služi kao glavni inhibitorni neurotransmiter u mozgu. Skr. GABA Sin. .


---KISELINA, GLUTAMINSKAacidum glutamicum (lat.), glutamic acid (eng.), zamjenljiva neesencijalna aminokiselina. Služi kao ekscitatorni neurotransmiter u svim dijelovima centralnoga nervnoga sistema. Naziva se i vitamin inteligencije Sin. .


---KISELINA, HLOROVODICNAacidum hydrocholicum (lat.), acid chloride (eng.), HCl, jetka kiselina cije se soli mnogo upotrebljavaju u medicini pod imenom hlorida. tuzruf. Sin.


---KISELINA, JABUCNAacidum malicus (lat.), malic acid (eng.), meduprodukt u trikarbolicnome lancu kiselina. Inace se nalazi u jabukama, kruškama i drugome vocu. Dodatak je hrani Sin. .


---KISELINA, KARBOLNAacidum carbolicum (lat.), carbolic acid (eng.), jako otrovni, bezbojni do svjetlo ružicasti kristalni spoj, C6H5OH, koji se dobije destilacijom katrana, a dodatkom vode do 10% pretvara se u tekucinu karakteristicnoga mirisa (bolnicki miris). Upotrebljava se kao dezinficijens. fenol. Sin.


---KISELINA, LIMUNSKAacidum citricum (lat.), citric acid (eng.), HOOC.CH2.COH(COOH)CH2.COOH, intermedijatni produkt razaranja šecera u lancu trikarbonskih kiselina, a dobija se i iz limuna, narance. Soli su citrati, a citratni jon veže kalcijum i sprjecava krvnu koagulaciju pa se koristi kao antikoagulans konzerve krvi Sin. .


---KISELINA, LINOLENSKA(LAT.), lineolenic acid (eng.), nezasicena masna kiselina CH3(CH2.CH=CH)3 CH2 (CH)6 COOH, esencijalna masna kiselina koju životinjska tkiva ne mogu sintetizirati i mora uci ishranom. Sin.


---KISELINA, LINOLNA(LAT.), linoleic acid (eng.), nezasicena masna kiselina CH3.(CH2)3.(CH2.CH:CH)2.(CH2)7.COOH, a nalazi se u mnogim biljnim zejtinima. Esencijalna je masna kiselina i ne može se sintetizirati u životinjskim tkivima, nego se mora unijeti hranom. Sin.


---KISELINA, LIZERGICNA(LAT.), lysergic acid (eng.), jedan od sastavnih elemenata ergot alkaloida, C6H4.NH.C5H2N(CH6). (CH:CH.CH3).COOH. Njen derivat, dietilamid lizergicne kiseline, lysergic acid dietilamide, LSD, se proizvodi polusintetski iz ergot alkaloida i zloupotrebljava kao halucinogena droga. Sin.


---KISELINA, MLIJECNAacidum lacticum (lat.), lactic acid (eng.), metabolicki meduprodukt koji je ukljucen u mnoge biohemijske procese. Produkt je glikolize koja anaereobno obezbjeduje energiju u mišicima za vrijeme napora, a može u jetri biti konvertirana nazad u glukozu. Sin.


---KISELINA, MOKRACNAacidum uricum (lat.), uric acid (eng.), proizvod purinskoga katabolizma kod primata. Njene soli, urati, su netopljive u vodi i poremecaj metabolizma purina daje njihovo taloženje, gute, u kojima se vide depoziti kristala natrijum urata, a smještene su u blizini nekoga zgloba Sin. .


---KISELINA, NUKLEINSKAacidum nucleinicum (lat.), nucleic acid (eng.), visokomolekularni nukleotidni polimer. Postoje dva tipa: dezoksiribonukleinska kiselina, DNA i ribonukleinska kiselina, RNA. Osnovna gradivna materija živoga organizma. Sin.


---KISELINA, OKSALNAacidum oxalicum (lat.), oxalic acid (eng.), jaka dikarbonska kiselina HOOC-COOH, koja je prisutna u hrani (spanak, zelena salata) ili je tijelo proizvodi. Ne metabolizira se, nego izlucuje u bureži. Dijeta bogata oksalatima ili genetski poremecaj metabolizma glicina vodi formiranju bubrežnih kamena Sin. .


---KISELINA, OLEINSKAacidum oleicum (lat.), oleic acid (eng.), nezasicena masna kiselina koja sadrži 18 ugljenih atoma, CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7.COOH, tecna na sobnoj temperaturi, a nalazi se u životinjskim mastima i biljnim zejtinima Sin. .


---KISELINA, PANTOTENSKA(LAT.), pantothenic acid (eng.), amid beta-alanina i pantoicne kiseline. To je B kompleks vitamina koji je u sastavu koenzima A. Ima ga u svakoj hrani i sindrom deficijencije se jedino vidi u eksperimentalnim uslovima Sin. .


---KISELINA, PIRUVICNA(LAT.), pyruvic acid (eng.), alfaketopropionska kiselina, CH3COCOOH, završni produkt metabolizma glukoze. Takoder završni produkt katabolizma nekoliko aminokiselina. Njena so, ester ili anionska forma je piruvat. On može biti pretvoren u acetil koA i može uci u lanac trikarbonskih ki Sin. .


---KISELINA, RIBONUKLEINSKA(LAT.), (ENG.), ribonucleic acid, RNA (eng.) je lanac sastavljen od ribonukleotida od kojih se svaki sastoji od fosfatne grupe, riboze i azotne baze. DNA ima deoksiribozu, RNA ima ribozu, a umjesto timina RNA ima uracil. Ima jedan ili, rijetko, dva lanca. Ona je konstitu Sin. .


---KISELINA, SIRCETNAacidum aceticum (lat.), acetic acid (eng.), dikarbonska, karboksilna kiselina, CH3.COOH, karakteristicni sastojak sirceta, neophodni dio biohemijskog procesa u organizmu, a dobija se iz sirceta ili destilacijom drveta. Sin.


---KISELINA, STEARINSKAacidum stearinicum (lat.), stearic acid (eng.), saturirana masna kiselina sa 18 ugljikovih atoma koja se nalazi u vecini masti i zejtina, narocito u loju životinja, maslu i u tropskim biljkama Sin. .


---KISELINA, TANINSKA(LAT.), acidum tannicum, tannic acid (eng.), tanin koji se dobija iz oraha, a služi kao adstringens za sluzavicu usta i grla, te u cepicima. Ima je, uostalom. u svakom vocu Sin. .


---KISELINA, UGLJENAacidum carbonicum (lat.), carbonic acid (eng.), H2CO3. Nestabilna kiselina koja egzistira u hemijskome ekvilibrijumu sa otopljenim ugljenim dioksidom, CO2, u vodi. Disocira kao Sin. H


---KISELJAK KOD SARAJEVA(LAT.), (ENG.), banja sa prirodnim kiseljakom. Klima je kontinentalna i blago podražajna, a uživa se prirodni kiseljak sa izvora. Lijeci bolesti želuca, žuci i djeluje roborativno Sin. .


---KISELJAK(LAT.), aqua mineralis (lat.). mineral water (eng.), mi-neralna voda, voda koja sadrži otopljene mineralne soli koje joj daju specijalne vrijednosti i ukus. Vještacki napravljen kiseljak, uglavnom ugljicna kiselina, sa dodatkom natrijum bikarbonata radi ukusa, nosi naziv soda voda Sin. .


---KISELOSTaciditas, atis, f (lat.), acidity (eng.), kvalitet da se bude kiseo, ako se ima pH vrijednost ispod 7. Sin.


---KISIKoxygenium, ii n (lat.), oxygen (eng.), plinoviti element koji postoji slobodan u atmosferi (21%), at. broj 8, atom. tež. 15,999, simbol O. Postoje tri izotopa, sa atom. težinama 16, 17 i 18 (teški kisik). On je osnovni element života zbog disanja životinja i biljaka Sin. .


---KITA1. penis puerilis (lat.), child penis (eng.), penis djeteta prije puberteta, 2. Sin. v. comba.


---KIVETA(LAT.), (ENG.), cuvette (fr.), stakleni kontejner, koji je oblikom, gustinom i optickim vrijednostima podešen tako da se mogu ispitivati bojene i bezbojne tecnosti, te stavljati u centrifugu. Sin.


---KIZIL-HASTALUK(LAT.), (ENG.), SIN. v. šarlah.


---KIŠNICAaqua pluvialis (lat.), rain water (eng.), prirodno demineralizirana voda i stoga pogodna za dobru safunsku pjenu i pranje Sin. .


---KLACENJE ZRAKA(LAT.), (ENG.), pendel-luft (njem.), pokreti zraka tamo-amo izmedu desnoga i lijevoga pluca, što rezultira povecanjem unutrašnjega mrtvoga prostora pri ventilaciji Sin. .


---KLAPKA(LAT.), epiglottis, idis, f, id.(eng.), hrskavicni jezicak koji stoji iznad ulaza u grkljan i zatvara ga pri gutanju. Služi za sprjecavanje ulaza hrane i vode u larinks. epiglotis, zaklopac, jezicac. Sin.


---KLARIFIKACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. razbistravanje.


---KLASA(LAT.), class (eng.), taksonomska kategorija manja od roda, a veca od reda. Sin.


---KLASIFIKACIJAclassificatio, onis, f (lat.), classification (eng.), sistematsko razvrstavanje slicnih entiteta na bazi nekih karakteristika koje ih odvajaju. Sin.


---KLAUDIKACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hramanje.


---KLAUSTROFILIJAclaustrophilia, ae, f (lat.), id.(eng.), patološka želja da se boravi u zatvorenome prostoru, da se zatvaraju vrata, prozori i sl. Sin.


---KLAUSTROFOBIJAclaustrophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), iracionalni strah od zatvorenoga prostora. Sin.


---KLAVIKOTOMIJAclavicotomia, ae, f (lat.), clavicotomy (eng.), operacija presijecanja i razdvajanja presjecenih dijelova kljucne kosti. Sin.


---KLAVIKULARclavicularis, e (lat.), clavicular (eng.), ono što pripada kljucnoj kosti. Sin.


---KLEIDOTOMIJAcleiodotomia, ae, f (lat.), cleidotomy (eng.), presijecanje kljucne kosti, obicno kod fetusa radi olakšavanja poroda Sin. .


---KLEMA(LAT.), forcesps (eng.), hvataljka koja ne uzrokuje oštece-nje i služi da privremeno zatvori dotok krvi ili dotok sadržaja crijeva Sin. .


---KLEPTOMANIJAcleptomania, ae, f (lat.), id.(eng.), morbidni neodoljivi poriv da se docepa nekoga, za tu osobu nekorisnoga predmeta, uz ocuvanje moralnoga osjecaja. To stvara anksioznu licnost protiv iznenadno iskrsle želje za kradom Sin. .


---KLICAgermen, inis, n (lat.), (eng.), 1. zacetak, zametak, živa supstancija sposobna da se razvije u neki organ, dio organa, organizam u cjelini, 2. Sin. v. mikroorganizam.


---KLICONOŠA(LAT.), carrier (eng.), osoba ili životinja koja skriva specificni infektivni agens, a bez prisustva vidljivih simptoma bolesti, te služi kao potencijalni izvor infekcije Sin. .


---KLIJANJEgerminatio, onis, f (lat.), germination (eng.), izbijanje sjemena, izbijanje klica, mladica iz sjemena ili formiranje novoga organizma iz spore, odnosno izbijanje iz zametka. nicanje. Sin.


---KLIJATIgerminare (lat.), sprout (eng.), izbijati mladicom, klicom iz sjemena. Sin.


---KLIJENTELAclientela, ae, f (lat.), patients (eng.), pacijenti, bolesnici, ukupnost svih onih koji dolaze jednome ljekaru Sin. .


---KLIJEŠTAforceps, pis, f (lat.), forceps, pincers (eng.), instrument koji ima dva kraka sa dva držaca. Kraci mogu rezati, ali i biti tupi za pridržavanje i ekstrakciju (npr. zuba). Ima ih raznih koji se medusobno veoma razlikuju, zavisno od upotrebe. Cesto nose nazive po autorima Sin. .


---KLIJEŠTA, GINEKOLOŠKA(LAT.), obstetrical forceps (eng.), instrument koji je dizajniran za ekstrakciju ploda iz porodajnoga kanala za glavu, a bez njegova oštecenja Sin. .


---KLIJEŠTA, ZUBNA(LAT.), extracting forceps, dental forceps (eng.), kliješta za ekstrakciju zuba. Zavisno od zuba koja je potrebno izvaditi veoma se medusobno razlikuju. Postoje kliješta za donje i gornje zube, a medu njima opet kliješta za pojedine zube Sin. .


---KLIMAclima, atis, n (lat.), climate (eng.), prosjecna karakteristika vremenskih, odnosno meteoroloških elemenata i pojava, koje se javljaju u prizemnome sloju zemljinoga zracnoga omotaca u duljem periodu Sin. .


---KLIMAKS(LAT.), (ENG.), SIN. v. vrhunac.


---KLIMAKTERIJUMclimacterium, ii, n (lat.), climacteric (eng.), sindrom endokrinih, somatskih i psihickih promjena koje nastaju na kraju reproduktivnoga perioda kod žena. mijena, menopeuza, odcvijet. Sin.


---KLIMANJEnutus, us, m (lat.), nodding (eng.), kretanje glavom u pravcu dolje gore kao znak hrdave navike, ali i bolesti Sin. .


---KLIMATOLOGIJAclimatologia, ae, f (lat.), climatology (eng.), nauka koja se bavi stanjima prirodne okolice, a koja se odnose na kvalitet vremena (temperatura zraka, oborine, vlažnost, pokreti u atmosferi), narocito u pojedinim regijama. Sin.


---KLIMATOTERAPIJAclimatotherapia, ae, f (lat.), climatotherapy (eng.), lijecenje pomocu pogodne ili podražajne klime. Sin.


---KLIMAVnutans, antis, (lat.), nodding (eng.), onaj koji klima glavom; pokret glavom u smislu gore dolje (npr. klimava glava od drijemeža) Sin. .


---KLIN(LAT.), (ENG.), SIN. v. cavao.


---KLINAST1. cuneatus-3 (lat.), cuneate, pegshaped (eng.). u obliku klina, 2. sphenoidalis, e (lat.), sphenoidal (eng.), onaj koji pripada klinastoj kosti, koja se, takoder, u obliku klina uglavljuje medu druge kosti. sfenoidalan. Sin.


---KLINIhydrocele, es, f (lat.), id.(eng.), ogranicena kolekcija tecnosti, narocito ona u tunica vaginalis testis ili duž funiculus spermaticusa. vodena kila. Sin.


---KLINICARmedicus clinicus (lat.), clinician (eng.), ljekar koji se usavršio u jednoj od grana klinicke medicine, pa je svojim opusom vezan za bolesnicki krevet. Sin.


---KLINICKIclinicus-3 (lat.), clinical (eng.), ono što se odnosi na bolesnika, uz njegov krevet i sve njegove potrebe, odnosno izlucevine ili komadice tkiva koji su podložni ispitivanju. Sve što je napravljeno na bazi aktuelne opservacije i lijecenja pacijenta, a fundamentirano naukom Sin. .


---KLINIKA(LAT.), clinica, ae, f (lat.). clinic (eng.), 1. bolnicki, hospitalni aspekt medicine. Ispitivanje pacijenta, simptomi, ponašanje bolesti. Originalno sve što je vezano uz krevet bolesnika, 2. bolnicka ustanova višega nivoa u kojoj prakticiraju studenti i u kojoj se provodi osim zdravstvene aktivnosti Sin. v. bolnica, univerzitetska.


---KLINODAKTILIJAclinodactylia, ae, f (lat.), clinodactyly (eng.), stalna medijalna i lateralna derivacija jednoga ili više prstiju Sin. .


---KLINOIDclinoides (lat.), clinoid, bedshaped (eng.), ono što nalici na krevet, u obliku kreveta, odnosi se na processus clinodes, clinoid process Sin. .


---KLINOMANIJAclinomania, ae, f (lat.), id.(eng.), bolesna želja da se ostane u krevetu, da se leži Sin. .


---KLINOTERAPIJAclinotherapia, ae, f (lat.), clinotherapy, bed rest (eng.), lijecenje pacijenta ležanjem. Sin.


---KLIP(LAT.), clip (eng.), metalna malehna štipaljka, gradena od nehrdajuce legure kojom se pravi hemostaza krvnih suda koji se teško ili nikako ne mogu podvezivati, kojom se aneurizma na mozgu iskljucuje iz cirkulacije ili kojom se vrši aproksimacija ruba rane. Sin.


---KLIRENS(LAT.), clearence (eng.), 1. tempo kojim se neka supstancija uklanja iz krvi, 2. kvalitativna mjera brzine kojom se neka supstancija uklanja iz krvi. To je volumen plazme koji je potpuno ocišcen izlucivanjem uree u jedinici vremena Sin. .


---KLISTIR(LAT.), (ENG.), SIN. v. klistiranje.


---KLISTIRANJEclysis, is, f, clystirium, ii n (lat.), clyster (eng.), administracija nekoga lijeka, nadoknadivanje tjelesne tecnosti, ishrana drugim, analnim putem ili prosto dava-nje tople vode sa nešto safuna radi provokacije stolice. klistir. Sin.


---KLITORIDEKTOMIJAclitoridectomia, ae, f (lat.), clitoridectomy (eng.), ekscizija sikilja. Up. cirkumcizija faraonska Sin. .


---KLITORIMEGALIJAclitorimegalia, ae, f (lat.), clitorimegaly (eng.), povecanje sikilja Sin. .


---KLITORIS(LAT.), (ENG.), SIN. v. sikilj.


---KLIVALANclivalis, e (lat.), clival (eng.), onaj koji pripada strmini, klivusu Sin. .


---KLIVAŽ(LAT.), cleavage (fr. -(eng.), .), 1. (u hirurgiji) prostor izmedu mase (tumora ili slicno) koji se uklanja iz normalnoga tkiva. On ustvari ne postoji, ali postoji granica kojom se napreduje u hirurškim uslovima da bi se tumor iSin. uštio (npr. uci u klivaž, potrefiti granicu izmedu tumora i normalnoga tkiva), 2. (u embriologiji), mitoticka fertilizacija jajeta Sin.


---KLIVUSclivus, i, m (lat.), id.(eng.), orig. nagib, strmen, inace koštana površina koja se penje strmo prema gore od foramen occipitale magnum do stražnjega dijela turskoga sedla (sella turcica). U izgradnji klivusa sudjeluju sitnik i zatiljna kost. ostrmak. Sin.


---KLIZANJE(LAT.), gliding (eng.), gladak, kontinuiran pokret (npr. klizanje zglobnih tijela) Sin. .


---KLIZMAenema, atis, n, clysma, atis, n (lat.), (eng.), clyster (eng.) 1. tecnost koja sadrži neko ljekovito sredstvo ili je bez njega, a ubrizgava se u završno debelo crijevo radi lije-cenja, nadoknade tecnosti, ispitivanja (kontrast) ili pražnjenja crijeva, 2. sam postupak ubrizgavanja. Sin.


---KLJAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. radijus.


---KLJEN(LAT.), (ENG.), SIN. v. kljenit.


---KLJENITparalyticus-3 (lat.), paralytic (eng.), zahvacen paralizom oduzetošcu, kljenuti. Onaj koji pripada paralizi, kljenuti. oduzet, paralitican, uzet, uzetinja. Sin.


---KLJENUT, PARALYSIS, is, f (lat.), palsy (eng.), gubitak motorne funkcije uslijed oštecenja živcanih ili mišicnih mehanizama koji je održavaju. Po analogiji paraliza je i gubitak senzorne funkcije (senzorna kljenut). paraliza, oduzetost. Sin.


---KLJUC(LAT.), (ENG.), SIN. v. kljucnjaca.


---KLJUCAC(LAT.), (ENG.), SIN. v. kljucnjaca.


---KLJUCAVfervidus-3 (lat.), boiling (eng.), termin se odnosi na vodu koja kljuca ili je vrela, upravo prekinutoga kljucanja. (Temeratura skoro l00° C). Cest je uzrok opekotinama. I druge tecne supstancije mogu kljucati, ako je temperatura dostigla njihovu tacku kljucanja. Svaka supstancija ima teme Sin. .


---KLJUCNJACAclavicula, ae, f (lat.), collar bone (eng.), parna kost koja povezuje rameni zglob i prsnu kost, cini granicu izmedu vrata i grudnoga koša. kljuc, kljucac. Sin.


---KLJUNrostrum, i, n (lat.), beak (eng.), 1. specificno formirana usna duplja ptica, 2. produžetak u obliku kljuna na nekoj anatomskoj strukturi. Sin.


---KLJUNASTcoracoides (lat.), coracoid (eng.), 1. onaj koji nalici na kljun, 2. pripada korakoidnome nastavku, processus coracoides Sin. .


---KLJUNASTI NASTAVAK(LAT.), processus coracoides scapulae (eng.), coracoid process (eng.), jaki, savijeni izdanak koji ide od gornjega dijela vrata plecke i prelazi preko zgloba ramena Sin. .


---KLOAKAcloaca, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. (u biologiji životi-nja) zajednicki prolaz za fekalije, mokracu i reproduktivne elemente kod svih nižih kicmenjaka, 2. (u embriologiji sisara) terminalni dio prije nego što se podijeli na rektum, mokracnu bešiku i osnove genitalija. jazva. Sin.


---KLOAKALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. jazveni.


---KLOKUN(LAT.), thrombus, i, m (lat), blood plug (eng.), agregacija faktora krvnoga zgrušavanja, najprije krvnih plocica i fibrina koji zatim zahvacaju odajicke elemente. Taj proces cesto uzrokuje opstrukciju krvnoga suda na mjestu svoje formacije ili udaljeno od toga mjesta. tromb. Sin.


---KLON(LAT.), clone (eng.), jedna ili grupa identicnih odajica, životinjskih ili biljnih organizama izvedena vegetitativnom reprodukcijom od jednoga roditelja. Takoder i DNA po-pulacija izvedena iz jedne hibridne DNA molekule. Sin.


---KLONICANclonicus-3 (lat.), clonic (eng.), onaj koji ima karakter klonusa ( Sin. v.), trzajuci.


---KLONIRANJE(LAT.), cloning (eng.), stvaranje, formiranje klona ( Sin. v.).


---KLONIZAMclonismus, i, m (lat.), clonism (eng.), slijed klonicnih grceva mišica sa pauzama, dugotrajni klonus sa kratkotrajnim prestancima. Sin.


---KLONUSclonus, i, m (lat.), id.(eng.), alternativna mišicna kontrakcija i relaksacija u brzom slijedu, trzanje, grcevi sa relaksacijom. Sin.


---KLOPACpemphigus,i, m (lat.), id.(eng.), grupa hronicnih, nekad fatalnih, kožnih bolesti karakteriziranih sukcesivnim razvojem bula i vezikula, histološki uslijed akantolize, a imunuloški uslijed stvaranja antitijela uperenih protiv antigena u intercelularnoj zoni epidermisa. klopci, prištavica. Sin.


---KLOPCI(LAT.), (ENG.), SIN. v. klopac.


---KLOSTRIDIJEclostridia, orum, n (lat.), id.(eng.), rod gram pozitivnih, anaerobnih štapicastih bacila koji formiraju spore koje su vecega dijametra od vegetativne odajice. Ima vih više od 100 vrsta. Tu spadaju Clostridijum botulinum, septicum, perfringens itd Sin. .


---KLUPCICglomerulus, i, m (lat.), glomerulus, tuft (eng.), standardni naziv u anatomskoj literaturi koji oznacava konglomerat krvnih suda ili nervnih niti. Upotreba bez bliže oznake znaci glomerulus renis, renal glomerulus, klupcic kapilara bubrega, osnovnu jedinicu pocetka burežne filtracije Sin. .


---KLUPKOglomus, glomeris, m (lat.), id.(eng.), malehno, histološki prepoznatljivo tijelo koje se sastoji od finih arteriola, koje direktno komuniciraju sa venama. a bogato je živcanim nitima (npr. glomus caroticus). povitak, glomus. Sin.


---KNALawsonia intermis (lat.), henna (eng.), biljka cije je sušeno i satrveno lišce kozmeticko sredstvo za bojenje kose i ruka u bošnjackoj tradiciji, ali ima i fungicidno djejstvo lokalno, a upotrebljavala se protiv crijevne kandidijaze. Djeluje i protiv djejstva sunca. Aktivni princip je 2-hidrok Sin.


---KNJIŽICE(LAT.), (ENG.), SIN. v. litonja.


---KOACERVAT, COACERVATUM, i, n (lat.), coacervate (eng.), viskozna faza koja se odvaja iz sistema koji sadrži koloid. To je rezultat separacije smjese dvaju tecnosti, gdje su jedan ili oba koloidi, u dvije faze. Jedna, koacervat, sadrži koloidalne djelice, a druga je vodena otopina Sin. .


---KOAGULABILITETcoagulabilitas, atis, f (lat.), coagulability (eng.), sposobnost grušanja, sposobnost stvaranja krvnih ugrušaka Sin. .


---KOAGULACIJA KRVI(LAT.), (ENG.), SIN. v. grušanje krvi.


---KOAGULACIJAcoagulatio, onis, f (lat.), coagulation (eng.), 1. Sin. v. grušanje, 2. (u koloidnoj hemiji) pretvaranje sola u gel, 3. (u hirurgiji) djejstvo elektricnoga sredstva da bi se formirao amorfni reziduum koji obezbjeduje zaustavlja-nje krvarenja.


---KOAGULANScogaulans, antis (lat.), coagulant (eng.), sredstvo koje izaziva, ubrzava ili cini mogucim krvno grušanje Sin. .


---KOAGULIRANcoagulatus-3 (lat.), clotted (eng.), kvalitet odredene tecnosti poslije procesa grušanja, usiren, ugrušan, zgusnut, sin. zgrušan, ugrušan Sin. .


---KOAGULOGRAM(LAT.), coagulogram (eng.), naziv koji se upotreb-ljava u klinickoj praksi sa svrhom oznacavanja citave se-rije laboratorijskih testova koji mjere razlicite parametre krvnoga grušanja. Sin.


---KOAGULOPATIJAcoagulopathia, ae, f (lat.), coagulopathy (eng.), svaka smetnja krvnoga grušanja. Sin.


---KOALESCENCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. srašcivanje.


---KOAPTACIJAcoaptatio, onis, f (lat.), coaptation, adjustment (eng.), aproksimiranje, primicanje, prilagodavanje kraja rane ili prelomljene kosti. Sin.


---KOAPTIRATIcoaptare (lat.), coapt (eng.), privuci, prilagoditi, tacno nasloniti jedan na drugi rub rane prilikom njenoga ušivanja Sin. .


---KOARKTACIJA AORTEcoarctatio aortae (lat.), (eng.), lokalizirana mahana na aorti uslijed deformiteta medije koja uzrokuje suženje lumena ovoga krvnoga suda Sin. .


---KOARKTACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sužavanje.


---KOBALTcobaltum, i, n (lat.), cobalt (eng.), metal, atomski broj 27, atomska težina 58,932, simbol Co. Kod životinja nedostatak kobalta vodi u anemiju, a kod ljudi kobalt je sastavni dio vitamina B1, pa time posredno utice, izmedu ostaloga, i protiv anemije. Radioizotop Co60 je gama emiter i upotreb Sin.


---KOBAN, PERNICIOSUS-3 (lat.), pernicious (eng.), vrlo težak, vrlo opasan, ima tendenciju fatalnoga ishoda, sin. perniciozan Sin. .


---KOBILICAcarina, ae, f (lat.), keel (eng.), struktura nalik na rub, oštar nabor preko kojega se mora preci, kao kobilica preko koje idu žice na instrumentu sa žicama Sin. .


---KOCELJ(LAT.), (ENG.), SIN. v. šap.


---KOCIC, METALNI(LAT.), dowel (eng.), metalni odljevak kanala zuba koji se inserira u preparirani korijen i služi za fiksaciju krune (kruna na kocic) Sin. .


---KOCITI1. inhibire (lat.), inhibit (eng.), zaustavljati neki proces ili centar aktivnosti, uspavati ga, smanjiti mu aktivnost, Sin.


---KOCKASTcuboides, cubiformis, e (lat.), cuboid (eng.), u obliku kocke, graden u nekoliko kockica Sin. .


---KODEKS, CODEX, icis, m (lat.), id.(eng.), zbirka zakona i propisa koji se odnose na ponašanje u medicini (npr. kodeks etike zdravstvenih radnika) Sin. .


---KODON(LAT.), codon (eng.), šifra od tri azotne baze koje kodiraju za jednu aminokiselinu Sin. .


---KOEFICIJENTcofficiens, entis, m (lat.), coefficient (eng.), 1. brojcani faktor kojim se množi neki broj u algebarskoj jednacini, 2. broj koji dolazi prije formule u hemijskoj jednacini i pokazuje relativan broj molekula te vrste, 3. statisticki parametar koji ne oznacava dimenziju Sin. .


---KOENZIM A(LAT.), coenzyme A (eng.), bolje receno acetil koenzim A, tioesterkoenzima A i sircetne kiseline, cija je acetilna grupa izvedena iz karbohidrata, masnih kiselina i aminokiselina. Acetil koenzim A, skr. acetil KoA može uci u trikarbonski ciklus kiselina i biti upotrijebljen da acet Sin. .


---KOENZIM, COENZYME(LAT.), (eng.), organska, neproteinska molekula koja se veže za proteinski dio enzima (apoenzim) da napravi aktivnu formu enzima Sin. .


---KOFAKTOR(LAT.), cofactor (eng.), element ili princip (up.koenzim) koji se da bi djelovao mora spojiti sa drugim faktorom Sin. .


---KOFEINcaffeinum, i, n (lat.), cafffeine (eng.), jedan od ksantina, 1,3,7-trimetil-3,7dihidro-1H-purin-2,6-dion, C8H10N4O, gorki prah, topljiv u vodi i alkoholu, a dobiva se iz kahve, caja, paragvajskog caja (mate). Djeluje dijureticno, stimulira poprecno-prugastu muskulaturu, stimulira centralni nervni Sin. .


---KOFEINIZAMcaffeinismus, i, m (lat.), caffeinism (eng.), morbidno stanje uslijed ingestije velikih kolicina kofeina u obliku caja, kahve, u današnje vrijeme koka-kole. Karakterizirano je nesanicom, nemirom, uzbudenjem, tahikardijom, tremorom i pojacanom dijurezom. Sin.


---KOHABITACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. obljuba.


---KOHEZIJAcohesio, onis, f (lat.), cohesion (eng.), snaga, sila koja uzrokuje ujedinjavanje, spajanje, razlicitih dijelova. Spoj, spajanje Sin. .


---KOHEZIVANcohesivus-3 (lat.), cohesive (eng.), onaj koji je karakteriziran spajanjem, kohezijom. Onaj koji spaja Sin. .


---KOHLEAcochlea, ae, f (lat.), cochlea (eng.), 1. sve što ima spiralnu formu, puž, 2. puževa kucica, spiralna cijev koja formira dio unutrašnjeg uha, sin. akusticni labirint, 3. kašika Sin. .


---KOHLEARANcochlearis, e (lat.), cochlear (eng.), ono što pripada pužu kao dijelu unutrašnjeg uha. Sin.


---KOHLEARIFORMANcochleariformis, e (lat.), cochleariform (eng.), oblika koji je nalik na puž, pužolik, 2. u obliku kašike Sin. .


---KOHORTAcohors, tis, f (lat.), cohort (eng.), (u epidemiologiji) grupa pojedinaca koji imaju zajednicku karakteristiku, grupa koja ulazi u prospektivnu studiju ili klinicko istraživanje. Termin uvijek znaci da pojedinci bivaju posmatrani dulji period, te da izvedeni zakljucci nastaju posmatranjem ind Sin. .


---KOHORTNO ISTRAŽIVANJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. kohorta.


---KOITUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. opcenje.


---KOKAINcocainum, i, n (lat.), cocaine (eng.), kristalni alkaloid, C17H21NO4 dobijen iz lista Erythroxylon coca, coca leaves, ali i iz drugih vrsta, pa i sintezom. Jedan je od vrlo zloupotrebljavanih alkaloida, inace loklani anestetik na sluzavicama Sin. .


---KOKAINIZAMcocainismus, i, m cocainomania, ae, f (lat.), cocainism (eng.), intoksikacija kokainom, zloupotreba kokaina. Bolest ovisnosti o kokainu. kokainomanija. Sin.


---KOKAINOMANIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. koakainizam.


---KOKANJfervor, oris, m (lat.), boiling water (eng.), kljucanje, voda koja kljuca, kljucala voda, mjesto gdje izvire vrela voda, kljucalište, vrucica. Sin.


---KOKCIDIJEcoccidia, orum, n (lat.), id.(eng.), pripadnici podklase parazitnih protozoa, nadena kod ljudi i viših živo-tinja Sin. .


---KOKCIDIOIDOMIKOZAcoccidioidomycosis, is, f (lat.), id.(eng.), bolest infestacije sa Coccidioides immitis, vrstom iz roda patogenih imperfektnih gljivica (Coccidioides). Ima primarni i sekundarni oblik. Kod primarnoga oblika vidi se akutna, benigna, ogranicena, respiratorna infekcija uslijed inhaliranja spora. Nalici Sin. .


---KOKCIDIOZAcoccidiosis, is, f (lat.), id.(eng.), infestacija parazitnim protozoama. Kod covjeka je prisustvo Isospora hominis ili Isospora belli u stolici signifikantno za bolest. Cesto je bolest asimptomaticna, rijetko pravi driskavicu. Kod ostalih sisara je teža Sin. .


---KOKCIGEALANcoccygealis, e (lat.), coccygeal (eng.), onaj koji pripada repnoj kosti Sin. .


---KOKCIGEKTOMIJAcoccygectomia, ae, f (lat.), coccygectomy (eng.), hirurška ekstirpacija repne kosti Sin. .


---KOKCIGODINIJAcoccygodynia, ae, f (lat.), id.(eng.), bol u repnoj kosti, kokcigealnim kralješcima Sin. .


---KOKEcoccus, i, m (lat.), id.(eng.), sfericne bakterijske odajice, obicno manje od jednoga mikrona u dijametru. Pod ovim imenom se ne može govoriti o imenima vrsta i rodova. U bosanskome jeziku je uvijek u pluralu. Sin.


---KOKIJA(LAT.), hircismus, i, m (lat,), hircism (eng.), težak zadah podpazušnoga znoja, zadah pazušni. hircizam. Sin.


---KOKOBACILIcoccobacillus, i, n (lat.), (eng.), ovalna bakterijska odajica koja je neka vrsta prelazne forme izmedu koka i bacila. Raniji sistem klasifikacije je ovo oznacavao kao poseban rod Sin. .


---KOKORUŠACicuta virosa (lat.), water helock (eng.), otrovna biljka uslijed sadržaja droge, višega alkaloida cikutoksina. Sin.


---KOKOŠIJI VEREM(LAT.), (ENG.), SIN. v. tuberkuloza pticija.


---KOKOŠIJI VIDhemeralopia, ae, f (lat.), id.(eng.), dnevno sljepilo, slabiji vid na jakome suncu. hemeralopija, slijep, kokošiji. Sin.


---KOKSAKI VIRUS(LAT.), coxackie virus (eng.), neki iz heterogene grupe enterovirusa koji kod covjeka uzrokuju bolest slicnu poliomijelitisu, ali bez paralize. Dijele se u dvije grupe. Oni iz A grupe daju degenerativne lezije proprecno-prugastih mišica, a oni iz B leptomeningitis kod miša. Postoje i b Sin.


---KOKSALGIJAcoxalgia, ae, f (lat.), id(eng.), bol u kuku, najcešce kod artroze Sin. .


---KOKSITIScoxitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija zgloba kuka. Sin.


---KOKSOFEMORALANcoxofemoralis, e (lat.), coxofemoral (eng.), ono što pripada ili se odnosi na kuk i but istovremeno. Obicno se govori o gipsu koji ide od prsa do vrha prstiju i predstavlja imobilizaciju kuka i buta. Sin.


---KOKTOLABILANcoctolabilis, e (lat.), coctolabile (eng.), nestabilan na toplotu, uništava se ili mijenja kuhanjem Sin. .


---KOKTOSTABILANcoctostabilis, e (lat.), coctostabile (eng.), stabilan na toplotu, ne uništava se niti mijenja kuhanjem Sin. .


---KOLABIRATI(LAT.), (ENG.), SIN. v. sljuhnuti se.


---KOLAC(LAT.), (ENG.), SIN. v. posteljica.


---KOLACIC(LAT.), (ENG.), SIN. v. crijevo, dvanaestopalacno.


---KOLAGENcollagenes, ei, f (lat.), collagen (eng.), proteinska supstancija bijelih niti kože, tetiva, kosti, hrskavice i drugih veznih tkiva. Sastavljena je od molekula tropokolagena koji se kuhanjem pretvara u želatin. Sin.


---KOLAGENACIJAcollagenatio, onis, f (lat.), collagenation (eng.), pojava kolagena u hrskavici u razvoju Sin. .


---KOLAGENAZA(LAT.), collagenase (eng.), enzim koji katalizira hidrolizu peptidnih veza kolagena, EC. 3.4.24.7 Sin. .


---KOLAGENITIScollagenitis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamatorni proces kolagenith niti u veznome tkivu, karakteriziran bolom, otokom, vatrom i ubrzanom sedimentacijom eritrocita. Sin.


---KOLAGENOBLAST(LAT.), collagenoblast (eng.), odajica koja nastaje od fibroblasta i koja kad sazrije proizvodi kolagen. Metaplazijom može proizvoditi kost i hrskavicu. Zreli oblik je kolagenocit. Sin.


---KOLAGENOCIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. kolagenoblast.


---KOLAGENOLIZAcollagenolysis, is, f (lat.), id.(eng.), otapanje i digestija kolagena. Sin.


---KOLAGENOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bolest, kolagena.


---KOLANJE KRVI(LAT.), (ENG.), SIN. v. optok krvi ili cirkulacija.


---KOLAPScollapsus, us, m (lat.), collapse (eng.), 1. stanje opce depresije i slabosti cirkulacije sa karakteristicnim klinickim znacima, 2. pad pacijenta, bilo uslijed centralnoga, bilo uslijed cirkulatornoga uzroka, 3. pad potpornih dijelova nekoga organa ili dijela organa, splašnjavanje. Sin.


---KOLAPS(LAT.), (ENG.), cirkulatorni, v šok Sin. .


---KOLAST(LAT.), (ENG.), SIN. v. mrljav.


---KOLATERALANcollateralis, e (lat.), collateral (eng.), 1. sekundaran, usputan, nije direktan i neposredan, 2. manji krvni sud, pokrajna grana koja tece paralelno, usputno i dodatno opskrbljuje krvlju istu regiju Sin. .


---KOLATURA(LAT.), (ENG.), SIN. v. filtrat.


---KOLEBANJEoscillatio, onis, f (lat.), oscillation (eng.), kretanje naprijed-nazad (kao klatno), gore-dolje, njihanje, ljuljanje, treperenje, treptaj, oscilacija Sin. .


---KOLEBLJIVoscillatorius-3 (lat.), oscillatory (eng.), promjenljiv u obliku oscilacija (v.), treptajan (npr. kolebljiv krvni pritisak). oscilatoran. Sin.


---KOLEKCIJAcollectio, onis, f (lat.), collection (eng.), skup-ljanje, nakupljanje, sabiranje (npr. eksudata u trbuhu) Sin. .


---KOLEKTOMIJAcolectomia, ae, f (lat.), colectomy (eng.), hirurška ekstirpacija citavoga (totalna) ili samo dijela (parcijalna) debeloga crijeva Sin. .


---KOLENJAK(LAT.), handpiece (eng.), rotirajuci instrument u stomatologiji ciji je radni dio pod uglom radi lakšega rada na distalnim plohama zuba. Postoje tri vrste, oni koji rade na elektricnu struju, preko mikromotora (500-2000 okretaja u minuti) i, treci, preko komprimiranoga zraka Sin. .


---KOLERA, CHOLERA, ae, f (lat.), id.(eng.), akutna infektivna bolest, nekada fulminantna. Manifestira se kao endemski enteritis sa velikim brojem vodenastih stolica. Iz endemskih podrucja se širi epidemijski i pandemijski. Uzrocnik je Vibrio cholerae. jenikara. Sin.


---KOLIBACILURIJAcolibacilluria, ae, f (lat.), id(eng.), prisustvo Escherichiae coli u urinu Sin. .


---KOLICANcolicus-3 (lat.), colic (eng.), onaj koji pripada debelome crijevu Sin. .


---KOLIKAcolica, ae, f (lat.), colic (eng.), akutni trbušni bol visceralnoga porijekla, karakteristican, intermitetntan, jak, u obliku vrtnje, sa fluktuacijama koje su pracene popuštanjem peristaltike. viha, zavijanje. Sin.


---KOLIKA, BUBREŽNAcolica renalis (lat.), renal colic (eng.), bol u predjelu bubrega sa isijavanjem u mošnje zbog tromboze bubrežne arterije, bubrežnoga infarkta, tumora bubrega, krvarenja u bubrežnu karlicu ili prolaska kamenaca kroz mokracne pute. Ureteralna kolika nastaje prolaskom kamenca kroz ureter, ali se i o Sin.


---KOLIKA, CRIJEVNAcolica intestinalis, (lat.), intestinal colic (eng.), kolika koja pocinje od tankoga crijeva, obicno u predjelu pupka, a može biti pracena poremecajem pražnjenja crijeva. Sin.


---KOLIKA, OLOVNAcolica saturnina (lat.), lead colic (eng.), bol uslijed grca crijeva kod hronicnog trovanja olovom. Postoje i drugi znaci trovanja olovom (olovni rub na desnima) Sin. .


---KOLIKA, URETERALNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kolika, bubrežna.


---KOLIKA, ŽUCNAcolica biliaris (lat.), biliary colic (eng.), paroksizam bola koji prati prolaz žucnoga kamenca kroz žucne pute, tipicne lokalizacije i rasprostiranja, sa ili bez povracanja i kasnije žutice. Sin.


---KOLIKULITIScolliculitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija colliculus seminalis, seminal colliculus, prominentnoga dijela na mokracnici gdje se otvara utriculus prostaticus, gdje se nalaze i izlazi ejakulatornih kanala Sin. .


---KOLIKULUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. brežuljak.


---KOLIKVACIJAcolliquation onis, f (lat.), colliquation (eng.), smekšavanje, razmekšavanje, tecna degeneracija tkiva. Sin.


---KOLITIScolitis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija debeloga crijeva. Sin.


---KOLITIS, POLIPOZNIcolitis poliposa (lat.), polypose colitis (eng.), ulcerativni kolitis koji ide sa stvaranjem pseudopolipa, edematoznih upaljenih ostrvaca sluzavice izmedu ulceracija. Sin.


---KOLITIS, TRASMURALNIcolitis transmuralis (lat.), transmural colitis (eng.), inflamacija citave debljine debeloga crijeva, obicno sa stvaranjem granuloma. Može naliciti ulcerativnome kolitisu, ali su ovdje ulceracije uzdužne i dublje. Bolest je segementalna, te vodi stvaranju striktura. Sin.


---KOLITIS, ULCERATIVNIcolitis ulcerativa (lat.), ulcerative colitis (eng.), hronicne rekurentne ulceracije na debelome crijevu nepoznatoga uzroka koje zahvataju sluzavicu i submukozu. Klinicki se manifestiraju bolom, krvarenjem, prisustvom gnoja i sluzi u stolici Sin. .


---KOLIURIJAcoliuria, ae, f (lat.), id.(eng.), prisustvo Escherichia coli u bureži Sin. .


---KOLIZIJAcollisio, onis, f (lat.), collision (eng.), sudar, sukob. Termin se upotrebljava gotovo iskljucivo da oznaci situaciju kada se jedan blizanac zakaci za dio tijela drugoga i ne može se poroditi. To je kolizija blizanaca Sin. .


---KOLJENASTgeniculatus-3 (lat.), geniculate (eng.), savijen u obliku zavoja na koljenome zglobu. Cesto oznacava da se dvije cjevaste strukture spajaju pod pravim uglom Sin. .


---KOLJENCE1. v. clanak, 2. geniculum, i, n (lat.), little knee (eng.), opci termin koji oznacava oštar zavoj u obliku ko-ljena na malehnoj, obicno šupljoj strukturi Sin. .


---KOLJENICApatella, ae, f (lat.), id.(eng.), sezamska kost u tetivi m. quadricipitis femoris koja sa prednje strane zatvara koljeni zglob. cašica, mlitva. Sin.


---KOLJENOgenu, genus, n (lat.), (eng.), knee (lat.), 1. zglob izmedu bedrenjace i cjevanice sa svim pripadajucim strukturama i tetivama mišica koje se hvataju na tome mjestu, 2. opci termin koji oznacava anatomsku strukturu koja se savija nalik koljenu, sin. koljenast Sin. .


---KOLOBAR(LAT.), (ENG.), SIN. v. ogradica.


---KOLOBOMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. biona.


---KOLOCENTEZA, COLOCENTESIS, is, f (lat.), id.(eng.), hirurška punkcija debeloga crijeva u toku operacije radi izvlacenja sadržaja ili plina Sin. .


---KOLOFIKSACIJAcolofixatio, onis, f (lat.), (eng.), fiksacija ili suspenzija debeloga crijeva kao operativna metoda Sin. .


---KOLOIDcolloidum, i, n, (lat.), coloid (eng.), 1. ljepilo, materija slicna ljepilu, koja ima karakteristike ljepila, 2. stanje materije u kojemu je neka supstancija dispergirana i razasuta kroz neku sredinu koja se naziva disperzioni medijum. Tako dispergirana materija zove se dispergirana faza koloid Sin.


---KOLOIDALANcolloidalis, e (lat.), colloidal (eng.), onaj koji je prirode koloida ili pripada koloidima Sin. .


---KOLONIJAcolonia, ae, f (lat.), (eng.), colony (neg.), kolekcija ili grupa bakterija u kulturi, uzgojena, a narasla od izoliranoga jednoga organizma ili grupe organizama. Sin.


---KOLONIZACIJAcolonisatio, onis, f (lat.), colonisation (eng.), razvoj grupica odajica ili razvoj bakterija na nekome implantiranome dijelu (npr. valvuli) koje su tu došle metastatickim procesom Sin. .


---KOLONOPATIJAcolonopathia, ae, f (lat.), colopathy (eng.), bilo koja smetnja ili bolest debeloga crijeva Sin. .


---KOLONORAGIJAcolonorrhagia, ae, f (lat.), id.(eng.), krvare-nje iz debeloga crijeva Sin. .


---KOLONOSKOPcolonoscopium, ii, n (lat.), colonoscope (eng.), dugi, fleksibilni opticki instrument, endoskop, fibroskop, koji dozvoljava uvlacenje kroz rektum sve do debeloga crijeva i njegovo ispitivanje pregledom i eventualnom biopsijom Sin. .


---KOLONOSKOPIJAcolonoscopia, ae, f (lat.), colonoscopy (eng.), ispitivanje debeloga crijeva kolonoskopom ( Sin. v.).


---KOLOPEKSIJAcolopexia, ae, f (lat.), colopexy (eng.), suspenzija i operativna fiksacija debeloga crijeva za trbušni zid. Sin.


---KOLOPLIKACIJAcoloplicatio, onis, f (lat.), coloplication (eng.), operacija nabiranja zida debeloga crijeva u slucaju njegovoga proširenja, cime se smanjuje šupljina. Sin.


---KOLOPTOZAcoloptosis, is, f (lat.), id.(eng.), spuštanje kolona prema dolje, narocito colon transvesum Sin. .


---KOLORAFIJAcolorrhaphia, ae, f (lat.), colorrhaphy (eng.), šivanje kolona. Sin.


---KOLOSTOMIJAcolostomia, ae, f (lat.), colostomy (eng.), pravljenje otvora na debelome crijevu hirurškim putem, bilo na prednjem trbušnome zidu, bilo pravljenje anastomoze izmedu dva dijela debeloga crijeva. Sin.


---KOLOSTRUM.(LAT.), (ENG.), SIN. v. prvine.


---KOLOTOMIJAcolotomia, ae, f (lat.), colotomy (eng.), hirurško otvaranje debeloga vrijeva. Sin.


---KOLPALGIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kolpodinija.


---KOLPEKTAZIJAcolpectasia, ae, f (lat.), id.(eng.), proširenje, dilatacija, distenzija jaže. Sin.


---KOLPEKTOMIJAcolpectomia, ae, f (lat.), colpectomy (eng.), operativna incizija vagine. Sin.


---KOLPEURINTER(LAT.), (ENG.), SIN. v. metreurinter.


---KOLPITIScolpitis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija vagine. vaginitis. Sin.


---KOLPIZAM(LAT.), (ENG.), SIN. v. vaginizam.


---KOLPOCELAcolpocele, es, f (lat.), id.(eng.), 1. prolaps, hernija, u vaginu, 2. spadanje jaže prema dolje. vaginocela. Sin.


---KOLPOCISTOCELAcolpocystocele, es, f (lat.), id.(eng.), kila mokracne bešike, sa prolapsom u jažu kroz prednji zid Sin. .


---KOLPOCISTOPLASTIKAcolpocystoplastia, ae, f (lat.), colpocystoplasty (eng.), plasticna operacija za rekonstrukciju vezikovaginalnoga zida Sin. .


---KOLPOCISTOSTOMIJAcolpocystostomia, ae, f (lat.), colpocystostomy (eng.), incizija mokracne bešike kroz zid jaže Sin. .


---KOLPOCITOGRAM(LAT.), colpocytogram (eng.), prepoznavanje, registriranje i tumacenje nalaza razlicitih odajica koje se nadu u razmazu sa sluzavice jaže Sin. .


---KOLPOCITOLOGIJAcolpocytologia, ae, f (lat.), colpocytology (eng.), kvantitativno i diferencijalno ispitivanje odajica koje se odljušte sa sluzavice jaže Sin. .


---KOLPODINIJAcolpodynia, ae, f (lat.), vaginodynia (eng.), bol u vagini, jaži. kolpalgija, vaginodinija. Sin.


---KOLPOHIPERPLAZIJAcolpohyperplasia, ae, f (lat.), id.(eng.), obilno bujanje sluzavice zida jaže Sin. .


---KOLPOHISTEREKTOMIJAcolpohysterectomia, ae, f (lat.), colopohysterectomy (eng.), vadenje materice vaginalnim putem, vaginalna histerektomija Sin. .


---KOLPOKLEZAcolpocleisis, is, f (lat.), id.(eng.), hirurško zatvaranje vaginalnoga kanala. Sin.


---KOLPOKSEROZAcolpoxerosis, is, f (lat.), id.(eng.), nenormalna suhoca jaže tako da normalni spolni akt predstavlja teškocu Sin. .


---KOLPOMIKROSKOP(LAT.), (ENG.), SIN. v. kolpomikroskopija.


---KOLPOMIKROSKOPIJA, COLPOMICROSCOPIA, ae, f (lat.), colpomicroscopy (eng.), posmatranje tkiva cerviksa in situ i jaže sa posebnim mikroskopom, kolpomi-kroskopom, koji se uvlaci u vaginu. Uvecanje je vece nego kod kolposkopa, a inace je ista metoda. Cesto se koristi samo jedan termin za oboje. Sin.


---KOLPOMIOMEKTOMIJAcolpomyomectomia, ae, f (lat.), colpomyomectomy (eng.), vadenje mioma materice kroz vaginu Sin. .


---KOLPOPEKSIJAcolpopexia, ae, f (lat.), colpopexy (eng.), operacija fiksacije vagine za trbušni zid kod njenoga prolapsa. kolpofiksacija. Sin.


---KOLPOPERINEOPLASTIKAcolpoperineoplastia, ae, f (lat.), colpoperineoplasty (eng.), rekonstruktivni zahvat na jaži i medici. vaginoperineoplastika. Sin.


---KOLPOPERIONEORAFIJAcolpoperineorrhaphia, ae, f (lat.), colpoperineorrhaphy (eng.), šav zida vagine i medice (npr. poslije epiziotomije). vaginoeperineorafija. Sin.


---KOLPOPLASTIKAcolpoplastia, ae, f (lat.), colpoplasty (eng.), plasticna rekonstrukcija vagine, bilo uzimanjem kalema sa drugoga organa (crijevo), bilo lokalnim režnjem. vaginoplastika. Sin.


---KOLPOPTOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kolpocela 2.


---KOLPORAFIJAcolporrhaphia, ae, f (lat.), colporrhaphy (eng.), operacija koja se sastoji u šivanju zida jaže bilo zbog rascjepa bilo zbog potrebe suženja Sin. .


---KOLPORAGIJAcolporrhagia, ae, f (lat.), id.(eng.), krvarenje iz jaže, vaginalno krvarenje Sin. .


---KOLPOREKSIJAcolporexis, is, f (lat.), id.(eng.), ruptura, rascjep, laceracija zida vagine bez obzira na uzrok Sin. .


---KOLPOSKOP(LAT.), (ENG.), SIN. v. kolposkopija.


---KOLPOSKOPIJAcolposcopia, ae, f (lat.), colposcopy (eng.), ispitivanje grlica materice pomocu kolposkopa. To je instrument koji se uvlaci u vaginu, sa lecom tako da se slika uvecava. Razlika u odnosu na kolpomikroskopiju je u tome što je uvecanje kod ove druge vece. Inace je isto Sin. .


---KOLPOSTENOZAcolpostenosis, is, f (lat.), id.(eng.), suženje jaže, bez obzira na uzrok Sin. .


---KOLPOTOMIJA, COLPOTOMIA, ae, f (lat.), colpotomy (eng.), rez zida vagine, otvaranje vagine. vaginotomija. Sin.


---KOLTUN(LAT.), (ENG.), SIN. v. rep.


---KOLUMNAcolumna, ae, f (lat.), column, pilar (eng.), anatomska struktura u obliku stuba, stub. Sin.


---KOLUMNIZACIJAcolumnisatio, onis, f (lat.), columnisation (eng.), podupiranje prolabirane materice tamponima Sin. .


---KOLUTdiscus, i, m (lat.), disk (eng.), okrugla ili ovalna ravna plocica, obicno napravljena od hrskavice. diskus. Sin.


---KOLUTASTorbicularis, e (lat.), orbicular (eng.), cirkularan, kružan, struktura koja je u obliku malehnoga kruga ili diska. orbikularan. Sin.


---KOMAcoma, atis, n (lat.), id.(eng.), besvjesno stanje u kojemu pacijent uopce ne reagira ili reagira necjelishodnim pokretima. Sin.


---KOMA, DIJABETICNAcoma diabeticum (lat.), diabetic coma (eng.), koma kod izrazite dijabeticne acidoze. Sin.


---KOMA, HEPATICNAcoma hepaticum (lat.), hepatic coma (eng.), koma uslijed teške bolesti jetre. Sin.


---KOMA, METABOLICKAcoma metabolicum (lat.), metabolic coma (eng.), duboki poremecaj svijesti kao posljedica metabolickih disbalansa (dijabeticna acidoza, hipoglikemija, uremija i sl.). Sin.


---KOMA, UREMICNAcoma uraemicum (lat.), uremic coma (eng.), komatozno stanje nastalo uslijed uremije ( Sin. v.).


---KOMA, VIGILNAcoma vigile (lat.), vigil coma (eng.), koma otvorenih ociju, ocita budnost, ali znatno smanjena ili nikako prisutna percepcija na stimulanse. Sin.


---KOMAD(LAT.), piece (eng.), dio neke vece strukture ili mase. Može spajati (connecting piece), da se s njime završava neka struktura (end piece), ili je postavljen u sredini (middle piece). Može biti razlicit po velicini. Najveci dio može, ali ne mora, biti glavni dio (principal par Sin. .


---KOMARAC, MALARICNIAnopheles, i, m (lat.), anopheles (eng.), rod komaraca karakteriziran držanjem tijela koje zatvara ugao sa podlogom. Vektor je malarije Sin. .


---KOMARAC, OBICNICulex, cis, m (lat.), mosquito (eng.), rod komaraca sa karakteristicnim držanjem tijela paralelno podlozi. Mnoge vrste su vektori bolesti diljem svjeta. U Bosni nisu prenosioci bolesti Sin. .


---KOMATOZANcomatosus-3 (lat.), comatose (eng.), onaj koji je je stanju kome, najdubljega poremecaja svijesti Sin. .


---KOMEDO-KARCINOMAcomedo-carcinoma, atis, n (lat.), id.(eng.), intraduktalni karcinoma dojke. Centralne odajice de-generiraju i mogu se lahko istisnuti na prerezu preparata. Sin.


---KOMENZAL(LAT.), comensal (eng.), organizam koji živi sa drugim organizmom bez nekoga doprinosa, ili neke štete po drugi organizam. Jedu sa iste trpeze, a da nikome ne nedostaje hrane uslijed hranjenja drugoga Sin. .


---KOMENZALIZAMcommensalismus, i, m (lat.), commensa-lism (eng.), simbioza u kojoj oba partnera uzimaju hranu sa istoga mjesta, tako da nijedan partner nema štete, ali ni koristi od drugoga. Sin.


---KOMINUTIVANcomminutivus-3 (lat.), comminuted (eng.), razlomljen, slomljen, rasparcan u sitne dijelove, izdrobljen, isitnjen Sin. .


---KOMISIJA ZA ENZIME(LAT.), Enzyme Commission, E.C. (eng.), medunarodni komitet, formiran 1956. od strane Internacionalne unije za biohemiju, International Union of Biochemistry, koji ima zadatak da standardizuje klasifikaciju i nomenklaturu enzima. Tako svaki enzim dobija broj, npr. za laktat-dehidropgenazu-EC.1. Sin.


---KOMISURAcommissura, ae, f (lat.), commissure (eng.), spojna struktura, spojna supstancija, mjesto spajanja dijelova u medusobnome odnosu, spojnica. Sin.


---KOMISURALANcommissuralis, e (lat.), commissural (eng.), ono što pripada ili cini komisuru ( Sin. v.).


---KOMISURORAFIJAcommissurorrhaphia, ae, f (lat.), comissurorrhaphy (eng.), hirurško spajanje, sašivanje komponenti jedne komisure. Sin.


---KOMISUROTOMIJAcommissurotomia, ae, f (lat.), commissurotomy (eng.), hirurško presijecanje ili digitalno razdvajanje tkiva koje cini komisuru. Sin.


---KOMOCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. potres.


---KOMOLAColecranon, i, n (lat.), id.(eng.), proksimalna koštana projekcija ulne u laktu. Sin.


---KOMORA ZA BROJENJE(LAT.), counting chamber (eng.), mikroskopsko predmetno staklo sa ulegnucem standardne debljine (1 mm), sa standardiziranom mrežom linija u kojemu se mjeri volumen krvnoga ili bakterijskoga uzorka uzetoga iz kulture, a pokrivena je stakalcem. Odajice i formirani elementi se na ovaj nacin Sin.


---KOMORAcamera, ae, f (lat.), chamber (eng.), zatvoreni prostor, odaja, kutija, kutijica, standardni termin za mnoge, sa svih strana, zatvorene prostore, razlicite upotrebe. izbica. Sin.


---KOMORA, AKUSTICNAcamera acustica (lat.), acoustic chamber (eng.), zvucno izolirana prostorija, odaja, koja služi za ispitivanje sluha. Sin.


---KOMORA, DEKOMPRESIONA(LAT.), (ENG.), SIN. v. komora, hiperbaricna.


---KOMORA, HIPERBARICNAcamera hyperbarica (lat.), hyperbaric chamber (eng.), hermeticki zatvoren prostor u kojemu se može vještacki postici pritisak viši od atmosferskoga, bilo smjese plina, bilo samo kisika. Upotrebljava se za lijecenje povecanim pritiskom, ali i za dekompresiju onih koji su bili izloženi visokim pritiscima. Sin.


---KOMORA, MOŽDANAventriculus cerebri (lat.), brain chamber, ventricle of the brain (eng.), svaki od cetiri prostora unutar mozga, ispunjen likvorom, poplocan ependimom, a sadrži pl. chorioideus, te je glavno mjesto produkcije likvora. To su lateralne moždane komore, ventriculi laterales cerebri, treca moždana komora, ventriculus tertius cerebri moždana izbica. Sin.


---KOMORA, OCNA1. camera bulbi oculi (lat.), chamber of the eye (eng.), bilo koja od 2 ocne komore koja sadrži ocnu vodicu, humor aequeus. Prednja, camera anterioris bulbi, je onaj dio prostora koji sadrži moždanu vodicu koja se nalazi izmedu kornee naprijed i irisa, dijelom cilijarnoga tijela i dijelom ocnoga sociva koje se Sin.


---KOMORA, SRCANAventriculus cordis (lat.), chamber of the heart, ventricle of the heart (eng.), jedna od dvije vece šupljine srca, desna i lijeva, debeloga mišicnoga zida koje daju karakteristican izgled srcu, a pumpaju krv u art. pulmonalis i aortu. zina. Sin.


---KOMORACFoeniculum vulgare (lat.), common fenel (eng.), aromaticna biljka koja sadrži oko 7% etarskoga zejtina. Upotrebljava se kao aromatik, karminativ i ekspektorans. Sin.


---KOMPAKTANcompactus-3 (lat.), compact (eng.), gust, onaj koji ima gustu, zbijenu gradu, strukturu. Sin.


---KOMPARACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. uporedivanje.


---KOMPARATIVANcomparativus-3 (lat.), comparative (eng.), uporediv, onaj koji se može uporedivati (slucaj bolesti, statisticka jedinica, namjerno izabran par, grupa). uporedi Sin. v.


---KOMPATIBILANcompatibilis, e (lat.), compatibile (eng.), 1. sposoban za harmonicnu koegzistenciju, 2. (o lijekovima) pogodan za simultanu administraciju bez potenciranja ili smanjivanja efekata bilo kojega od administriranih lijekova, 3. (o transfuziji) bez transfuzionih reakcija, 4. (u transplantologiji), bez Sin.


---KOMPATIBILNOSTcompatibilitas, atyis, f (lat.), compatibility (eng.), podesnost, srodnost, snošljivost, prilagodljivost. V. kompatibilan. Sin.


---KOMPENZACIJAcompensatio, onis, f (lat.), compensation (eng.), 1. Sin. v. nadoknada, 2. (u psihologiji), svjesni, ali cešce nesvjesni odbrambeni mehanizam pomocu kojega neka licnost nastoji nadoknaditi stvarnu ili imaginarnu fizicku ili psihicku mahanu.


---KOMPENZATORANcompensatorius-3 (lat.), compensatory (eng.), onaj koji pripada kompenzaciji, koji nadoknaduje, nadomješta, uravnotežuje, uspostavlja izgubljeni bilans. Sin.


---KOMPENZIRANcompensatus-3 (lat.), compensated (eng.), nadoknaden, uravnotežen, izbalansiran, naknaden, izravnat, izjednacen, povracene funkcije. Sin.


---KOMPETICIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. suparništvo.


---KOMPLEKS1. complexus, i, m (lat.), complex (eng.), zbir, ukupnost, kolekcija medusobno odnosnih razlicitih stvari, faktora, simptoma (npr. simptomatski kompleks), 2. grupa ideja, misli, uglavnom nesvjesnih, koje imaju zajednicki emocionalni naboj i jak utjecaj na ponašanje i stavove odredene osobe (npr. k Sin.


---KOMPLEMENTcomplementum, i, n (lat.), complement (eng.), funkcionalno zavisan sistem koji se sastoji od najmanje 20 jasno izdvojivih serumskih bjelancevina, a koje su efektori imune citolize i drugih bioloških funkcija. Komplementarna aktivacija se dešava na 2 nacina. Klasicnim putem gdje se proteini zovu kompo Sin.


---KOMPLEMENTACIJAcomplementatio, onis, f (lat.), complementation (eng.), 1. (u genetici) restauracija normalnih funkcija gena dvije razlicite mutacije u istoj odajici (imala je 2 razne mutacije i vratila se u normalno stanje), 2. (u virologiji), intereakcija dva defektna bakteriofaga koja rezultira replikacijom oba, a pojavlju Sin. .


---KOMPLETANcompletus-3 (lat.), complete (eng.), potpun, pun, citav, sav, cjelokupan, na broju, cijeli. Sin.


---KOMPLICIRANcomplicatus-3 (lat.), complicated (eng.), 1. udružen sa drugom bolešcu, povredom, lezijom (o bolesti), 2. nije jednostavan, tehnicki težak (o operaciji, o dijagnostickome zahvatu). Sin.


---KOMPLIKACIJAcomplicatio, onis, f (lat.), complication (eng.), dešavanje druge, dodatne bolesti uz prvu kod istoga pacijenta (npr. inflamacija pluca je komplikacija operacije želuca u postoperativnom periodu). Sin.


---KOMPONENTA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sastojak.


---KOMPRESAtela compressa (lat.), compress (eng.), nekoliko slojeva presavijene gaze ili slicnoga materijala, pritiskom složene, nekad impregrirane lijekom, a služi za prekrivanje operativoga polja, rane, za obloge i sl. Sin.


---KOMPRESIBILNOST(LAT.), (ENG.), SIN. v. stišljivost.


---KOMPRESIJAcompressio, onis, f (lat.), compression (eng.), 1. akt pritiskanja, priklještenja, obicno o tvrdu podlogu, što smanjuje zapreminu, velicinu, a povecava gustinu, pritisak, 2. (u embriologiji) skracivanje nekih stadija za vrijeme razvoja. Sin.


---KOMPRESORcompressor, oris, m (lat.), id.(eng.), 1. bilo koji agens kojim kompresija, pritiskanje, može biti postignuta, 2. mašina, aparat koji sabija zrak i daje struju pod pritiskom, a koja se može upotrijebiti za pokretanje drugoga mehanizma. Sin.


---KOMPRIMIRANcompressus-3 (lat.), compressed (eng.), pritisnut, sa tendencijom da mu se smanji volumen. spljošten. Sin.


---KOMPULZIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. prisila.


---KOMUNIKATIVANcommunicans, antis (lat.), communicating (eng.), anatomski termin koji oznacava vezu. Onaj koji je u vezi sa necim. Sin.


---KONACfilum, i, n (lat.), thread (eng.), 1. duga tanka struktura kao kontinuirana nit od raznih materijala, a upotreb-ljava se za podvezivanje krvnih suda i šivanje u hirurgiji, 2. struktura organizma u obliku konca (npr. filum terminale) Sin. .


---KONATALANconnatalis, e (lat.), connatal (eng.), onaj koji nastaje u vrijeme rodenja, stecen u porodu Sin. .


---KONCENTRACIJA, CONCENTRATIO, onis, f (lat.), concentration (eng.), 1. zgušnjavanje supstrata, obicno ishlapljivanjem, 2. odnos mase ili volumena otopljenoga sredstva prema masi ili volumenu otopine ili otapala, 3. nakupljanje na odredenome mjestu u vecemu broju nego inace. Sin.


---KONCENTRATconcentratum, ii, n (lat.), concentrate (eng.), 1. zgusnuta masa, proizvod, nastala obicno ishlapljiva-njem, 2. lijek, droga ili drugi preparat koji je ojacan, povecane snage, ishlapljivanjem njegovoga neaktivnoga dijela Sin. .


---KONCENTRIRANconcentratus-3 (lat.), concentrated (eng.), 1. zgusnut, smanjenoga volumena, ali povecane kolicine aktivnoga sredstva, 2. okupljen, nagomilan oko jedne tacke ili na jednome mjestu. Sin.


---KONCENTRIRATIconcentrare (lat.), concentrate (eng.), 1. skupiti se, nagomilati se oko jedne središnje tacke, 2. pojacati, povecati snagu, jacinu neke otopine, tako što se smanjuje kolicina njenoga otapala Sin. .


---KONCEPCIJA1. v. zacece i oplodnja, 2. conceptio, onis, f (lat.), concept (eng.), ideja ili slika nekoga predmeta, postupka ili nacina u zamisli. Sin.


---KONDENZACIJA, V(LAT.), (ENG.), zgušnjavanje. Sin.


---KONDENZIRAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. zgusnut.


---KONDENZORcondensor, oris, m (lat.), id.(eng.), 1. sud ili aparat koji zgušnjava gasove ili pare, 2. socivo na mikroskopu koje je postavljeno iznad izvora svjetla da bi sve prisutne zrake zgusnulo u jednu, 3. aparat pomocu kojega se naboji elektriciteta mogu nakupljati Sin. .


---KONDICIJAconditio, onis, f (lat.), condition (eng.), 1. dobro zdravstveno stanje, širok dijapazon snage i mogucnosti nekoga organa ili organizma u cjelini, željeno podesno stanje, 2. stanje, položaj, prilika, okolnost, mogucnost, uslov, uvjet, pogodba Sin. .


---KONDIL(LAT.), (ENG.), SIN. v. cupica 1.


---KONDILEKTOMIJAcondylectomia, ae, f (lat.), condylectomy (eng.), hirurška ekstirpacija, ekscizija jedne cupice. Sin.


---KONDILOMA1. condyloma acuminatum (lat.), veneral wart (eng.), papiloma uzrokovan ljudskim virusom. Prelazan je i ima centralnu, na drvo nalik, strukturu od veziva prekrivenu epitelom. Nalazi se na sluzavici ili koži anusa i perianalne regije, sin. svorak, 2. condyloma latum (lat.), flat condyloma (eng.), široka izbo Sin. .


---KONDILOMATOZAcondylomatosis, is, f (lat.), id.(eng.), prisustvo brojnih kondiloma Sin.


---KONDOMcondus, i, m (lat.), condom (eng.), orig. cuvalac. Gumena kesica u koji se stavlja nabreknuti penis za vrijeme spolnoga akta u cilju sprjecavanja zaceca. prezervati Sin. v.


---KONDUKTORconductor, oris, m (lat.), id.(eng.), 1. materijal koji posjeduje sposobnost provodenja, supstancija koja propušta elektricitet. provodnik, 2. olucasta sonda koja se upotrebljava u hirurgiji, 3. osoba koja genetski prenosi neku bolest a od nje ne obolijeva (žene su konduktori hemofilije). Sin.


---KONDUPLIKACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. presavijenost.


---KONEKCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. veza 6.


---KONEKTOR(LAT.), connector (eng.), bilo koji dio ili posebno izradeno prilagodeno sredstvo koje služi za omogucava-nje veze izmedu 2 razna objekta, sistema ili jedinice Sin. .


---KONFABULACIJA, CONFABULATIO, onis, f (lat.), confabulation (eng.), nesvjesno popunjavanje defekata u sjecanju sa izmišljenim cinjenicama i iskustvima. Cesto se vida kod organskih amnestickih sindroma. Od laži se razlikuje po tome što pacijent misli da su izmišljeni dogadaji istiniti. Sin.


---KONFIGURACIJAconfiguratio, onis, f (lat.), configuration (eng.), 1. raspored dijelova cjeline, oblik, 2. (u hemiji), prostorni raspored atoma u molekuli. Sin.


---KONFUZAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. pometen, smucen.


---KONFUZIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. smucenost.


---KONGENITALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. uroden.


---KONGESTIJA, AKTIVNAcongestio activa (lat.), active congestion (eng.), akumulacija krvi u nekome dijelu tijela uslijed dilatacije njegovih krvnih suda. Sin.


---KONGESTIJA, FUNKCIONALNAcongestio functionalis (lat.), functional congestion (eng.), povecana vaskularizacija i povecani protok kroz neki organ za vrijeme njegovoga intenzivnoga rada. Sin.


---KONGESTIJA, HIPOSTATSKAcongestio hypostatica (lat.), hypostatic congestion (eng.), kongestija donjih dijelova nekoga organa uslijed sila gravitacije, a u uslovima oslabljene cirkulacije kroz taj organ. Sin.


---KONGESTIJA, NEUROPARALITICKAcongestio neuroparalytica (lat.), neuroparalytic congestion (eng.), kongestija nekoga organa uslijed paralize inervacije vazomotora. Sin.


---KONGESTIJA, PASIVNAcongestio passiva (lat.), passive congestion (eng.), kongestija nekoga dijela tijela uslijed opstrukcije venske drenaže. venska kongestija. Sin.


---KONGESTIJA, PLUCNAcongestio pulmonalis (lat.), pulmonary congestion (eng.), proširenje krvnih suda pluca sa transudacijom tecnosti u alveolarni i intersticijalni prostor, narocito kod srcanih bolesti. Sin.


---KONGESTIJA, V(LAT.), (ENG.), navala krvi. Sin.


---KONGESTIJA, VENSKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kongestija, pasivna.


---KONGESTIRANcongestus-3 (lat.), congested (eng.), prepun krvi, prepunjen, našikan, u stanju kongestije Sin. .


---KONGRUENTANcongruens, entis (lat.), congruous (eng.), odgovarajuci, podudaran, shodan, podesan, pogodan. Sin.


---KONHOSKOP, CONCHOSCOPIUM, ii, n (lat.), conchoscope (eng.), spekulum, lijevak za pregled unutrašnjosti nosne šupljine Sin. .


---KONHOTOMIJAconchotomia, ae, f (lat.), conchotomy (eng.), incizija nosne školjke, conchae nasalis, ukljucujuci i njeno skidanje Sin. .


---KONIKOTOMIJAconicotomia, ae, f (lat.), conicotomy (eng.), urgentna operacija otvaranja puta za dihanje, malehnim poprecnim rezom u medijalnoj liniji vrata izmedu krikoidne i tireoidne hrskavice. Danas je prakticno zamijenjena endotrahealnom intubacijom Sin. .


---KONIOSPOROZAconiosporosis, is, f (lat.), id.(eng.), stanje nastalo inhalacijom spora Coniosporium corticale, gljivica koje rastu ispod kore nekih stabala. Karakaterizirana je astmaticnim simptomima i akutnim pneumonitisom Sin. .


---KONIOZAconiosis, is, f (lat.), id.(eng.), bolesno stanje uzrokovano udihanjem prašine raznih materija (biljni, životinjski, a najcešce mineralni sitni partikuli), te tkivna reakcija na strano tijelo. Sin.


---KONIZACIJAconisatio, onis, f (lat.), conisation (eng.), vadenje malehnoga cunja, kupe tkiva, narocito na grlicu materice Sin. .


---KONJSKI REPcauda aequina (lat.), horse tail (eng.), kolekcija spinalnih korijena koji idu od donjega dijela kicmene moždine i zauzimaju spinalni kanal ispod drugoga lumbalnoga kralješka Sin. .


---KONJUGACIJAconjugatio, onis, f (lat.), conjugation (eng.), 1, akt sjedjinjavanja, stanje sjedinjavanja, spajanje, 2. seksualni proces kod bakterija, cilijarnih protozoa ili nekih gljiva u kojemu se jezgrin materijal razmjenjuje za vrijeme privremene fuzije dvije jezgre Sin. .


---KONJUNKTIVA, TUNICAconjunctiva (lat.), conjunctiva (eng.), nježna membrana, tjena, koja prekriva ocne kapke sa unutrašnje strane i skleru. poocnica. Sin.


---KONJUNKTIVALANconjunctivalis, e (lat.), conjunctival (eng.), onaj koji pripada poocnici, konjunktivi. Sin.


---KONJUNKTIVITISconjunctivitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija poocnice, konjunktive, koja se sastoji od hiperemije sa obilnim suzenjem. Sin.


---KONJUNKTIVOMAconjunctivoma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor ocnoga kapka, graden od tkiva konjunktive, poocnice Sin. .


---KONJŠTAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. bolest, gradska.


---KONKAVANconcavus-3 (lat.), concave (eng.), prostor koji ima okruglastu ulegnutu površinu, nalik na praznu polovicu kugle, sin. izdubljen. Sin.


---KONKAVITETconcavitas, atis, f (lat.), (eng.), izdubljeni predio na površini neke strukture ili organa. udubljenost. Sin.


---KONKOMITANTANconcomitans, antis (lat.), concomitant (eng.), prateci, dodatni, pomocni, akcesorni, pridruženi, spojeni element uz glavninu. Sin.


---KONKREMENTconcrementum, i, n (lat.), concrement (eng.), cvrsta masa, narocito kalcificirano tkivo i detritus, netopljive soli formirane kao kamenac, sin. kamenac. Sin.


---KONKRETANconcretus-3 (lat.), concrete (eng.), solidan, cvrst, dobro definiran, sa manje vode. Sin.


---KONKUBINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ljubavnica.


---KONKVASACIJAconquassatio, onis, f (lat.), concassation (eng.), zgnjecenje, smrvljenje, drobljenje tkiva, ali i materijala za ekstrakciju. Sin.


---KONOPLJA, BARSKAEupatorium cannabinum (lat.), water hemp (eng.), biljka koja je tonik, dijuretik, dijaforetik i stomahik. Ima je više vrsta Sin. .


---KONOPLJA, INDIJSKACannabis indica (lat.), hemp plant (eng.), sušeni vrhovi biljke koja sadrži euforicne aktivne principe kanabinol i kanabidiol. Svrstana je u halucinogene droge. marihuana, hašiš. Sin.


---KONSANGVINITETconsanguinitas, atis, f (lat.), consanguinity (eng.), srodnost po krvi, bliskost istoga porijekla Sin. .


---KONSANGVINOLENTANconsanguineus-3 (lat.), consanguineous (eng.), srodan po krvi (obicno o braku bliskih rodaka po krvi) Sin. .


---KONSEKUTIVAN, V(LAT.), (ENG.), posljedican. Sin.


---KONSEKVENCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. posljedica.


---KONSENZUALANconsensualis, e (lat.), consensual (eng.), izveden istovremeno jednim podražajem samo jednoga od paralelnih i povezanih organa u sistemu (npr. konsenzualna reakcija zjenica. Reagira i zjenica slijepoga oka na podražaj svjetlom zdravoga oka) Sin. .


---KONSOLIDACIJAconsolidatio, onis, f (lat.), consolidation (eng.), zacjeljivanje, ocvršcenje, stabiliziranje, proces koji postaje cvrst, solidan, uz istovremeno zaljecivanje Sin. .


---KONSTANTAconstans, antis, m (lat.), constant (eng.), stalna, utvrdena, nepromjenljiva vrijednost Sin. .


---KONSTERNACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zaprepašcenost.


---KONSTIPACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. opstipacija ili zatvor.


---KONSTIPIRAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. zatvoren 2.


---KONSTITUCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. tjelesni sastav.


---KONSTITUCIONALANconstitutionalis, e (lat.), constitutional (eng.), pripada citavome tijelu, njegovoj konstitutciji, nije lokalan Sin. .


---KONSTRIKCIJAconstrictio, onis, f (lat.), constriction (eng.), stezanje, striktura, suženje nastalo grcom, suženi dio ili mjesto na cjevastome organu Sin. .


---KONSTRIKTIVANconstrictivus-3 (lat.), constrictive (eng.), onaj koji steže, koji cini suženje, ometa protok zbog grca zida i njegova stezanja Sin. .


---KONSTRIKTOR(LAT.), (ENG.), SIN. v. stezac.


---KONSTRUKTIVAN, CONSTRUCTIVUS-3 (lat.), constructive (eng.), onaj koji pripada procesu izgradnje, npr. anabolicnome procesu Sin. .


---KONSULTANTmedicus consultans (lat.), consultant (eng.), ljekar koji je pozvan ili mu se došlo radi savjeta ili miš-ljenja. Savjetodavni ljekar. U(eng.),leskoj i Americi te nekim zemljama pod njihovim medicinskim uticajem, to je bolnicka titula najstarijega i najiskusnijega ljekara Sin. .


---KONTAGIOZAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. nametan.


---KONTAKTcontactus, us, m (lat.), contact (eng.), 1. uzajamni dodir dvije osobe ili dvije strukture, 2. za osobu koja je bila u blizini inficirane osobe kaže se je da bila u kontaktu, dodiru Sin. .


---KONTAKTNI ALERGEN(LAT.), contactant (eng.), alergen koji je sposoban da uzrokuje preosjetljivost epidermisa kod covjeka ili životinje poslije jedne ili više epizoda dodira sa kožom Sin. .


---KONTAMINACIJAcontaminatio, onis, f (lat.), contamination (eng.), prisustvo bilo koje supstancije ili organizma koji cini neki preparat necistim, prljanje, peksinluk, prisustvo mikroorganizama, prisustvo radiaktivnoga materijala na mjestima gdje se to inace ne nalazi. okuženje. Sin.


---KONTINENCIJAcontinentia, ae, f (lat.), continence (eng.), sposobnost da se uzdrži od želje, poriva, potrebe, da se ne popusti petlja. Uzdržavanje, savladivanje Sin. .


---KONTINENTANcontinens, entis (lat.), continent (eng.), sposoban da se uzdrži, da zadrži petlju (burenje, stolica, seksualna aktivnost), da se ne popusti želji, porivu, potrebi Sin. .


---KONTINUAfebris continua (lat.), continued fever (eng.), vatra koja ne varira više od 1° C u toku 24 sahata Sin. .


---KONTRACEPCIJAcontraceptio, onis, f (lat.), contraception (eng.), sprjecavanje zanošenja, sprjecavanje trudnoce uz normalne seksualne odnose Sin. .


---KONTRACEPTIVcontraceptivus-3 (lat.), contraceptive (eng.), onaj (sredstvo, agens) koji sprjecava zanošenje, sprjecava trudnocu uz normalne seksualne odnose Sin. .


---KONTRAINCIZIJAcontraincisio, onis, f (lat.), contraincision (eng.), rez na suprotnome kraju od vec napravljenoga reza da bi se poboljšala drenaža Sin. .


---KONTRAINDIKACIJAcontraindicatio, onis, f (lat.), contraindication (eng.), protivrazlog za primjenu nekoga lijeka ili operacije (najcešce je to druga bolest ili mogucnost pogoršanja, odnosno stanje važnih organa) Sin. .


---KONTRAKCIJA1. v. stezanje, 2. contractio, onis, f (lat.), contraction (eng.), abnormalna aproksimacija mandibularnih i maksilarnih struktura prema medijalnoj ravni Sin. .


---KONTRAKTILANcontractilis, e (lat.), contractile (eng.), onaj koji ima snagu ili tendenciju da se steže, skuplja, kontrahuje kao odgovor na pogodne stimulacije Sin. .


---KONTRAKTILNOST, CONTRACTILITAS, atis, f (lat.), contractility (eng.), kapacitet, sposobnost stezanja, suženja, skuplja-nja, smanjenja kao odgovor na pogodnu stimulaciju Sin. .


---KONTRAKTURA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zgrcenost.


---KONTRALATERALANcontralateralis, e (lat.), contralateral (eng.), postavljen ili pripada, odnosno zahvaca suprotnu stranu. Obr. od ipsilateralan Sin. .


---KONTRASTcontrastum, i, n (lat.), contrast (eng.), 1. sredstvo koje zadržava rendgenske zrake i daje se u cilju vizua-lizacije organa koji se inace ne vide na rendgenu, 2. stepen do kojega se svijetli ili zatamnjeni predjeli na rendgenskome filmu medusobno razlikuju u prosvjetljavanju ili u optickoj gusti Sin. .


---KONTROLA, CONTROL(LAT.), (eng.), 1. ponovni pregled iste bolesti poslije provedene konzervativne ili operativne terapije u cilju posmatranja efekta, 2. upravljanje, regulacija ili li-mitacija odredenih objekata ili dogadaja, 3. standard prema kojemu se evaluiraju eksperimentalne opservac Sin. .


---KONTUZIJA MOZGAcontusio cerebri (lat.), brain contusion (eng.), makroksopsko oštecenje mozga sa destrukcijom tkiva, krvarenjem i gubitkom svijesti na klinickome planu. Sin.


---KONTUZIJAcontusio, onis, f (lat.), contusion (eng.), zatvorena povreda nekoga organa ili dijela tijela, bez rascjepa kože. uboj, zgnjecenje. Sin.


---KONTUZOVAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. zgnjecen.


---KONVEKSANconvexus-3 (lat.), convex (eng.), okruglasta, izdignuta površina, nalici segmentu lopte, ispupcen. bokat, izbocen. Sin.


---KONVEKSITETconvexitas, atis, f (lat.), convexity (eng.), sta-nje ispupcenosti, bokatosti, kondicija koja nalici odsjecku lopte, nešto izdignute površine. Sin.


---KONVERGENCIJAconvergentia, ae, f (lat.), (eng.), convergene (eng.) 1. (u embriologiji), pokretanje odajica sa periferije prema sredini za vrijeme gastrulacije, 2. (u oftalmologiji), koordinirana inklinacija dvije linije vida prema zajednickoj tacki fiksacije, sustjecanje. Up. sustjecanje Sin. .


---KONVERGENTANconvergens, entis, (lat.), convergent (eng.), onaj koji pokazuje sustjecanje, konvergenciju Sin. .


---KONVULZIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. grc.


---KONVULZIVAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. grcevit.


---KONZERVACIJAconservatio, onis, f (lat.), conservation (eng.), cuvanje, spašavanje, ocuvanje (npr. konzervacija hrane, cuvanje hrane od kvarenja) Sin. .


---KONZERVATIVANconservativus-3 (lat.), conservative (eng.), 1. onaj koji cuva, vodi racuna o zdravlju, funkciji organa i struktura. Obicno u smislu manje radikalan, manje vehementan, upotrebljava sredstva koja su blaža i daju manje komplikacija. Cesto sinonim za svaku terapiju koja nije operativna, 2. zastario, pr Sin. .


---KONZILIJUMconsilium, ii, n (lat.), consultation (eng.), savjetovanje ljekara. Skup ljekara koji se dogovaraju o pojedinacnome slucaju Sin. .


---KONZUMPCIJAconsumptio, onis, f (lat.), consumption (eng.), 1. akt ili proces konzumiranja, uzimanja, potroš-nje. 2. slabost tijela, grohnutost uslijed verema (kon-zumpcija veremom) Sin. .


---KOORDINACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. uskladenost.


---KOPARAnethum gravolens (lat.), dill (eng.), biljka od koje se koristi sjeme koje je sedativ, stimulans i karminati Sin. v.


---KOPILE, V(LAT.), (ENG.), polutan i bastard Sin. .


---KOPIOPIJA, COPIOPIA, ae, f (lat.), id.(eng.), zamaranje ociju pretjeranom ili neadekvatnom upotrebom Sin. .


---KOPITNJAKAsarum europeum (lat.), asarum (eng.), biljka koja sadrži aromatski princip azaron i zejtin, a upotrebljava se kao ekspektorans i aromatik. U vecoj je dozi emetik. Sin.


---KOPITOungula, ae, f (lat.), hoof (eng.), tvrdi rožnati ovitak oko stopala, odnosno kraja prsta, na koji se životinja oslanja, izražen kod kopitara. campa. Sin.


---KOPNJENJE MIŠICAatrophia musculorum progressiva (lat.), spinal muscular atrophy (eng.), progresivna degenerativna bolest motornih odajica kicmene moždine. Pocinje na malehnim mišicima šaka i atrofija postepeno nastavlja sa mišicima donjih ekstremiteta Sin. .


---KOPNJENJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. atrofija.


---KOPRAGOG(LAT.), (ENG.), SIN. v. cistilo.


---KOPREMEZAcompremesis, is, f (lat.), id.(eng.), bljuvanje fekalnoga materijala Sin. .


---KOPRIVNICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. sugreb.


---KOPROFAGIJAcoprophagia, ae, f (lat.), coprophagy (eng.), ingestija, jedenje nedaseta, najcešce vlastitoga, sin. skatofagija Sin. .


---KOPROLAGNIJAcoprolagnia, ae, f (lat.), id.(eng.), parofilija u kojoj je seksualno uzbudenje vezano sa nedžasetom i defekacijom Sin. .


---KOPROPORFIRIJA, NASLJEDNAcoproporphyria hereditaria (lat.), hereditary coproporphyria (eng.), bolest koja je obicno asimptomaticna, ali akutni napadi mogu naliciti na napade akutne intermitentne porfirije. To je hepaticna porfirija koja se prenosi autozomalno dominantno, a karakterizirana je stalnom ekskrecijom koproporfirina III u nedžasetu, inte Sin. .


---KOPROSTAZAcoprostasis, is, f (lat.), id.(eng.), zaustavljanje fecesa, impakcija fecesa u crijevu Sin. .


---KOPULACIJAcopulatio, onis, f (lat.), copulation, pairing (eng.), seksualno sjedinjavanje muške i ženske jedinke. koitus. Sin.


---KORAcortex, icis, m (lat.), bark, cortex (eng.), 1. vanjski sloj na vocu i drvetu, 2. vanjski sloj nekoga organa ili druge tkivne strukture koji se jasno razlikuje od unutraš-njega sloja, 3. Sin. v. krasta.


---KORA, TARCINOVA(LAT.), (ENG.), SIN. v. tarcin.


---KORAK(LAT.), step (eng.), 1. razmak izmdu dva pritiska tabana pri hodu, 2. pren. jedan stepen do nekoga cilja, 3. stara mjera za duljinu, otprilike 0,75 metra Sin. .


---KORAKOBRAHIJALANcoracobrachialis, e (lat.), coracobrachialis (eng.), onaj koji pripada istovremeno processus coracoideus i mišici, odnosno njenoj kosti Sin. .


---KORAKOIDAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. kljunast.


---KORDEKTOMIJAcordectomia, ae, f (lat.), cordectomy (eng.), hirurška ekscizija glasne žice Sin. .


---KOREKCIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ispravak.


---KORELACIJAcorrelatio, onis, f (lat.), correlation (eng.), medusobni odnos. Stepen do kojega jedan fenomen ili slucajna varijabla može biti udružena sa drugom Sin. .


---KORIGENScorrigens, entis (lat.), corrigent (eng.), bilo koje sredstvo, agens, koji popravlja okus, miris, ali i akciju neke druge supstancije ili lijeka, cineci ga blažim, ukusnijim, podnošljivijim Sin. .


---KORIJANDER, CORIANDRUM, i, n (lat.), coriander (eng.), suhi zreli plod biljke Coriandrum sativum koji se ranije upotrebljavao kao slab karminativ i aromatik. Danas se koristi kao popravljac mirisa. paprica. Sin.


---KORIJEN NOSA(LAT.), (ENG.), SIN. v. podcelje.


---KORIJENradix, icis, f (lat.), root (eng.), najniži dio nekog organa ili strukture koji je na neki nacin ušao i pripojen duboko u drugu strukturu, pa je time organ ili struktura ucvršcena u svom položaju, kao što je to korijen dlake, nokta, zuba ili dio živca koji predstavlja i spoj centra sa regij Sin.


---KORIJEN(LAT.), (ENG.), mirisni, Sin. v. idirot.


---KORIJEN, VELIKI(LAT.), (ENG.), , Sin. v. oman.


---KORIJENSKIradicularis, e (lat.), radicular (eng.), ono što pripada korijenu živca. Sin.


---KORIZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hunjavica.


---KORNEAcornea, ae, f (lat.), (eng.), id., transparentna struktura koja cini prednji dio fibrozne ovojnice oka, rožnjaca, sin. keratoderma. Sin.


---KORNEALANcornealis, e (lat.), corneal (eng.), onaj koji pripada ili proizilazi iz rožnjace, corneae Sin. .


---KORNIFIKACIJAcornificatio, onis, f (lat.), cornification (eng.), 1. konverzija u keratin ili stvaranje roga, 2. konverzija epitela u stratificirani skvamozni tip Sin. .


---KORNJACAtestudo, inis, f (lat.), turtle (eng.), vrsta zavoja pri cijem se izvodenju ture slažu tako da nalice na kor-njacina leda. Osnosi se na zavoj zgloba, a zapocinje oko ekstremiteta pa se postupeno ture slažu prema sredini ili obratno Sin. .


---KORODIRATI(LAT.), (ENG.), SIN. v. razjedati.


---KORONA VIRUS(LAT.), coronavirus (eng.), bilo koja grupa od morfološki slicnih, eter senzitivnih, vjerovatno RNA virusa, koji uzrokuju bronhitis ptica, hepatitis miša, gastroenteritis svinja, respiratorne infekcije kod ljudi. Pod elektronskim mikroskopom nalice na vijenac ili krunu Sin. .


---KORONARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. vjenacni.


---KOROZIJAcorosio, onis, f (lat.), corrosion (eng.), lagahna destrukcija tkiva akcijom neke korozivne supstancije, sin. razjedanje. Sin.


---KOROZIVANcorrosivus-3 (lat.), corrosive (eng.), onaj koji djeluje destruktivno stvarajuci defekte tkiva na mjestu djejstva, onaj koji razjeda. Up. dijabetican Sin. .


---KORPORALNI(LAT.), (ENG.), SIN. v. tjelesni.


---KORTIKALANcorticalis, e (lat.), cortical (eng.), onaj koji pripada kori bilo koje strukture (suprarenalne žlijezde, mozga i sl.) Sin. .


---KORTIKOSTEROIDI(LAT.), corticosteroids (eng.), bilo koji od steroida koje proizvodi kora nadbubrežne žlijezde iskljucujuci spolne hormone adrenalnoga porijekla, a cija se sekrecija javlja djejstvom kortikotropina iz prednjega režnja hipofize. Spadaju glukokortikoidi, koji reguliraju meta-bolizam šecer Sin. .


---KORTIKOTROPIN(LAT.), corticotropin (eng.), peptidni hormon koji se sastoji od 39 aminokiselina, a koji se izlucuje iz prednjega režnja hipofize i djeluje primarno na koru suprarenalne žlijezde stimulirajuci njen rast i lucenje kortikosteroida Sin. .


---KORUGACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. nabiranje.


---KORUGATORcorrugator, oris, m (lat.), id.(eng.), mišic koji nabira kožu ili sluzavicu, nabirac Sin. .


---KORZET(LAT.), corset (eng.), ortopedsko sredstvo napravljeno od gipsa ili drugoga materijala (kože, poliuretana i sl.), koji podržava dio ili citavu kicmu, pa se upotrebljava kod njenih povreda Sin. .


---KOS, OBLIQUUS-3, declivis, e (lat.), oblique, declive, sloping (eng.), nagnut, onaj koji se nalazi izmedu okomitoga i horizontalnoga pravca, nije u ravni vode nego s njom pravi manji ili veci ugao. naherce, hera Sin. v.


---KOSAcrinis, is, m, capilli, orum, pl. od capillus, i, n (lat.), hair (eng.), dlake na kosmatome dijelu glave. Nešišane kod muškarca padaju po plecima, a kod žene do ispod pojasa. Dio kože na glavi sa kosom se zove oglava, kapilicijum, capillitium. Sin.


---KOSA, VILINSKAAdiatum capillus veneris (lat.), maiden hair (eng.), biljka koja se koristila kao ekspektorans i sluzava materija. Sin.


---KOSAT(LAT.), (ENG.), SIN. v. dlakav.


---KOSINAobliquitas, atis, n (lat.), obliquity (eng.), kosost, nagnutost, heravost, ukošenost, nakošenost. Obicno je rijec o poziciji djecije glave pri porodu. oblikvitet. Sin.


---KOSJERICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. vilica, gornja.


---KOSMATOSTpilosis, is, f (lat.), id.(eng.), obraslost neke strukture dlakama. piloza. Sin.


---KOST CELNAos frontale (lat.), frontal bone (eng.), kost koja zatvara celni dio lubanjske šupljine i cini skelet cela, te gornjih dijelova ocnih šupljina, sin. ceonica. Sin.


---KOST DUGAos longum (lat.), long bone (eng.), kost cija je uzdužna osovina duga, a sastoji se od duge cijevi, dijafize i proširenih dijelova, epifiza. Sin.


---KOST HRSKAVICNAos cartilagineum (lat.), cartilage bone (eng.), bilo koja kost kod koje se osifikacija razvija unutar hrskavice za razliku od membranozne kosti Sin. .


---KOST KUKAos coxae (lat.), haunch bone, hip bone, (eng.), široka nepravilna kost koja cini skelet zdjelice i ulazi u zglob sa butnom kosti. Zajedno, dvije kosti kuka i kropilo, cine zdjelicu. Sastoji se od tri srasle kosti, os pubis, stidna kost, stidnica, os ischii, sjedalna kost, os ilii, crijevna kost, flank kukaca. Sin.


---KOSTos, ossis, n (lat.), bone (eng.), 1. tvrda forma veznoga tkiva koja daje skelet kicmenjacima i sastoji se od organske (odajice, matriks) i neorganske, mineralne, komponente. Matriks sadrži kolagene fibrile, impregnirane poglavito kalcijum fosfatom (85%) i kalcijum karbonatom (10%), 2. sva Sin.


---KOST, AKCESORNAos accessorium (lat.), accesory bone (eng.), obicno malehna kost koja se povremeno vida uz kosti rucja ili nožja, a predstavlja slucajan nalaz. Nije potporna i ne sudjeluje pri funkciji. Sin.


---KOST, BUTNAfemur, oris, f (lat.), femoral bone, thight bone (eng.), najduža i najjaca cjevasta kost u tijelu, kost natko-ljenice, buta Sin. .


---KOST, CRIJEVNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kost kuka.


---KOST, CUSTECNAtalus, i, m, astragalus, i, m (lat.), ankle bone (eng.), najproksimalnija od kostiju stopala, ona koja stupa u zglob sa cjevanicom i fibulom, te formira skocni ili custecni zglob. kost, skocna, bruškit, gležnjevac. Sin.


---KOST, ETMOIDALNAos ethmoidale (lat.), ethmoidal bone (eng.), kost koja cini dio prednje lubanjske jame, a smještena je izmedu ocnih šupljina i ucestvuje u formiranju njihovoga zida. Sadrži etmoidalne odaje koje prave sinus ethmoidalis, a kroz njenu sitastu plocu idu njušni živci. sitasta kost, sitnik. Sin.


---KOST, GRUDNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. grudnica.


---KOST, JEZICNAos hyoideum (lat.), hyoid bone, lingual bone (eng.), kost u obliku potkovice, smještena u mišicima na bazi jezika, iznad tireoidne hrskavice. lomilica, vratna kost. Sin.


---KOST, KLINASTAos sphenoidale (lat.), sphenoid bone (eng.), kost na bazi lubanje, neparna, nepravilna, koja cini dio poda prednje, srednje i stražnje lubanjske jame. Sin.


---KOST, KLJUCNAclavicula, ae, f (lat.), colar bone (eng.), kost koja s jedne strane ulazi u zglob sa prsnom košcu, a s druge strane sa pleckom. Cini prednji dio ramenoga pojasa. cuprija. Sin.


---KOST, KOCKASTAos cuboideum (lat.), cuboid bone (eng.), jedna od kostiju donožja, ona u obliku nepravilne kocke Sin. .


---KOST, KOKCIGEALNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kost, tanka.


---KOST, KOMPAKTNAsubstantia compacta ossium (lat.), compact bone (eng.), tvrda i gusta koštana materija koja prekriva spongioznu kost Sin. .


---KOST, LAÐASTA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ladast.


---KOST, LICNAos zygomaticum (lat.), zygomatic bone (eng.), kost koja cini podlogu licnoj jagodici. Trouglasta je i veže se za celnu i vrjemešenu kost. Sa nastavkom temporalne kosti cini zigomaticni luk, arcus zygomaticus, zygoma. jabucnica, gucan 1. Sin.


---KOST, NAVIKULARNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. cunic.


---KOST, NOSNAos nasale (lat.), nasal bone (eng.), jedna od dvije malehne kosti koje zajedno formiraju hrbat nosa. Sin.


---KOST, PETNAcalcaneus, i, m (lat.), heel bone (eng.), nepravilna, ponešto kvadratna kost, na stražnjoj strani donožja koja cini skelet pete. Sin.


---KOST, PLJOSNATAos planum (lat.), flat bone (eng.), kost kalvarije koja je pljosnatoga izgleda, a sastoji se od dva sloja kompaktne mase, izmedu kojih se nalazi spongiozna kost. Ovakve kosti su više lahko zakrivljene nego ravne. Sin.


---KOST, POTILJACNAos occipitale (lat.), occipital bone (eng.), plocasta kost u obliku trapezoida, a zatvara stražnji i dijelom donji dio lubanjske šupljine. Na njen veliki otvor, foramen occipitale magnum, izlazi kicmena moždina iz glave. zatiljaca ili zatiljna kost. Sin.


---KOST, REPNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. pršljeni, repni i kost, tanka.


---KOST, SAKRALNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. pršljeni, sakralni.


---KOST, SJEDALNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kost kuka i sjediljak.


---KOST, SKOCNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kost, custecna.


---KOST, SLJEPOOCNAos temporale (lat.), temporal bone (eng.), jedna od dvije kosti nepravilnoga oblika koje cine dio lateralne strane lubanje i dio baze, a u tom dijelu baze je smješten organ sluha. vrjemešna kost, vremenita kost. Sin.


---KOST, SPONGIOZNAsupstantia spongiosa ossium (lat.), cancellous bone (eng.), sunderasti dio kosti, dio kosti graden od lamela, gredica, koje idu duž sila opterecenja, a pokrivene su kompaktnim dijelom kosti Sin. .


---KOST, STIDNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kost kuka i preponica.


---KOST, SUZNAos lacrimale (lat.), lacrimal bone (eng.), tanka, na ljuspicu nalik kost na prednjoj strani medijalnoga dijela ocne šupljine koja se veže sa celnom i sitastom kosti, gornjom vilicom i donjem nosnom školjkom. suznica. Sin.


---KOST, TANKAos coccygis (lat.), cocygeal bone (eng.), malehna kost , distalno od krapila, nastala srašcivanjem 3-5 rudimentarnih kralježaka, a cini završni dio kicmenoga stuba. trticna kost, repna kost, trtica. Sin.


---KOST, TJEMENAos parietale (lat.), parietal bone (eng.), jedna od dvije plocaste kosti u obliku kvadrata koje prave gornji lateralni dio lubanje, sastavljajuci se zajedno u medijalnoj liniji. tjemenica. Sin.


---KOST, TROUGLASTAos triqutrum (lat.), triangular bone (eng.), jedna od osam kostiju dorucja, ona koja je u prvom redu treca, trouglastoga oblika Sin. .


---KOST, TRTICNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kost, tanka.


---KOST, VRATNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kost, jezicna.


---KOST, VREMENITA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kost, sljepoocna


---KOST, VRJEMEŠNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kost, sljepoocna.


---KOST, ZATILJNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. zatiljaca ili kost potiljacna.


---KOST, ZIGOMATICNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. jabucnica, kost, licna ili gucan 1.


---KOST, ŠUPLJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kost, tanka.


---KOSTALANcostalis, e (lat.), costar (eng.), ono što pripada rebru, rebarni. Sin.


---KOSTALGIJA(LAT.), (ENG.), id. sandžija Sin. .


---KOSTEKTOMIJA, COSTECTOMIA, ae, f (lat.), costectomy (eng.), resekcija, ekstirpacija, ekscizija rebra Sin. .


---KOSTI DONOŽJAossa tarsi (lat.), tarsal bones (eng.), sedam kostiju koje se nalaze izmedu cjevanice i fibule i kostiju nožja, a to su custecna kost, talus, petna, calcaneus, nožna navikularna kost, os naviculare pedis, tri klinaste kosti, ossa cuneiformia i kockasta kost, os cuboideum Sin. .


---KOSTI DORUCJAossa carpi (lat.), carpal bones (eng.), osam kostiju zapešca, zašakice (os scphoideum, lunatum, triquetrum, pisiforme, trapesium, trapesoideum, capitatum i hamatum), poredanih u dva reda po 4, koje zajedno sa medusobnim vezama i artikulacijama, te donjim dijelovima kostiju podlaktice proksimaln Sin. .


---KOSTI KARPALNE(LAT.), (ENG.), SIN. v. kosti dorucja.


---KOSTI NOŽJAossa metatarsi (lat.), metatarsal bones (eng.), pet duguljastih kostiju koje idu od donožja, tarsus, do gornjih falanga nožnih prstiju. Sin.


---KOSTI RUCJAossa metacarpi (lat.), metacarpal bones (eng.), pet cilindricnih kostiju koje proksimalno ulaze u zglob sa kostima dorucja, karpalnim kostima, a distalno sa proksimalnim falangama prstiju. Sin.


---KOSTI, TARZALNE(LAT.), (ENG.), SIN. v. kosti, donožja.


---KOSTOBOLJA1. ostealgia, ae, f (lat.), id.(eng.), boli u kostima, bez obzira na uzrok, 2. Sin. v. reumatizam.


---KOSTOCERVIKALANcostocervicalis, e (lat.), costocervical (eng.), onaj koji pripada ili spaja rebra i vratne pršljene Sin. .


---KOSTOLOM(LAT.), (ENG.), SIN. v. fraktura.


---KOSTOPLEURALANcostopleuralis, e (lat.), costopleural (eng.), onaj koji pripada porebrici ili proizilazi iz nje Sin. .


---KOSTURsceletum, i, n (lat.), sceleton (eng.), ukupne kosti organizma, obicno sastavljene onako kako u organizmu stoje, sin. skelet, lugaca, osatura, samokost Sin. .


---KOTILEDON(LAT.), cotyledon, onis, f (gr.-lat.), id.(eng.), 1. sjemenski list kod embrija biljaka, 2. bilo koji od dijela majcine strane posteljice koja je podijeljena na odsjecke, nazvane kotiledonima Sin. .


---KOTLACjugulum, i, n (lat.), throat (eng.), medijalni, srednji dio vrata iznad prsne kosti, gdje se nalazi kotlacna jama, fossa jugularis i kotlacna žlijezda, glandula thyreoidea. kotlacna jama, lokvica. Sin.


---KOTLACNA JAMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kotlac.


---KOTURtrochlea, ae, f (lat.), id.(eng.), onaj koji u organizmu (obicno kost ili njen dio) ima izgled kotura. Opci termin za takvu strukturu, npr. kotur. nadlaktice, trochlea humeri Sin. .


---KOTURASTdisciformis, e (lat.), disciforme (eng.), struktura u obliku kotura, diska, okrugla struktura Sin. .


---KOVRDŽAcincinus, i, m (lat.), curl (eng.), prirodni zavoj pramena kose. Sin.


---KOZEvariola, ae, f (lat.), small pox (eng.), akutna, visoko priljepciva, cesto fatalna bolest, uzrokovana ortopeks-virusom, a klinicki manifestirana bifazicnim febrilnim tokom i progresivnim kožnim erupcijama. boginje. Sin.


---KOZICAVvariolatus-3 (lat.), variolate (eng.), onaj koji ima karakter koza (v.), najviše se odnosi na lice sa ožiljcima poslije koza ili kozica. roša Sin. v.


---KOZICE(LAT.), (ENG.), SIN. v. pljuskavice.


---KOZMETICANcosmeticus-3 (lat.), (eng.), cosmetic (eng.) onaj koji uljepšava tijelo, lice, bilo da je sredstvo (pomada) bilo operacija Sin. .


---KOZMETIKAcosmesis, is, f, ars cosmetica (lat.), cosmetic (eng.), uljepšavanje tijela ili lica sa ciljem da se uspostavi, sacuva ili istakne tjelesna ljepota, svježina i mladost Sin. .


---KOŠ GRUDNIthorax, acis, m (lat.), chest (eng.), dio tijela izmedu vrata i dijafragme kojemu skelet cine rebra, kicma i prsna kost. Sadrži organe dihanja, srce, velike krvne sude i dr. prsni sepet, prsina, toraks, kabao, ulište, stan. Sin.


---KOŠCICAossiculum, i, n (lat.), ossicle (eng.), malehna kost, sitna kost, najcešce se termin upotrebljava za slušne košcice, ossicula auditus, auditory ossicles. Sin.


---KOŠCICA, SLUŠNAossiculum auditum, phonophorus, i, m (lat.), auditory ossicle, ear bone (eng.), jedna od tri malehne kosti (nakovanj, incus, cekic, malleus i uzengija, stapes) u unutrašnjem uhu Sin. .


---KOŠTANosseus-3 (lat.), osseous (eng.), napravljen od kosti, porijekla koštanoga tkiva Sin. .


---KOŠTANA NARASLICAexstosis, is, f (lat.), id.(eng.), benigni, prema vani okrenuti izraštaj na kosti, obicno pokriven kapom hrskavicnoga tkiva. kvrga, egzostoza. Sin.


---KOŠTANA VODLJIVOSTosteoacusis, is, f (lat.), bone conduction (eng.), provodenje zvuka, a time i cujenje zvuka kroz kost Sin. .


---KOŠULJAindusium, ii, n (lat.), shirt (eng.), odjevni predmet, ali se upotrebljava i kao oznaka neke ovojnice koja zamotava neki organ, oblaci ga, pa se upotrebljava i kao sinonim za perikardijum, pericardium, ii, n (lat.) id.(eng.),., srcana ovojnica koja sa svih strana omotava srce, sin. za ovo dru Sin. .


---KOŠULJICAinvolucrum, i, n (lat.), sheath, involucre (eng.), ovojnica koja je prisutna sa svih strana kao rukav, prekrivac, ovoj, obvoj, omot, oblog. Sin.


---KOŽAcutis, is, f, derma, atis, n (lat.), skin (eng.), vanjski organ koji pokriva citavo tijelo. Sastoji se od tri sloja, epidermisa, dermisa i potkožnoga tkiva. Ako je životinjska onda joj pripada i sinonim bekina. zajednicki prekrivac. Sin.


---KOŽA, MRAMORNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. pjega, plava.


---KOŽA, PACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ježa.


---KOŽA, RIBLJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. lupinac.


---KOŽA, SLUZNAmucosa, ae, f, tunica mucosa (lat.), mucous membrane, mucous tunic (eng.), mukozna opna, prekrivac razlicitih tubularnih struktura koji se sastoji od epitela, bazalne membrane, laminae propriae i mišicnoga sloja. sluzavica. Sin.


---KOŽA, ŽABLJAphrynoderma, atis, n (lat.), toad skin (eng.), folikularna hiperkeratoza kože, sin. frinoderma Sin. .


---KOŽICApellicula, ae, f (lat.), pellicle (eng.), tanka koža, opnica koja kao tanak sloj oblaže neku drugu masu. Up. kutikula. Sin.


---KOŽNIcutaneus-3, dermalis, e (lat.), cutaneous, dermal (eng.), onaj koji pripada koži ili potjece od nje. Sin.


---KRAJterminus, i, m (lat.), ending (eng.), konac, završetak neke strukture ili dogadaja; nepromjenljivo dogadanje, ispunjenje sudbine, svrha, cilj Sin. .


---KRAJENCI(LAT.), (ENG.), SIN. v. zaušnjaci.


---KRAJNICI, TONSILLAE, arum, f (lat.), tonsils (eng.), malehna, okruglasta masa limfnoga tkiva. Ako se termin upotreb-ljava sam odnosi se na nepcani krajnik, tonsilla palatina, sin. davnice. Sin.


---KRAJNIK, JEZICNItonsilla lingualis (lat.), lingual tonsil (eng.), agregacija limfnih folikula na korijenu jezika. Sin.


---KRAJNIK, NEPCANItonsilla palatina (lat.), palatine tonsil (eng.), dvije malehne mase bademastoga oblika, smještene izmedu nepcanih lukova, sastavljene od limfnoga tkiva, pokrivene sluzavicom, a sadrže razlicite kripte i limfne folikule. Sin.


---KRAJNIK, TRECItonsilla pharyngealis (lat.), third tonsil, pharyngeal tonsil (eng.), difuzno limfoidno tkivo i mnogobrojni folikuli na krovu i stražnjemu zidu nazofarinksa. adenoidne vegetacije. Sin.


---KRAJNIK, TUBARNItonsilla tubaria (lat.), tonsil of torus tubarius (eng.), nakupina limfnoga tkiva u otvoru slušne cijevi. Sin.


---KRAJNJIexternus-3, terminalis, e (lat.), extreme, terminal (eng.), onaj cije se vrijednosti nalaze na krajnjim tackama mogucnosti, isto tako onaj koji je situaciono smješten na kraju, pripada ili nastaje u krajnjoj fazi. ekstreman, terminalan. Sin.


---KRAKextremitas inferior (lat.), down limb (eng.), donji ekstremitet, noga. Sin.


---KRALJEŽ(LAT.), (ENG.), SIN. v. pršljen.


---KRALJEŽAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. pršljen.


---KRALJICAmesenterium,ii, n (lat.), mesentery (eng.), duplikatura trbušne mahramice, peritoneuma, koja pricvršcuje tanko crijevo za stražnji trbušni zid i nosi mu krvne i limfne sude. mezenterijum, opornjak, nabornjak. Sin.


---KRANIEKTOMIJAcraniectomia, ae, f (lat.), craniectomy (eng.), ekscizija koštanoga dijela lubanje operativnim putem u cilju otvaranja glave ili rješenja impresivne frakture Sin. .


---KRANIJUMcranium, i, n (lat.), skull (eng.), skelet glave, koštani okvir glave kojega cini mnogo kostiju. luba-nja, šiška. Sin.


---KRANIJUM, CEREBRALNIcranium cerebrale (lat.), cerebral cranium, brainskull (eng.), dio koštanoga okvira glave koji zatvara mozak, ukljucujuci oko i uho. neurokranijum. Sin.


---KRANIJUM, VISCERALNIcranium viscerale (lat.), visceral cranium (eng.), dio koštanoga okvira glave koji formira skelet lica i nosa, ukljucujuci donju vilicu i jezicnu kost. Sin.


---KRANIOFARINGIOMAcraniopharyngioma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor koji raste iz ostataka faringialnoga tkiva na hipofizi. Odajice nalikuju svome porijeklu. Tumor je vecinom benigan, cistican i pokazuje depozite kalcijuma, ali je po lokalizaciji veoma opasan. Pravi porast intrakranijalnoga pritiska Sin. .


---KRANIOKLAZAcranioclasis, is, f (lat.), id.(eng.), drobljenje lubanje fetusa radi lakšega poroda Sin. .


---KRANIOPLASTIKAcranioplastia, ae, f (lat.), cranioplasty (eng.), plastika defekata lubanje bilo kojim materijalom (auto, homo, heterotransplantat). Sin.


---KRANIOSPINALANcraniospinalis, e (lat.), craniospinal (eng.), onaj koji pripada i glavi i kicmi. Sin.


---KRANIOSTENOZAcraniostenosis, is, f (lat.), id.(eng.), deformitet lubanje uzrokovan preranim spajanjem sutura glave sa konsekutivnim prestankom rasta. Sin.


---KRANIOSTOZAcraniostosis, is, f (lat.), id.(eng.), urodena osifikacija kranijalnih sutura Sin. .


---KRANIOTABEScraniotabes, is, f (lat.), id.(eng.), smanjenje mineralizacije lubanje sa nenormalnom mehkocom kostiju, izraženo obicno okcipitalno i parijetalno. Sin.


---KRANIOTOMIJAcraniotomia, ae, f (lat.), craniotomy (eng.), bilo koja operacija cerebralnoga kranijuma koja ide sa njegovim otvaranjem osteoplasticnom ili osteoklasticnom trepanacijom. Sin.


---KRAPILO(LAT.), (ENG.), SIN. v. pršljeni, sakralni ili kropilo.


---KRASTA(LAT.), (ENG.), SIN. v. okorina.


---KRASTAVcrustosus-3 (lat.), crusted (eng.), onaj koji je prekriven okorinama, bolesnik sa bolešcu manifestiranom okorinama Sin. .


---KRASTAVICACucurmis sativus (lat.), cucumber (eng.), povrce karakteristicnoga oblika i izgleda, cije je sjeme dijuretik, a sok adstringens u kozmetickim preparatima Sin. .


---KRASTE, VODENEherpes, etis, m (lat.), cold sore (eng.), inflamatorna kožna erupcija uzrokovana virusom herpesa i karakterizirana stvaranjem nakupina malehnih mjehurica. Kad se upotrebljava sam, termin znaci herpes simplex, obicni herpes, (v.). jaglika, glistura, trupac. Sin.


---KRASTICE, SLATKEimpetigo, inis, f (lat.), id.(eng.), kontagiozna infekcija kože, uzrokovana direktnom inokulacijom grupe A streptokoka ili sa Staphylococcus aureus putem plitkih ogrebotina. Najcešce se vidi kod djece na licu, oko usta i nosa. To su najprije nježne, lahko lomljive vezikule, okružene sa erite impetigo. Sin.


---KRATAKbrevis, e (lat.), short (eng.), oznaka za neku strukturu, narocito mišic koji je u poredenju sa slicnim kracega toka (npr. kratki mišici vrata) Sin. .


---KRATELJ(LAT.), (ENG.), SIN. v. kolera.


---KRATER1. crater, eris, n (lat.), id.(eng.), kružno podrucje depresije, okruženo podignutim, obicno cvrstim rubovima dok je sredina mehka, nekroticna, pokrivena granulacionim tkivom, 2. Sin. v. gutnjak.


---KRATERIFORMANcrateriformis, e (lat.), crateriform (eng.), u obliku kratera, grotla, izdubljen u obliku case Sin. .


---KRATERIZACIJAcraterisatio, onis, f (lat.), craterisation (eng.), operacija u ortopedskoj hirurgiji, pravljenje kratera, otvora na kosti Sin. .


---KRATKOGLAVOSTbradicephalia, ae, f (lat.), bradicephaly (eng.), posjedovanje gratke glave, gdje je cefalicni indeks od 81,0-85,4. Sin.


---KRATKOUMANimbecillis, e (lat.), imbecile (eng.), osoba koja ima srednji stepen slaboumnosti, srednje izražena mentalna retardacija. Najteži oblik mentalne retardacije je idiot, a najblaži debil. malouman, cabljast, caknut, mazlum. Sin.


---KRATKOUMLJEimbecilitas, atis, f (lat.), imbecility (eng.), srednji stepen slaboumnosti, obicno urodene. Retardacija po nazivima ide od najteže do najlakše ovako: idiotija, kratkoumlje, debilnost. maloumlje. Sin.


---KRATKOVIDmyopicus-3 (lat.), myopic (eng.), zahvacen kratkovidnošcu (v.), onaj koji pripada kratkovidnosti. miopican. Sin.


---KRATKOVIDNOSTmyopia, ae, f (lat.), nearsightedness (eng.), grješka u refrakciji pri kojoj se zrake svjetla, koje ulaze u oko paralelno optickoj osi, fokusiraju ispred mrežnjace uslijed toga što je ocna jabucica suviše duga ili uslijed pojacane snage refrakcije oka. miopija. Sin.


---KRATKOVRATbrevicollis, e (lat.), (eng.), short neck (eng.) osoba koja ima kratak vrat, bez obzira na uzrok ili konstituciju Sin. .


---KRAVLJE LUDILO(LAT.), (ENG.), SIN. v. spongiozna encefalopatija.


---KRAVOJACAngelica archangelica (lat.), garden-angelica (eng.), trava ciji korijen i plod daju ishlapljivi zejtin. Biljka se koristi kao karminativ, dijaforetik i dijuretik. Sin.


---KRCANJEmurmur, uris, n, borborigmus, i, m (lat.), murmur, rumbling (eng.), auskulatorni zvuk, benigan ili patološki, obicno periodican zvuk kratkoga trajanja od rada crijeva. Sin.


---KRECcalx, calcis (lat.), lime (eng.), korozivno alkalno kausticni CaC, a u medicini se upotrebljava za apsorpciju CO2 iz izdahnutoga zraka. Sin.


---KREMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mazanica.


---KREMACIJAcrematio, onis, f (lat.), cremation (eng.), spaljivanje mrtvih tijela Sin. .


---KREMATORIJUMcrematorium, i, n (lat.), (eng.), pec, mjesto urede-no za spaljivanje mrtvih tijela ili dijelova tijela u bolnici Sin. .


---KRENACIJAcrenatio, onis, f (lat.), crenation (eng.), stvara-nje abnormalnih zubaca na rubu eritrocita u hipertonoj otopini kada se crveno krvno zrno skuplja Sin. .


---KREPA(LAT.), (ENG.), SIN. v. slezena.


---KREPITACIJA, CREPITATIO, onis, f (lat.), crepitation (eng.), zvuk pucketanja, kao da se trlja kosa medu prstima (zvuk koji se cuje pri auskultaciji pluca u patološkim uslovima ili pomicanjem prelomljenih dijelova kosti). cegrtanje. Sin.


---KRET(LAT.), (ENG.), SIN. v. pokret.


---KRETENIZAMcretinismus, i, m (lat.), cretinism (eng.), hronicno stanje zaustavljanja fizickoga i duševnoga razvoja zbog intrauterinoga nedostatka hormona štitne žlijezde (distrofija kosti i mehkih tkiva, snižen bazalni metabolizam). U stecenome obliku javlja se miksedem. Sin.


---KRETNJA, V(LAT.), (ENG.), pokret Sin. .


---KRETOŠ(LAT.), (ENG.), SIN. v. afrodizijak.


---KREVETlectus, i, m (lat.), bed (eng.), bolesnicka postelja, jatak. Obicno je u terminu obuhvacen krevet kao osnovna jedinica bolnickoga kapaciteta i ukljucuje sve ono što uz njega ide. Sin.


---KREZAV, EDENTATUS-3 (lat.), toothless (eng.), osoba koja ima nedostatak jednoga, obicno prednjega, zuba. Sin.


---KREZUBedentatus-3 (lat.), edentutous (eng.), osoba koja ima nedostatak nekoliko ili svih prirodnih zuba. Sin.


---KRIALGEZIJAcryalgesia, ae, f (lat.), id.(eng.), bol nastao, izazvan hladnocom Sin. .


---KRIANESTEZIJAcryanaesthesia, ae, f (lat.), cryanesthesia (eng.), anestezija hladnocom, obicno hladenje kože ili sluzavice Sin. .


---KRIBRIFORMAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. sitast.


---KRIBROZAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. sitast.


---KRIESTEZIJAcryesthesia, ae, f (lat.), cryesthesia (eng.), nenormalan osjecaj hladnoce. Sin.


---KRIK, PRVIvagitus, us, m (lat.), cry of infant (eng.), krik novorodenceta u toku radanja. Prvi krik koji znaci diha-nje i time uspostavljanje plucne cirkulacije Sin. .


---KRIKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. skrika.


---KRIKOARITENOIDANcricoarythenoideus-3 (lat.), cricoarytenoid (eng.), onaj koji se nalazi ili proistice izmedu dvije hrskavice grkljana, krikoidne i aritenoidne Sin. .


---KRIKOIDANcricoideus, i (lat.), cricoid (eng.), 1. onaj koji nalici na prsten, prstenast, 2. jedna od hrskavica koja cini grkljan, prstenastoga oblika, cartilago cricoidea Sin. .


---KRIKOTIREOIDEANcricothyreoideus-3 (lat.), cricothyreoid (eng.), onaj koji pripada ili spaja dvije hrskavice grkljana, krikoidnu i tireoidnu Sin. .


---KRILASTpterygoideus-3 (lat.), pterygoid (eng.), formiran u obliku krila (uglavnom je rijec o krilastom mišicu, m. pterygoideus i slicnim stukturama, processus pterygoideus) Sin. .


---KRILATalatus-3 (lat.), winged (eng.), onaj koji ima izdanke u obliku krila ili ima krila. Sin.


---KRILATE PLECKEscapulae alate (lat.), winged scapula (eng.), plecke koje strše zbog mršavosti ili položaja tijela. Sin.


---KRILOala, ae, f (lat.), wing (eng.), 1. jedan od dva parna prednja ekstremiteta ptica koji su modificirani za let, 2. struktura ili dio koji nalici krilu ptica (npr. krilo sfenoidalne kosti). Sin.


---KRIMODINIJAcrymodynia, ae, f (lat.), id.(eng.), reumaticne boli pri hladnome vremenu. Sin.


---KRIOGENcryogenes (lat.), cryogen (eng.), onaj koji stvara hladnocu. Sin.


---KRIOGLOBULIN(LAT.), cryoglobulin (eng.), serumski imunoglobulin koji se precipitira na niskoj temperaturi (4° C) i ponovo otapa na 37° C. Ima ih tri tipa Sin. .


---KRIOGLOBULINEMIJAcryoglobulinaemia, ae, f (lat.), cryoglobulinemia (eng.), prisustvo krioglobulina ( Sin. v.), u krvi koje je udruženo sa klinickim manifestacijama (vaskularna purpura, urtikarija na hladnocu, vaskulitis, artralgija itd.).


---KRIOHIRURGIJA(LAT.), cryosurgery (eng.), destrukcija tkiva aplikacijom ekstremno hladnoga materijala. Upotrebljava se u nekim neurohirurškim zahvatima i na koži. Sin.


---KRIOPATIJAcryopathia, ae, f (lat.), cryopathy (eng.), bilo koje bolesno stanje nastalo hladnocom Sin. .


---KRIOPRECIPITACIJAcryoprecipitatio, onis, f (lat.), cryoprecipitation (eng.), precipitacija neke supstancije u otopini izlaganjem niskoj temperaturi (npr. antihemofilicni faktor u krvnoj plazmi) Sin. .


---KRIOPRECIPITAT(LAT.), cryoprecipitate (eng.), bilo koji precipitat dobijen hladenjem, kao krioglobulin ili antihemofilicni faktor Sin. .


---KRIOPREZERVACIJAcryopreservatio, onis, f (lat.), cryo-preservation (eng.), održavanje životnosti ekscidiranoga ili amputiranoga tkiva ili organa izlaganjem niskim temperaturama Sin. .


---KRIOPROTEKTIVAN(LAT.), cryoprotective (eng.), onaj koji je u stanju zaštititi od hladnoce ili smrzavanja Sin. .


---KRIOSKOPIJAcryoscopia, ae, f (lat.), cryoscopy (eng.), ispitivanje otopine na osnovu tacke mržnjenja koja zavisi od koncentracije otopljene supstancije Sin. .


---KRIOTERAPIJAcryotherapia, ae, f (lat.), cryotherapy (eng.), terapeutska upotreba hladnoce, bez obzira kojim se putem postiže. frigoterapija. Sin.


---KRIPTAcrypta, ae, f (lat.), crypt (eng.), malehna jamica, uvrat sluzavice, slijepi završetak kanalica na slobodnoj, ravnoj površini Sin. .


---KRIPTEKTOMIJAcryptectomia, ae, f (lat.), cryptectomy (eng.), ekscizija ili obliteracija kripte ( Sin. v.).


---KRIPTITIScryptitis, idis, f (lat.), cryptitis (eng.), isindija analnih kripti (bol, osjetljivost, pri stolici, pruritus, spazam sfinktera) Sin. .


---KRIPTOFTALMIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. ablefarija.


---KRIPTOGEN(LAT.), cryptogenes, es (grc.-lat.), cryptogenic (eng.), sakrivenoga, nepoznatoga, sumnjivoga porijekla. Sin.


---KRIPTOMNEZIJAcryptomnesia, ae, f (lat.), id.(eng.), pod-svjesno, nesvjesno pamcenje Sin. .


---KRIPTORHIZAMcryptorchismus, i, m (lat.), cryptorchism, undescended testis (eng.), nespuštani testis, koji se na svome putu, pri spuštanju u mošnje, zadržao u ingvina-lnome kanalu. Nema ga u skrotumu. tašaksuz. up. lihac. Sin.


---KRISTALcrystallus, i, m (lat.), crystal (eng.), prirodni oblik pojave soli u raznim specificnim angularnim formama sa sistematskom raspodjelom cestica. golot, biljur. Sin.


---KRISTALANcrystallinus-3 (lat.), crystalline (eng.), ono što pripada kristalu, sto nalici kristalu, po prirodi i bistrini. Bistar kao kristal, biljur. Sin.


---KRISTALIN(LAT.), crystallin (eng.), globulin koji se nalazi u socivu oka. Postoje dva, alfa i beta, od kojih se alfa taloži sa razblaženom sircetnom kiselinom. Sin.


---KRISTALIZACIJA, CRYSTALLISATIO, onis, f (lat.), crystallisation (eng.), proces formiranja kristala, proces pretvaranja u kristalnu formu. Sin.


---KRISTALOIDcrystalloides (lat.), crystalloid (eng.), 1. ono što je nalik kristalu, biljuru, a nije pravi kristal, 2. nekoloidna supstancija koja u otopini dobro prolazi kroz životinjske membrane, snižava tacku smrzavanja otopine i u principu je sposobna da kristalizira. Sin.


---KRISTALURIJAcrystaluria, ae, f (lat.), id.(eng.), ekskrecija kristala u mokraci što uzrokuje bubrežnu iritaciju. Sin.


---KRITERIJUM, CRITERIUM, ii, n (lat.), criterion (eng.), standard s kojim se nešto uporeduje u cilju prosudivanja. Sin.


---KRIVcurvus-3, anfractus, us, m (lat.), curved (eng.), savijen u smislu prave linije ili površine bez ugla. Sin.


---KRIVA(LAT.), (ENG.), 1. Sin. v. skorbut, 2. v krivulja.


---KRIVICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. rahitis.


---KRIVONOGgenu valgum et varum, rhaeboscelia, ae, f (lat.), knock knee and bow leg (eng.), deformitet koljena u kojemu su noge O oblika, koljena su maksimalno separirana (genu varum), ili X oblika gdje su koljena maksimalno približena (genu valgum). Sin.


---KRIVOVRATtorticollis, is, f, rhaebocrania, ae, f (lat.), wryneck (eng.), savijanje vrata u jednu stranu i neprirodni položaj glave što je uslovljeno najcešce kontrakcijom mišica, ali i promjena na drugim strukturama vrata. krivošija. Sin.


---KRIVOŠIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. krivovrat.


---KRIVULJAcurva, ae, f (lat.), curve (eng.), linija koja se sa-vija u bilo kojemu pravcu, ali u principu ne pravi ugao svojim savijanjem. Sin.


---KRIZAcrisis, is, f (lat.), id.(eng.), 1. prelomna tacka neke bolesti ka poboljšanju ili pogoršanju. Iznenadna promjena na bolje u toku akutne bolesti (kol. "prošla je kriza"), 2. iznenadno paroksizmalno pojacavanje simptoma u toku bolesti. prjesilje. Sin.


---KRIZA, ADISONSKAcrisis adrenalis (lat.), adrenal crisis, addisonian crisis (eng.), akutni napad ili naglo pogorša-nje insuficijencije nadbubrežne žlijezde (anoreksija, povracanje, konfuzija, slabost, gubitak natrijuma i vode, hipotenzija). Sin.


---KRK, V(LAT.), (ENG.), zatiljak. Sin.


---KRKAJAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. uš, stidna.


---KRKLJANJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. agonija.


---KRKORronchus, i, m (lat.), rale (eng.), zvuk koji se cuje auskultacijom. Kontinuirani suhi zvuk u grlu ili bronhalnom stablu uslijed djelomicne opstrukcije Sin. .


---KRLJUŠTICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. lupinac.


---KRMECIsuillus-3 (lat.), porcine (eng.), ono što pripada svinjama kao vrsti, npr. svinjski kožni transplantat, sin. svinjski, porcini Sin. .


---KRMELJAVlippidus-3 (lat.), lippitude (eng.), ocni kapci prekriveni krmeljom ( Sin. v.).


---KRMELJENJE, PROIZVODNJA(LAT.), (ENG.), krmelja ( Sin. v.).


---KRMELJICAblepharitis ciliaris (lat.), blear eye, lippitude (eng.), hronicna inflamacija folikula trepavica i otvora lojnih žlijezdi na rubu ocnih kapaka sa pojavom dosta sekreta koji se suši i daje karakteristican krmeljav izgled ocima. Sin.


---KRMEZCoccus cacti (lat.), cochineal (eng.), lijepa, zagasito crvena, boja dobijena od istoimenoga ženskoga insekta. Ranije se je upotrebljavala za bojenje farmakoloških preparata. Izvor karmina i karminske kiseline. Sin.


---KRNJACA(LAT.), (ENG.), SIN. v. fragment.


---KRNJATAKradix dentis, fragemntum dentis (lat.), tooth root, tooth fragment (eng.), ostatak karioznoga ili prelomljenoga zuba koji je još korijenom usaden u vilici. Sin.


---KROMPIRSolanum tuberosum (lat.), potato (eng.), krtolasta biljka sa više sorti. Gomolji sadrže 20% škroba, a 100 gr. daje 85 kalorija. Zeleni i termicni neobraden krompir sadrži solanin koji se ponaša kao otrov. kumpir. Sin.


---KROPILO, SACRUM, i, n (lat.), id.(eng.), trouglasta kost ispod slabinskih pršljena koju cini pet spojenih kralježi, a uglavljuje se prema dolje i nazad izmedu dvije kosti kuka. krapilo. Sin.


---KROV LUBANJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. kalvarija.


---KROV, TECTORIUM, ii, n, tegmen, inis, n (lat.), roof (eng.), struktura koja nešto prekriva, struktura u obliku krova ili ona koja cini krov nekoj šupljini (npr. krov trecega ventrikula) Sin. .


---KRPELJI(LAT.), (ENG.), SIN. v. uši, divlje.


---KRSTAregio sacralis (lat.), sacral region (eng.), predio sakralne kosti, kropila ili krapila, sa kožom i mišicima iznad i okolo Sin. .


---KRSTOBOLJAlumbago, inis, f (lat.), low back pain (eng.), bol u donjem dijelu leda, u lumbalnoj regiji. zaštuklo meso, prijet, lumbago. Sin.


---KRTAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. berikat.


---KRUGcirculus, i, m (lat.), circle (eng.), struktura ili dio necega koja ima okrugli oblik, kružna ravan na organu ili strukturi. Sin.


---KRUNA ZUBAcorona dentis (lat.), dental crown (eng.), dio zuba koji je prekriven sa cakleni (anatomska kruna zubna) ili koji se vidi u ustima (fiziološka kruna zuba), odnosno vještacki napravljen zubni nadomjestak. krunica. Sin.


---KRUNICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kruna.


---KRUP(LAT.), croup (eng.), stanje koje nastupa akutnom opstrukcijom grkljana, alergijom, stranim tijelom, ali najcešce zadavicom. U suštini je akutni poremecaj dihanja uslijed opstrukcije. Up. laringostenoza Sin. .


---KRUPA(LAT.), (ENG.), SIN. v. dijareja.


---KRUPOZANcruposus-3 (lat.), croupous (eng.), onaj koji ima prirodu krupa ( Sin. v.). Narocito se odnosi na naslage u grk-ljanu.


---KRURALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. goljenicki.


---KRUŠKOLIKpiriformis, e (lat.), pear-shaped (eng.), struktura koja oblikom podsjeca na krušku. piriforman. Sin.


---KRUŽICorbiculus, i, m (lat.), small circle (eng.), opci termin koji oznacava strukturu u obliku malehnoga kruga ili diska. halkica. Sin.


---KRVsanguis, inis, m (lat.), blood (eng.), tecno tkivo koje cirkulira kroz srce, arterije, kapilare i vene, noseci kisik i hranjive tvari odajicama tkiva, a odnoseci raspadne produkte i ugljeni dioksid. Sastoji se iz plazme, svjetlo žutoga tecnoga dijela i uoblicenih elemenata, crvenih, bijelih kr Sin.


---KRVAN, V(LAT.), (ENG.), punokrvan. Sin.


---KRVARECI(LAT.), sanguinans, antis (lat.). bleeding (eng.), onaj koji krvari (npr. krvareci ulkus duodenuma, crijeva, ulcus sanguinas duodeni) Sin. .


---KRVARENJEhaemorrhagia, ae, f (lat.), hemorrhage, bleeding (eng.), izlazak, izlijevanje krvi iz krvnoga suda, bez obzira na njegovu velicinu i kolicinu krvi koja je izišla. krvljenje. Sin.


---KRVARENJE, ARTERIJSKOhaemorrhagia arterialis (lat.), arterial hemorrhage (eng.), krvarenje iz arterijskoga krvnoga suda, obicno u mlazu i svijetlocrvene boje krvi. Sin.


---KRVARENJE, ESENCIJALNOhaemorrhagia esentialis (lat.), essential hemorrhage (eng.), krvarenje koje nije vezano za uspostavljeni uzrok, obicno oznaka za krvarenje nepoznatoga uzroka. Sin.


---KRVARENJE, KAPILARNOhaemorrhagia capillaris (lat.), capillary hemorrhage (eng.), difuzno istjecanje krvi na nekoj površini bez vidljivoga krvnoga suda iz kojega krvari i bez mogucnosti hirurške hemostaze. Sin.


---KRVARENJE, MASIVNOhaemorrhagia massiva (lat.), massive hemorrhage (eng.), brz i opsežan gubitak krvi, toliki da odmah nastaje hemoragicni šok, a krvarenje zahtijeva promptnu nadoknadu krvi i hiruršku intervenciju u cilju zaustavljanja. Sin.


---KRVARENJE, PETEHIJALNOhaemorrhagia petechialis (lat.), petechial hemorrhage (eng.), krvarenje koje nastaje u malehnom opsegu na pojedinim tackama ispod kože. Sin.


---KRVARENJE, PRIMARNOhaemorrhagia primaria (lat.), primary hemorrhage (eng.), krvarenje koje nastaje neposredno poslije povrede kao primarna posljedica razaranja krvnih suda. Sin.


---KRVARENJE, REKURENTNOhaemorrhagia recurrentis (lat.), recurrent hemorrhage (eng.), krvarenje koje se ponavlja na istome mjestu i pod istim uslovima. Sin.


---KRVARENJE, SEKUNDARNOhaemorrhagia secundaria (lat.), secondary hemorrhage (eng.), krvarenje koje nastaje na mjestu povredivanja kada je primarno krvarenje stalo, a poslije izvjesnoga perioda vremena, najcešce zbog infekcije. Sin.


---KRVARENJE, SPONTANOhaemorrhagia spontanea (lat.), spontaneous hemorrhage (eng.), krvarenje koje nastaje bez provokacije, bilo traumatizmom, bilo jatrogeno manipulativno. Sin.


---KRVARENJE, UNUTRAŠNJEhaemorrhagia interna (lat.), internal hemorrhage, concealed hemorrhage (eng.), krvarenje pri kojemu krv ostaje u tijelu, nije vidljiva. Obicno je ovo krvarenje u serozne šupljine (pleura, peritoneum, arahnoidea, sinovija). Sin.


---KRVARENJE, VANJSKOhaemorrhagia externa (lat.), external hemorrhage (eng.), svako krvarenje koje je vidljivo, na kožu, ranu, prirodan otvor. Sin.


---KRVARENJE, VENSKOphleborrhagia, ae, f (lat.), venous hemorrhage (eng.), isticanje krvi iz venskoga krvnoga suda, karakterizirano prelijevanjem krvi, tamnije boje. Sin.


---KRVARITIsanguinare (lat.), bleed (eng.), istjecati iz krvnoga suda ili sistema krvnih suda (krv) Sin. .


---KRVAVcruentus-3 (lat.), bloody (eng.), prožet, prebojen krvlju, metoda operativnim, krvnim putem, sin. hemoragican, zakrvavljen Sin. .


---KRVAVICAhaemathoma, atis, n (lat.), hemathoma (eng.), lokalizirana kolekcija krvi, obicno ugrušane u nekome organu, prostoru ili tkivu zbog pucanja zida krvnoga suda. hematom, krvni podljev, krvni otok. Sin.


---KRVAVNICAvarix, cis, f (lat.), id.(eng.), proširena ili izvijugana vena, ali i arterija i limfni sud, sin. proširena vena, ako je samo rijec o veni Sin. .


---KRVAVO MOKRENJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. krvotocica.


---KRVLJENJEhaemorrghagia, ae, f (lat.), hemorrhage (eng.), izlazak krvi iz krvnih suda. krvarenje, hemoragija. Sin.


---KRVNA PLOCICAthrombocytus, i, m, plastocytus, i, m (lat.), blood platelet, thrombocyte (eng.), struktura u obliku diska, 2-4 mikrometra u promjeru, prisutna u krvi svih sisara sa dominantnom ulogom krvnoj koagulaciji. trombocit. Sin.


---KRVNA SLIKAheamorgamma, atis, n (lat.), blood count (eng.), odredivanje broja formiranih krvnih elemenata u odredenom volumenu krvi, obicno u jednome kubnome milimetru (broj eritrocita, leukocita i trombocita). Moguca je i njihova graficka prezentacija Sin. .


---KRVNA SLIKA, DIFERENCIJALNA(LAT.), differential blood count (eng.), proporcionalni odnos bijelih krvnih zrnaca izražen u procentima, onakav kakav se vidi na krvnome razmazu. Sin.


---KRVNA SLIKA, KOMPLETNA(LAT.), complete blood count (eng.), sve ono što ukljucuje krvna slika ( Sin. v.), uz odredivanje hematokrita (procentualno), kolicine hemoglobina (gram procenti), i procentualnih odnosa medu leukocitima, onako kako se vide u krvnome razmazu.


---KRVNE GRUPE ABO SISTEMA(LAT.), ABO blood groups (eng.), najveci sistem krvnih grupa kod covjeka koji zavisi od prisustva, odnosno odsustva 2 antigenske strukture, A i B. Krvna grupa A ima A antigen, krvna grupa B ima B antigen, krvna grupa AB ima oba antigena i krvna grupa O nijedan. Takoder su razlicite prema Sin. .


---KRVNE GRUPE RH SISTEMA(LAT.), Rh system of blood groups (eng.), drugi najcešci sistem o kojemu se u praksi vodi racuna. Posjedovanjem bjelancevine, antigena u krvi, oznacene kao Rh (rhesus, po majmunu Maccacus rhesus), znaci Rh pozitivnu osobu, kojih ima oko 85%, a neposjedovanje te bjelancevine znaci Rh negativnu oso Sin.


---KRVNE GRUPE(LAT.), blood groups (eng.), grupe u koje su podije-ljeni ljudi prema antigenima (bjelancevinama), u svojim eritrocitima i aglutininima (antiserumima) u svojoj plazmi. Postoji 24 sistema krvnih grupa (ABO, H, I, MN, P, Rh, Lutheran, Kell, Lewis, Duffy, Kidd, Cartwright, Xg, Dombrock, Sin. .


---KRVNI OTOK(LAT.), (ENG.), SIN. v. krvavica.


---KRVNI PODLJEV(LAT.), (ENG.), SIN. v. krvavica.


---KRVNI PRITISAKhaematopiesis, is, f, tensio arterialis (lat.), blood pressure (eng.), pritisak koji se registrira u krvnim sudima kao odraz srcane akcije pumpanja krvi. Normalno je kod odrasle osobe 120/80 mm živinoga stuba ili 16/12 kPa. Sin.


---KRVNIsanguineum-3 (lat.), sanguineous (eng.), ono što pripada krvi, ono što se nalazi u krvi Sin. .


---KRVOGRIZ(LAT.), (ENG.), SIN. v. srdobolja.


---KRVOLIPTANJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. krvoliptenje.


---KRVOLIPTENJEhaemorrhagia, ae, f (lat.), hemorrhage (eng.), izlazak krvi iz krvnoga suda. Naglo i veliko krvarenje. Narocito ako je jako krvarenje, haemorrhagia massiva, massive hemorrhage. krvoliptanje. Sin.


---KRVONOSAN, SANGUIFERUS-3 (lat.), sanguiferous (eng.), onaj koji nosi krv ili sadrži kr Sin. v.


---KRVOPIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. krvožder.


---KRVOTOCICAhaematuria, ae, f (lat.), hematuria (eng.), pojava krvi u mokraci, krvavo mokrenje. hematurija. Sin.


---KRVOTOKcirculatio sanguinis (lat.), circulation (eng.), re-gularno cirkularno kretanje krvi kroz srce, krvne sude i tkiva. Sin.


---KRVOTOK, FETALNIcirculatio fetalis (lat.), fetal circulation (eng.), krvotok uslovljen radom plodova srca i ide kroz fetus, pupcanu vrpcu i posteljicu. Sin.


---KRVOTOK, KOLATERALNIcirculatio collateralis (lat.), collateral circulation (eng.), cirkulacija koja se provodi kroz dodatne, rezervne, sekundarne krvne pute u slucaju opstrukcije glavnoga krvnoga suda. Sin.


---KRVOTOK, KORONARNIcirculatio coronalis (lat.), coronary circulation (eng.), cirkulacija kroz krvne sude srca, koronarne krvne sude. Sin.


---KRVOTOK, PLUCNIcirculatio pulmonalis (lat.), pulmonary circulation (eng.), cirkulacija koja vodi vensku krv iz desne komore srca kroz art. pulmonalis kroz pluce pa vraca arterijsku kroz v Sin. v. pulmonalis u lijevu pretkomoru srca.


---KRVOTOK, PORTALNIcirculatio portalis (lat.), portal circulation (eng.), cirkulacija krvi od kapilara jednoga organa kroz vece krvne sude do kapilara drugoga organa prije nego što se vrati krv kroz vece krvne sude u srce. To se dešava prolaskom krvi kroz kapilare crijeva i slezenu, a zatim kroz kapilare jetre, pa onda u venu z Sin. .


---KRVOTVORANsanguifaciens, entis, haematopoeticus-3 (lat.), sanguifacient, hematopoetic (eng.), 1. onaj koji pripada nastanku i razvoju krvnih odajica, 2. onaj koji pravi krv, iz kojega nastaje krv, id. hematopoetican Sin. .


---KRVOŽDERsanguinovorus, i, m (lat.), sanguinovorous (eng.), (o insektu), onaj koji pije krv, odnosno vrste koje vole krv više nego drugu hranu. krvopija. Sin.


---KRZAMAKmorbilli, orum, m (lat.), measles (eng.), visoko zarazna bolest, uzrokovana paramiksovirusom, cesta medu djecom, ali se javlja i kod neimuniziranih odraslih, sa karakteristicnom ospom po koži (izbija obicno cetvrti dan, poslije uporne vatre, najprije iza ušiju i na licu, makulopapulozna je, najpr arbaš, ospice, brše. Sin.


---KRZAMAK, CRNImorbilli haemorrhagici (lat.), black measles (eng.), rijetki, cesto fatalni oblik krzamaka u kojemu nastaje krvarenje u kožnim i mukoznim promjenama, tako da crvena boja dobija crnu komponentu. Sin.


---KRZNOcorium, ii, n (lat.), id.(eng.), sloj kože ispod epidermisa koji se sastoji od guste mreže vaskulariziranoga veznoga tkiva. dermis, pramenica. Sin.


---KSANTELAZMAxanthelasma palpebrarum (lat.), xanthelasma (eng.), ksantoma ( Sin. v.), koji zahvaca ocne kapke.


---KSANTINxanthinum, i, n (lat.), xanthine (eng.), žuta boja, purinska baza, koja je prisutna u mnogim tkivima, tecnostima, biljkama i nekim mokracnim kamenima. To je meduprodukt razaranja AMP do mokracne kiseline Sin. .


---KSANTINURIJAxanthinuria, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. pojava ksantina u mokraci, 2. rijetka hereditarna bolest metabolizma purina uslijed nedostatka enzima ksantinske oksidaze, cime nastaje obicno lucenje ksantina u mokraci i može voditi formiranju ksantinskih kamena Sin. .


---ksantodermijaxanthodermia, ae, f (lat.), xanthoderma (eng.), bilo koja žuta boja, ili žuto bojenje kože Sin. .


---ksantohromijaxanthochromia, ae, f (lat.), id.(eng.), bilo koje žuto bojenje kože ili likvora Sin. .


---ksantomaxanthoma, atis, n (lat.), id.(eng.), tumor koji je napravljen od pjenastih odajica, koje su histociti, a sadrže citoplazmaticni lipidni materijal. Odajice su pune lipida Sin. .


---ksantomatozaxanthomatosis, is, f (lat.), id.(eng.), stanje nastalo prisustvom mnogih ksantina u tkivima Sin. .


---ksantopsija, xanthopsia, ae, f (lat.), id.(eng.), hromatopsija u kojoj objekti bivaju žuti Sin. .


---ksantozaxanthosis, is, f (lat.), id.(eng.), žuckasta dege-neracija, degeneracija sa žutom pigmentacijom Sin. .


---ksenofobijaxenophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), iracionalni strah od stranaca Sin. .


---ksenoftalmija, xenophtalmia, ae, f (lat.), id.(eng.), oftalmija nastala uslijed stranoga tijela u oku Sin. .


---ksenotransplantat(lat.), xenopgraft (eng.), tkivni kalem prenesen sa jednoga individuuma na drugi ako oni pripadaju raznim vrstama Sin. .


---kserodermaxeroderma, atis, n (lat.), id.(eng.), blaga forma ihtioze, karakterizirana suhom, grubom diskoloriranom kožom sa stvaranjem ljuspica Sin. .


---kseroftalmijaxerophtalmia, ae, f (lat.), id.(eng.), suhoca konjunktive i rožnjace zbog deficijencije A vitamina. Pocinje kao nocno sljepilo i vodi ka keratomalaciji Sin. .


---kserozaxerosis, is, f (lat.), id.(eng.), nenormalna suhoca ociju, kože ili usta Sin. .


---kuboidan(lat.), (eng.), Sin. v. kockast.


---kucalica(lat.), (eng.), Sin. v. arterija i odvodnica.


---kucanje, palpitatio, onis, f (lat.), palpitation, throbbing (eng.), tipican osjecaj pri palpaciji ili auskulataciji, udaranje srca, akcija srca ili bila, koja se cuje, osjeca ili može registrirati. palpitacija. Sin.


---kucati1. palpitare, pulsare (lat.), beat (eng.), (o srcu ili bilu) ritmicno udarati, tuci, lupati, imati akciju koja se cuje ili može registrirati, 2. percutere (lat.), percuss (eng.), ispitivati kuckanjem po grudnome košu ili trbuhu, sin. perkutirati Sin. .


---kucavica(lat.), (eng.), Sin. v. odvodnica.


---kucica(lat.), (eng.), Sin. v. posteljica.


---kudra1. cunnus, i, m, vulva, ae, f (lat.), vulva (eng.), predio koji ukljucuje vanjski genitalni organ, velike i malehne usne, mons pubis, vestibulum, vestibularne žlijezde, vaginalni ulaz i klitoris. vulva, kundra, stidnica, prokolka, žensko spolovilo, 2. Sin. v. cupica 2.


---kudricaTrichinella spiralis (lat.), porkworm (eng.), etiološki uzrocnik trihinoze, gujavica duga oko 1,5 mm, jedan od najmanjih oblika gujavica. Kod trihinoze se nade savijena u cisti u mišicima svinja, miša, medvjeda i ljudi koji jedu svinjetinu. Sin.


---kugapestis, is, f, plaga, ae, f (lat.), plague (eng.), teška zarazna bolest, akutna i hronicna. Uzrocnik je Yersinia pestis. To je primarno bolest gradskih glodara, a prenosi se i na covjeka. cuma, morija. Sin.


---KUGA, GLODARSKAtularaeremia, ae, f (lat.), rabbit fever (eng.), infektivna bolest, nalik na kugu, zoonoza, koja se primarno nalazi kod glodara, ali zahvaca i covjeka. Uzrocnik je Francisella tularensis, a prenosi se ujedom konjskih muha i krpelja, inhalacijom ili ingestijom kon-taminirane vode i hrane. Ima je raznih o Sin. .


---KUJRUK(LAT.), (ENG.), SIN. v. rep.


---KUKcoxa, ae, f (lat.), hip (eng.), zglob kuka i predio oko njega, narocito lateralni dio tijela od zgloba. bedro. Sin.


---KUKA1. hamus, i, m (lat.), hook (eng.), instrument u hirurgiji, jednim krajem savijen pod uglom od 90°, obicno sa oštrim vrhom, napravljen za držanje, podizanje i trakciju tkiva, 2. uncinus, i, m (lat.), hook (eng.), na kuku nalik projekcija na organu, npr. processus uncinatus Sin. .


---KUKA, TUPA(LAT.), blunt hook (eng.), osobina istih kao i kuka ( Sin. v.), samo su krajevi tupi.


---KUKAC(LAT.), (ENG.), SIN. v. zlic.


---KUKACA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kost kuka.


---KUKAST1. unciformis, e (lat.), unciform (eng.), onaj koji ima oblik kuke, formiran je u tom obliku, 2. uncinatus-3 unicinate, hooked (eng.), onaj koji ima kuku (npr. processus uncinatus) Sin. .


---KUKICAtenaculum, i,n (lat.), id.(eng.), držac, malehna jednozuba kuka, hirurški instrument koji služi držanju i po-micanju neke strukture Sin. .


---KUKURIJEK, HELLEBORUSniger (lat.), black hellebore (eng.), biljka koja je gastrointestinalni otrov, a koristi se korijen ko-ji je hidragog, katartik i emetik. Sadrži i dva glikozida koja djeluju kardiotonicno. cemerika, sprez, zdravinjak. Sin.


---KUKURIKAVAC(LAT.), (ENG.), SIN. v. rikavac.


---KUKURUZZea mays (lat.), maize (eng.), biljka cije zrnato sjeme služi za ishranu, dobijanje škroba, Maydis amylum, i jestivoga zejtina, Oleum Maydis. Kukuruzna svila, Maydis stigma, je dijuretik i od nje se pravi ljekoviti caj. Sin.


---KUKURUZNA GLAVICAUstilago maydis (lat.), corn smuts (eng.), gljivica na kukuruzu koja sadrži alkaloide nalik na ergot alkaloide. Bolest uživanja mliva sa ovim parazitom se zove ustilaginizam i nalik je ergotizmu. Up. crna raž Sin. .


---KUKUTAConium maculatum (lat.), hemlock (eng.), velika, otrovna trava koja sadrži otrovni alkloid koniin. Suho, sasvim zrelo sjeme ima sedativan i antispazmolitican efekt. glavobolno zelje. Sin.


---KULAMBARA(LAT.), homosexual (eng.), osoba koja pokazuje seksualni interes prema istome spolu, sin. homoseksualac, peder, a ako je pasivni onda kekez Sin. .


---KULEN(LAT.), (ENG.), SIN. v. crijevo, debelo.


---KULJADA(LAT.), (ENG.), SIN. v. prvine.


---KULJAV(LAT.), (ENG.), SIN. v. kulje.


---KULJEventer pendulus (lat.), lowered belly (eng.), opušteni trbuh, trbuh debele osobe sa slabošcu trbušnih mišica tako da je on izbocen, spušten i mlita Sin. v. Osoba takvoga trbuha je kuljava.


---KULON, COULOMB(LAT.), (ENG.), (fr.), SI jedinica elektricnoga naboja. To je naboj koji se javlja na površini provodnika kroz koji tece struja 1 ampera u jednoj sekundi. Skr. C Sin. .


---KULTIVACIJAcultivatio, onis, f (lat.), cultivation (eng.), odgajivanje, propagacija živih mikroorganizama na vještackim podlogama. Sin.


---KULTURA TKIVAexplantatio, onis, f (lat.), explantation, tissue culture (eng.), tkivo uzeto sa svoga originalnoga mjesta i premešteno u vještacki medijum gdje nastavlja rasti, u optimalnim uslovima, obezbjedivanjem svih potrebnih elemenata rasta Sin. .


---KULTURAcultura, ae, f (lat.), culture (eng.), 1. odgoj, gaje-nje, propagacija mikroorganizama ili živih tkiva na posebnim tkivima, 2. rast mikroorganizama ili živih tkiva na hranjivim podlogama Sin. .


---KUMINCarum carvi (lat.), caraway (eng.), biljka cije sušeno sjeme predstavlja aromatik i karminativ. kim. Sin.


---KUMLIJA, SUPERCILIUM, ii, n (lat.), eyebrow (eng.), 1. transverzalna elevacija na razmedu cela i gornjega kapka koja ima pet slojeva: kožu prekrivenu dlakama, potkožno tkivo, sloj mišica, submuskularni sloj i kost. 2. dlake koje rastu na toj transverzalnoj elevaciji. obrve. Sin.


---KUMPIR(LAT.), (ENG.), SIN. v. krompir


---KUMULACIJA, V(LAT.), (ENG.), akumulacija. Sin.


---KUNDRA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kudra.


---KUNDURA, SADRENAcalcis gypsatus (lat.), plaster shoe (eng.), gipsani zavoj koji obuhvaca stopalo i iznad njega, uglavnom skocni zglob. Nalici na visoku kunduru, cipelu Sin. .


---KUNICAAchilea millefolium (lat.), milfoil (eng.), popularna biljka u bosanskoj narodnoj medicini. Gorki tonik i sti-mulans, djejstvo dolazi od alkaloida ahileina. sporiš, hajducka trava, stolisnik. Sin.


---KUNILINKCIJAcunnilingus, i, m (lat.), id.(eng.), oralna sti-mulacija vanjskih ženskih genitalija Sin. .


---KUNJALICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. hunjavica.


---KUPANJEbalneatio, onis, f (lat.), (eng.), bath taking (eng.) 1. pra-nje cijeloga tijela kao vid licne higijene i sanitarne obrade bolesnika pri ulasku u bolnicu, 2. terapeutska mjera primjene ljekovitih vodenih banja Sin. .


---KUPATI, TIJELO(LAT.), (ENG.), SIN. v. kupanje.


---KUPATILO, V(LAT.), (ENG.), hammam. Sin.


---KUPICAcucurbitula, ae, f (lat.), cupping-glass (eng.), cašica, findžan kojim se pravio vakuum na koži. "Pravila se struna" na trbuhu u narodnoj medicini. V. struna Sin. .


---KUPINARubus fructicosus (lat.), blackberry (eng.), plod grma iz porodice Rosaceae. Bogat je vitaminima, a koristi se i kao adstringens. Sin.


---KUPKAbalneum, i, n (lat.), bath (eng.), konduktivni ili konvektivni medijum (voda, para, pijesak, blato) u koje se tijelo potapa, dijelom ili u cjelini radi terapeutskih razloga. banja 1. Up. pijesak. Sin.


---KUPKA, BLATNA(LAT.), mud bath (eng.), aplikacija toploga ljepljivoga blata na tijelo ili uranjanje u blatnu vodu. Sin.


---KUPKA, HLADNAbalneum frigidum (lat.), cold bath (eng.), kupka u kojoj je temperatura vode ispod 18° C. mrzlica. Sin.


---KUPKA, VRUCA(LAT.), hot bath (eng.), kupka u kojoj vlada tempe-ratura vode od 36-54° C. Sin.


---KUPLIDŽE(LAT.), (ENG.), SIN. v. ilidža.


---KUPREMIJA, CUPRAEMIA, ae, f (lat.), cupremia (eng.), pri-sustvo bakra u krvi. Sin.


---KURAcura, ae, f (lat.), cure (eng.), odredeni period planiranoga lijecenja prema tacno odredenim pravilima. Sin.


---KURABILANcurabilis, e (lat.), curable (eng.), iSin. eciv, ono što se može izlijeciti, obratno od neiSin. eciv, nekurabilan.


---KURARE(LAT.), (ENG.), curare (eng. prema jeziku Južnoamerickih domorodaca), biljni otrov citavoga niza ekstrakata, a na-rocito iz roda Strychnos koji se upotrebljava za trovanje vrha strjelica. Djeluje samo unesen povredom, a ne ingestijom. Princip iz Chondodendron tomentosum Sin. .


---KURATIVAN, V(LAT.), (ENG.), ljekovit. Sin.


---KURIJE OKO(LAT.), (ENG.), SIN. v. baga.


---KURIKULUM, V(LAT.), (ENG.), tok. Sin.


---KURJACAAtropa belladonna (lat.), bonewort (eng.), biljka koja sadrži razlicite antiholinergicne alkaloide (atropin, hiosciamin, skopolamin itd.). Upotrebljava se najcešce u obliku tinktura i caja kao antiholinergik. veliko bilje. Sin.


---KURKUMA, CURCUMAlonga, Curcuma domestica (lat.), curcuma (eng.), višegodišnja zeljasta biljka, od koje se koristi rizom, Curcumae rotundae rhizoma. Sadrži etarski zejtin i žutu boju, kukurmin, C21H206, koji se upotreb-ljavaju kao holagog, holeretik. Kukurminom se boji mlado maslo, margarin, sir, a sastojak je indijskog zerdecaf. Sin.


---KURU(LAT.), id.(eng.), bolest domorodaca kanibala sa Nove Gvineje, izazvana prionima ( Sin. v.) koji se nagomilavaju u mozgu pacijenta, a pacijenti se inficiraju jeduci ljudski mozak. Inkubacija traje i do 10 godina, a narocito boluju poglavice kanibalskih plemena, jer mozak žrtve tradicionalno njima serviraju.


---KURVATURAcurvatura, ae, f (lat.), (eng.), bending (lat.), devijacija od pravolinijskoga pravca, savijenost bez ugla. Sin.


---KURŠUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. olovo.


---KURŠUM-VODA(LAT.), (ENG.), SIN. v. olovni acetat.


---KURŠUM-ŠECERplumbum aceticum (lat.), lead acetate (eng.), bezbojni kristali, amorfna masa i granule, Pb(C2H3O2)2 x 3H2O koji su se upotrebljavali kao reagens i adstringens. olovni acetat. Sin.


---KUSbolus, us, m (lat.), mouthful (eng.), 1. zaokrugljena masa hrane, napravljena žvacuci i vlažeci je pljuvackom, spremna za gutanje. zalogaj, okusak, 2. komad. Sin.


---KUT(LAT.), (ENG.), SIN. v. ugao.


---KUTANI(LAT.), (ENG.), SIN. v. kožni.


---KUTIKULAcuticula, ae, f (lat.), cuticle (eng.), 1. sloj manje ili više solidne supstancije koja pokriva epitelijalne odajice. kožica, 2. Sin. v. eponihijum.


---KUTIKULA, CAKLENSKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kutikula, primarna.


---KUTIKULA, PRIMARNA(LAT.), cuticula adamantina (eng.), primary cuticle (eng.), organski prekrivac cakleni (v.) neizrasloga zuba, nastao od ostataka ameloblasta. caklenska kutikula. Sin.


---KUTIKULA, SEKUNDARNA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kutikula, zubna.


---KUTIKULA, ZUBNAcuticula dentis (lat.), dental cuticle (eng.), organski prekrivac anatomske krunice novoizrasloga prirodnoga zuba Sin. .


---KUTNJACIdentes molares (lat.), molar teeth (eng.), višekvržicni i višekorijenski zubi sa zadacom mljevenja hrane. U mlijecnoj denticiji ih ima po 4, a u stalnoj po 6 u svakome cehnetu. Smješteni su nazad i sa strane. Imaju široke grizne površine. Gornji su trokorijeni, a donji dvokorijeni. zubi, molari, licnjaci. Sin.


---KUVVET, V(LAT.), (ENG.), snaga. Sin.


---KUVVET-LIJEK(LAT.), (ENG.), SIN. v. roborans.


---KUVVETLI(LAT.), (ENG.), SIN. v. jak.


---KUŠAKdiaphragma, ae, f (lat.), diaphragm (eng.), pljosnato mišicna i fibrozna ploca koja dijeli trbušnu od grudne duplje sa otvorima na sebi kuda prolaze jednjak i veliki krvni sudi. Glavni inspiratorni mišic. dijafragma, pregrada, branica, precaga, crijevnjak, metvica. Sin.


---KUŠNJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. pokus.


---KUŽANinfectivus-3 (lat.), infectious (eng.), uzrokovan infekcijom, sposoban da zarazi, da prenese infekciju, karakteriziran prisustvom patogenih mikroorganizama. infektivan. Sin.


---KUŽIVO(LAT.), virus, i, m lat.), id.(eng.), jedna od grupa sitnih infektivnih uzrocnika koji se, osim nekih izuzetaka (poks virusi), ne vide obicnim svjetlosnim mikroskopom, a karakteristika im je nedostatak nezavisnoga metabolizma uz sposobnost da se razvijaju jedino u živoj odajici. Velicinom var virus. Sin.


---KVADRANTANOPSIJAquadrantanopia, ae, f (lat.), id.(eng.), hemianopsija jedne cetvrtine vidnoga polja Sin. .


---KVADRATANquadratus-3 (lat.), squared (eng.), ima cetiri stranice, ima izgled kvadrata, cetverokutan. Sin.


---KVADRICEPSquadriceps, ipis (lat.), four headed (eng.), cetveroglavi, ima cetiri glave. Oznaka za najveci mišic tijela (m. quadriceps femoris). Sin.


---KVADRIPLEGIJAquadriplegia, ae, f (lat.), id.(eng.), paraliza, oduzetost sva cetiri ekstremiteta. tetraplegija. Sin.


---KVALITATIVANqualitativus-3 (lat.), qualitative (eng.), 1. ono što ima kakvocu, svojstvo koje ga odvaja od drugih, 2. dobar, izvanredan. Sin.


---KVALITETqualitas, atis, f (lat.), quality (eng.), osobina, kakvoca, vrijednost, sposobnost (npr. u radiologiji sposobnost jonizirajucega zracenja da penetrira neku strukturu). Sin.


---KVANTITATIVANquantitativus-3 (lat.), quantitative (eng.), oznacava posjedovanje kvantiteta, kolicine, kolicinski. Sin.


---KVANTITETquantitas, atis, f (lat.), quantity (eng.), kolicina, mjerljivi dio necega, ono što je podesno preciznome mjerenju. Sin.


---KVASAC(LAT.), (ENG.), SIN. v. maja.


---KVASNICE(LAT.), (ENG.), SIN. v. gljivice, kvašceve.


---KVAŠIORKOR(LAT.), (ENG.), kwashiorkor (eng., po jeziku jednoga plemena Gane), sindrom koji nastaje kod jake proteinske deficijencije djece: rast je zaustavljen, promjene u pigmentaciji kože (pokazuje deskvamaciju ostavljajuci ružicasta polja pelagroidnih promjena), edem, patološke Sin. .


---KVERULANT(LAT.), (ENG.), SIN. v. svadalica.


---KVOCIJENT INTELIGENCIJEquotient inteligentiae (lat.), inteligence quotient (eng.), psihometrijski je kriterijum mjerenja inteligencije testom i njeno izražavanje brojca-nim putem. To je odnos izmedu umne i dobne starosti. Prosjecna inteligencija je 90 - 110 (50% ljudi), 70 - 90 je fiziološka tupost, 50 -70 lahka duševna zaostalost, 20 - Sin. .


---KVOCIJENT(LAT.), (ENG.), SIN. v. odnos 3.


---KVRGAtuberositas, atis, f (lat.), tuberosity (eng.), izdignuce, protuberancija, elevacija na kosti, hrapave površine, gdje se hvata tetiva nekoga mišica, sin. guta 1 Sin. .


---KVRŽICA ZUBNAcuspis dentalis (lat.), (eng.), dental cusp (eng.) caklensko dentinsko ispupcenje na griznoj površini zuba Sin. .


---KVRŽICAcaruncula, ae, f, torulus, i, m (lat.), caruncle (eng.), malehno uzdignuce iznad površine, gradeno od mehkoga tkiva. papila. Sin.


---KVRŽNJAVtuberosus-3 (lat.), tuberous (eng.), cvornovat, ispunjen ili pokriven kvrgama. Sin.


---LABIJALANlabialis, e (lat.), labial (eng.), ono što pripada usni, strana zuba koja je prema usni. Sin.


---LABILANlabilis, e (lat.), labilan (eng.), nestalan, nestabilan, fluktuirajuci, klizajuci, onaj koji se krece od tacke do tacke preko neke površine Sin. .


---LABILNOSTlabilitas, atis, f (lat.), lability (eng.), slabost, nestalnost, nestabilnost, nepouzdanost, neodrživost (nekoga spoja) Sin. .


---LABIOHOREAlabiochorea, ae, f (lat.), id.(eng.), horeaticno skupljanje i istiskanje usana prilikom govora i bekasanje uslijed toga Sin. .


---LABIOPLASTIKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. heiloplastika.


---LABIRINTlabyrinthus, i, m (lat.), labyrinth, internal ear (eng.), sistem medusobno vezanih šupljina ili kanala koji sacinjava unutrašnje uho. Sin.


---LABIRINT, KOŠTANIlabyrinthus osseus (lat.), bony labirinth (eng.), koštani dio unutrašnjega uha Sin. .


---LABIRINTEKTOMIJAlabyrinthectomia, ae, f (lat.), labyrinthectomy (eng.), operativna ekscizija unutrašnjega uha. Sin.


---LABIRINTITISlabyrinthitis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija labirinta, unutrašnjega uha, otitis interna. Sin.


---LABORANT(LAT.), laboratorian (eng.), osoba koja radi u laboratorijumu, za razliku od klinicara koji je vezan za postelju bolesnika. Pod tim nazivom može funkcionirati osoba razlicitoga obrazovanja. Kao skracenica od laboratorijski tehnicar, laborant je osoba sa srednjom ili višom medicinskom Sin.


---LABORATORIJUMlaboratorium, ii, n (lat.), laboratory (eng.), mjesto opremljeno za eksperimentalni i istraživacki rad, odnosno provodenje ispitivanja uzoraka u klinickoj me-dicini, pravljenje lijekova i slicno. Sin.


---LABORATORIJUM(LAT.), klinicki, clinical laboratory (eng.), laboratorijum za ispitivanje bolesnickih materijala (krv, mokraca, likvor, stolica itd.), u cilju postizanja dijagnoze, prevencije i lijecenja bolesti. Sin.


---LABROCIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. mastocit.


---LACERACIJAlaceratio, onis, f (lat.), laceration (eng.), poderotina, rana nastala cijepanjem, razderotina, rana nepravilnih i iskrzanih rubova. Sin.


---LACERIRANlacer-3 (lat.), lacerated (eng.), pocijepan, poderan, razderan. Sin.


---LACNOST(LAT.), (ENG.), SIN. v. glad.


---LAÐAST(LAT.), scaphoides, idis, (gr.-lat.), scaphoid (eng.), onaj koji je u obliku camca, ladice. Upotrebljava se uglavnom za os scaphoideum, ili os naviculare, ladastu kost, prvu kost u gornjem dizu dorucja Sin. .


---LAGOFTALMUSlagophtalmus, i, m (lat.), lagophtalmos (eng.), stanje u kojem ocni kapci ne zatvaraju oko, obicno zbog paralize facijalisa Sin. .


---LAHAKlaevis, e (lat.), easy (eng.), (o bolesti) jednostavan, kratak, bez teških simptoma, bez komplikacija, brzoga oporavka, (o težini) malehne težine, (o operaciji) rutinski, jednostavan, kratak, glatkoga i uobicajenoga toka. Sin.


---LAJŠMANIJA(LAT.), Leishmania (lat.,(eng.), .), rod flagelatnih protozoa od kojih su mnoge patogene za covjeka uzrokujuci neki tip lajšmanijaze. Protozoa ima dva morfološka stadija, amastigot, koji se nalazi kod covjeka i promastigot, koji se nalazi u digestivnome traktu beskicmenjaka, Phlebotomusa Sin.


---LAJŠMANIJAZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. potajnica.


---LAJŠMANIJAZA, KOŽNAleishmaniasis cutanea (lat.), cutaneous leishmaniasis (eng.), endemska bolest karakte-rizirana stvaranjem papula koje progrediraju do nodula, a zatim nastaju bezbolni razjedi, konacno zarastaju ostav-ljajuci ožiljke sa udubinom. Uzrocnika je više, a svi su iz roda Leishmania (major, mexicana, brasiliensis, etc. ) do Sin.


---LAJŠMANIJAZA, VISCERALNAleishmaniasis visceralis (lat.), visceral leishmaniasis (eng.), kala-azar, hronicna, visoko smrtna bolest, ako se ne lijeci. Bolest, uzrokovana jednom od tri podvrste Leishmania donovani, gdje se parazit nalazi u odajicama retikuloendotelijalnoga sistema, narocito u jetri, slezeni, koštanoj srži, limfnim cvorovima. Bo Sin.


---LAKATcubitus, i, m (lat.), elbow (eng.), 1. predio ruke u srednjem dijelu koji zahvata lakatni zglob i strukture oko njega, 2. svaki pravilan zavoj, savijanje. Sin.


---LAKAT, TENISKI(LAT.), tennis elbow (eng.), stanje bola lokaliziranoga na vanjskome dijelu lakta zbog iritacije ili upale pripoja esktenzornih mišica na lateralni kondil humerusa. epikondilitis. Sin.


---LAKATNIcubitalis, e, anconeus-3 (lat.), cubital, anconal (eng.), onaj koji pripada laktu, zglobu, ili laktu kao širemu pojmu, koji oznacava savijanje Sin. .


---LAKRIMALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. suzni.


---LAKRIMOTOMIJAlacrimotomia, ae, f (lat.), lacrimotomy (eng.), incizija suznoga kanala ili suzne vrece Sin. .


---LAKSANSIremedia laxantia (lat.), laxatives (eng.), sredstva za cišcenje, lijekovi koji omogucuje pražnjenje crijeva. Sin.


---LAKSATIVANlaxativus-3 (lat.), laxative (eng.), onaj koji otvara, cisti, promice stolicu Sin. .


---LAKTACIDEMIJAlactacidaemia, ae, f (lat.), lactacidemia (eng.), povecane vrijednosti mlijecne kiseline u krvi (npr. poslije Sin.


---LAKTACIDURIJAlactaciduria, ae, f (lat.), id.(eng.), prisustvo mlijecne kiseline u bureži Sin. .


---LAKTACIJAlactatio, onis, n (lat.), lactation (eng.), 1. izlucivanje mlijeka, 2. period hranjenja djeteta na dojci. dojenje. Sin.


---LAKTAGOGlactagogum, i, m (lat.), lactagogue (eng.), sredstvo koje izaziva izlucivanje mlijeka Sin. .


---LAKTALBUMIN(LAT.), (ENG.), SIN. v. mlijecni albumin.


---LAKTARIJUMlactarium, ii n (lat.), id.(eng.), mjesto gdje se skuplja mlijeko dojkinja kojima pretice poslije hranjenja njihove djece, a služi za distribuciju ženinoga mlijeka djeci koje majke ne mogu dojiti ili nemaju dovoljno mlijeka. Sin.


---LAKTAT(LAT.), lactate (eng.), bilo koja so mlijecne kiseline Sin. .


---LAKTAT-DEHIDROGENAZA(LAT.), (ENG.), lactate dehydrogenase, LDH, enzim iz klase oksidoreduktaza, EC. 1.1.1.27, koji katalizira reakciju lakta Sin. t


---LAKTAZA(LAT.), lactase (eng.), enzim iz klase hidrolaza, EC. 3.2.1.108, koji katalizira reakciju laktoz Sin. a


---LAKTIFUGIremedia lactifuga (lat.), lactifuges (eng.), lactifuges (eng.), sredstva koja smanjuju ili zaustavljaju Sin.


---LAKTOGEN(LAT.), lactogen (eng.), onaj koji pojacava ili uzrokuje laktaciju. Sin.


---LAKTOGENEZAlactogenesis, is, f (lat.), lactogenesis (eng.), proizvodnja mlijeka Sin. .


---LAKTOKRITlactocritum, i, n (lat.), lactocrit (eng.), 1. odnos masti i drugih elemenata u mlijeku, 2. instrument za odredivanje procenta masti u mlijeku Sin. .


---LAKTOMETARlactometar, tri, f (lat.), id.(eng.), instrument za mjerenje specificne težine mlijeka Sin. .


---LAKTOTERAPIJAlactotherapia, ae, f (lat.), lactotherapy (eng.), lijecenje mlijecnom dijetom Sin. .


---LAKTOVEGETARIJANAC(LAT.), lactovegetarian (eng.), osoba koja ne jede meso, ali osim biljne hrane konzumira mlijeko i mlijecne proizvode Sin. .


---LAKTOZAsaccharum lactis (lat.), milk sugar, lactose (eng.), 4-beta-D-galaktopiranozil-D-glukoza, C12H22O11, dobijena iz mlijeka. Mlijecni šecer. Upotrebljava se kao laksativ i dijuretik, ali i u djecijim hapicama. Hidrolizom daje glukozu i galaktozu. šecer, mlijecni. Sin.


---LAKTOZURIJAlactosuria, ae, f (lat.), lactosuria (eng.), prisustvo mlijecnoga šecera u bureži. Obicno je prisutno u vrijeme dojenja Sin. .


---LAKUNAlacuna, ae, f (lat.), small pit, lacuna (eng.), jamica, prazna šupljina, malehni defekt sa depresijom. Sin.


---LAKUNARANlacunaris, e (lat.), lacunar (eng.), onaj koji pripada lakuni Sin. .


---LALACIJAlallatio, onis, f (lat.), lallation (eng.), tepanje, infantilan nacin govora. Sin.


---LALIJATRIJAlaliatria, ae, f (lat.), lalliatry (eng.), ispitivanje i lijecenje govornih mahana Sin. .


---LALOFOBIJAlalophobia, ae, f (lat.), id.(eng.), iracionalni strah od govorenja. Sin.


---LALOGNOZIJAlalognosis, is, f (lat.), id.(eng.), razumijevanje izgovorenoga Sin. .


---LALOKA(LAT.), (ENG.), 1. Sin. v. vilica, gornja, 2. v. usna.


---LALOPATIJA(LAT.), (ENG.), lalopathia, ae, f (lat.). lalopathy (eng), bilo koji poremecaj govora. Sin.


---LALOPATOLOGIJAlalopathologia, ae, f (lat.), lalopathology (eng.), grana medicine koja se bavi smetnjama u govoru Sin. .


---LALOPLEGIAlaloplegia, ae, f (lat.), id.(eng.), paraliza organa govora, prije svega usana Sin. .


---LAMBIKretorta, ae, f (lat.), retort (eng.), kruškasti sud sa dugim savijenim vratom. Obicno se upotrebljava za destilaciju. retorta. Sin.


---LAMBLIJAZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. dardijaza.


---LAMELA(LAT.), lamella, ae, f (lat), thin leaf, fine plate (eng.), ljuspa, ljuspica, tanki sloj necega, tanka plocica kosti, list i sl. plocica 2. Sin.


---LAMELARANlamellosus-3 (lat.), lamelar (eng.), listast, ljuspast, ljuspaste grade, podijeljen na puno prostora sa tankim pregradama, ono što pripada ljuspastoj gradi ili nalici na nju. Sin.


---LAMINAlamina, ae, f (lat.), plate (eng.), 1. ploca, plocica, tanka ravna ploca, 2. sloj odajica sa bazalnom membranom, 3. ako se termin upotrebljava sam, obicno znaci u klinickoj medicini lamina arcus vertebrae, dio stražnjega luka pršljena Sin. .


---LAMINARANlaminosus - 3 (lat.), laminar (eng.), graden ili aranžiran u obliku plocice Sin. .


---LAMINARIJA(LAT.), Laminaria digitata (eng.), stem of seaweeds laminaria (eng.), morska alga cije sušeno stablo, štapic, natopljen krvlju, vodom ili tjelesnim tecnostima, nabubri do 3 puta, pa se koristi za širenje grlica materice Sin. .


---LAMINEKTOMIJAlaminectomia, ae, f (lat.), laminectomy (eng.), operativno uklanjanje stražnjega luka pršljena u cilju intervencije unutar kicmenoga kanala. Sin.


---LANLinum usitatissimum (lat.), flax (eng.), jednogodišnja biljka, služi za proizvodnju vlakana. Osušeno sjeme, glavicica, Lini semen, flaxseed, je mucilaginozno sredstvo i laksans. Laneni zejtin, oleum Lini, flax oil, je dio preparata za opekotine, a ostaci iscijedenog sjemena, Placenta seminis lin ceten. Sin.


---LANACcatena, ae, f (lat.), chain (eng.), 1. skup objekata postavljenih zajedno, linearno u nizu, otvoreni lanac, ili sastavljenih tako da formiraju halku, zatvoreni lanac, u hemijskome spoju ili nizu bakterija, 2. slijed dogadaja, jedan iza drugoga, gdje dogadanje svakoga slijedecega zahtijeva a Sin. .


---LANAC(LAT.), (ENG.), otvoreni, Sin. v. lanac 1.


---LANAC(LAT.), (ENG.), zatvoreni, Sin. v. lanac 1.


---LANAC, DJEJSTAVA(LAT.), (ENG.), , Sin. v. lanac 2.


---LANATOZIDI(LAT.), lanatosides (eng.), kardiotonicni heterozidi koji se nalaze u biljci Digitalis lanata. Ima ih tri (A, B i C). Lanatozid C, C49H76O20, je stabilan, lahko se resorbira i oficinalan. Dolazi u bezbojnim ili bijelim kristalima i u kristalnome prahu, a upotrebljava se kao kardioto Sin. .


---LANCANconcatenatus-3 (lat.), concatenate (eng.), vezan zajedno, medusobno spojen u nizu elemenata ili pojava, dogada se slijedom jedan iz drugoga Sin. .


---LANCETA(LAT.), (ENG.), SIN. v. nešter.


---LANDRA, OMENTUMmajus (lat.), greater omentum (eng.), duplikatura trbušne mahramice, isuke, peritonaeum, koja ide od želuca prema dolje kao kecelja ispred crijeva. šudaric. Sin.


---LANDRICAomentum minus (lat.), lesser omentum (eng.), duplikatura trbušne mahramice, isuke (peritonaeum), koja veže malehni zavoj želuca i dijela dvanaestopalacnoga crijeva sa porta hepatis. Sin.


---LANDRICICEappendices epiploicae (lat.), epioploic appendices (eng.), trbušnom mahramicom (isuka, peritonaeum), prekrivene projekcije gradene od masnoga tkiva, dužine 2-10 cm, a pricvršcene duž teniae colonis. Sin.


---LANITA(LAT.), (ENG.), SIN. v. obraz.


---LANOLIN, ADEPS(LAT.), lanae, lanolinum, i, n (lat), lanoline (eng.), precišcena supstancija koja se nalazi na vuni ovaca. To je žuckasto-bijeli, na mast nalik, materijal i miješa se sa 25 do 30% vode, pa se upotrebljava kao baza za masti i paste Sin. .


---LANUGOlanugo, inis, f, (lat.), (eng.), lanugo hair (eng.) nježne dlacice koje rastu na tijelu fetusa, sin. mahuljice, dlacice, mrka. Sin.


---LAPAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. zalistak.


---LAPAROCELAlaparocele, es, f (lat.), id.(eng.), kila prednjega trbušnoga zida Sin. .


---LAPARORAFIJAlaparorrhaphia, ae, f (lat.), laparorrhaphy (eng.), sašivanje prednjega trbušnoga zida. Sin.


---LAPAROSKOP(LAT.), laparoscope (eng.), opticki instrument kojim se ulazi u trbušnu duplju u cilju eksploracije ili intervencije. Sin.


---LAPAROSKOPIJAlaparoscopia, ae, f (lat.), laparoscopy (eng.), endoskopski pregled trbušne, peritonealne duplje. peritoneoskopija, endskopija trbuha. Sin.


---LAPAROTOMIJAlaparotomia, ae, f (lat.), laparotomy (eng.), otvaranje trbušne duplje na bilo kojem mjestu u namjeri ulaska u peritonealnu šupljinu. Sin.


---LAPATlobus, i, m (lat.), lobe (eng.), manje ili više definiran dio nekoga organa, sin. režanj, hlapat Sin. .


---LAPISlapis infernalis (lat.), silver nitrate toughened (eng.), srebreni nitrat, AgNo3, u obliku štapica koji se upotreb-ljava kao mocan antiseptik. Štapici se prave miješanjem srebrenog nitrata sa hidrohlornom kiselinom i natrijevim hloridom, a sadrže 94,5% srebrenoga nitrata. Najviše upotrebljavan za lokalnu antisep pakleni kamen, džehennem taš, kamen jetki. Sin.


---LAPTIC(LAT.), (ENG.), SIN. v. režnjic.


---LARDACEIN(LAT.), id.(eng.), protein naden u tkivima sa amiloidnom degeneracijom. Netopljiv u gotovo svim rastvaracima, ne regira ni na želudacni sok i nije podložan truhljenju. Sa jodom i sumpornom kiselinom daje smedu boju. Sin.


---LARINGEALANlaryngealis, e (lat.), laryngeal (eng.), grkljanski, onaj koji pripada ili se odnosi na grkljan. Sin.


---LARINGEKTOMIJAlaryngectomia, ae, f (lat.), laryngectomy (eng.), hirurška ekstirpacija grkljana. Sin.


---LARINGITISlaryngitis, idis, f (lat.), id.(eng.), inflamacija berikata, grkljana, pracena osjecajem suhoce grla, dispneom, kašljem koji nalici na lavež, vatrom, afonijom ili promuklošcu. Sin.


---laringizamlaryngismus, i, m (lat.), id.(eng.), grc mišica berikata, grkljana, pracen cijanozom i stridorom. Sin.


---laringocelalaryngocele, es, f (lat.), id.(eng.), urodena, anomalna, zracna kesa koja komunicira sa šupljinom grkljana, a koja može postati manifestna i izvana, pa i niže od vrata. Nalici tumoru, ali se povecava sa kašljem i pritiskom na grkljan. Sin.


---laringofonijalaryngophonia, ae, f (lat.), larynogophony (eng.), vokalni zvuk koji se cuje osluškivanjem grkljana, berikata Sin. .


---laringografijalaryngographia, ae, f (lat.), laryngography (eng.), rendgenski prikaz grkljana, berikata, poslije instilacije radioopaknoga materijala. Sin.


---laringokserozalaryngoxerosis, is, f (lat.), id.(eng.), suhoca sluzavice berikata, grkljana. Sin.


---laringologijalaryngologia, ae, f (lat.), laryngology (eng.), grana medicine koja se bavi ispitivanjem i lijecenjem bolesti grla, ždrijela, grkljana i traheobronhijalnoga stabla. Sin.


---laringomalacijalaryngomalacia, ae, f (lat.), id.(eng.), flakcidnost zaklopca, epiglotisa, i njegovih nabora, njihovo smekšavanje uz pojavu stridora na klinickome planu Sin. .


---laringoplastikalaryngoplastia, ae, f (lat.), laryngoplasty (eng.), bilo koja plasticna ili rekonstruktivna operacija na grkljanu Sin. .


---laringoplegija, laryngoplegia, ae, f (lat.), id.(eng.), paraliza grkljana. Sin.


---laringoragija, laryngorrhagia, ae, f (lat.), id.(eng.), krvarenje iz berikata, grkljana Sin. .


---laringorejalaryngorrhoea, ae, f (lat.), larynogrrhea (eng.), jako izlucivanje sluzi iz grkljana, berikata, pri govoru, placu ili pjevanju Sin. .


---laringoskoplaryngoscopium, ii, (lat.), laryngoscope (eng.), opticki endoskopski instrument kojim se vrši ispitivanje unutrašnjosti berikata, grkljana, ili s kojim se stavlja endotrahealni tubus. Sin.


---laringoskopijalaryngoscopia, ae, f (lat.), laryngoscopy (eng.), ispitivanje unutrašnjosti berikata, grkljana, pomocu laringoskopa. Sin.


---laringospazamlaryngospasmus, i, m (lat.), laryngospasm (eng.), spasticno zatvaranje grkljana, berikata, cime nastaje smetnja dihanja i stridor Sin. .


---laringostenozalaryngostenosis, is, f (lat.), id.(eng.), suženje grkljana, berikata, bez obzira na uzrok. Up. krup Sin. .


---laringotomijalaryngotomia, ae, f (lat.), laryngotomy (eng.), hirurško otvaranje berikata, grkljana. Sin.


---larinks, v(lat.), (eng.), berikat. Sin.


---larvalarva, ae, f (lat.), id.(eng.), nezavisni, pokretni razvoj-ni stadij, nekada oblik koji ishranjuje, u životnome ciklusu nekih insekata. Sin.


---larvicidlarvicidum, i, n (lat.), larvicide (eng.), sredstvo koje uništava larve insekata. Sin.


---LARVIRANlarvatus-3 (lat.), larvate (eng.), (o bolesti) maskiran, sakriven, prikriven, nevidlji Sin. v.


---LASER(LAT.), (skr. od(eng.), leskoga light amplification by stimulated emission of radiation), sredstvo koje transformira svjetlo razlicitih frekvencija u intenzivni, malehni i skoro nedivergirajuci snop monohromatske radijacije, a koji je u stanju kad je fokusiran da mobilizira jaku Sin.


---LASER, ARGONSKI(LAT.), argon laser (eng.), laser ( Sin. v.) ciji je aktivni medijum jonizirani argon, a ciji je snop svjetla plav i zelen, te uglavnom služi za fotokoagulaciju.


---laser, neodimijum-jag(lat.), Nd-YAG laser, neodymium: yttrium-aluminium-garnet laser (eng.), laser ( Sin. v.), ciji je aktivni medijum kristal itrijuma i aluminijuma, obogacen jonima neodimijuma, a ciji je snop blizu infracrvenoga podrucja od 1060 nanometara. Upotrebljava se za fotokoagulaciju i fotoablaciju.


---laser, ugljeno-dioksidni(lat.), CO2 laser, carbon dioxide laser (eng.), laser ( Sin. v.), ciji je aktivni medijum CO2, ugljen dioksid, a proizvodi infracrvenu radijaciju od 1060 nanometara i upotrebljava se za inciziju tkiva i evapo-rizaciju.


---latencijalatencia, ae, f (lat.), latency (eng.), stanje pri-vidnoga mira i inaktiviteta (npr. period izmedu stimulacije i pocetka reagiranja) Sin. .


---latentanlatens, entis (lat.), latent (eng.), nije manifestan, pritajen, sakriven, utihnuo Sin. .


---lateralanlateralis, e (lat.), lateral (eng.), bocan, onaj koji dode sa strane, bliže lateralnoj, bocnoj, strani tijela, zauzima položaj dalje od medijalne ravni ili linije. Sin.


---laterodukcijalateroductio, onis, f (lat.), lateroduction (eng.), pokretanje oka na jednu stranu, pokretanje maksimalno u stranu Sin. .


---laterofleksijalateroflexio, onis, f (lat.), lateroflexion (eng.), savijanje, fleksija, na jednu stranu Sin. .


---lateropozicijalateropositio, onis, f (lat.), lateroposition (eng.), pomjeranje u jednu stranu, bocno mijenjanje položaja Sin. .


---lateropulzijalateropulsio, onis, f (lat.), lateropulsion (eng.), nevoljno skretanje u jednu stranu prilikom hodanja Sin. .


---lateroverzijalateroversio, onis, f (lat.), lateroversion (eng.), okretanje materice na jednu stranu Sin. .


---latirizam, lathyrismus, i, m (lat.), lathyrism (eng.), bolesno stanje uzrokovano ishranom sjemenom nekih leguminoza (rod Lathyris). Toksicki sastojak je beta aminopropionitrit koji inhibira enzim lizilnu oksidazu. Na klinickome planu se javlja spasticka paraplegija, bol, hiperestezija, pa-rerstezije Sin. .


---latrina(lat.), (eng.), Sin. v. zahod.


---latrodektizamlatrodectismus, i m (lat.), latrodectism (eng.), bolest ili stanje poslije ujeda crne hudovice (Latrodectes tridecimguttatus). arahnoidizam. Sin.


---lavaža(lat.), (eng.), Sin. v. ispiranje.


---LAŽNA PARALIZApseudoparalysis, is, f (lat.), false paralysis (eng.), jasan gubitak mišicne snage ili smanjenje pokreta uslijed bola, bez stvarne paralize sa poremecajem koordinacije pokreta. pseudoparaliza. Sin.


---LAŽNA REAKCIJApseudoreactio, onis, f (lat.), (eng.), false reaction (eng.) 1. reakcija na koži kod intradermalnoga alergijskoga testa koja ne nastaje uslijed specificnoga proteina nego kao reakcija na bjelancevinasti supstrat, 2. Sin. v. lažno pozitivan.


---LAŽNI PUBERTETpseudopubertas, atis, f (lat.), pseudopuberty (eng.), razvoj sekundarnih spolnih karakteristika i pomocnih reproduktivnih organa koji nije u skladu sa nivoom gonadotropina i najcešce nastaje uslijed oslobadanja steroidnih hormona, odnosno kod tumora suprarenalne žlijezde. pseudopubertet. Sin.


---LAŽNI TUMORpseudotumor, oris, m (lat.), false tumor (eng.), povecanje koje nalici tumoru. Može nastati inflamacijom, akumulacijom tecnosti i sl., bez spontane regresije Sin. .


---LAŽNI ZGLOBpseudoarthrosis, is, f (lat.), false joint (eng.), patološki entitet nastao stvaranjem pokretljivosti na mjestu frakture koja nije srasla, jer je na krajevima zatvoren medularni kanal, a izmedu njih se interpoliralo mehko tkivo Sin. .


---LAŽNJAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. lažan 2.


---LAŽNO BJESNILOpseudorabies, ei, f (lat.), id.(eng.), visoko zarazna bolest centralnoga nervnoga sistema stoke, svinja, pasa, macaka i miša, uzrokovana herpes virusom. Pocetak je nagao, javlja se jaki pruritus, paraliza, grcevi i smrt Sin. .


---LAŽNO NEGATIVAN(LAT.), false-negative (eng.), rezultat testa koji pogrješno iskljucuje nekoga pojedinca iz dijagnosticke ili druge kategorije, krivi nalaz koji ga proglašava zdravim. Sin.


---LAŽNO POZITIVAN(LAT.), false-positive (eng.), rezultat testa koji pogrješno ukljucuje pojedinca u neku dijagnosticku ili drugu kategoriju, krivi pozitivan nalaz, koji pojedinaca proglašava bolesnim ili sumnjivim na bolest. Up. lažna reakcija, sin. lažna reakcija 2 Sin. .


---lašcica(lat.), (eng.), Sin. v. žlicica.


---lažan1. nothus-3, falsus-3 (lat.), false (eng.), neistinit, netacan, kriv, nerealan, pogrješan (nalaz, put pri uvodenju katetera, sondiranju i sl.), 2. spurius-3 (lat.), false, spurious (eng.), nije pravi, nije genuin, nije nastao tipicnim porijeklom i razvojem, oblikom, velicinom i lokalizacijom). lažnjak. Sin.


---lažicicaepigastrijum, ii, n (lat.), id.(eng.), gornji, srednji dio trbuha koji se nalazi u sternalnome uglu. Sin.


---LDH(LAT.), (ENG.), SIN. v. laktat dehidrogenaza


---LECAlens entis, m (lat.), lens (eng.), 1. komadic stakla ili druge transparentne materije oblikovan tako da konvergira ili divergira zrake svijetla, 2. transparentno bikonve-ksno tijelo oka, postavljeno izmedu stražnje komore i caklovine, a cini dio refrakcionoga mehanizma oka. socivo. Sin.


---LECA, KONTAKTNA(LAT.), contact lens (eng.), okruglo zakrivljena ljuska od stakla ili plastike koja se stavlja direktno preko rožnjace radi korekcije refrakcionih grješaka. Sin.


---LECAJIVlentiginosus-3 (lat.), lentiginopus (eng.), karakte-riziran mnogobrojnim lecama po koži. V. lece. Sin.


---LECElentigo, inis, f (lat.), id.(eng.), malehna, ravna, tamnije pigmentirana do smeda mjesta makularne melanoze na koži, gdje se histološki vidi povecan broj melanocita na dermoepidermoidnome spoju. Lece ne tamne na suncu. mišioka. Sin.


---LECITINlecithinum, i n (lat.), lecithin (eng.), fosfolipid, fosfodilholin. Hidrolizom pomocu razblažene kiseline razlaže se u atutoklavu na fosfornu kiselinu, glicerol, oleinsku i stearinsku kiselinu i holin. Ima ga mnogo u mozgu i žumanjcu Sin. .


---LED, GLACIES, ei, f (lat.), ice (eng.), bilo koji od nekoliko solidnih oblika vode, obicno onaj niske gustine koji se topi na 0°C. U medicini se koristi za lokalno hladenje tijela i vazokonstrikciju koju hladnoca izaziva. Aplicira se u kesama za obloge. Sin.


---LEÐAdorsum, i, n (lat.), back (eng.), stražnji dio trupa, od vrata do pelvisa. arka, hrbat, grbaca, srh. Sin.


---LEÐA, RAVNAdorsum planum (lat.), flat back (eng.), leda koja izgledaju potpuno ravna, gdje nema fiziološke lumbalne lordoze i fiziološke torakalne kifoze. Sin.


---LEÐANICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kicma.


---LEDENglacialis, e (lat.), glacial, icy (eng.), onaj koji ima osobine leda, pren. jako hladan, na temperaturi 0° C Sin. .


---LEDIRAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. oštecen.


---LEDIRATI(LAT.), (ENG.), SIN. v. oštetiti.


---LEDVICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. slabine.


---LEGAR(LAT.), (ENG.), SIN. v. vatra.


---LEGURA(LAT.), alloy (eng.), mješavina dva ili više metala ili me-taloida koji se mogu miješati u otopljenome stanju, a da medusobno ne stupaju u hemijski spoj. Razne legure se upotrebljavaju u medicini za proteze kostiju, unutrašnje fiksatore i u stomatologiji Sin. .


---LEHEM, MEÐUODAJICKIcementum intercellulare, cytodesma, ae, f (lat.), intercellular cement (eng.), sluzava, mucilaginozna supstancija koja spaja i drži odajice zajedno, narocito izražena medu epitelijalnim odajicama, sin. citodezma Sin. .


---LEJOMIOMA MATERICEleiomyoma uteri (lat.), leiomyoma of womb (eng.), tumor koji se obicno javlja u trecoj ili cetvrtoj dekadi, karakteriziran razvojem multiplih, jasno ogranicenih, ucahurenih, sivo-bijelih, cvrstih, okruglih tumora u miometriju. Klinicki se javlja uglavnom krvarenje. Benigni su Sin. .


---LEJOMIOMAleiomyoma, atis, n (lat.), id.(eng.), benigni tumor kojem je porijeklo glatki mišic. Javlja se najcešce na materici. fibromioma, mioma. Sin.


---LEJOMIOSARKOMAlejomyosarcoma, atis, n (lat.), id.(eng.), sarkom koji sadrži velike vretenaste odajice koje pripadaju glatkim mišicima materice. Sin.


---LEMNISKUSlemniscus, i, m (lat.), band (eng.), traka, vrpca, uobicajeni anatomski termin za snopic vlakana u centralnome nervnome sistemu. Sin.


---LENITIVIremedia lenitiva (lat.), lenitives (eng.), 1. Sin. v. blažila, 2. blaga sredstva za cišcenje.


---LENTIFORMAN, LENTIFORMIS, e (lat.), lentiform (eng.), u obliku lece, ima oblik lece, npr. nucleus lentiformis u mozgu. Sin.


---LENTIGINOZAlentiginosis, is, f (lat.), id.(eng.), pojava male-hnih mrkih mrlja na dijelovima kože izloženim svjetlosti Sin. .


---LENTIGO(LAT.), (ENG.), SIN. v. lece.


---LENTIKULARANlenticularis, e (lat.), lenticular (eng.), 1. ono što pripada nucleus lenticularisu u mozgu, 2. pripada leci u oku, 3. pripada nekoj leci ili ima oblik lece, sociva Sin. .


---LENTULA(LAT.), lentulo (eng.), celicni rotatorni endodontski instrument koji služi za ispunjavanje kanala korijena zuba ili periapikalnoga prostora lijekovima ili cementom Sin. .


---LEONTIJAZAleontiasis, is, f (lat.), id.(eng.), lice promijenjeno nodularnom invazijom potkožnoga tkiva kod gube i daje izgled lavljega lica po cemu je dobilo ime. Sin.


---LEPRA(LAT.), (ENG.), SIN. v. guba.


---LEPROZARIJUMleprosarium, ii, m (lat.), leprosary (eng.), bolnica ili izolacija za lijecenje i izolaciju gubavaca. Sin.


---LEPTOCIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. odajica, nišanska.


---LEPTODAKTILIJAleptodactylia, ae, f (lat.), leptodactyly (eng.), nenormalna nježnost i tanahnost prstiju Sin. .


---LEPTOFORIJAleptophoria, ae, f (lat.), id.(eng.), nenormalna slabost, nježnost glasa Sin. .


---LEPTOMENINGEleptomeninges, ium, f (lat.), id.(eng.), mehke moždane ovojnice, pia mater i paucinasta tjena, posmatrane kao jedinstvena cjelina koja zatvara likvorski prostor Sin. .


---LEPTOMENINGITISleptomeningitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija mehkih moždanih ovojnica, mozga i kicmene moždine. Postoji mnogo formi Sin. .


---LEPTOPROZOPIJAleptoprosopia, ae, f (lat.), id.(eng.), uskost lica, koje je nježnih crta, uz istovremeno okrugle orbite, dugi nos, uske nozdrve i malehna usta Sin. .


---LEPTOSPIRAleptospira, ae, f (lat.), id,(eng.), pojedini organizam koji pripada rodu Leptospirae, porodice Leptospiraceae, najcešce se u pojedinacnim slucajevima misli na Leptospira icterohaemorrhagiae, koja daje leptospirozu. Morfološki je cini jedna, aerobna, uvijena, pokretna odajica, spiralnoga izg Sin. .


---LEPTOSPIROZAleptospirosis, is, f (lat.), (eng.), id.eng., bilo koje iz grupe febrilnih stanja uzrokovanih leptospirama, narocito ono kojemu je uzrocnik Leptospira icterohaemorrhagiae, koja je široko rasprostranjena, a prenosi se sa citavoga niza divljih i domacih životinja na covjeka. Infekcija se preno Sin.


---LEPTOTEN(LAT.), (ENG.), SIN. v. profaza.


---LEPTOZOMANleptosoma, atis, n (lat.), leptosomatic (eng.), onaj koji ima usko, tanko, lahko, nježno tijelo Sin. .


---LEPUH(LAT.), (ENG.), SIN. v. divizma.


---LETALANlethalis, e (lat.), deadly, mortal, lethal (eng.), smrtan, onaj koji donosi smrt (doza, gen, faktor, ishod). Sin.


---LETALITET(LAT.), (ENG.), SIN. v. smrtnost.


---LETARGICANlethargicus-3 (lat.), lethargic (eng.), ono što pripada mrtvilu ( Sin. v.) ili ide uz njega.


---LETARGIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mrtvilo.


---LEUCINleucinum, i, n (lat.), leucin (eng.), esencijalna aminokiselina neophodna za rast djece i ekvilibrijum azota, C6H13NO2, 2-amino-4-metilpentanoicna kiselina Sin. .


---LEUKEMICANleucaemicus -3 (lat.), leukemic (eng.), onaj koji pripada ili je zahvacen leukemijom. Sin.


---LEUKEMIJA, LEUCAEMIA, ae, f (lat.), leukemia (eng.), progresivna, maligna bolest krvotvornih organa, karakterizirana proliferacijom i prekomjernim razvojem leukocita i njihovih prekurzora u krvi i koštanoj srži. Leukemija se kli-nicki klasificira na bazi trajanja bolesti na akutnu i hronicnu, na bazi zahvac rak krvi. Sin.


---LEUKOBLASTleukoblastus, i, m (lat.), leukoblast (eng.), nezrela odajica bijele krvne vriježe, nezreli granulirani leukocit Sin. .


---LEUKOCITleucocytus, i, m (lat.), white blood cell, leukocyte (eng.), bijela krvna odajica, krvno zrno. Generalno go-voreci klasificiraju se u granulirane ( Sin. v. granulociti) i negranulirane (v. limfociti i monociti).


---LEUKOCITICANleucocyticus-3 (lat.), leukocytic (eng.), onaj koji pripada bijelim krvnim zrnima Sin. .


---LEUKOCITOFAGIJAleucocytophagia, ae, f (lat.), leukocytophagy (eng.), raspadanje i ingestija bijelih krvnih zrna od strane histiocita retrikuloendotelijalnoga sistema Sin. .


---LEUKOCITOGENEZAleucocytogenesis, is, f (lat.), leuocytogenesis (eng.), nastajanje, formacija bijelih krvnih zrna, leukocita Sin. .


---LEUKOCITOLIZAleucocytolysis, is, f (lat.), leukocytolysis (eng.), raspadanje, pucanje, destrukcija bijelih krvnih zrna, bez obzira na uzrok Sin. .


---LEUKOCITOPENIJAleucocytopenia, ae, f (lat.), leukocytopenia (eng.), smanjenje broja leukocita u krvi, ispod 5000 na 1 mm3. Id. sa leukopenija. Sin.


---LEUKOCITOPLANIJAleucocytoplania, ae, f (lat.), leukocytoplania (eng.), seljenje bijelih krvnih zrna, njihov prolazak kroz neku tjenu Sin. .


---LEUKOCITOZAleucocytosis, is, f (lat.), id.(eng.), prolazni po-rast broja bijelih krvnih zrna, leukocita, u krvi, što može nastati uslijed razlicitih uzroka, a najcešce infekcijom. Sin.


---LEUKOCITURIJAleucocyturia, ae, f (lat.), leukocyturia (eng.), prisustvo bijelih krvnih zrna u bureži Sin. .


---LEUKODERMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. leukodermija.


---LEUKODERMIJAleucoderma, atis, n (lat.), leukoderma (eng.), steceni tip kožne depigmentacije nastale uslijed specificne supstancije ili dermatoze. leukoderma. Sin.


---LEUKODISTROFIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. leukoencefalopatija.


---LEUKOENCEFALITISleucoencephalitis, idis, f (lat.), leukoencephalitis (eng.), isindija bijele moždane mase. Sin.


---LEUKOENCEFALOPATIJAleucoencephalopathia, ae, f (lat.), leukoencephalopathy (eng.), grupa bolesti koje zahvacaju bijelu moždanu masu, a nastaju kao nasljedne bolesti i javljaju se kod djece. Tu spada i leukodistrofija koja oznacava poremecaj u formaciji i održavanju mijelina, pa se vidi teška atrofija bijele moždane mase Sin. .


---LEUKOMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. oko, bijelo.


---LEUKOMIJELITISleucomyelitis, idis, f (lat.), leukomyelitis (eng.), isindija bijele supstancije kicmene moždine Sin. .


---LEUKONIHIJA(LAT.), leuconychia, ae, f (lat.) leukonychia, ae, (eng.), bijela mrlja na noktima, postavljena u obliku poprecnih traka ili pruga, nekad totalna, vecinom parcijalna, nepoznate etiologije, sin. mjesecak, lunula, bjelina 2 Sin. .


---LEUKOPEDEZAleucopedesis, is, f (lat.), leukopedesis (eng.), prolaz bijelih krvnih zrna kroz intaktne zide krvnih suda prema napolje Sin. .


---LEUKOPENIJA(LAT.), (ENG.), id. sa leukocitopenija ( Sin. v.).


---LEUKOPLAKIJAleucoplakia, ae, f (lat.), leukoplakia (eng.), bijela, plocasta mrlja na sluzavicama koja se ne skida, nastala hiperkeratozom epitela. Histološki se vide zadeb-ljanja skvamoznoga epitela sa hiperplazijom, hiperkerato-za, inflamatorna infiltracija, degeneracija epitelijalnih odajica. Lezija je benigna, Sin.


---LEUKOPOEZAleucopoiesis, is, f (lat.), id.(eng.), produkcija bijelih krvnih zrna, leukocita. Sin.


---LEUKOREJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bjelotok.


---LEUKOSARKOMAleucosarcoma, atis, n (lat.), leukosarcoma (eng.), maligni limfom obicno limfocitarnoga tipa, uz razvoj leukemicne slike u perifernoj krvi Sin. .


---LEUKOTAKSIJAleucotaxis, is, f (lat.), leukotaxis (eng.), tendencija bijelih krvnih zrna da se nakupljaju u predjelu neke isindije ili povrede Sin. .


---LEUKOTOKSICANleucotoxicus -3 (lat.), leukotoxic (eng.), onaj koji (sredstvo, agens) je toksican, destruktivan za bijela krvna zrna Sin. .


---LEUKOTOMIJAleucotomia, ae, f (lat.), leucotomy (eng.), operacija presijecanja asocijativnih veza talamusa sa frontalnim režnjem mozga, a koja koja se koristi u terapiji psihoza Sin. .


---LEUKOTRIHIJAleucotrichia, ae, f (lat.), leukotrichia (eng.), bijela boja pojedinih cuperaka ili pramena kose Sin. .


---LEUKOVIRUS(LAT.), id.(eng.), svaka grupa morfološki slicnih etersenzitivnih RNA virusa (virus pticije leukoze, virus mišije leukoze), koji uzrokuju leukemiju ili tumore kod eksperimentalnih životinja. Sin.


---LEUKOZAleucosis, is, f (lat.), leukosis (eng.), proliferacija tkiva koje stvara bijela krvna zrna. Takva bujanja cine bazu leukemije ako odajice predu u kr Sin. v.


---LEVATORlevator, oris, m (lat.), id.(eng.), 1. mišic koji podržava neki organ ili strukturu, a u koji je, obicno, taj mišic uklopljen, podržac, 2. hirurški instrument koji služi za podržavanje i podizanje kosti kalvarije. Sin.


---LEVOGIRANlaevogyrus -3 (lat.), levorotatory (eng.), onaj koji okrece ravan polarizacije ili polarizacino svjetlo u lijevo. Sin.


---LEVOGRAMlaevogramma, atis, n (lat.), levogram (eng.), skretanje elektricne ose srca u lijevo, što indicira opterecenje lijevoga srca i oznaka za hipertrofiju lijeve komore Sin. .


---LEVOKARDIJAlaevocardia, ae, f (lat.), levocardia (eng.), termin koji oznacava položaj srca, njegov smještaj na lijevoj strani kada postoji okretanje ostalih organa na suprotnu stranu. Obr. od dekstrokardija Sin. .


---LEVULOZA(LAT.), (ENG.), SIN. v. šecer, vocni.


---LEZBIJKAlesbica, ae, f (lat.), lesbian (eng.), ženski homoseksualac, žena koja preferira seks sa drugom ženom. Sin.


---LEZBIJSTVOlesbianismus-3 (lat.), lesbianism (eng.), homoseksualizam medu ženama. safizam. Sin.


---LEZIJAlaesio, onis, f (lat.), lesion (eng.), bilo koje patološko ili traumatsko oštecenje, odnosno gubitak funkcije. Sin.


---LEŠcadaver, eris, n, morticinum, i, n (lat.), corpse (eng.), mrtvo tijelo covjeka ili životinje koje pokazuje sigurne znake smrti. lešina, mrtvac, mejjit, kadaver, tijelo 4. Sin.


---LEŠINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. leš.


---LEŽENJE JAJETAincubatio, onis, f (lat.), incubation (eng.), razvoj embriona u jajetu životinja koje se razmnožavaju nošenjem jaja, a uslijed njihovoga zagrijavanja, bilo tijelom bilo suncem u prirodi, a elektricnom strujom u posebnim vještackim uslovima Sin. .


---LH(LAT.), (ENG.), SIN. v. gonadotropin i adenohipofiza.


---LIBANJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. fluktuacija.


---LIBERACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. oslobadanje.


---LIBIDINOZANlibidinosus-3 (lat.), libidinous (eng.), željan, pun seksualnih prohtjeva, želje, Sin. v. zapala.


---LIBIDO(LAT.), (ENG.), SIN. v. zapala.


---LIBOVINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. parenhim.


---LICEfacies, ei, f (lat.), face (eng.), 1. prednji, ventralni dio glave, od korijena kose do ispod brade. Na njemu se nalaze ulazni otvori probavnoga i dihalnoga aparata. U termin se ukljucuje i izgled, a ne samo anatomski pojam. cehra, 2. prednji dio nekoga organa ili njegova prednja površina. Sin.


---LICNJAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. kutnjak.


---LICNOSTpersonalitas, atis, f (lat.), personality (eng.), karakteristicno i do neke mjere predvidljivo ponašanje, te uzorci reagiranja koje svaka osoba razvija, kako svjesno tako i nesvjesno, kao svoj stil života. To je kompromis izmedu unutrašnjih poriva i potreba i kontrolnih mehanizama koji imitiraju ili regu Sin. .


---LICNOST, ANTISOCIJALNA(LAT.), antisocial personality (eng.), karakterizirana je permanentnim antisocijalnim ponašanjem u kojem se oštecuju prava drugih. To ukljucuje impulsivnost, egocentricnost, nesposobnost da se podnose drugi, iritabilnost, agresivnost, nemir, nesposobnost normalnoga funkcioniranja na poslu, u š Sin. .


---LICNOST, DRAMATICNA(LAT.), histrionic personality (eng.), poremecaj licnosti karakteriziran velikom emocionalnom angažiranošcu i ponašanjem koji zahtijeva veliku pažnju. Obicno takva licnost precjenjuje svoju fizicku atraktivnost, zavodljivost, ne podnosi odgadanje gratifikacije svojih postupaka. Ustvari je ova Sin. .


---LICNOST, DVOJNA(LAT.), multiple personality (eng.), disocijativno ponašanje koje se karakterizira postojanjem dviju ili više jasno izdvojenih licnosti u jednoj, od kojih svaka ima vlastita sjecanja, karakteristicno ponašanje i socijalne odnose. Prelaz iz jedne u drugu licnost je nagao, a originalna licnost Sin. .


---LICNOST, GRANICNA(LAT.), borderline personality (eng.), licnost koja ima nestabilno raspoloženje, predstavu o sebi i meduljudske odnose. Cesta su impulsivna i samooštecujuca ponašanja (nekontrolirana ljutnja, strah od napuštanja, osjecanje dosade i praznine, mutilantna ponašanja prema sebi i suicidalne misli). Sin. .


---LICNOST, IZBJEGAVAJUCA(LAT.), avoidant personality (eng.), licnost koja se nelagodno osjeca u okruženju, preosjetljiva je na kritike i ima averziju prema aktivnostima koje ukljucuju veliki socijalni kontakt. Sklona je pretjerivanju u teškocama, jako je stidljiva i ima razvijenu potrebu za naklo-nošcu; jako se boj Sin. .


---LICNOST, NARCISOIDNA(LAT.), narcissistic personality (eng.), poremecaj licnosti koji se manifestira osjecajem velicine u mišljenju i ponašanju. To je nedostatak socijalne empatije i njena udruženost sa preosjetljivošcu prema procjenama drugih Sin. .


---LICNOST, NEADEKVATNA(LAT.), inadequate personality (eng.), licnost koja sa svojim socijalnim, intelektualnim ili fizi-ckim postupcima ne korespondira sa okruženjem, teško se uklapa u šablone. Njene reakcije u odredenim uslovima su u principu neodgovarajuce. Sin.


---LICNOST, OPSESIVNO-KOMPULZIVNA(LAT.), obsessive-compulsive personality (eng.), licnost koja je preokupirana trivijalnim detaljima, pravilima, redom, organizacijom, rasporedom, listama i sl. Uporno nastoji da su stvari u redu, bez obzira na efekte prema drugima ili sebi. Jako je posvecena radu, a ne vodi brigu ako to kvari meduljudsk Sin. .


---LICNOST, PARANOIDNA(LAT.), paranoid personality (eng.), licnost koja druge ljude posmatra kao neprijatelje, osobe kojima ne treba vjerovati i pokazuje agresivan odgovor prema razocarenjima ili neuspjesima koje ova licnost doživljava kao ponižavanje. Razlikuje se od paranoje i paranoidne šizofrenije po tome što Sin. .


---LICNOST, SADISTICKA(LAT.), sadistic personality (eng.), poremecaj licnosti koji se manifestira okrutnim, agresivnim, pona-šanjem i zadovoljstvom koje se osjeca ponižavajuci druge Sin. .


---LICNOST, ZAVISNA(LAT.), dependent personality (eng.), licnost koja je osjeca bespomocnom i ugroženom kada je sama, odnosno kada prisno prijateljstvo s nekom drugom oso-bom prestane. Ima osjecaj napuštenosti, teško donosi od-luke, ima nisku toleranciju na kritike, preosjetljiva je i sl Sin. .


---LICNOST, ŠIZOIDNA(LAT.), schisoid personality (eng.), licnost koja je indiferentna prema socijalnim odnosima i ima suženo emocionalno iskustvo i ekspresiju. Ovakve osobe su hladne i indiferentne. Sin.


---LIF(LAT.), (ENG.), smotak napravljen od vlakana palme koji se upotreb-ljavao za safunjanje i trljanje prilikom kupanja u hammamima i hammamdžicima. Slici sunderu, mada je porijeklo biljno , a ne životinjsko. Sin.


---LIGAMENT(LAT.), (ENG.), SIN. v. veza 1 i 2.


---LIGAMENT, ŠIROKIligamentum latum uteri (lat.), broad liga-ment of womb (eng.), široki nabor isuke koji ide sa strana materickoga zida do zida malehne karlice. Dijeli se na mezometrijum, mezosalpinks i mezovarijum ( Sin. v.).


---LIGAMENTOZANligamentus-3 (lat.), ligamentous (eng.), kad nešto ima vezne osobine, kad ima osobine ligamenta, ili pripada ligamentu, up. veza 1 i 2. Sin.


---LIGATURAligatura, ae, f (lat.), ligature (eng.), 1. svaka supstancija, kao što su ketgut, konac, svila, žica, a koja se upotrebljava za podvezivanje krvnih suda ili strangulaciju nekoga elementa ili citavoga organa, 2. akt podvezivanja krvnoga suda ili nekoga organa. Sin.


---LIGIRATI(LAT.), (ENG.), SIN. v. podvezati.


---LIHACmonorchis, ios, m (lat.), monorchid (eng.), osoba samo sa jednim tašakom, testisom u kesi, skrotumu, mošnjama Sin. .


---LIHEN(LAT.), (ENG.), SIN. v. lišaj.


---LIHENIFIKACIJAlichenificatio, onis, f (lat.), lichenification (eng.), hipertrofija epidermisa koja ima za posljedicu zadebljavanje kože. Tada koža ima izgled kore, uštavljene bekine i sl. Nastaje dugotrajnim trljanjem ili cešanjem, bilo po normalnoj koži bilo na pruriticnome mjestu Sin. .


---LIJECENJE BLATOMpelotherapia, ae, f (lat.), pelotherapy (eng.), lijecenje upotrebom ljekovitoga blata (peloid, fango), nanošenjem na golo tijelo Sin. .


---LIJECENJEcuratio, onis, f, therapia, ae, f (lat.), treatment, therapy (eng.), postupak i briga o pacijentu sa primjenom raznih metoda (medikamentoznih, operativnih, fizikal-nih) u cilju borbe protiv bolesti i iznemoglosti. Svi elementi koji se poduzimaju u cilju kupiranja, skracivanja ili ublaživanja bolesti ili iznemoglosti Sin. .


---LIJEKmedicamentum, i, n, medicina, ae, remedium, ii, n, pharmacon, i, n (lat.), medicament, remedy, medicine, drug (eng.), svako sredstvo koje lijeci, olakšava ili ublažava bolest, odnosno njene simptome, a aplicira se spolja, unosi u organizam, odnosno propisuje režim, a daje se jednokratno ili višekratno u cilju lijecenja. iladž, farmaka (mn.), medikament, sredstvo. Sin.


---LIJEKOVI, GALENSKIremedia galenica (lat.), galenicals (eng.), standardni preparati koji sadrže jedan ili nekoliko organskih sastojaka za razliku od cistih hemijskih preparata koji se koriste za lijekove Sin. .


---LIJENdese, desidis (lat.), lazy, idle (eng.), osoba nesklona radu, aktivnostima, mada intelektualno intaktna. Obr. od vrijedan Sin. .


---LIJENALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. splenican.


---LIJENITISlienitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija slezene Sin. .


---LIJES(LAT.), (ENG.), SIN. v. sanduk, mrtvacki.


---LIJESKA, CORYLUSavelana (lat.), hazel (eng.), listopadni gust grm koje je plod lješnik, hazelnut. On ima cvrstu hranjivu jezgru, dobroga je okusa, a sadrži 60% zejtina, 13% bjelancevina i 15% šecera. 100 grama lješnika je jednako 670 Cal. Preporucuje se kod bolesti venskoga sistema Sin. .


---LIJEVAKinfundibulum, i, n (lat.), funnel (eng.), prolaz u obliku lijevka. Uobicajeni anatomski termin za ljevkastu strukturu. infundibulum, tocilo. Sin.


---LIJEVIsinister-3 (lat.), left (eng.), oznaka jedne od strana tijela kojoj pripada citava polovica, one strane na kojoj su normalno organi srce i slezena. U principu nije dominantna strana pri manuelnoj i cerebralnoj aktivnosti. Sin.


---LIKOPODIJUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. zmijina mahovina.


---LIKVEFAKCIJAliquefactio, onis, f (lat.), liquefaction (eng.), konverzija nekoga cvrstoga materijala u tecni oblik. Rastvaranje Sin. .


---LIKVIDANliquidus-3 (lat.), liquid (eng.), tecan, supstancija koja slobodno tece u svom prirodnome stanju. Sin.


---LIKVOR1. liquor, oris, m (lat.), liquor, fluid (eng.), opci termin za tecnosti u anatomskoj nomenklaturi, 2. Sin. v. moždana vodica.


---LILENJE(LAT.), (ENG.), SIN. v. prhutanje.


---LIMBUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. pervaz.


---LIMFAlympha, ae f (lat.), lymph (eng.), transparentna ponešto žuckasta tecnost alkalne reakcije koja ispunjava limfne sude. Sadrži limfocite. Limfa se skuplja iz svih dijela tijela i vraca se u krv putem limfaticnoga sistema. mezga. Sin.


---LIMFADENEKTOMIJAlymphadenectomia, ae, f (lat.), lymphadenectomy (eng.), hirurško vadenje, ekscizija jednoga ili više limfnih cvorova Sin. .


---LIMFADENITIS TUBERKULOZNIlymphadenitis tuberculosa (lat.), tuberculous lymphadenitis (eng.), tuberkuloza, verem, limfnih cvorova, koja najcešce zahvaca vratne i medijastinalne, a može biti dio primarne infekcije ili nastati hematogeno, odnosno limfogenim rasapom iz primarnoga fokusa. saradža, škrofuloza, skrofuloderma, veremicna guka, glive, micina, a ako je na vratu onda sin. žabice. Sin.


---LIMFADENITISlymphadenitis (lat.), id.(eng.), isindija jednoga ili više limfnih cvorova, a koja nastaje zbog primarnoga fokusa infekcije bilo gdje u tijelu i sa raznim uzrocima. Up. micina Sin. .


---LIMFADENITIS, EPIZOOTICNIlymphadenitis epizootica (lat.), pseudofarcy, African glanders (eng.), hronicna kontagiozna bolest konja uzrokovana gljivicom Histoplasma farciminosus, a karakterizirana je gnojnom inflamacijom potkožnih limfnih suda i regionalnih cvorova. Sin.


---LIMFADENITIS, MEZENTERICNIlymphadenitis mesenterica (lat.), mesenteric lymphadentis (eng.), isindija mezente-ricnih limfnih cvorova, uglavnom uzrokovana sa Yersinia pseudotuberculosis, a narocito je znacajno da klinicki na-lici na apendicitis. Sin.


---LIMFADENOGRAFIJAlymphadenographia, ae, f (lat.), lymphadenography (eng.), radiološko prikazivanje limfnih cvorova poslije injekcije radioopaknoga materijala u limfne pute. Sin.


---LIMFADENOMAlymphadenoma, atis, n (lat.), id.(eng.), hiperplazija limfnoga tkiva limfnoga cvora; može biti maligna, lymphadenoma malignum i multipla, lymphadenoma multiplex, poznata kao Hodgkinova bolest. Sin.


---LIMFADENOMATOZAlymphadenomatosis, is, f (lat.), id.(eng.), generalizirani maligni limfom ( Sin. v.)


---LIMFADENOPATIJAlymphadenopathia, ae, f (lat.), lymphadenopathy (eng.), bilo koja bolest limfnih cvorova koja ide sa njihovim multiplim uvecanjem. Sin.


---LIMFADENOZAlymphadenosis, is, f (lat.), id.(eng.), hipertrofija, proliferacija, bujanje limfnoga tkiva. Sin.


---LIMFAGOGA, REMEDIAlymphagoga (lat.), lymphagoges (eng.), sredstva koja podsticu izlucivanje i produkciju limfe, mezge. Sin.


---LIMFANGIEKTAZIJAlymphangiectasis, is, f (lat.), id,(eng.), proširenje mezginih, limfnih, suda. Sin.


---LIMFANGIOMAlymphangioma, atis, n (lat.), id.(eng.), benigni tumor koji se predstavlja kao kongenitalna malformacija, a graden je od tkiva koje sadrži vaskularne prostore sa limfom, mezgom. Može biti kavernozan i cirkumskoriptan. Sin.


---LIMFANGITIS, KARCINOMATOZNIlymphangiitis carcinomatosa (lat.), carcinomatous lymphangitis (eng.), pseudoinflamatorna lezija mezginih suda trbušne mahramice sa otokom i proliferacijom veziva zbog infiltracije odajica raka peritonealnoga tumora. Sin.


---LIMFANGITIS, LYMPHANGIITIS, idis, f (lat.), lymphangitis (eng.), isindija mezginih suda. Obicno akutni limfangitis nastaje širenjem lokalne bakterijske infekcije Sin. .


---LIMFEDEMlymphoedema, atis, n (lat.), id.(eng.), hronicni jednostrani ili obostrani otok uda zbog akumulacije intersticijalne tecnosti, a zbog opstrukcije limfnih suda ili bolesti limfnih cvorova. Sin.


---LIMFOBLASTlymphoblastus, i, m (lat.), lymphoblast (eng.), nezreli prethodnik zreloga limfocita sa jezgrom. Sin.


---LIMFOCIT B(LAT.), B lymphocyte (eng.), odajice primarno odgo-vorne za humoralni imunitet, prekurzori odajica koje proizvode antitijela (plazma odajice). Kod sisara B limfociti sazrijevaju u koštanoj srži i stimulirani antigenom uz pomoc T limfocita i makrofaga proliferiraju u plazma odajice i Sin.


---LIMFOCIT T(LAT.), T lymphocyte (eng.), odajica primarno odgo-vorna za odajicki imunitet. Potjecu od limfocitne vriježe, migriraju iz koštane srži i diferenciraju se pod uticajem timusnih hormona, timpopoetina i timozina. Aktivirane antitijelom proliferiraju i diferenciraju se u T odajice. Sin.


---LIMFOCIT(LAT.), lymphocyte (eng.), mononuklearni nefagocitni leukocit, koji se nalazi u krvi, limfi i limfnim tkivima. To su imunološki kompetentne odajice, a dijele se u 2 klase: B i T limfocite, odgovorne za humoralni i odajicki imunitet. Sin.


---LIMFOCIT, MALEHNI(LAT.), small lymphocyte (eng.), limfocit 7-10 mikrometara dijametra velicine sa malehnim okruglim jezgrom koje gotovo u cjelini ispunjava citavu odajicu sa malo bazofilne citoplazme na periferiji. Sin.


---LIMFOCIT, VELIKI(LAT.), (ENG.), large lymphocyte (eng.). U kontaktu sa antigenom citoplazma malehnoga limfocita ( Sin. v.) se uvecava na 10-30 mikrometara, a jezgro postaje manje i slabije heterohromaticno. Time postaje veliki limfocit ili limfoblast. Tada proliferira i diferencira se u B i T odajice.


---LIMFOCITOMAlymphocytoma, atis, n (lat.), id.(eng.), dobro diferencirani limfocitni tumor mezgrinoga, limfnoga, tkiva. Sin.


---LIMFOCITOZAlymphocytosis, is, f (lat.), id.(eng.), uvecani broj limfocita u krvi. Sin.


---LIMFOEPITELIOMAlymphoepithelioma, atis, n (lat.), id.(eng.), pleomorfan, slabo diferenciran karcinoma koji nastaje od modificiranoga epitela koji prekriva mezgrino, limfno, tkivo nazofarinksa. Sin.


---LIMFOGRAFIJAlymphographia, ae, f (lat.), lymphography (eng.), radiografija mezgrinih, limfnih, puta i cvorova, poslije injekcije radiopaknoga materijala u mezgrin, limfni sud Sin. .


---LIMFOGRANULOMA, MALIGNIlymphogranuloma malignum (lat.), Hodgkin's disease (eng.), oblik malignoga tumora limfnoga tkiva karakteriziranoga bezbolnim progresivnim povecanjem limfnih cvorova i limfnoga tkiva u cjelini. Karakteristicno je prisustvo specificnih odajica koje se zovu Sternbergovim. Bolest se klasificira kao difuzna i nodularn Sin.


---LIMFOGRANULOMA, VENERICNIlymphogranuloma venereum (lat.), fifth veneral (eng.), seksualno prenosljiva infekcija uzrokovana sa Chlamidia tracheomatis, a karakterizirana primarnom kožnom ili sluznickom lezijom sa preponskim limfadenitisom. Sin.


---LIMFOGRANULOMATOZA(LAT.), lymphogranulomatosis, is, f (lat.). id.(eng.), 1. opci naziv za razne afekcije koje se odnose na bujanje mezgrinoga, limfnoga sistema, narocito na infektivni granulom limfnoga sistema, 2. cesto sinonim za malignu limfogranulomatozu, Hodgkinovu bolest Sin. .


---LIMFOMA NON-HODGKIN(LAT.), non-Hodgkin lymphoma (eng.), heterogena grupa malignih limfoma. Jedina zajednicka karakteristika je odsustvo velikih Sterbergovih odajica. Klinicki je slicna Hodgkinovoj bolesti ( Sin. v.), osim što je bolest u pocetku proširenija.


---LIMFOMAlymphoma, atis, n (lat.), id.(eng.), bilo koji tumor limfnoga tkiva, mada se pod terminom podrazumijeva maligni limfoma. Sin.


---LIMFOMA, DIFUZNIlymphoma diffusum (lat.), diffuse lymphoma (eng.), maligni limfoma kod kojega tumorske odajice difuzno infiltiraraju limfni cvor bez tacno definiranoga nacina. limfosarkoma. Sin.


---LIMFOMA, FOLIKULARNIlymphoma follicularis (lat.), follicular lymphoma (eng.), bilo koji od nekoliko tipova non-Hodgkinovih limfoma u kojemu su mezgrine odajice nagomilane u nodule ili folikule Sin. .


---LIMFOMATOZAlymphomatosis, is, f (lat.), id.(eng.), razvoj multiplih limfoma u razlicitim dijelovima tijela Sin. .


---LIMFOPATIJAlymphopathia, ae, f (lat.), lymphopathy (eng.), bilo koja bolest mezgrinoga, limfnoga, sistema Sin. .


---LIMFOPENIJAlymphopenia, ae, f (lat.), lymphocytopenia (eng.), smanjenje kolicine, redukcija broja limfocita u krvi. Sin.


---LIMFOPOEZAlymphopoiesis, is, f (lat.), id.(eng.), razvoj i nastajanje limfnoga tkiva i limfocita. Sin.


---LIMFOPROLIFERATIVANlymphoproliferativus-3 (lat.), lymphoproliferative (eng.), onaj koji pripada ili je karakteriziran proliferacijom odajica limforetikularnoga sistema. Limfo-proliferativne bolesti ukljucuju grupu malignih tumora koji nastaju od odajica srodnih obicnim multipotentnim retikularnim primitivnim limforetikularnim odaji Sin. .


---LIMFORAGIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. limforeja.


---LIMFOREJAlymphorrhoea, ae, f (lat.), id.(eng.), curenje, istjecanje mezgre, limfe, iz presjecenih ili rupturiranih limfnih suda. limforagija. Sin.


---LIMFORETIKULARANlymphoreticularis, e (lat.), lymphoreticular (eng.), onaj koji pripada odajicama ili tkivu limforetikularnoga sistema Sin. .


---LIMFORETIKULOZAlymphoreticulosis, is, f (lat.), id.(eng.), proliferacija retrikuloendotelijalnih odajica limfnoga sistema. Bolest limfnoga ili retikuloendotelijalnoga tkiva, a karakterizirina je povecanjem limfnih cvorova. Tu spada i benigna limforetikuloza, bolest macijega ogreba Sin. .


---LIMFOSARKOMA, V(LAT.), (ENG.), limfoma, difuzni. Sin.


---LIMFOSTAZAlymphostasis, is, f (lat.), id.(eng.), prekid limfne cirkulacije i zastoj mezgre, limfe, na nekome mjestu. Sin.


---LIMFOTICANlymphoticus-3 (lat.), lymphotic (eng.), 1. ono što pripada, mezgri, limfi, limfnim sudima ili cvorima, 2. mehak, flegmatican temperament. Sin.


---LIMIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. granica.


---LIMITACIJAlimitatio, onis, f (lat.), limitation (eng.), ome-denost, ogranicenost, proces ogranicavanja, lokalnost, stanje ogranicenosti, lokalni proces. ogranicenost. Sin.


---LIMOZAlimosis, is, f (lat.), id.(eng.), abnormalna, morbidna glad. Sin.


---LIMUNlimo, limonis, m, citrus, i, m (lat.), lemon fruit (eng.), plod drveta Citrus limon, voce karakteristicnoga ukusa i mirisa, a koje sadrži limunsku kiselinu, vitamine A, B, C i rutin, a koristi se kao osvježavajuci napitak, blag antiseptik i korigens, sedativ, te adstringens. Kora, Citri flavedo recens, lemon peel Sin.


---LIMUNATA(LAT.), lemon squash (eng.), ljekovito pice nastalo cijedenjm limuna i dodatkom šecera. Dobro je za varenje, ima dosta C vitamina, djeluje okrepljujuce i daje se teškim bolesnicima koji mogu piti Sin. .


---LIMUNTOZextractum Citri (lat.), lemon powder (eng.), ekstrakt limuna u prahu, sacuvao je dosta osobina limuna. citrunovina. Sin.


---LINCURA, GENTIANAlutea (lat.), gentian (eng.), biljka ciji rizom služi za proizvodnju ekstrakata koji su popravljaci ukusa, jer daju ugodnu aromu. Osim toga je gorki tonik, stomahik i febrifug Sin. .


---LINEARANlinearis, e (lat.), linear (eng.), nalici na neku li-niju, pravu ili savijenu, pripada liniji, pra Sin. v.


---LINGULA(LAT.), (ENG.), SIN. v. jezicak.


---LINGULEKTOMIJAlingulectomia, ae, f (lat.), lingulectomy (eng.), hirurško odstranjenje jezicka pluca, lingula pulmonis Sin. .


---LINGVALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. jezicni.


---LINGVODISTALANlinguodistalis, e (lat.), linguodistal (eng.), onaj koji se nalazi ili nastaje na jezicnoj i distalnoj strani zuba Sin. .


---LINGVOGINGIVALANlinguogingivalis, e (lat.), linguogingival (eng.), dio zuba koji se nalazi prema jeziku uz gingivu; onaj koji se nalazi ili dešava na tome mjestu Sin. .


---LINGVOINCIZALANlinguoincisalis, e (lat.), linguoincisal (eng.), onaj koji se nalazi ili je smješten na incizalnoj i jezicnoj strani zuba Sin. .


---LINGVOMEZIJALANlinguomesialis, e (lat.), linguomesial (eng.), onaj koji se nalazi ili nastaje na jezicnoj i istovremeno mezijalnoj strani zuba Sin. .


---LINGVOOKLUZALANlinguoocclusalis, e (lat.), linguo-occlusal (eng.), onaj koji je smješten ili polazi sa jezicne i okluzalne strane zuba. Sin.


---LINGVOPAPILITISlinguopapilitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija ili ulceracija papila na rubu jezika Sin. .


---LINGVOPULPALANlinguopulpalis, e (lat.), linguopulpal (eng.), onaj koji se dešava ili nastaje na lingvalnome zidu pulpne komore Sin. .


---LINIJAlinea, ae, f (lat.), (eng.), line (neg.), 1. crta. potez pruga, uzak rub ili granica, 2. u antropometriji cesto imaginarna linija koja spaja razlicite anatomske tacke. Sin.


---LINIMENTlinimentum, i, n (lat.), (eng.), id. bos., zejtinjavi tecni preparat koji se upotrebljava za mazanje po neoštecenoj koži. Sin.


---LININ(LAT.), lininum, i, n (laty.),(eng.), id. bos., supstancija koja se slabo boji, sastavljena od mreže finih konaca i nalazi se u jezgri odajice, a nosi hromatin Sin. .


---LINITISlinitis, idis, f (lat.), id.(eng.), isindija želudacnoga odajickoga tkiva. Sin.


---LINITIS, PLASTICNIlinitis plastica (lat.), plastic linitis (eng.), difuzna proliferacija submukoznoga veznoga tkiva želuca koja ima za rezultat zadebljanje i ocvršcavanje želudacnoga zida, pa je želudac smanjen, rigidan i neelastican. Može biti benigno stanje kao kod gastricne ma-nifestacije sifilisa, ali i maligno, kao Sin.


---LIOFILIZACIJAlyophylisatio, onis, f (lat.), lyophylization (eng.), pravljenje stabilnih preparata od biološkoga materijala (plazma, tkivo i sl.), brzim smrzavanjem i dehidratacijom smrznutoga preparata u uslovima visokoga vakuuma. Tako tecne i mehke biološke materije postaju suhe i cvrste. Sin.


---LIPAtilia, ae, f (lat.), (eng.), lime (eng.). Postoje dvije medicinski zanimljive vrste, bijela lipa, Tilia cordata i crna lipa, Tilia platyphyllos, od kojih se koristi cvijet sa listom, Tiliae flos, za caj kao dijaforetik i za umirenje. Od lipine like pravi se prah koji je vazodilatator Sin.


---LIPAROATROFIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. lipodistrofija.


---LIPAROCELAliparocele, es, f (lat.), id.(eng.), struktura u mošnjama, nalik na kilu, ali je sastavljena jedino od masnoga tkiva Sin. .


---LIPARODISPNEAliparodyspnea, ae, f (lat.), liparodyspnea (eng.), zaduha, teško dihanje debelih Sin. .


---LIPEKTOMIJAlipectomia, ae, f (lat.), lipectomy (eng.), ope-rativna ekscizija, uklanjanje mase potkožnoga masnoga tkiva, npr. sa trbušnoga zida, sin. adipektomija. Sin.


---LIPEMIJAlipaemia, ae, f (lat.), lipemia (eng.), povecana kolicina masti i lipida u krvi, hiperholesterolemija, hiperlipemija. Sin.


---LIPID(LAT.), id.(eng.), bilo koji iz heterogene grupe masti netopljivih u vodi, ali topljivih u alkoholu, eteru, hloroformu, benzenu itd. Kao glavni sastojak imaju alifatske ugljikovodike. Lipidi su važni dijelovi odajicke strukture i služe kao izvor energije. Sin.


---LIPIDOZA, LIPIDOSIS, is, f (lat.), lipid storage disease (eng.), termin koji ukljucuje nekoliko bolesti, poremecaja meta-bolizma masti, a gdje se nalazi abnormalna akumulacija lipida u retikuloendotelijalnome sistemu Sin. .


---LIPIDURIJAlipiduria, ae, f (lat.), id.(eng.), prisustvo lipida u bureži. Sin.


---LIPOBLASTlipoblastus, i, m (lat.), (eng.), id. bos., maticna masna odajica. To je odajica veznoga tkiva koja se razvija u masnu. Sin.


---LIPOCIT(LAT.), (ENG.), SIN. v. odajica, masna.


---LIPODISTROFIJAlipodystrophia, ae, f (lat.), lipodystrophy (eng.), 1. bilo koji poremecaj metabolizma masti, 2. grupa stanja zbog poremecaja metabolizma masti što rezultira odsustvom potkožnoga masnoga tkiva, a što može biti urodeno i steceno, djelomicno ili totalno. liparoatrofija. Sin.


---LIPOFIBROMAlipofibroma, atis, f (lat.), id.(eng.), benigni tumor pretežno sastavljen od zrelih masnih odajica, ali sadrži i predjele fibroze. Sin.


---LIPOFILIJAlipophylia, ae, f (lat.), id.(eng.), 1. tendencija debelih ljudi da fiksiraju masti, 2. povecan afinitet prema mastima. Sin.


---LIPOGENEZAlipogenesis, is, f (lat.), id.(eng.), stvaranje, formacija masti, transformacija nemasne hrane u mast. Sin.


---LIPOHROMlipochromum, i, n (lat.), (eng.), bilo koja grupa u masti topljivih pigmenata ukljucujuci karotin, lutein, likopen, ksantofil, koji sintetiziraju biljke i ingestijom ulaze do tkiva koja sadrže lipide. Sin.


---LIPOID(LAT.), lipoid (eng.), 1. nalici na mast, nalici masnome tkivu, 2. Sin. v. lipid.


---LIPOIDOZAlipoidosis, is, f (lat.), id.(eng.), poremecaj meta-bolizma lipida sa nenormalnim odlaganjem lipida u odajicama Sin. .


---LIPOIDPROTEINOZA, LIPOIDPROTEINOSIS, is, f (lat.), id.(eng.), porodicna bolest koja nastaje u toku latentne šecerne bolesti. Javljaju se žuckaste nodule na koži i sluzavicama, keratolicke promjene na ekstremitetima i promuklost Sin. .


---LIPOLIZAlipolysis, is, f (lat.), id.(eng.), dekompozicija, raspadanje masnoga tkiva. adipoliza. Sin.


---LIPOMA(LAT.), (ENG.), SIN. v. tustiljak ili gula.


---LIPOMATOZAlipomatosis, is, f (lat.), id.(eng.), stanje karakterizirano nenormalnim nakupljanjem masti u tkivima. Pojava je nekada lokalizirana i nalik na tumor. Sin.


---LIPOPEKSIJAlipopexia, ae, f (lat.), lipopexy (eng.), akumulacija masti u tkivima, fiksacija masti za neka tkiva Sin. .


---LIPOPENIJAlipopenia, ae, f (lat.), id.(eng.), siromaštvo organizma u mastima, smanjena kolicina masti u cirkulirajucoj krvi. Sin.


---LIPOPOLISAHARID(LAT.), lupoplysaccharide (eng.), 1. kompleks vezanih lipida i polisaharida, 2. glavni sastojak zida odajica gram negativnih bakterija. To je endotoksin i važan je kao specificni antigen za grupu. Skracenica je LPS Sin. .


---LIPOPROTEIN(LAT.), id.(eng.), bilo koji od kompleksa lipi Sin. d


---LIPOPROTEINOZAlipoproteinosis, is, f (lat.), id.(eng.), autozomalna recesivna bolest metabolizma lipida karakte-rizirana depozicijom hijalinoga materijala u koži i sluzavici usta, ždrijela, i grkljana. Prvi znaci su promuklost, a zatim kožne lezije. hijalina proteinoza. Sin.


---LIPOSOLUBILAN, LIPOSOLUBILIS, e (lat.), liposoluble (eng.), topljiv u mastima Sin. .


---LIPOSUKCIJA, LIPOSUCTIO, onis, f (lat.), liposuction (eng.), operacija uklanjanja masnoga tkiva u estetskoj hirurgiji, njegovim isisavanjem kroz malehni otvor na koži kroz koji se ubaci sisaljka Sin. .


---LIPOTROFIJAlipotrophia, ae, f (lat.), lipotrophy (eng.), porast tjelesnoga sala, masti. Debljanje, pretilost Sin. .


---LIPOTROPIZAMlipotropismus, i, m (lat.), lipotropism (eng.), stanje u kojemu metabolizam žurno uklanja depozite masti ili smanjuje depozite masti u jetri Sin. .


---LIPTANJE KRVIfluctio sanguinis (lat.), profuse hemorrhage (eng.), profuzno krvarenje, obilno isticanje krvi, obicno iz velikoga krvnoga suda Sin. .


---LIPURIJA, LIPURIA, ae, f (lat.), id.(eng.), prisustvo zejtina ili masti u bureži. Sin.


---LISINA(LAT.), (ENG.), SIN. v. celavost.


---LISKUN(LAT.), (ENG.), SIN. v. tinja.


---LISNATfoliaceus-3 (lat.), foliaceous (eng.), onaj koji ima izgled lista, tanke plocice materijala, koji je graden od tankih struktura, koji nalici na lišce. Sin.


---LISNIsuralis, e (lat.), sural (eng.), onaj koji pripada listu ( Sin. v.), sin. suralni.


---LISOZIM(LAT.), lysozym (eng.), enzim, EC. 3.2.1.17., koji se nalazi u pljuvacki, suzama, bjelancetu jajeta i mnogim animalnim tekucinama. Spada u hidrolaze, a može katalizirati raspadanje opne bakterijskih odajica. Sin.


---LISOZOM(LAT.), lysosome (eng.), jedan od sitnih tijela koja se vide u mnogim odajicama pomocu elektronskoga mikroskopa, a sadrži razlicite hidroliticke enzime i ukljucen je u proces lokalizirane odajicke digestije. Sin.


---LISTfolium, i, n (lat.), leaf (eng.), 1. jedan od organa biljke koji sadrže hlorofil i koji je mjesto fotosinteze, 2. pren. sve što ima lisnatu formu (list ovojnice, list peritoneuma), obicno oznacava da struktura ima više slojeva, više listova, 3. sura, ae, f (lat), calf (eng.), stražnji dio Sin. )


---LISTERIJE(LAT.), Listeria, orum, n (latinizirano po J. Listeru), id.(eng.), rod bakterija koji nalice na Corynabacteriaceae, a sastoje se od malehnih, kokoidnih, gram pozitivnih štapica koji imaju tendenciju da prave lance i palisade. Nadene su u nedžasetu ljudi i životinja i na biljkama Sin. .


---LISTERIOZAlisteriosis, is, f (lat.), id.(eng.), bolest uzrokovana sa Listeria monocytogenes. Infekcija se prenosi transplacentarno i daje abortus ili mrtav plod. Infekcija nastala za vrijeme poroda daje kardiorespiratorne smetnje, drhtavicu, povracanje, meningitis. Infekcije odraslih daju meningitis il Sin. .


---LISTVENICALarix europea (lat.), larch (eng.), cetinarsko drvo poznato po kori koja je adstringens i upotrebljava se kod kožnih bolesti i bolesti prsa. ariš. Sin.


---LITAGOGremedium lithagogum (lat.), lithagogue (eng.), sredstvo koje pomaže izbacivanju kamenca Sin. .


---LITAR(LAT.), liter (eng.), litre (fr.), jedinica volumena tecnosti u metrickome sistemu, oznaka l. 1 litar = 1000 ccm Sin. .


---LITEKTOMIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. litotomija.


---LITICANlyticus-3 (lat.), lytic (eng.), 1. ono što pripada lizi ili lizinu, što pravi lizu, 2. postepen gubitak simptoma kod akutne bolesti, nasuprot kritickome, naglome, padu. Sin.


---LITIJUMlithium, i, n (lat.), id.(eng.), bijeli metal, at. broj 3, at. tež. 6,939, simbol Li. Litijumove soli se koriste za lijecenje manije (litijum karbonat) Sin. .


---LITOCENOZAlithocenosis, is, f (lat.), id.(eng.), vadenje dijela kamenja poslije drobljenja u mokracnoj bešici Sin. .


---LITOLITICANlitholythicus -3 (lat.), litholytic (eng.), onaj koji rastapa kamenje Sin. .


---LITONJAomasus, i, m (lat.), omasum (eng.), treci dio želuca kod preživara, sin. knjižice Sin. .


---LITOTOMIJAlithotomia, ae, f (lat.), lithotomy (eng.), incizija u zidu nekoga organa ili kanala u cilju vadenja kamenca. litektomija. Sin.


---LITOTRIPSIJAlithotripsia, ae, f (lat.), lithotripsy (eng.), drobljenje kamenja u bešici posebnim instrumentom bez otvaranja zida mokracne bešike. Sin.


---LITOTRIPTORlithotriptor, oris, m (lat.), id.(eng.), instrument ili aparat kojim se drobe kameni u mokracnoj bešici ili bubrezima. Sin.


---LIVIDANlividus-3 (lat.), livid (eng.), modrikast, plav, mavi, plavocrn. Kod Bošnjaka se kaže: "Uhvatila mu se mavi halka oko usta", u smislu poplavile mu usne, pomodrjele mu usne, lividnih usana, uvijek oznacavajuci neku slabost, najviše srcanu. modar, mavi, pla Sin. v.


---LIZAlysis, is, f (lat.), lyse, lysis (eng.), 1. destrukcija odajica specificnim lizinom, 2. dekompozicija djejstvom specificnoga agensa, 3. mobilizacija organa hirurškim putem, uklanjanjem priraslica, 4. postepeno išcezavanje simptoma za razliku od krize, nagloga gubitka simptoma. Sin.


---LIZAT(LAT.), lysate (eng.), 1. materijal nastao lizom odajica, 2. medicinski preparat nastao iz životinjskoga organa pomocu vještacke digestije Sin. .


---LIZIN DEHIDROGENAZA(LAT.), lysine dehydrogenase (eng.), enzim, EC. 1.4.1.15., koji spada u oksidoreduktaze i katalizira reakciju l-lizi Sin. n


---LIZIN(LAT.), 1. lysine (eng.), alfa epsilondiaminokapronska kiselina, aminokiselina, NH2(CH2)4.CH(NH2).COOH, hidroliticki produkt bjelancevina, neophodna za normalan rast djece i održavanje bilansa azota, 2. lysin (eng.), a bilo koja supstancija koja uzrokuje destrukciju odajica, 3. im Sin.


---LIŠAJlichen, enis, m (lat.), id.(eng.), 1. ime velike grupe papuloznih bolesti kože razlicite vrste, a glavna im je osobina da su eflorescencije malehne, tvrde papule, postavljene blizu jedna drugoj, 2. bilo koja od talofita koja je napravljena kombinacijom zelenih algi i askomicentih gljivica. Sin.


---LIŠAJ, ISLANDSKICetraria islandica, Lichen islandicus (lat.), Iceland moss, Islandic lichen (eng.), biljka koja se uslijed sposobnosti da omekšava sluzavicu i zbog sedativnih svojstava upotrebljava protiv kašlja. trava ertenska. Sin.


---LIŠAVANJEprivatio, onis, f (lat.), deprivation (eng.), gubitak, nedostatak, oduzetost, sprjecavanje, zabrana na ne jako strog nacin, iskljucenje iz procesa Sin. .


---LIŠENprivus-3 (lat.), deprived (eng.), onaj koji je u nedostatku necega, na gubitku, sprijecen da djeluje, iskljucen iz procesa Sin. .


---LIŠNJACAfibula, ae, f (lat.), buckle (eng.), vanjska, tanja, nepotporna kost golijeni koja ulazi gore u zglob sa tibijom, a dolje zajedno sa cjevanicom i custecnom kosti cini skocni, custecni zglob. Sin.


---LJECILIŠTEsanatorium, ii, n (lat.), id.(eng.), ustanova za lijecenje bolesnika, narocito privatna bolnica za rekonvalescente ili one koji nisu teško bolesni, smještena u lijepome prirodnome okruženju, cesto specijalizirana za bolesti gdje je prirodni faktor važan (verem, duševne bolesti). sanatorijum. Sin.


---LJECILIŠTE, PRIRODNO(LAT.), (ENG.), SIN. v. banja.


---LJEKARmedicus, i, m (lat.), physician (eng.), osoba koja se profesionalno bavi lijecenjem i zaštitom zdravlja. Mora završiti medicinski fakultet, obaviti redovni ljekarski staž, te položiti državni ispit, kada postaje ljekar opce prakse. Poslije toga može specijalizirati neku zakonom predvidenu speci vidar. Sin.


---LJEKARSTVOars medica (lat.), medical praxis and science (eng.), nauka, vještina i praksa bavljenja medicinom kao zanimanjem. hecimluk. Sin.


---LJEKARUŠAvade mecum (lat.), doctor's manual (eng.), knjiga koja je najslicnija današnjoj farmakopeji, odnosno savremenome ljekarskome prirucniku, koja je, osim materijala koji se odnosi na pripravljanje lijeka, sadržavala nozološke elemente, simptomatologiju, terapiju. Nekad bila sinonim za udžbenik klinic Sin. .


---LJEKOVIT, CURATIVUS-3, salutaris, e (lat.), curative, salutary (eng.), koristan za cuvanje i obnovu zdravlja i ima ucinak lijeka (npr. ljekovita trava), onaj koji lijeci bolest, slabost ili iznemoglost. kurativan. Sin.


---LJEKOVITOSTsalubritas, atis, f (lat.), wholesome, salubrious (eng.), osobina neke materije ili medija da ima pozitivan ucinak na zdravlje Sin. .


---LJEPILO, V(LAT.), (ENG.), tutkalo. Sin.


---LJEPLJIVviscidus-3, glutinosus-3 (lat.), viscid, glutinous (eng.), adhezivan, onaj koji se lahko lijepi i prijanja za strukture, lahko lijepi dvije površine na kojima se nalazi u tankome sloju Sin. .


---LJESICA NOGEdorsum pedis (lat.), back of foot (eng.), gor-nji dio stopala, suprotan tabanu. naplat. Sin.


---LJESICA RUKEdorsum manus, opisthenar, aris, m (lat.), back of hand (eng.), supinatorni, dorzalni dio šake, suprotan dlanu Sin. .


---LJESICA ŠAKEdorsum manus (lat.), dorsum of the hand (eng.), aspekt šake koji odgovara po poziciji ledima, dio nasuprot dlanu. Sin.


---LJETNI SANaestivatio, onis, f (lat.), estivation (eng.), stanje sna, smanjenje metabolizma u kojemu neke životinjske vrste, narocito vodozemci, prežive vrelo ljeto. Obratno od zimski san. estivacija. Sin.


---LJETNIaestivus (lat.), estival (eng.), ono što pripada ljetnome periodu ili što nastaje ljeti (infekcije, epidemije i sl., npr. ljetni encefalitis) Sin. .


---LJETNIK(LAT.), (ENG.), SIN. v. jednjak ili požirak.


---LJEVAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. ljevoruk.


---LJEVICAmanus sinistra (lat.), left hand (eng.), lijeva ruka, cesto u znacenju samo šaka. šujica. Sin.


---LJEVKAST(LAT.), (ENG.), SIN. v. lijevak.


---LJEVORUKsinistromanualis, e (lat.), left handed (eng.), osoba koja koristi lijevu ruku kao dominantnu pri aktivnostima, što znaci i da je desna moždana hemisfera dominantna. ljevak, šuvaklija. Sin.


---LJEŠNIK(LAT.), (ENG.), SIN. v. lijeska.


---LJUBAVamor, oris, m (lat.), love (eng.), osjecaj posebne sklonosti i davanje prednosti drugoj osobi nad ostalima Sin. .


---LJUBAVNICAsuccuba, ae, f (lat.), concubine (eng.), žena koja živi nevjencano sa muškarcem bez obzira je li on oženjen ili ne. Obratno za muški spol je ljubavnik. konkubina. Sin.


---LJUBAVNIK(LAT.), (ENG.), SIN. v. ljubavnica.


---LJUBICAST(LAT.), violet (eng.), jedna od boja spektra, ona koja se vidi na samome kraju, zadnja boja spektra. Termin se uglavnom upotrebljava da oznaci boju susptrata u medicinskoj hemiji. Sin.


---LJUBICICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. menekša.


---LJUBOMORAanxietas amoribus (lat.), gelosy (eng.), osjecanje koje se javlja u slucaju stvarne ili imaginarne insuficijencije prema suprotnome spolu s kojim se živi u trajnijoj bilo kakvoj emocionalnoj vezi. Osjecaj koji sprjecava ili ugrožava potpuno prisvajanje roditelja od strane djeteta. Šire gledano o Sin. .


---LJUCAVICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. štucanje.


---LJUDOŽDER(LAT.), (ENG.), SIN. v. ljudožderstvo.


---LJUDOŽDERSTVOcannibalismus, i, n (lat.), cannibalism (eng.), povremena ili stalna ishrana tkivima druge individue ljudske vrste. kanibalizam, osoba koja to radi je ljudožder. Sin.


---LJUDSKIhumanus-3 (lat.), human (eng.), 1. ono što pripada ljudskome rodu, covjeku kao vrsti Homo sapiens, 2. dobar, milosrdan, merhametli, covjekoljubiv, sa dobrim ljudskim osobinama, sin. human, insanski Sin. .


---LJULJ, LOLIUMtemulentum (lat.), darnel (eng.), biljka koja nalici pšenici i ako njena zrna u vecemu broju dospiju u hljeb izazivaju digestivne smetnje, vrtoglavicu, san i komu. Sin.


---LJUSKAsquama, ae, f (lat.), scale (eng.), malehna krljušt, prhut, plocica ili komadic plocice nekoga tkiva, posebno epitelijalnoga ili produkta epitelijalnoga tkiva. Opci termin za takvu strukturu. krljušt, plocica, prhut, hljupina. Sin.


---LJUSKASTsquamosus-3 (lat.), squamous (eng.), graden obliku sitnih komadica epiderma koje lahko otpadaju. Razlika u bosanskome jeziku je u velicini: ako su ljuske sitnije zovu se prhut, pridjev prhutljiv, a ako su krupnije pridjev je ljuskast. Up. prhutljiv, skvamozan. ljuska Sin. v.


---LJUSKAV(LAT.), (ENG.), SIN. v. ljuskast.


---LJUSKAVICApsoriasis, is, f (lat.), id.(eng.), hronicna, skvamozna, nasljedna dermatoza, karakterizirana egzacerbacijama i remisijama. Klinicki se vide okrugle suhe, erite-matozne promjene na koži, razlicite velicine, pretežno na skalpu, ekstenzornim stranama, genitalijama, pokriveni sivkastim ljuspic Sin.


---LJUSPA(LAT.), (ENG.), SIN. v. prhut.


---LJUTacer, aceris, acre (lat.), sharp (eng.), oštar, žestok, izaziva reakciju sluzavica (suzenje, hipersalivacija) Sin. .


---LJUTICA(LAT.), (ENG.), kraška, Sin. v. zmija.


---LJUTINApyrosis, is, f (lat.), heartburn (eng.), simptom iz jednjaka. Osjecaj paljenja, kiseline iz sternuma, pracen podrigivanjem, te širenjem prema gore. Može ici istovremeno sa vracanjem kiseloga sadržaja u usta ("ljutina me mori", kaže pacijent). piroza, zgaga. Sin.


---LJUTNJAacerbitas, atis, f (lat.), anger (eng.), snažna reakcija pojedinaca prema objektu koji ga stvarno ili imaginarno ugrožava ili vrijeda. U principu je ekspresija emocionalna i funkcionalna, mada se mogu opažati i prolazni somatski znaci (znaci simpaticne ekscitacije) Sin. .


---LJUŠTAV(LAT.), (ENG.), SIN. v. prhutljiv.


---LJUŠTENJE1.exfoliatio, onis, f, desquamatio, onis, f (lat.), exfoliation, desquamation, slughing, molting (eng.), odvajanje epitelijalnih elemenata, poglavito na koži, ali i nekim drugim strukturama, u vecim komadicima odljuštenoga epitela. Ako su komadici sitni, pojava se naziva prhutanje. deskvamacija, guljenje, prhutanje, lilenje, 2. peeling (eng.), vještacko skidanje pokožice što provocira njeno obnavljanje (u estetskoj hirurgiji, dermatologiji i kozmetici). Time se uklanjaju bore, ožiljci i sl., sin. piling. Sin.


---LJUŠTITIdesquamare (lat.), shed (eng.), odvajati, otpadati u malehnim listicima (o epitelijalnim elementima), prhutati, deskvamirati Sin. .


---LOBARAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. režanjski.


---LOBEKTOMIJAlobectomia, ae, f (lat.), lobectomy (eng.), ekscizija, isijecanje, vadenje jednog režnja, lobusa, nekog organa. Sin.


---LOBITISlobitis, idis, f (lat.), (eng.), id. bos., inflamacija jednoga lobusa, režnja, narocito lobusa pluca. Sin.


---LOBOTOMIJAlobotomia, ae,f (lat.), lobotomy (eng.), u psihohirurgiji hirurško presijecanje niti i veza jednoga lobusa mozga, najcešce frontalnoga. Sin.


---LOBULACIJA(LAT.), (ENG.), SIN. v. režnjevitost.


---LOBULARANlobularis, e (lat.), lobular (eng.), ono što pripada režnju, npr. lobularna arterija. Sin. v. režanj.


---LOBULIRAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. režnjevit.


---LOCKAVflaccidus-3 (lat.), flaccid (eng.), opušten, mlitav, mehak, relaksiran, slab, flakcidan Sin. .


---LOGAGEKTOMIJA, LOGAGECTOMIA(LAT.), , ae, f (lat.). logagectomy (eng.), hirurška ekscizija jednoga dijela vežnjace, konjunktive. Sin.


---LOGASTENIJAlogasthenia, ae, f (lat.), id.(eng.), poremecaj razumijevanja govora Sin. .


---LOGOPATIJAlogopathia, ae, f (lat.), (eng.), logopathy (eng., bilo koji poremecaj govora koji nastaje promjenama u mozgu Sin. .


---LOGOPEDIJAlogopaedia, ae, f (lat.), logopedics (eng.), nauka koja se bavi proucavanjem govornih mahana i njihovoga lijecenja. Sin.


---LOGOPLEGIJAlogoplegia, ae, f (lat.), id.(eng.), paraliza go-vornih organa Sin. .


---LOGOREJAlogorrhoea, ae, f (lat.), logorrhea (eng.), velika govorljivost, brzi, cesto agresivan govor, a vidi se u manicnim stanjima. U bosanskome jeziku za ženu koja puno govori kaže se zborka. Sin.


---LOGOSPAZAMlogospasmus, i, m (lat.), logospasm (eng.), spasticno izgovaranje rijeci, ustvari bekasanje, mucanje, izmedu kojega i logospazma postoje samo minimalne razlike Sin. .


---LOHIJE, BIJELE(LAT.), (ENG.), SIN. v. lohije.


---LOHIJE, CRVENE(LAT.), (ENG.), SIN. v. lohije.


---LOHIJE, LOCHIA, orum, n (lat.), id.(eng.), curenje iz vanjskoga ženskoga genitala u toku prve dvije nedjelje nakon poroda. Lohije su najprije crvene, lochia rubra, u samome pocetku gotovo cista krv i postepeno sve više blijede da bi na kraju bile bijele lohije, lochia alba. grušaline, up. nifas, porodiljsko cišcenje. Sin.


---LOHIOKOLPOSlochiocolpos, is, m (lat.), id.(eng.), distenzija vagine nagomilavanjem lohija Sin. .


---LOHIOMETRAlochiometra, ae, f (lat.), id.(eng.), distenzija uterusa nagomilavanjem lohija Sin. .


---LOHIOREJAlochiorrhoea, ae, f (lat.), lochiorrhea (eng.), nenormalno profuzno otjecanje lohija Sin. .


---LOHIOSTAZAlochiostasis, is, f (lat.), id.(eng.), zadržavanje lohija iz bilo kojega uzroka Sin. .


---LOHOTAN(LAT.), loose (eng.), rahli, rastresit, rijedak, strukture koja nije cvrsta, nego lahko popušta i propušta tecnost Sin. .


---LOHUSApuerpera ,ae, f (lat.), id.(eng.), žena koja se upravo porodila. Taj naziv nosi otprilike 15 dana poslije poroda, tj. dok traju lohije ( Sin. v.), sin. porodilja.


---LOJ1. sebum, i, n (lat.), suet (eng.), produkt lojnih žlijezda koji svojom aktivnošcu podmazuju kožu, gusta polutecna supstancija koja je napravljena od masti i epitelijalnoga otpada odajica Malpighijeva sloja. Bilo bi bolje kožni loj, 2. adeps animalis (lat.), tallow (eng.), pretopljena mast Sin.


---LOJANsebaceus-3 (lat.), sebaceous (eng.), onaj koji pripada loju, izlucuje ga (npr. lojna žlijezda) Sin. .


---LOKALANlocalis, e (lat.), local (eng.), ogranicen, determiniran jednim ogranicenim prostorom, pripada jednoj tacki ili malehnome dijelu, mjesni. mjestan. Sin.


---LOKALIZACIJAlocalisatio, onis, f (lat.), localisation (eng.), 1. ogranicavanje procesa, prestanak širenja procesa i determinacija u odredenim granicama, 2. odredivanje mjesta ili prostora bilo kojega procesa ili lezije, odredivanje gdje se nešto nalazi. Sin.


---LOKALIZIRAN(LAT.), localis, e (eng.), localised (eng.), ogranicen na odredenu regiju, na mjesto, na jedno ili više bliskih mjesta, nije opca pojava. Sin.


---LOKATORlocator, oris, m (lat.), id.(eng.), instrument ili aparat koji oznacava mjesto željenoga objekta Sin. .


---LOKMA, V(LAT.), (ENG.), zalogaj. Sin.


---LOKOIZAM(LAT.), locoism (eng.), bolest konja, stoke, ovaca, nastala trovanjem nekim leguminozama jer sadrže selen (rodi Astragallus, Sophora, Oxytropis). Javljaju se poremecaji kretanja, drhat, depresija, abortus Sin. .


---LOKOMOCIJAlocomotio, onis, f (lat.), locomotion (eng.), kretanje ili sposobnost da se pomjera sa jednoga mjesta na drugo. Sin.


---LOKOMOTORANlocomotorius-3 (lat.), locomotor (eng.), pokretan, ono što omogucuje kretanje, premještanje s jednoga mjesta na drugo. Sin.


---LOKULARANlocularis, e (lat.), locular (eng.), 1. onaj koji je rasprostrt na malehnome prostoru, malehnoj šupljini, 2. ispregradivan, pregraden, u mnogo sitnih odaja, prostora Sin. .


---LOKVA(LAT.), pool (eng.), najprimitivniji oblik snabdijevanja vodom. Voda se nakuplja u nepropusnim vrtacama i koristi se za napajanje, uglavnom stoke Sin. .


---LOKVICAfossa jugularis (lat.), jugular fossa, suprasternal space (eng.), udubina, jamica na donjeme dijelu vrata u medijalnoj liniji iznad grudne kosti, sternuma. kotlac. Sin.


---LOMAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. trošan.


---LOMILICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kost, jezicna.


---LOMLJENJE KOSTIosteoclasis, is, f (lat.), osteoclasty (eng.), prelom kosti napravljen hirurškim putem u cilju korekture kosti ili ekstremiteta Sin. .


---LOMLJIVOST(LAT.), (ENG.), SIN. v. trošnost


---LONGITUDINALANlongitudinalis, e (lat.), longitudinal (eng.), po dužini, uzdužni, struktura koja je paralelna dugoj osovini tijela ili organa. Sin.


---LOPARauricula, ae, f (lat.), auricle (eng.), dio vanjskoga uha koji se ne nalazi u glavi, nego napolju. Ušna školjka. Sin.


---LOPATICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. plecka


---LOPITI(LAT.), (ENG.), profuzno krvariti, Sin. v. liptanje krvi.


---LOPTICA, SPHAERA, ae, f, globus, i, m (lat.), globe, sphere, ball (eng.), 1. malehna lopta, struktura nalik na loptu, lopticu, opci termin koji oznacava sfericnu strukturu, manje ili više okrugla masa, 2. v. pilula, 3. swab (eng.), zamotuljak gaze ili drugoga apsorbentnoga materijala koji se upotrebljava kao brisac na dršku (hv tupfer. Sin.


---LORDOTICANlordosus-3 (lat.), lordotic (eng.), karakteriziran lordozom, pripada lordozi. Sin.


---LORDOZAlordosis, is, f (lat.), id.(eng.), prekomjerno kriv-ljenje kicme unaprijed sa konveksitetom prema nazad Sin. .


---LOSIONlotio, onis, f (lat.), lotion (eng.), sredstvo za cišce-nje kože, tecna suspenzija raznih sastava. Može sadržavati fungicid, skabicid, pedikulocid, zatim može djelovati protiv isindije, nadražaja, protektivno, lokalno, može aplicirati kortikosteroide, uklanjati prljavštnu, ranije namaze i sli Sin. .


---LOZAvitis, tis, f (lat.), id.(eng.), rod biljke porodice Vitaceae, gdje spada i Vitis vinifera, vinova loza, od cijega se ploda pravi vino, ali koji služi i za ishranu Sin. .


---LOZA, VINOVAVitis vinifera (lat.), grape vine (eng.), biljka od koje ima mnogo sorti, a uzgaja se zbog grožda, racemus, i, m, uva, ae, f, grapes. Ono ima srednju hranjivu vrijednost (68 Cal/100 gr., 16,7% šecera, 0,25% kalija). Grožde djeluje laksativno i dijureticno. Sin.


---LOZA, ŠUMSKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. pavit.


---LPS(LAT.), (ENG.), SIN. v. lipopolisaharid 2.


---LSD(LAT.), (ENG.), SIN. v. kiselina, lizegicna


---LUBANJAcranium, i, n (lat.), skull (eng.), skelet glave, koštani okvir glave kojega cini mnogo kostiju. kranijum, šiška. Sin.


---LUBENICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. karpuza.


---LUBURA(LAT.), (ENG.), SIN. v. rektum.


---LUCANarcuatus-3 (lat.), arcuate (eng.), u obliku luka, ima savijen izgled, sveden u obliku luka, nalici na luk. Sin.


---LUCENJE1. excretio, onis, f (lat.), excretion (eng.), akt, proces ili funkcija izlucivanja sekreta, otpadaka ili djelotvornih tvari, 2. secretio, onis, f (lat.), secretion (eng.), proces proizvodnje specificnoga produkta kao rezultat aktivnosti žlijezdi, sin. sekrecija Sin. .


---LUCIDAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. bistar.


---LUCIDNOST, V(LAT.), (ENG.), bistrina Sin. .


---LUCITIsecernire (lat.), secret (eng.), producirati, izbacivati sekret u za to odredeni prostor. Sin.


---LUCUM(LAT.), (ENG.), SIN. v. citodezma ili lehem, meduodajicki.


---LUDvesanus-3, insanus-3, stultus-3 (lat.), insane (eng.), duševno obolio, umobolan, mahnit, mentalno obolio. V. ludilo. ludak. Sin.


---LUDA TRAVAAtropa belladonna (lat.), deadly nightshade (eng.), trava koja raste u Centralnoj Evropi, a uzgaja se u Americi. Sadrži razlicite antiholinergicne alkaloide, kao atropin, hiosciamin, skoplamin. Ingestija uzrokuje trovanje, sa karakteristicno širokim zjenicama. bun, velebilje. Sin.


---LUDAK(LAT.), (ENG.), SIN. v. lud.


---LUDILOinsanitas, atis, f, desorientatio, onis, f (lat.), insanity, disorientation (eng.), duševna bolest, smetnja ili poremecaj, umobolnost, mahnitluk, mahnitost. Više je pravni nego medicinski termin, a oznacava osobu koja ne može shvatiti znacaj pocinjenoga djela i za to ili ima smanjenu odgovornost ili je nema. pomucen um. Sin.


---LUDILO, MLADALACKOhebephrenia, ae, f (lat.), disorganised schisophrenia (eng.), tip šizofrenije sa ranim pocetkom, nakon puberteta, a manifestira se gubitkom asocijacija, neorganiziranim ponašanjem, neadekvatnim afektom, ekstremnim socijalnim povlacenjem, nemotiviranim otporom prema uobicajenim pravilima ponašanja, manirizmom itd. hebefrenija, hebefrena šizofrenija. Sin.


---LUDILO, PIJANACKOdelirium tremens (lat.), alcochol withdrawal syndrome (eng.), delirijum uzrokovan prestankom ili smanjenjem uzimanja alkohola kod alkoholicara sa 10 i više godina staža. Tahikardija, znojenje, hipertenzija, tre-mor, halucinacije, agitiranost, su znaci koji se javljaju 2-3 dana poslije prestanka uzimanja alkohola i t Sin.


---LUDNICAmaniconium, ii, n (lat.), madhouse (eng.), stari, prevazideni, naziv za duševnu bolnicu, više u smislu traj-ne hospitalizacije neiSin. ecivih Sin.


---LUDOVIJESThallucinatio, onis, f (lat.), hallucination (eng.), osjecaj percepcije culima bez stvarnoga objekta ili podražaja. bulazan, halucinacija. Sin.


---LUES(LAT.), (ENG.), SIN. v. frenjak.


---LUG, CINIS, is, f (lat.), ash (eng.), nesagorljivi ostatak poslije gorenja, sadrži neorganske materijale kojima gorenje nije smetalo (soli, minerale). Up. lukšija Sin. .


---LUGACA(LAT.), (ENG.), SIN. v. kostur.


---LUIZIT, LEWISITE(LAT.), (ENG.), (eng. prema americkom hemicaru W.L Lewisu), smrtni bojni otrov dihloro(2-hlorovinil)arsin, AsCl2CH.CHCl, zadušljivac, plikavac, suzavac Sin. .


---LUK1, arcus, us, m (lat.), arch (eng.), opci termin u anatomskoj momenklaturi da oznaci zakrivljeni, lucni , oblik. obluk, 2. allium cepa (lat.), onion (eng.), povrce, zacin. Pripisuju mu mnoga svojstva kao antiskorbutno, dijureticno i antidijabeticno. Ima zaštitinu ulogu kod isindija. sogan. Sin.


---LUK, BIJELI(LAT.), (ENG.), SIN. v. saransak.


---LUK, CRNI(LAT.), (ENG.), SIN. v. luk 2.


---LUK, MORSKIUrginea maritima (lat.), squill (eng.), morska biljka cije mesnate, debele ovojnice sadrže nekoliko kardioaktivnih glikozida i nekoliko drugih osnovnih principa pa se upotrebljava kao kardiotonik, emetik, dijuretik, ekspektorans, ali i kao otrov za miševe Sin. .


---LUK, REBARNIarcus costarum (lat.), costal arch (eng.), prednji dio donjega otvora grudnoga koša, apertura thoracis inferior, koji se sastoji od hrskavica 7.-10. rebra koje se spajaju, pa jedna i druga strana cine luk sa vrhom na processus ensiformis sterni. Sin.


---LUK, STARACKIgerontoxon, i, n, arcus corneae (lat.), gerontoxon (eng.), bijeli ili sivi opakni prsten oko ruba rožnjace, prisutan pri rodenju, ali evidentan kasnije u dobu preko 50 godina. Nastaje depozitima holesterola, a može biti udružen sa porodicnom hiperlipidemijom Sin. .


---LUK, ZIGOMATICNIarcus zygomaticus (lat.), zygomatic arch (eng.), luk koji cini spoj zigomaticne kosti i processus zygomaticus sljepoocne kosti. Daje izgled licu Sin. .


---LUK, ŠKRŽNIarcus branchialis (lat.), gills (eng.), parni nabori na lateralnoj strani glave i vrata fetusa, razdvojeni rascjepima iz kojih se razvijaju organi lica i vrata Sin. .


---LUKSlux, cis, f (lat.), id.(eng.), metricka jedinica osvjetlje-nja, odgovara jednome lumenu ( Sin. v.) na jedan kvadratni metar.


---LUKSACIJA, V(LAT.), (ENG.), išcašenje Sin. .


---LUKŠIJAlix, icis, m, lixivia, ae, f (lat.), lye (eng.), alkalni perkolat dobijen iz drvenog luga, sadrži natrijum i kalijum hidroksid, a služi za pranje. cijed. Sin.


---LUMBAGOlumbago, inis, f (lat.), low back pain (eng.), bol u donjem dijelu leda, u lumbalnoj regiji. prijet, krstobolja. Sin.


---LUMBALAN(LAT.), (ENG.), SIN. v. slabinski.


---LUMBALIZACIJAlumbalisatio, onis, f (lat.), lumbalization (eng.), stanje u kome prvi sakralni kralježak nije spojen u sakralnu kost, nego nalici lumbalnim pršljenima i predstavlja još jedan artikulacioni pršljen. Sin.


---LUMBOSAKRALANlumbosacralis, e (lat.), lumbosacral (eng.), ono što pripada ili se nalazi u slabinskome predjelu i predjelu sakralne kosti. Obicno na prelazi izmedu ta dva dijela Sin. .


---LUMBOTOMIJAlumbotomia, ae, f (lat.), lumbotomy (eng.), hirurški prilaz na bubregu retroperitonealno kroz slabine Sin. .


---LUMENlumen, inis, n (lat.), (eng.), id., 1. šupljina ili kanal unutar neke cijevi ili organa, 2. jedinica svjetla. To je 1 flux emitiran pod pravim uglom sa jedinstvenog izvora od jedne svijece. Sin.


---LUNTAVlunaticus-3 (lat.), lunatic (eng.), umno poremecena osoba, umobolan, neuravnotežen, bez nozografskih oznaka Sin. .


---LUNULA(LAT.), (ENG.), SIN. v. bjelina 2.


---LUPANJE SRCA(LAT.), (ENG.), SIN. v. palpitacija.


---LUPINACichtyosis, is, f (lat.), fish skin, alligator skin, collodion skin (eng.), grupa bolesti karakterizirana povecanom keratinizacijom i sa neiflamatornim ljušte-njem kože. Mnogi lupinci su geneticki odredeni, a neki mogu biti steceni udruženi sa raznim sistemnim bolestima. Ako se upotrebljava termin bez bliže oznake znaci obicni lu krljuštica, ihtioza, riblja koža. Sin.


---LUPINOZAlupinosis, is, f (lat.), id.(eng.), bolesno, cesto smrtno stanje domacih životinja (stoke, ovaca, koza, konja) zbog ishrane sjemenom jedne leguminoze (rod Lupinus). Javlja se akutna atrofija jetre Sin. .


---LUPUS(LAT.), (ENG.), SIN. v. vukojedina.


---LUTAVineptus-3 (lat.), inept, unfit (eng.), nesposoban, nepodesan, nepogodan, neprikladan Sin. .


---LUTEINluteinum, i, n (lat.), (eng.), id. bos., žuti pigment ili lipohrom, C48H56O2, iz žutoga tijela, masnih odajica i žumanjca. Sin.


---LUTEINIZACIJAluteinisatio, onis f, (lat.), luteinization (eng.), proces u kojemu ovarijalni folikul poslije izlaska jajašca, ovulacije, postaje žuto tijelo, corpus luteum, i to putem vaskularizacije, hipertrofije folikularnih odajica i akumulacije lipida. Sin.


---LUTEOMA(LAT.), id lat. i(eng.), 1. tumor odajica granuloza-teka sloja jajnika u kojemu postoji luteinizacija, 2. nodularna hipertrofija jajnikovih luteinskih odajica koja nekada nastaje u zadnjoj trecini trudnoce. Može biti jednostrana i obostrana Sin. .


---LUŽANalkalinus-3 (lat.), alkaline (eng.), onaj koji daje alkalnu reakciju, pH iznad 7 Sin. .


---M KOMPONENTA(LAT.), M component (eng.), povecana koncentracija strukturalno homogenoga proteina u serumu ili bureži u beta ili gama frakciji elektroforeze. U najvecem broju slucaja je monoklonalni imunuoglobulin teških ili lahkih lanaca ili njihovih fragmenata. Karakteristicna je za diskrazije paraproteini. Sin.


---M-RNA(LAT.), (ENG.), skr. od mesindžer RNA Sin. v. glasnik.


---MACA(LAT.), (ENG.), SIN. v. mrlja 1, 2.


---MACAV(LAT.), (ENG.), SIN. v. mrljast.


---MACIJE PREDENJEsusurrus felinus (lat.), purring (eng.), zvuk koji se cuje ili osjeti iznad odredene funkcije nekoga organa. Niski, vibratoran murmur, nalik na macije predenje Sin. .


---MACKOTValeriana officinalis (lat.), valerian (eng.), samonikla biljka ciji korijen, Valerinae radix, sadrži eterski zejtin, a kod ovoga je glavna komponenta bornil-izovalerijanat, koji daje specifican miris. Najviše se upotrebljava kao ljekoviti caj i tinktura, tinctura Valeriane, zbog spazmolitickog djejst macina trava, maternjak. Sin.


---MADAROZA(LAT.), madarosis, is, f (lat.). id.(eng.), gubitak obrva i trepavica, Sin.


---MADEŽ(LAT.), (ENG.), SIN. v. ben.


---MADUROMIKOZAmaduromycosis, is, f (lat.), id.(eng.), bolest uzrokovana razlicitim gljivicama (Madurella) ili aktinomicetama (Nocardia, Streptomyces madurae) koja zahvaca stopala (madura foot), ali i ruke i unutrašnje organe. Infekcija ulazi kroz ranu, a zahvaca dublja tkiva. Javlja se nabuh, vezikule, cvoro Sin. .


---MADŽUNelectuarium, ii, n (lat.), electuary (eng.), lijek u obliku gustog sirupa ili pekmeza, napravljen od kardinalnog principa i slatkog gustog vehikuluma (med, pekmez od voca), narocito korišten za djecu. ljekoviti pekmez. Sin.


---MAGISTAR FARMACIJEmagistar pharmaciae (lat.), pharmacist (eng.), nekada zvanicna titula svršenoga studenta farmaceutskoga fakulteta. Doslovno magistar znaci ucitelj. U današnje vrijeme se zamjenjuje sa farmaceut Sin. .


---MAGISTAR NAUKAmagistar scientiarum (lat.), master of science (eng.), akademska titula osobe koja je poslije završenoga medicinskoga, stomatološkoga ili farmaceutskoga fakulteta završila i postdiplomski studij (u principu 4 semestra) i odbranila magistarski rad, koji je znacajno djelo i doprinos nauci Sin. .


---MAGISTARSKI RAD(LAT.), (ENG.), SIN. v. magistar nauka.


---MAGLICA1. nebula, ae, f (lat.), id.(eng.), malehni kornealni opacitet ili ožiljak koji se vidi samo kosim osvjetljenjem, 2. aerosol (eng.), koloidni sistem u kojemu je disperzirani medijum plin Sin. .


---MAGNEZIJUMmagnesium, i, n (lat.), id.(eng.), lahki, srebrenasti metal, simbol Mg, at. broj 12, at. tež. 24,312. Soli su neophodne za aktivnost mnogih enzima. Sastojak je intra i ekstraecelularne tecnosti i javlja se u bureži i stolici. Deficijencija ide sa iritabilnošcu nervoga sistema, vazodilataci Sin.


---MAGNIFIKACIJAmagnificatio, onis, f (lat.), magnification (eng.), povecavanje pod mikroskopom, proces kojim se nešto cini vecim, upotrebom lece ili operativnoga mikroskopa. Sin.


---MAHANA1. vitium, ii, n, f (lat.), fault, defect, (eng.), organski, urodeni ili steceni defekt, razvojna anomalija. beteg, grješka, 2. anomalia, ae, f (at.), anomaly (eng.), znacajna devijacija od normalnoga standarda. nepravilnost koja može biti urodena i stecena, 3. omissio, onis, f (lat.), omision (eng.), propust (u govoru, postupku, nacinu lijecenja), izostavljanje


---MAHMURANcrapulentus-3 (lat.), crapulous (eng.), osoba zahvacena mahmurlukom Sin. .


---MAHMURLUK(LAT.), crapula, ae. f lat.), id.(eng.), stanje opijenosti ili lošeg osjecanja koje slijedi poslije uzimanja alkohola. Vjerovatno je posljedica trovanja primjesama metilnoga alkohola. Sin.


---MAHMUZAcalcar, aris, n (lat.), spur (eng.), struktura koja nalici na mahmuzu. Uglavnom se odnosi na calcar avis, pticiju mahmuzu, u mozgu Sin. .


---MAHNITvesanus-3, insanus-3, stultus-3 (lat.), insane (eng.), 1.lud, duševno obolio, umobolan, 2. Sin. v. manican.


---MAHNITLUKinsanitas, atis, f (lat.), insanity (eng.), 1. ludost, ludilo, duševna bolest, umobolnost, 2. Sin. v. manija.


---MAHNITOSTvesania, ae, f (lat.), madness (eng.), ludost, ludilo, duševna bolest, umobolnost, manicnost, psihomotorni nemir, nesuvislost Sin. .


---MAHOMICEparoxysmalis, e (lat.), paroxismal (eng.), onaj koji nastaje u paroksizmima, ponovnoj i nagloj eskalaciji pojava ili simptoma ili sa napadima grceva. Sin.


---MAHORICAstrophulus, i, m (lat.), papular urticaria (eng.), perzistentna kožna erupcija koja predstavlja reakciju preosjetljivosti na ubod insekta, a koja se vidi kod djece. Vide se malehne urtikarijalne papule i šklopci. Jako svrbe, prolazne su, sekundarno se mogu inficirati Sin. .


---MAHRAMA, POVJESNAmitella, ae, f (lat.), arm sling (eng.), obicno trougla mahrama obješena o vrat koja pridržava povrijedenu ruku Sin. .


---MAHRAMICA(LAT.), (ENG.), trbušna, Sin. v. isuka.


---MAHRAMICA, PLUCNApleura, ae, f (lat,), id.(eng.),., 1. serozna membrana koja prekriva pluca i grudni koš sa unutrašnje strane, kompletno zatvarajuci prostor nazvan pleuralna šupljina, 2. pleura visceralis (lat.), visceral pleura (eng.), dio mahramice koji prekriva samo pluca i ulazi izmedu plucnih lobusa. visceralna pleura, oprsje. Sin.


---MAHULJICAVlanuginosus - 3 (lat.), lanuginous (eng.), onaj koji je pokriven mahuljicama ( Sin. v.).


---MAHULJICElanugo, inis, f (lat.), lanugo hair (eng.), nježne dlacice koje rastu na tijelu fetusa. dlacice, lanugo. Sin.


---MAJA(LAT.), 1. yeast (eng.), kvasac, razvojni oblik gljivice iz klase Ascomycetes i Deuteromycetes, od kojih neke igraju važnu ulogu u patologiji, a druge se koriste u terapiji, 2. Sin. v. vakcina.


---MAJA, PEKARSKA(LAT.), bakers' yeast (eng.), razvojni oblik gljivice Saccharomyces cerevisiae koja se upotrebljava u proizvodnji hljeba i piva. maja pivarska. Up. gljivice, kvašceve. Sin.


---MAJA, PIVARSKA(LAT.), (ENG.), SIN. v. maja, pekarska.


---MAJA, SUHA(LAT.), dried yeast (eng.), osušene odajice gljivice Sa-charomyces cerevisiae, a upotrebljavaju se za pravljenje hljeba i kao prirodan izvor B vitamina, te bjelancevina. Sin.


---MAJASILeczema, atis, n (lat.), eczema (eng.), bolest kože, papulovezikularni dermatitis koji nastaje kao reakcija na veliki broj endogenih i egzogenih uzrocnika, karakte-riziran eritemom, edemom sa eksudacijom i infiltracijom inflamatornoga tipa u dermisu, sa vlaženjem, stvaranjem mjehurica, krasta, ekcem, mujasil. Sin.


---MAJCINA DUŠICAThymus vulgaris (lat.), garden thyme (eng.), biljka koja sadrži ishlapljivi zejtin koji je aromatik, karminativ i blag ekspektorans Sin. .


---MAJDONOSPetroselinum sativum (lat.), parsley (eng.), jednogodišnja ili dvogodišnja biljka koja se upotrebljava u kuhinji, ali i u medicinske svrhe, narocito njezino sjeme. Ljekovito svojstvo mu daje apiol. Djeluje dijureticno, abortivno. Koristi se kao caj iz korijena (species diuretice), peršun. Sin.


---MAJDONOS, DIVLJIAethusa cynapium (lat.), fools parsley (eng.), biljka koja je otrovna za ljude i nema drugoga medicinskoga znacaja. Sin.


---MAJKA, MATER, tris, f (lat.), mother (eng.), jedan od dva roditelja, onaj koji nosi plod u utrobi i hrani mlado specificnom hranom, mlijekom iz posebnih, mlijecnih žlijezda. Time taj roditelj ima specificnu gradu tijela i posebne funkcije koje oznacavamo kao ženski organizam. Up. spol. Sin.


---MAKPapaver somniferum (lat.), poppy (eng.), biljka karakteristicnoga izgleda i cvata koja kao plod daje cahure cijim zasijecanjem se dobije bijeli sok, koji staja-njem otvrdne i pocrni. To je sirovi opijum ( Sin. v.), koji sadrži dosta alkaloida.


---MAKATOVICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. grc.


---MAKAZEforfex, icis, m (lat.), scissors (eng.), jedan od osnovnih hirurških instrumenata i služi za prepariranje, rezanje tkiva, konaca, gaze, gipsa i slicno. Sin.


---MAKLJICA(LAT.), (ENG.), SIN. v. strugac.


---MAKROBRAHIJAmacrobrachia, ae, f (lat.), id.(eng.), abnormalno velike ruke, narocito ako se dužina odnosi na mišice Sin. .


---MAKROCEFALIJAmacrocephalia, ae, f (lat.), macrocephaly (eng.), nenormalno velika glava Sin. .


---MAKROCITmacrocytus, i, m (lat.), macrocyte (eng.), abnormalno veliki eritrocit, 10-12 mikrona u precniku. Sin.


---MAKROCITEMIJAmacrocythaemia, ae, f (lat.), macrocythemia (eng.), stanje u kojemu su crvena krvna zrnca veca nego normalno, takoder i njihov povecan broj u normalnoj krvi. Sin.


---MAKRODAKTILIJAmacrodactylia, ae, f (lat.), macrodactyly (eng.), abormalno veliki i debeli prsti Sin. .

No comments: